ABD'NİN ASLA EGEMEN OLAMAYACAĞI İKİ ŞEY: FELSEFE VE DİN

Abd bilimde ve teknolojide üstün olabilir.

Varsayalım ki bilim ve teknoloji için zorunlu olan bir madde yalnızca Abd sınırları, toprakları, yeraltı kaynakları içinde olabilir. Bazı şeyleri var etmek ya da bazı şeylere sahip olmak insanların da, toplumların da ellerinde değildir.

Abd, bilim,de, teknolojide, silah da çok üstün ya da en üstün olabilir.

Ancak Abd şu iki şeyde asla üstün olamaz: Felsefe, ve din.

Abd'nin felsefede üstün olamaması biraz ya da çok tuhaf gelebilir çünkü bildiğiniz, size öğretilen felsefe gerçek, doğru felsefe değil; felsefe tarihi, felsefe mazisi, felsefe magazini, felsefe geyiği oysa felsefe bunlar değil bilimdir; yani örnek ki tıp diye tıp tarihi mi öğretiliyor, tıp bilimi mi? Yani gerçek, doğru felsefe ile, öğretilmekte olan felsefe arasında tam bir zıtlık ve dağlar kadar fark var yani bu hali ile Abd felsefeye asla sahip çıkamaz çünkü felsefe zaten böyle bir Abd'ye karşıdır.

Abd'nin din içeremeyeceği savı da biraz ya da çok tuhaf gelebilir çünkü size din diye öğretilen şey gerçekte din değil, dini inanç. Dini inanç keyfidir yani hem istenilen şeye inanılabilir hem de dini inanç istediği şeye inanabilir oysa din demek dini 1400 yıl önce bilimsel, doğru, insani, medeni olarak tanımlamış, açıklamış, öğretmiş, ve 'Din hadisileri' diye tarihte ilk kez tanımladığım hadislerdir. Din hadisileri 'Din bilimdir/ilimdir, bilim yoksa din de olmaz; din ahlaktır, ahlak yoksa din de olmaz; din merhamettir, vicdandır, medeniliktir, nefssizliktir, inzivadır' der ki genelde kapitailızımın(kapitalizmin), özelde ise Abd ülkesinin ahlakla birleşebilecek bir hali kalmamıştır yani ahlaka aykırı ne varsa Abd ülkesinde var, serbest, ve bu hali ile Abd ahlaka asla sahip çıkamaz ki kapitalizım ya da özel sektör bir halkın vatanını ve varlığını sömürme hakkı olduğu için zaten doğuştan, ahlaka aykırıdır.

Dini küçümsemek ya da dışlamak gerçekte bilimi, bilimselliği, akılı, mantığı, ahlakı, insancalığı dışlamaktır.

Ahlakı küçümsemek ya da dışlamak gerçekte zekayı, akılı, mantığı, beyini, ruhu, felsefeyi, bilimi, dini dışlamaktır çünkü gerçek, doğru ahlak gerçekte dini inanç, tabu, akıldışılık, zalimlik, diktatörlük gibi şeyler değil; zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, felsefenin, bilimin, dinin en üst nitel aşamasıdır.

Bu durumda; gerçek, doğru felsefeyi ve Din hadisileri'ni ya da kısaca ahlakı dışlamış bir dünya ancak genel cehalet ve barbarlık içinde yani insanca insanlığa aykırı bir dünya olabilir. Yani Abd ile bilimde, teknolojide, ekonomide, silahda değil felsefede ve Din hadisileri'nde yarışılmalıdır ki felsefe bilimi ve Din hadisleri zaten hem bilim, teknoloji ve ekonomi de sağlar hem de bunları en insani biçimde sağlar.

Yani insanlığın ve dünyanın Abd'ye ya da özel sektöre değil; felsefeye ve Din hadisileri'ne gereksinimi var, ve Abd ya da özel sektör ne bunların egemeni olabilir ne bunlara ulaşabilir yani Abd'nin ve özel sektörün çaresiz kalacağı iki nokta da, zayıf karını da felsefe bilimi ve Din hadisileri'dir. Bunun içinde önce ahlaka aykırı pılajlar(plajlar), ahlaka aykırı oteller, ahlaka aykırı moda, kamusal alanlarda ahlaka aykırı giyim, zina, eşcinsellik, genelev, bar, pavyon, meyhane, gece kulübü, sıtriptiz(striptiz) kulübü, sex shop gibi şeyler yasaklanmalıdır yoksa felsefe ve Din hadisileri'nin sonsuz gücünden daha en başta yoksun kalınmış ve Abd'nin ekmeğine yağ sürülmüş olunur.

 

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 11.8.19/00.20


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020