GENÇLİK DÜŞMANDIR

Genç olmak ateş ile barut arasındaki seçimdir gerçekte
Yani genç olmak ya ateş olmayı seçmek zorunluluğudur ya da barut olmayı
Neden
Çünkü gençlik genç olmaktır ancak bilgisiz, deneyimsiz olmaktır da
Yani hem genç hem en çok bilgili, en çok deneyimli olunamaz
Yani hayat bilgi ve deneyim de demektir
Oysa genç olmak kadar en bilgili ve en deneyimli olmak da güzeldir
Öyle ki nitel açıdan gerçek ki en bilgili ve en deneyimli olmak
Genç olmaktan üstündür, değerlidir, yüksektir
Yani var olan nesnel koşullarda seçim
Ya bilgisiz, deneyimsiz bir genç olmayı seçmektir
Ya da en bilgili, en deneyimli yaşlı olmayı,
Gençlik düşmandır
Neden
Çünkü insanlar insanların önce iki şeylerine aynı anda dikkat ederler:
Cinsiyet ve yaş
Ve yaşlılar gençler ile birlikte olmayı isterlerken
Gençler gençler ile birlikte olmayı isterler
Yani düşünün ki 70 yaşındaki bir insan 18-20 yaşlarındaki gençlerin arkasına takılmış
Gençlere değil de yaşlı kişiye gülerler
Ancak yaşlıların arkasına takılmış gençe(gence) gülünmez
Yani bazı şeyler doğru iken doğru iken
Bazı şeyler ters iken doğrudur yani doğruda yön de önemlidir, şeyler aynı olsa da
Bunun doğal yani nesnel bir örneğini mıknatısda(mıknatısta) görürüz
İkisi de aynı mıknatıstır ancak aynı kutupları birbirlerini iterler
Zıt kutupları birbirlerini çekerler, ve kimse de bunua itiraz etmez
Yani gençler gençlerle iken aynı mıknatısın aynı uçunda(ucunda) aynı kutuplardır
Oysa yaşlılar ile ise aynı mıknatısın farklı kutuplarıdır
Bir de şu örnek var: Elektırik(Elektrik) akımı eksiden artıya olur, artıdan eksiye değil
Ve buna da kimse itiraz etmez
Elektırik akımı eksiden artıya olur çünkü eksi dolu bir kap, artı ise boş bir kap gibidir
Yani dolu kabı boş kaba dökebilirsin de boş kabın nesini dolu dolu kaba dökeceksin
Gençler de en bilgililik ve en deneyimlilik önünde boş kap gibidirler
En bilgili ve en deneyimli yaşlılar da dolu kaplar gibidirler
Yani boş kabı dolu kaba dökmeye çalışana kuşkusuz ki gülerler
Ancak dolu kabı boş kaba boşaltmaya çalışana gülünmez
Yani aynı maddeden, ve değerli şeylerle dolu kap
Aynı maddeden boş kapdan üstündür, değerlidir
Yani yaşlıların gençlerin arkasına takılması değil
Gençlerin yaşlıların arkasına takılması mantıklı olur, yoksa gülünç olur
Yani gençler yaşlılarla değil gençlerle birlikte olmadıkları için yaşlılara düşman gibidirler
Oysa yaşlılar gençlerle olmayı da severler, isterler
Yani gençler yaşlılarla birlikte olmak istemeyip yaşlılara düşman gibi davrandıklarından
Yaşlılar açısında düşman gibidirler
Ve gençler yaşlılarla yaşlı oldukları için birlikte olmadıkları için de
Gençler açısında da yaşlılar düşman gibidirler,
Ötayandan(Öte yandan) gençlik demek cehalet ve nefs bağımlılığı demek olduğu için de
En bilgili ve en deneyimli yaşlılık açısından ve insanlık açısından düşmandır
Çünkü gençliğin içinde olduğu cehalet ve nefs akılın, mantığın, beyinin, ruhun
Ve insanlığın birinci düşmanıdır
Yani hüner genç kalmakta değil; bilgi ve deneyim ile genç olmayı aşmaktır
Hem alim, alime hem genç olmak en güzeli ancak bu nesnel olarak olanaklı değil
Yani seçim genç, nicel ve geri olmak ile yaşlı, nitel ve ileri olmak arasındadır
Yani ülkelerin ve insanlığın görevi genç yetiştirmek değil
Alim, alime bilge yaratmak olmalıdır
Yani insanlık nitel açıdan en bilgi ve en deneyim içindeki yaşlılara emanettir
En bilgisizlik ve en deneyimsizlik deneyimsizlik içindeki gençliği değil
İnsanlık fasülye tarlası değil ki yalnızca sırık aransın
İnsanlık savaş meydanı değil ki yalnızca beden aransın
İnsanlık gençlik yarışması değil ki yalnızca gençlik aransın
Yani gençliğin amaçı genç olmak değil; alim, alime yaşlı olmak olmalıdır
Devletler de kendilerini ve eğitimlerini buna göre düzenlemek zorundadır
Genç insan muma benzer, yanmadıkça ışık veremez
Hayat muma benzer, yanmadıkça beyine hayat veremez
Zaten yaşlılık da gençlik denilen mumun yanıp ışığa dönüşmesidir
Yani yaşlılığın ölümü var, gençliğin de cehaleti
Yani ya bilgi içinde ölüme giden yol ya cehalet içinde ölüme giden yol
Çocukluğunu, gençliğini özleyenlere çok acı
Kuşkusuz ki onlar büyük bir cehalet içindeler
Oysa alim, alime cehalet içinde bir çocuk ya da genç olmaktan ise
Alimlik, alimelik içinde ölmeyi yeğler
Kuşkusuz ki dünyanın en büyük icadı insanları hem genç tutmayı
Hem de alim, alime yapmaya başaran icat olacaktır
Açık ki cehalet içinde sonsuza kadar genç kalmak insanlığın düşmanıdır.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 2.8.19/08.31


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021