ENGİZİSYON'DAN ÇAĞIMIZA YAHUDİLERİN YÖNLENDİRDİĞİ HRİSTİYANLIK SAVIM

Hıristiyanlık(Hristiyanlık) dini inançı(inancı) Bible'da(İncil'de) yazılanlara göre; mantık ve medenilik üzerine kurulu; öyle ki Bible'da tek bir şiddet, vahşet, 'Öldür' emiri(emri) bile yok; sanki mantık öğreten bir kitap gibi.

Ancak tuhaf ki Engizisyon olsun, Haçlı işgal girişimileri(girişimleri)/seferileri(seferleri) olsun; Hıristiyanlık barbarlık, şiddet, vahşet, insanlıkdışılık içinde görünmekte ancak açık ki bu durumun Bible ile hiçbir ilgisi yok, Bible'da anlatılanlara göre.

Bu durumda akıla 'Acaba Hıristiyanlık dini inançını Yahudiler mi yönlendiriyor?' sorusu geliyor çünkü barbarlık, şiddet, vahşet Yahudilik dini inançının kutsal kitabında görülmekte, ve 'İlahımız dünyayı yalnızca Yahudiler için yaratdı; Yahudi olmayan herkesi öldürün, ve dünya yalnızca Yahudilere kalsın' emiri var, isteyenler bu bilgiye internetten de ulaşabilir.

Yani Hıristiyanlık dini inançı İslamiyet dini inançından önce, ve Yahudilik dini inançından sonra; ve Bible'da tek bir şiddet, barbarlık, vahşet savunuculuğu bile yok, ve Jesus'a 'Muallim/Öğretmen' deniliyor bizdeki anlamı ile, yani Jesus ne bir savaşçı ne bir devlet adamı, ne bir örgüt adamı, Jesus yalnızca mantık öğreten bir öğretmen Bible'da anlatılanlara göre.

Yani bu durumda Hıristiyanlık dini inançına vahşet olsa olsa Yahudilerden bulaşmış olabilir yani bu durumda büyük olasılıkla Hıristiyanlık dini inançını Yahudiler kendi dini inançlarına göre yönlendirmiş ve kullanmış olabilirler ki İsrail'in günümüzde bile Filistinlilere yaptığı vahşetler ortada.

Unutmayalım ki Romalılar da düşünür(filozof) Hıristiyanları(Hristiyanları) değil; vahşi Yahudileri çok sevdikleri için İsa(Jesus) çarmıha çakılırken Hıristiyanların değil Yahudilerin yanında idiler; ve Yahudilikle bu dostluklarını Roma arenalarında da Hıristiyanları aslanlara yedirip sürdürdüler; yani dikkat edin, Romalılar Yahudilerle dostlar ancak Hıristiyanlarla düşmanlar.

Yani büyük olasılıkla Engizisyon'un içindekiler de Hıristiyanlık taklidi yapan Yahudiler olabilirler çünkü Bible asla Engizisyon vahşetine izin vermez yani ortada büyük bir tuhaflık var. Bu durumda Hitler de belki Yahudilerin Hıristiyanlara yaptıkları kötülüğün ve vahşetin intikamı için de Yahudilere düşman idi ancak Hitler de açık ki bible'a aykırı biri idi çünkü Bible ya da Jesus da asla Hitler'in vahşetini desteklemezdi, Bible'daki içeriğe göre; yani açık ki Gamalı haç kullanmasına karşın açık ki Hitler de açıkça Hıristiyanlık cahili, Bible cahili, Jesus cahili biri idi.

Yani Bible'da anlatılanlara göre Bible, Jesus, Hıristiyanlık asla Engizisyon ile, Hitler ile, vahşet ile, şiddet ile, barbarlık ile bir araya gelmez yani Jesus ile vahşeti bir araya getirmek Nasreddin hoca'nın terör örgütü yöneticisi olması gibi birşeydir.

Bible ile tarihteki ve günümüzdeki Hıristiyanlık arasındaki çelişki yalnızca vahşet konusu ile sınırlı değil. Bir çelişki de çıplaklık ve fuhuş konusunda. Bible'ın hiçbiryerinde(hiçbir yerinde) ne çıplaklık savunulur ne fuhuş ne zina ne eşcinsellik ancak çağımızda görülmekte ki Hıristiyan Batı dünyasında çıplaklık da, porno da, fuhuş da, zina da, eşcinsellik de serbest yani Batı dünyasındaki görünüm Jesus sanki bu tür şeylere karşı değilmiş, bu tür şeylere izin veriyormuş görünümünde.

Öteyandan(Öte yandan); Jesus'un şarap içen biri olarak tanıtılması da tuhaf çünkü Yahudilik dini inançının kutsal kitabında deniliyor ki 'Gelecek olan peygamber şarap içmeyen' yani içki içmeyen biri olacak ki zaten dinde değil içki, sigara bile olmaz. Yani açık ki birileri sarhoş, ayyaş, içki bağımlısı bir Hıristiyan toplumu yaratıp kolayca hakkından gelmeyi düşünüyor olabilir.

Peki vahşeti ve ahlakdışılığı Yahudiler Hıristiyanlık dini inançına neden sokmuş olabilirler, eğer onlar sokmuşlarsa? Bunun mantıklı gerekçesi Yahudilik dini inançının kutsal kitabında saklı yani 'Ben dünyayı yalnızca Yahudiler için yaratdım, Yahudi olmayan herkesi öldürün' emirinde. Peki biravuç(bir avuç) Yahudi; Yahudi olmayan en az 7 milyar insanı nasıl öldürecek, yok edecek? Bu da Yahudilik dini inançının kutsal kitabında yazılı: Kurnazlık ve hile ile. Bu kurnazlıklardan ve hilelerden biri Müslümanlara da uyguladıkları, Hıristiyanları şiddete, savaşa, teröre yönlendirmek yöntemi; böylece Yahudi olmayanlar birbirlerini öldürecekler, ve Yahudilere yok edilmesi gereken az düşman miktarı kalacak. Bu kurnazlıklardan ve hilelerden ikincisi ise Yahudi olmayan toplumları genelde nefse, özelde ise ahlakdışılığın her türüne yönlendirmek; çünkü nefs önce akılı alır, sonra ahlakı, ve ahlak yok olursa mantık da yok olur, mantık yok olursa başarı olasılığı da azalır ya da yok olur. Yani bakın İslam dünyası savaşla, terörle uğraşmaktan kendini bilime, teknolojiye, üretime veremiyor ve her açıdan geri kalıyor, ve Yahudiler için kolay düşman durumuna geliyor; Hıristiyan dünyasını da her türlü ahlakdışılık içine sokuyor, haz ile sarhoş olmuş, haz ile kendinden geçmiş bir Batı toplumu oluşuyor ki haz da nefstir yani akılı ve ahlakı yok eder.

Yani bakın; dini tanımlayan Din hadisileri 'Din bilimdir/ilimdir, bilim yoksa din de olmaz, bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin' demesine karşın İslam dünyası bilime ve teknolojiye değil savaşa ve teröre koşuyor; Jesus ahlaklı biri olmasına karşın Batı dünyası çıplaklığa, zinaya, fuhuşa, eşcinselliğe koşuyor; yani böylece Yahudiler sağ taraftan Müslümanları, sol taraftan da Hıristiyanları yanlış yöne koşturtuyor. Sovyetler birliği'ni ve komünist ülkeleri Abd'ye yıktırtdı; büyük olasılıkla Çin'i de Abd ile kapıştırtacak; geri kalan ülkeleri de içten ve dıştan birbirlerine düşürecek; ve sonra kalan biravuç kitleyi de kolayca yok edecek ki biravuç Japonya'nın önce Çin'i işgal edip, sonra da tüm dünyayı işgal etmeye yönelmesi de böyle bir amaç üzerine kurulu idi ancak Japonya uydu yöneticiler, uydu ülkeler yaratıp dünyayı elegeçirmeye çalışmışdı(çalışmıştı); yani dünyayı elegeçirmeye çalışan birileri var, ve tek dünya devleti-tek dünya milleti kuruluncaya kadar da büyük olasılıkla olacaktır yani o güne kadar uyanık ve dikkatli olmak zorunludur.

Yani açık ki Engizisyon'daki Hıristiyanlığın da, günümüzdeki Hıristiyanlığın da Jesus, Bible ile ilgisi yok ancak açık ki birileri ile var.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 1.8.19/00.12


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021