GÖRELİ GERÇEKTEN MUTLAK GERÇEĞE EVRİM

Gerçek ki okullarda, üniversitelerde, dünyanın her ülkesinde; felsefe diye felsefe bilimi yani gerçek, doğru felsefe değil; felsefe tarihi, felsefe mazisi, felsefe magazini, felsefe geyiği öğretilmektedir tıpkı din diye, dini tanımlayan Din hadisileri'nin değil de Din hadisileri'ne aykırı şeylerin, geleneklerin, göreneklerin, törelerin, inançların öğretilmesi gibi. Yani insan ve insanlık öğrenmeye başlamadan önce, öğrenmeye başlayacağı, kendisine öğretilecek şeylerin doğru olup olmadıklarını öğrenmek zorundadır yani eğitim şart ta, önce eğitimi eğitmek gerekli.

Arabça birsözcük(bir sözcük) olduğu ileri sürülen 'Mutlak' sözcüğünün iki anlamı var: 1- Kesin, 2- Değişmez, hep aynı kalan.

'Herşey değişir' denildi mi kuşkusuz ki mutlak birşey kalmaz ancak unutulan birşey var: 'Herşey değişirken, arkasında bazı hiç değişmeyecek şeyler de bırakır'; örnek ki 'Herşey değişir'e örnek olarak gösterilmekte olan 'Aynı ırmakda iki kez yıkanılmaz' sözünün fark etmediği birşey var: 'Irmağın suları sürekli değişse de ırmak yine de var' yani ırmağın bir aynı olmayan yanı var, bir de aynı olan yanı var. Herşeyin değişmesi bile mutlak gerçektir yani değişmeyen mutlak gerçek ve değişmeyen mutlak doğru olmaz ancak gerçek ve doğru yönünde değişirler, kafalarına göre, keyiflerine göre değil yani mutlak gerçek ve mutlak doğru insanın değiştiremeyeceği, bilimin bile yok edemeyeceği nesnel gerçekliklerdir ki dini inançlar buna 'ilah' derler; bilim oksijene oksijen ekleyip ozon yapabilir ancak yaptığı şey oksijen değil ozondur ve bunlar farklı şeylerdir. Yani mutlak gerçek ve mutlak doğru olmazsa zaten bilgi de olmaz, bilim de olmaz, akıl da olmaz, mantık ta olmaz, akıl-ruh sağlığı da olmaz, insanlık da olmaz.

Yerçekimi yalnızca dünyada olabilirdi, uzayda güneşden ve dünyadan başka dev kütle olmayabilirdi. Yani yerçekimi dünya açısından mutlak birgerçektir(bir gerçektir) yani yerçekiminin dünyadan başka yerde olmaması yerçekimini göreli yapmaz yani mutlak olmaktan çıkarmaz, kaldı ki heryerde, herşeyde olan birşey de mutlak olmayabilir, göreli olabilir.

Hastalıklar üzerine bilimsel gerçekler mutlak gerçeklerdir, hastalıklar üzerine bilimsel doğrular mutlak doğrulardır; burada anlaşılmayan birkonu(bir konu) var: Hastalıklar üzerine bilimsel bilgiler henüz var olmamış olabilirler, gelecekte var olacak olabilirler yani bu konuda zaman geçmişle ve bugün ile sınırlı değil; örnek ki kanser konusunda bilimsel mutlak gerçekler ve bilimsel mutlak doğrular var ki bu hastalık her hasta için olmasa da tedavi edilebilmektedir yani gerçeğin ölçütü gerçekliği değiştirebilmektir yani insan ya da bilim gerçekliği değiştirebiliyorsa gerçeklik üzerine gerçek bilgiye sahip demektir yani hastalıklar üzerine sahip olunan bilgilerin yüzde doksanı yanlış bile olsa, geriye kalan doğru yüzde onluk bölüm mutlak gerçeği içerir ve bu oran zamanla artar ve sonunda yüzde yüze dayanır yani mutlak gerçek gerçekte göreli gerçeğin evrimidir, ve göreli gerçeklerin toplamı ya da bileşkesidir, mutlak doğru da göreli doğruların ya toplamı ya bileşkesidir.

Evrim, sanıldığı gibi yalnızca insan ya da maymun ile ya da hayvan ya da doğa ile ilgili birgerçeklik(bir gerçeklik) değil; evrime sözcükler, kavramlar, terimler yani dil; ve felsefe, bilim, teknoloji de dahil yani var olan herşey dahil; yani evrime dahil olmamak var olmamak demektir yani bu durumda ilahlar evrim içinde değillerse zaten yoklar demektir yani birşey varsa mutlaka(kesinlikle) evrim geçirmek ya da evrimin parçası olmak zorundadır.

İnsanlık açık ki çok şeyde olduğu gibi 'Göreli gerçek', 'Mutlak gerçek', 'Göreli doğru', ve 'Mutlak doğru' konusularında da geri 21. yüzyıl gibi her açıdan ileri birçağda(br çağda); bunun ise üç temel nedeni var bence: 1- Einstein'ın görelilik(izafiyet) kuramı'nın(teorisi'nin) yanlış anlaşılması ve genelleştirilmesi, 2- Felsefe bilmemeklik içindeki siyasetçiler, 3- Felsefeden uzak olmaklık içindeki dini inançlar; görelilik kuramı'nın 'Herşey görelidir' demesi cehalet ve nefs içindeki inrın ve toplumların işine gelmektedir çünkü böylece kendilerini doğrulamaktalar ve mutlaklaştırmalar, ve felsefe, bilim, gerçekleri, doğruları öğrenmek istememekteler, günlerini gün etmeyi, günü kurtarmayı, cehalete ve nefse köle olmayı seçmekteler çünkü Einstein'ın Görelilik kuramı var olan herşeyi kendi hali içinde onurlandırmaktadır ve değişime engel olmaktadır; bu nedenle de 'Renkler ve zevkler tartışılmaz', 'O senin gerçeğin, bu benim gerçeğim', serbestliği özgürlük sanmak, bireyin bireyliğini abartmak, ahlakdışı şeylere haklılık vermek, bireyi özgürlüğün hükümdarı yapmak, yapılan herşeyi doğru sanmak, düşünülen herşeyi doğru sanmak, istenilen herşeyi doğru sanmak, var olan herşeyi doğru sanmak gibi gibi saçmasapan yaklaşımlar oluşmaktadır; yani Einstein'ın Görelilik kuramı insanca insanlıktan çok, insanlığa aykırı, insanlıkdışı bir kitlenin ve dünyanın işine yaramaktadır ki düşünce biçimi olarak Einstein'den önce Marx'a sarılınmaması da bunu göstermektedir çünkü Einstein olmadan felsefe olmaz da, Marx olmadan felsefe olmaz yani açık ki insanlar ve toplumlar gerçeklere ve doğrulara değil eğlenceli şeylere, cehaletlerine ve nefslerine hoş gelen şeylere sarılmak isteği içindeler 21. yüzyılda bile; yani nasıl ki Marx çatısı altında da, Atatürk adı altında da, dini inanç adı altında da nefse köle insanlar ve yozluk toplanmaya çalışıyor, Einstein'ın Görelilik kuramı altında da nefse köle insanlar ve yozluk toplanmaya çalışmaktadır yani Einstein'ın Görelilik kuramı'nın da, Heraklit'in 'Herşey değişir' sözü de, Diyojen'in 'Gölge etme başka istemem' sözü de insanlara 'İstediğiniz herşeyi yapabilirsiniz, yaptığınız herşey doğrudur, ben yaptım doğru, sana ne, bana ne, kime ne, seni ilgilendirmez, canım ne isterse onu yaparım, sen bana karışamazsın, herkesin özgürlüğü başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter, demokrasi herkesin her istediğini yapmasıdır, birey ne istiyorsa doğru olan odur, fahişelik emekçiliktir, eşcinsellik kişinin kendi tercihidir öyle ise doğrudur, haklıdır' gibi saçmasapan şeyler öğretmek istediği sanılıyor oysa evrende, değişmenin bir kalıbı vardır, ve insan için de, doğru değişmenin koşulları vardır yani filiz veren meyva(meyve) çekirdeği de değişmektedir, çürümekte olan domates de değişmektedir yani değişiyorsun da neye göre değişiyorsun, değişmiyorsun da neye göre değişmiyorsun yani özgürlük istiyorsun da özgürlükten anladığın ne, özgürlük sözcüğünün anlamını biliyor musun?

Mutlak(Kesin) gerçek ve mutlak doğru örnek ki 'Kırmızı ışıkda(ışıkta) durulur, yeşil ışıkda geçilir', 'Bayramda büyüklerin elleri öpülür' gibi şeyler değil çünkü bunlar insan iradesine yani insan keyifine bağlı şeyler yani kırmızı ışık yerine yeşil ışıkda durduran, kırmızı ışıkda geçiren kanun da yapabilir devletler yani insanlar; bayramlarda da büyüklerin elleri öpülmeyebilir insanlar isterlerse. 

Mutlak gerçek ve mutlak doğru insanın iradesine, insanın keyifine bağlı olmayan şeylerdir örnek ki dünyanın biçimi, dünyanın dönmesi, yağmurun yağması, karın yağması, suyun hidrojen ve oksijenden oluşması, yeşilin mavi ve sarıdan oluşması; insan bedeninin hayatının organların çalışmasına, oksijene ve suya bağlı olması gibi.

Yani özetle; göreli gerçek te, göreli doğru da vardır ancak mutlak gerçek te, mutlak doğru da vardır; ve insanların, toplumların, insanlığın yalnızca göreli şeyleri değil, mutlak şeyleri de öğrenmesi zorunludur yoksa hem fırıldak olurlar hem de fırıldak bir dünyanın elemanı olurlar. Yani göreli gerçekten mutlak gerçeğe de evrim vardır, ve bu evrime uymamak ilkellik, barbarlık, vahşilik, cehalete kölelik, nefse kölelik, siyasete kölelik, ticarete kölelik, akıldışılık, ahlaka aykırılık, sömürü, gerileme, çöküş gibi şeyleri de yaratır.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 23.8.19/04.42


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020