DİNDE 'İSRAF OLMASIN' DİYE YEMEK İÇMEK OLMAZ

İnsanlık artık; nitel zeka ile nicel zekayı; nitel demokrasi ile nicel demokrasiyi; ahlak ile ahlaksızlığı; iyi ile kötüyü; doğru ile yanlışı; özgürlük ile serbestliği; devlet ile siyaseti; ekonomi ile özel sektörü; ahlaklı sanatçı ile ahlaksız sanatçıyı; ahlaklı moda ile ahlaksız modayı; ahlaklı turizım(turizm) ile ahlaksız turizımı; ahlaklı medya ile ahlaksız medyayı, ve din ile dini inançı(inancı) birbirlerinden ayırmak; ve nitel zekanın, nitel demokrasinin, ahlakın, doğrunun, özgürlüğün, devletin, devletçi ekonominin, ahlaklı sanatçının, ahlaklı modanın, ahlaklı turizımın, ahlaklı medyanın ve dinin yanında yer almayı başarmak zorunda; yoksa hep daha iyiye, daha doğruya değil; hep daha kötüye ve daha yanlışa gider.

Din 1400 yıl kadar önce; Arab dahisi Muhammed'in 'Din bilimdir/ilimdir, ahlaktır' içerikli açıklamalarını içeren, ve 'Din hadisileri(hadisleri)' adını verdiğim; dini bilimsel, insani, medeni, tarihsel ve evrensel olarak açıklayan sözleri ile din inanç değil bilim haline gelmiştir ki eğer Muhammed'in dini açıklayan o sözleri olmasaydı insanlığın dine karşı savaşması zorunlu olurdu yani dini kurtaran kişi Arabların ve insanlığın en büyük dahisi Muhammed'tir yoksa Muhammed olmasaydı Karl Marx'ın 'Din halkın afyonudur' sözü geçerli olacaktı ve din insanlığın en büyük düşmanlarından biri olacaktı; bu nedenle din ve insanlık Muhammed'e çok şey borçludur. Ancak zaten dinin bilim arayışı olduğu İbrani Abraham(İbrahim), İbrani Mose(Musa) ve İbrani Jesus(İsa) ile de, Muhammed de olduğu kadar belirgin, güçlü ve kesin olmasa da, dolaylı ve zayıf olarak içerilmişdi(içerilmişti) yani onların da arayışı gerçekte 'mantık' yani bilimin temeli, özü idi yani onların hissettiklerini, istediklerini, aradıklarını Muhammed daha güçlü, daha kesin biçimde anlamış ve ortaya koymuştur; öyle ki Muhammed o yoksul, yoksun, kıt, ilkel koşullarda 'Din bilimdir/ilimdir, bilim yoksa din de olmaz; bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin; alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür; peygamberlerin varisileri(varisleri) alimlerdir; dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir' deyip dinin bilim olduğunu ve bilimin dindeki önemini, değerini, zorunluluğunu açıkça ve kesin olarak belirtmiştir ancak ne yazık ki önce hükümdarlar yüzünden, sonra da siyasetçiler yüzünden İslam dünyası dini tanımlayan Din hadisileri'nden yani Muhammed'den uzaklaşmış ve bu nedenle de vahşi, ahlaksız Batının bile gerisinde kalmıştır. Büyük Türkiye dahisi Atatürk de bu durumu anlamış ve benimsemiş ve 'Hayatta en doğru yol bilimdir/ilimdir, benim sözlerimle bilimin sözleri çelişirse beni değil bilimi dinleyin' demiştir. Bu nedenle ki dine gerçekten inananların görevi de, bilimselliği gerçekten isteyen dinsizlerin de görevi Din hadisileri çevresinde toplanmak ve Din hadisileri'ni herkese, tüm insanlığa, tüm dünyaya öğretmek, yaymaktır yoksa dini isteyenlerin bu isteğine de, dinsizlerin bilimselliklerine de büyük kuşku oluşur; yani insanlık dini inançlarda değil, dini tanımlayan Din hadisileri'nde birleşmek zorundadır yoksa dine ve insanlığa değil hükümdarlara, siyasetçilere ve kapitalistlere hizmet etmiş olurlar çünkü dini inançlar onlara karşı değiller ancak din onların tümüne de karşıdır çünkü din yalnızca bilimdışılığa ve ahlaksızlığa değil sömürüye ve adaletsizliğe de karşıdır; bu nedenle hükümdarlar, siyasetçiler ve kapitalistler dini inançları savunabilirler ancak dini savunamazlar çünkü işlerine gelmez çünkü din onların bilimdışı, ahlakdışı, insanlıkdışı düzenlerini yok edecek yani dini inançlarda toplanmak gerçekte hükümdarların, siyasetçilerin, kapitalistlerin çevresinde toplanmaktır oysa Din hadisileri'nde toplanmak bilimin, ahlakın, vicdanın, merhametin, dürüstlüğün, adilliğin, medeniliğin çevresinde toplanmaktır. Yani dinin istediği şey gerçekte dini inançlar değil, dindir yani dini tanımlayan Din hadisileri'dir. Dinde ahlak, utanmak, edeb(edep) vardır ancak görmüyor musunuz pılajlardaki, otellerdeki bikinililerin, mayoluların; kamusal alanlardaki açıksaçık giyimlilerin, daracık giyimlilerin, dine aykırı giyimlilerin; zina yapanların, fuhuş yapanların alayı dini inançlı oysa öyle insanları din asla dinli saymaz.

Dinde; 'İsraf olmasın' diye; dine aykırı şeyleri yemek, içmek, giymek, kullanmak olmaz; ancak zorunluluk varsa yemek, içmek, kullanmak olur.

Örnek ki dinde; dini inançlıların dini inançları gereği verdikleri, dağıttıkları yiyecekleri, içecekleri yemek, içmek olmaz; onları 'İsraf olmasın; yemezsek çöpe gidecekler' diye yemek de olmaz; ancak zorunluluk durumu oluşmuşsa yani yiyecek başka şey yoksa, yiyecek başka şey bulmak olanağı yoksa yenilebilirler yani gerekçe 'israf' değil, 'zorunluluk'tur.

Örnek ki evinizde ya da bulunduğunuz çevrede su varken; dini inançlı birinin dini inançı gereği dağıttığı suyu içmek diye aykırıdır ancak örnek ki aynı şey çölde olsa ve suyunuz yoksa, içmek dine aykırı değildir. Yine bir örnek ki diyelim ki eşiniz siz dinlisiniz, eşiniz dini inançlı, ve dini inançdaşlarının dağıttığı örnek ki lokmayı ya da aşureyi almış ancak beğenmemiş ve yememiş yani çöpe gidecekler; siz 'İsraf olmasın, çöpe gitmesin' diye onu yerseniz dine aykırılık etmiş olursunuz çünkü evinizde yiyecek başka şeyler var yani onu yemeye zorunlu değilsiniz. Yani dinde yalnızca nefse karşıtlık ve bilimdışılığa karşıtlık değil, mantıksızlığa ve tutarsızlığa da karşıtlık vardır.

Başka bir açıdan: Diyelim ki bikini, mayo giyen bir bayan Kurban bayramı'nda kurban kesip, size kurban etinden pay getirmiş, ve siz de ahlaklı edebli giyinen, ahlaklı edebli giyinen Müslümansınız; diyelim ki o eti almış bulundunuz; ancak sonra da eti aldığınıza pişman oldunuz; ancak 'İsraf olmasın' diye o eti yemeniz sizin dini inançınıza da aykırı yani ya götürüp geri vereceksiniz ya o bayan gibi birine vereceksiniz ya çöpe atacaksınız yani yememeniz gerekli çünkü gelen şey kadar, şeyin geldiği yol da önemlidir.

Yani israf konusunu abartmamak ve koşullamak(şartlamak) zorunludur. 'O israf olmasın, bu israf olmasın' denilirse yanlış yola gidilir; o zaman size verilen içkiyi de 'israf olmasın' diye içmeniz, domuz etini de 'israf olmasın' diye yemeniz gerekir. İnançınız(İnancınız), ruhunuz, kişiliğiniz israf olacağına nesneler israf olsun; helaya gidecek şeyler israf olsun.

Örnek ki ben hiçbir dini inançtan olmayan, dinli bir insanım; bu nedenle ki ne dini inanç gereği dağıtılan lokmaları yerim; ne dini inanç gereği dağıtılan aşureleri, etleri, helvaları yerim çünkü din yalnızca ahlak değil, bilimdir de, bilimselliktir de, ve bilime aykırı herşeye karşı olmaktır, ve öncelikle nefse yani dünyanın en büyük cehaletine ve kötülüklerin hem nedeni hem de amaçı(amacı) olan nefse yenilmemektir.

Gerçek ki din; dini inançlardan farklı ve üstündür; ve insanlığın tek kurtuluşudur; ve dini inançlar toplumları ve insanlığı tıpkı siyaset ve siyasetçiler gibi bölerler ve birbirlerine düşman ederlerken din insanları, toplumları ve insanlığı bilim ve ahlak temeli üzerinde birleştirmeye ve dostlaştırmaya çalışır ki bilim ve ahlak olmazsa zaten ne insan kalır ne insanlık ne insanca dünya.

Gördünüz işte; İslam dünyası dini tanımlayan Din hadisileri'nden ayrıldığı için 21. yüzyılda İslam dünyasından binlerce düşünür(filozof), alim, alime, bilge, bilge, mucit, yazar, şair yerine çıka çıka, dinin de, İslam'ın da yüzkarası, utançı(utancı) binlerce terörist çıktı. Gerçek ki Din hadisileri'nden ayrılmak helak eder çünkü insanların yeryüzündeki tek dostu, tek gücü, tek doğrusu, tek doğru yol göstericisi, tek koruyucusu ve tek kurtarıcısı yalnızca Din hadisileri'dir. Din hadisileri'nin egemen olmadığı yerde insanlar da, insanlık da karanlıkta kalır.

Evet; dini tarihte ilk kez doğru, iyi, medeni, bilimsel, mantıklı, tutarlı ve insani olarak tanımlayan Din hadisileri'nden birleşelim yoksa dünya hep Neron'ların, Hitler'lerin, Sodom'ların, Gomora'ların geleceğine gebe kalır.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 14.8.19/01.24


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020