ZAN VE RİVAYETÇİLERİN ÇIKMAZLARI

Işığa doğru kaçan bir sineğin ateşte yanması gibi gafletle uçan hurafeci cehennem ateşinin ışığına koşan kimsedir. Cehennem ateşi etrafını değil, bencilce kendini aydınlatır. Tıpkı güneşe meydan okurken yanan bir odun parçası gibi. Hurafenin ateşi de kendini aydınlatırken ona körü körüne gidenleri yakar. “İnsan koru” olarak dolaşan bir hurafeciyi kimse “ikna” ile canlandırıp hayata geri getiremez. Onu hayata geri getirecek yegâne nefes Allah’ın ayetleridir ama o zan ve rivayetleri tercih ederek ayetlerden adeta kaçacaktır. Terk ettiği Kur’an’ın tilmizlerinden kaçacak ve “indirilen din”in üzerine atalarının “bindirilen din”ini tercih edecektir. Allah’a yaklaştıran manevi vesilelerin yerini insan suretli aracılar alacaktır. Onlar put olacak, ama bunlar onlara “put” demeyeceklerdir. “Putun ilahlaştırılması” ile “Allah’ın putlaştırılması” arasında mekik dokuyan bu beşer köleleri, hakka karıştırılmış batıl alınlarından bağlamıştır. Artık onların “iman” dediği “şirk”, “amel” dediği “rahmet”, “rahmet” dediği “nedamet”tir.

Kur’an’ın İslam’ına karşı gelenlerin asla cevaplayamadıkları fakat benim her birinin cevabını bildiğim çok sayıda sorum var. Ancak bunlardan bir kitab yazacak kadar uzun bir liste yapabileceğim için bir makale çapında on tanesiyle iktifa edeyim…

Bu soruları sormadan evvel istediğim iki şey var. Birincisi sormadan evvel dikkat edecekleri, ikincisi sorduktan sonra dikkat edecekleri iki şey. Her sorumdan evvel lafı dolandırmadan direkt cevaba girme becerisi göstersinler. Gösteremeyeceklerdir. Konuyu saptırma ihtiyacı duyacaklardır. Sorduğum soruyla ilgisiz karşılık vereceklerdir. Lafı eveleyip geveleyecek ve sanki cevap vermiş gibi davranacaklardır. Hayır, direkt cevap istiyorum; ancak bu takdirde cümleleri kıvırması mümkün olmayacaktır. Verdikleri her karşılıktan sonra da kendi kendilerini sorgulamalarını ve ne kadar tatmin olduklarını kendilerine sormalarını istiyorum; tatmin olmayacak, ama olmuş gibi davranacaklardır…

Sorular:

1. Allah, Maide 3’te dinini tamamladığını söylediğinde Resulullah sağ olduğu halde onun vefatından sonra neden tamamlanan dine hadis, fıkıh, kelam adı altında rivayet, içtihad, icma, kıyas diyerek beşerî ölçüler dahil ettiniz?

2. Allah Furkan 30’da Resulullahın ahirette hesap günü Kur’an’ı terk etmelerinden dolayı kavmini Allah’a şikâyet edeceğini buyurduğu halde neden terk edilmeyecek başka ölçüler icat ettiniz?

3. Allah Zuhruf 44’te ahirette Kur’an’dan sual olunacağımızı buyurduğu halde neden sorumlu olduğumuz kitabı tamamen ve iyice öğrenmeyip ve öğretmeyip de sorumlu olmadığımız kaynakları daha çok öğrettiniz?

4. Allah Hakka 44’te indirilen ayetlere Resulullah bile kendinden bir şey katarsa kendisini tehdit ettiği halde neden kendinden katanların paralel dinine yöneliyorsunuz?

5. Allah Kur’an’da kişileri değil vasıfları ön plana çıkarıp zikrettiği halde siz neden aksine vasıflardan çok kişileri ön plana çıkarıyorsunuz?

6. Bağlı olduğunuz tarikat veya cemaat garibanlara, fakirlere, yoksullara, yetimlere, öksüzlere adam ayırmadan ve gösterişsiz bir şekilde aralıksız olarak maddi yardım yapıp paraya kıymakta ve bu yardıma devam etmekte midir?

7. Kanaat önderleri, cemaat imamları, şeyhler neden birbirlerini kendilerinden daha çok gıyaben övmemekte ve asla bayramlarda ziyaret etme tevazusu göstermemektedir?

8. Sizin Kur’an’ı anlamanız kendilerinin işlerine geliyorsa neden cemaat ve tarikatların önceliği bu değil başka şeylerdir?

9. Allah Hicr 9’da Kur’an’ı koruduğunu buyurduğu ve kitabında hiçbir yerde yan kaynakları koruduğunu buyurmadığı halde neden korumayı vadetmediği zan ve rivayetleri iman ölçüsü kabul ediyorsunuz?

10. Fakir olduğu anlatılan Resulullahın yolunda din yoluyla zengin olunamayacağı halde din adamlarının dini kullanarak zengin olmaları seni hiç düşündürmüyor mu?

Şimdi buyurun ve işinize geldiği gibi cevaplayıp cehennemin ışığına doğru kaçın bakalım… Bu gerçeklerden kaçan herkes ölüm ve hesap günü gerçeğine yakalanacak ve kaçamayacaktır…

16.10.2016

http://www.bizimyaka.com/yazar-96810-Zan-ve-rivayetcilerin-cikmazlari-


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Ameno Genel 20.06.2021
İnsanlığın Distopyası Genel 19.06.2021
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021