JEET KUNE DO KULELKAVİDO YARIŞMASI

Jeet Kune Do (JKD) Kulelkavido yarışmaları elbette diğer spor branşlarından bazı özellikleriyle farklı olacaktır. İç içe kategorize edilerek, sanatın ayrı sporun ayrı yarıştırılması bakımından bir ilkten söz edeceğim. 

Yarışmalarımız temelde iki kısım olacaktır: 

1. Sanatsal olarak 

2. Sparring olarak 

Bu yarışmalar yine kendi içinde kategorilere ayrılabilecektir: 

Sanatsal olarak: 

a). “Aletli” ve “aletsiz” 

b). “Tek” ve “kalabalık” 

c). “Aletli kalabalık” 

Sparring olarak: 

a). “Aletli” ve “aletsiz” 

b). “Tek” ve “kalabalık” 

c). “Aletli kalabalık” 

Realiteye gelince bu kategorilerin ne kadar işleyebileceğini hep beraber göreceğiz. Kategorilerde alet dediğimiz nunchaku (zincirli sopa), kali (kısa sopa), bo (uzun sopa) ve tahta bıçak gibi silahlardır. Bu silahların kullanılması ve bunlara karşı savunma beceri ister. Teke tek ve tek kişiye karşı kalabalık becerisi kendi içinde kategorize edilerek yarıştırılır. Fakat hemen belirtmeliyim ki kalabalık sparring’te tek kişiye karşı aynı seviyede hasımlar çıkmayacak ve onun bir standardı olacaktır. Aletler de zarar vermeyecek nitelikte olacaklar ve her darbe puan anlamına gelecektir. Yani kalabalık için de yarışma söz konusudur. Eğer teke tek karşılaşmayı yarışmanın temeli olarak kabul edersek, çatısı da “aletli kalabalık”tır. Aletli kalabalık da kendi içinde “teke karşı aletli kalabalık” ve “çifte karşı aletli kalabalık” şeklinde iki kategoriye daha ayrılabilir. Bu kategori “aletli teke karşı aletli kalabalık” ve “aletsiz teke karşı aletli kalabalık” şeklinde bir kategoriye daha ayrılabilir. Bu durumda “aletsiz teke karşı aletli kalabalık” çatının da zirvesi olacaktır; çünkü bu en zorudur. İç içe kategorilerin varlığı ustalığı zorunlu kılacaktır. Beyaz şal seviyesindeki biriyle siyah şal sahibi aynı kategoride yarışamayacaktır. 

Sanatsal olarak yarışmada puan kategorileri: 

1). Artistik beceri puanı 

2). İlkelere uygunluk becerisi puanı 

3). Çabuk sonuç alma becerisi puanı 

4). İmmobilize etme becerisi puanı 

Artistik puan estetiğe, uyuma, mesafe ayarı uygunluğuna ve dengeye verilen puandır. Teknik ne kadar göze hoş görünmüştür? Teknikler JKD prensiplerine aykırı mıdır? Gereksiz yere uzamış mıdır yoksa çabuk sonuç alıcı mıdır? Gerçekçi midir? 

Sparring olarak yarışmada puan kategorilerinin nasıl olduğu ise müsabaka talimatnamemizde detaylarıyla mevcuttur. 

Yarışma modelimiz detaylara girilmeden bu kadarla izah edilebilir. Burada bilinmesi gereken performansın temelde sanatsal ve sportif olarak iki kategoride yarıştırılacağıdır. 

Şimdiye kadar dünyanın hiçbir yerinde gerçekleşmemiş böyle bir yarışma modeli, savaş sanatlarına olan ilgiye ciddi katkı yapacaktır. Maçların birbirlerine benzedikleri ya da izleyicilerin “ne var bunda, bunu ben de yaparım” dedikleri bir yarışma değil, büyük yetenek ve çok çalışmanın farkını ortaya koyan bir modeli kamuoyuna arz ediyoruz. İzleyicileri de spora heveslendirerek kaç yaşında olursa olsun spora başlatacak bir model sunuyoruz. İzlenmesinin keyif verdiği ve uygulamada gerçekçi olan bir modelden söz ediyoruz. 

Bu modelin oluşumunda daima yanımda olan ve modelin mimarlığını yapan uluslararası hakemlerimizden başta Abdulvahid Alagöz ve İlhan Koç olmak üzere, arkadaşım ve öğrencim Metin Sırma’ya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum…

27.06.2016

http://www.bizimyaka.com/yazar-97031-Jeet-Kune-Do-Kulelkavido-yarismasi