İHA kurs bilgilendirme (İHA Course of in the formal)

Havacılık sektöründe yeni gelişmelere bir yenisi daha eklendi siz değerli okuyucularımın paylaşımına sunuyorum özellikle insansız hava araçları konusunda genç arkadaşlarda yeni bir trend oluşturuyor  oysaki havacılık  disiplin ve sürekli eğitim isteyen bir alan umarım ileri ki zamanlarda lisans veya ön lisans düzeyinde bir eğitim ile daha kapsamlı ve daha verimli bir şekilde yapılır.diğer gelişmiş ülkelerde durumlar nasıl tam fikir sahibi değilim araştırmalarım bu yönde ilerliyor hedef olarak İHA pilotluğu yapan arkadaşların eğitim standartlarına uymaları ve  havacılık sektöründe gelişmeler olumlu katkılar sağlamalarını canı gönlümden isterim bu yazıyı yazma amacı iha kullanmak merak eden arkadaşlara böyle bir kursun olduğunu ve ayrıntıları aşağıda belirtildiğini söylemek isterim herkese iyi çalışmalar.

 HEM İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE UÇUŞ EĞİTİMİ KURS MODÜL

HAVACILIK ALANI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

PROGRAMIN ADI: İnsansız Hava Araçları Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

 18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli

olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a.  Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b.  MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c.  Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış olmak

 

PROGRAMIN AMAÇLARI

İnsansız Hava Aracı Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiyi kullanması,

2. İHA'larla ilgili temel bilgiyi kullanması,

3. Havacılık ve iletişim ile ilgili temel bilgiyi kullanması,

4. Kumanda sistemleri ve bakım onarımı ile ilgili bilgiyi kullanması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

1.  Türk Hava Sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA)

sistemlerinin uçuşa elverişliliğinin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip

olması gereken nitelikleri, hava trafiği hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve

esasları yapabilmeleri amaçlanmıştır.

2.  Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve

teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama

yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

3.  Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir. 

4.  Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan

uzmanları iş birliğinde hazırlanmıştır.

5.  Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya

diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.

6.  İnsansız Hava Araçları geliştirme ve uyum eğitimi kurs programının amaçları, içeriği ve

kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerinkazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

7.  Program süresince bireylerin merak uyandırma, planlama, araştırma ve keşfetme,

çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini

gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir. 

8.  Programın uygulanmasında rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, kursiyerlerin kişisel

nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.

 

MODÜL ADI  KAZANIM  ÖĞRENME KAZANIMLARI  SÜRE

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiyi kullanır.

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

 

İHA TANITIMI, HUKUKU VE UÇUŞ PRENSİPLERİ  İHA'lar ile ilgili temel bilgiyi kullanır.

Hava aracı tanımını kavrayarak İHA kabiliyeti ve görevlerini kullanır.

Hava hukuku ve sorumluluklarını yerine getirir.

Uçuş dinamiği ve prensiplerini kullanır.

METEOROLOJİ, ATC USULLERİ VE OPERASYONLAR

Havacılık ve iletişim ile ilgili temel bilgiyi kullanır.

Meteoroloji ve operasyonlarını kullanır.

ATC usullerini kullanır.

Seyrüsefer ve operasyonlarını kullanır.

KUMANDA, İTKİ AVİYONİK SİSTEMLER VE İHA BAKIM ONARIMI

Kumanda sistemleri ve bakım onarımı ile ilgili bilgiyi kullanır.

Kumanda edilebilir sistemleri kullanır.

İtki sistemlerini kullanır.

Aviyonik sistemlerini kullanır.

İHA bakım ve onarımını yapar.

 

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati):52