BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 226

Sıpor(Spor) yaptığınızda barbarlaşıyorsanız, vahşileşiyorsanız
Gövde gösterisi yapıyorsanız, kaslarınızı gösteren giyimler giyiyorsanız
Kamusal alanlarda sıpor yapıyorsanız, başkalarının yanında sıpor yapıyorsanız
Sıporu gizli ve saklı yapmıyorsanız
Sıpora düzenli olarak aralar vermiyorsanız
Sıporsal beden biçiminiz sizin için çok önemli olmuş ise
Sıporla hava atıyorsanız, sıporla mutlu oluyorsanız, hemen kendinizi sokağa atıyorsanız
Güç ya da beden yeteneği gösteri yapıyorsanız
Sıporun kölesi olmuş iseniz
Sıpor yapmayınca kendinizi hasta ve özgüvensiz, yapınca mutlu ve özgüvenli hissediyorsanız
Medeni, sakin, ahlaklı ve mantıklı olmuyorsanız
Siz sıporu değil, sıpor sizi yapıyor demektir,
İnsan, yaşadıkça hayatı uzamaz, kısalır ancak akılı ve ruhu uzar
Futbol sıtadlarından(stadlarından) savaşa
Pılajlardan pornoya yalnızca 
Modadan deliliğe yalnızca bir adım vardır
Gerçek ki insanlığa verilenler özgürlük değil serbestliklerdir
Çünkü yanlışlar ve kötülükler asla özgürlük üzerine kurulamazlar
Bir ülke özgürlüğü yani felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne aykırı ise
İnsanlara, topluma verdikleri özgürlük değil serbestliktir
Ve deliler serbest olabilirler ancak asla özgür olamazlar
Demek ki felsefe, bilim, ve Din hadisileri üzerine kurulu olmayan devletlerin verdikleri 
Özgürlük değil, yalnızca deliliktir
Öyle ise ünlülerin hallerine bakın
Alime, alimeye mi benziyorlar,
Mutsuzluk mutluluktan üstündür çünkü en azından ciddi olmayı öğretir
Uyumak gezmekten üstündür çünkü en azından dünyaya kapılmaktan
Bedenin kütlesine ve gücüne köle olmaktan, ve kötülüklerden uzaklaştırır
Ancak alimin uykusu da alim olmayanın uykusundan üstündür
Çünkü alim uykusunda bile insanlık için, insanca bir dünya için didinmektedir
Siz bilgeyle nasıl konuşulacağını bilmezseniz
Bilge sizinle nasıl konuşulacağını bilir
Dinsizin hakkından imansız, zalimin hakkından daha zalim değil
Ancak felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri gelir
Yıldız gökde olsun da neresinde olursa olsun
Balık suda olsun da neresinde olursa olsun
Yaprak ağaçda olsun da neresinde olursa olsun
Felsefenin, bilimin, Din hadisileri'nin içinde olun da neresinde olursanız olun,
Hayatı(Yaşamı) ya da dünyayı ya da bedenini ya da başkalarını sevdiğin an yitirdiğin andır
Çünkü mantıksızlığın başladığı andır
Çünkü dünya içi lav, kor, ateş
İnsan ise içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu varlıktır
Yanlış ya da çirkin ya da kötü ya da iğrenç şeyleri sevmenin nesi mantık
Aldandıktan, aldatıldıktan, yanıldıktan, yanıltıldıktan sonra mantıklı olduğunuzu
Düşünmeyeceksiniz sanırım
Gerçek ki dünyada tek sevilecek mantıklı şey, en doğru şey
Sevilmesi tek mantıklı şey
Yalnızca felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri'dir,
Tarih için önemli olan şey vatanlar değil halkların var olmasıdır
Tarih için önemli olan şey milletlerin değil insanların yaşamasıdır
İnsanlık için de felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisleri önemli olmalıdır
Yoksa dünya insanlığı hayvanlar ile aynı sınıfa koyar,
Nasıl da korumakta hayat
İçleri bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç bedenleri
Ve ölüm almakta gelmeye beden emanet ettiği pisliği, iğrençliği, tiksinçliği
Görünüşe aldanmamalı
Dünya içi ateş
Beden içi bağırsak, bok
İşte bu koşullarda, insanlık olursa kardeş
Hayat korurken pisliği, ölüm almaya gelir pisliğini
Hayat korurken pisliği, ölüm almaya gelir pisliğini
Ve yaşamak diye, var olmak diye insan vermek istemez pisliğini,
Birgün hiçkimsenin malı, mülkü kimseye kalmayacak
Oturmakta olduğunuz evlerinizdeki eşyalar siz öldüğünüzde ya eskiciye verilecekler
Ya çöpe atılacaklar birgün
Ve albümlerdeki fotoğraflar çöpe atılacak birgün
Çünkü yeni nesiller sizin için anlamlı olan o fotoğraflara baktıklarında
O fotoğraflardaki hiçkimseyi tanımayacaklar
Ve değer verdiğiniz o fotoğrafları değersiz birer kağıt parçası gibi
'Bunlar kim, bilmediğimiz insanlar' deyip çöpe atacaklar,
Aşkı var eden şey de, tutku yapan şey de aşkın kamusal olmamasıdır
Örnek ki hiçkimse devlet başkanının sarayına gözdikemez çünkü kamusal maldır
Yani 'Ben almazsam başkası alacak' düşüncesine dönüşmüş duygudur
Ancak 'Ben almasam başkası alır' değil
İnsan kendine zor, başkalarına kolayca umut verebiliyor
Belki başkalarını zora koşmanın mutluluğudur bu, belki de yalanın kamusalının,
Ölüm de, aşk ayrılığı da, karşılıksız aşk da sanıldığı gibi kötü şeyler değil
Ölüm içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeylerle dolu birbedenle(bir bedenle) 
Yaşamaktan kurtarır
Ayrılık ta(da), karşılıksız aşk da onursuz birinsanla(bir insanla) 
Yaşamaktan kurtarıyor olabilir,
Bayanlardaki ruhsal sorunları anlayışla karşılamak gerekir
Çünkü bu durum dişi farkında olmasa da 
Cinsel ilişkide utanç verici durumundan gelebilir
Tıpkı eşcinselliğin de akıl-ruh sağlıksızlığı yaratması gibi,
Dünyadaki bazı hayvan türleri azalıyor ya da yok oluyor diye üzülüyorlar
Ancak dünyada ahlakın azalmasına, ahlakın yok olmasına üzülmek daha önemli,
Çocuğunu yıkarken ağlatan anne
Üniversite mezunu olsa da cehalet, mantıksızlık, takıntı, saplantı, nefs içinde
İlkel, barbar, vahşi biridir,
Dostunu da düşmanını da dinle
Çünkü doğrular varsa al, yanlışları varsa açıkla
Hayata da, ölüme de bak çünkü ikisinin de insana öğretecekleri vardır
Zenginliğe de, yoksulluğa da bak çünkü ikisinin de anlatacakları vardır
Varlığa da, yokluğa da, hepliğe de, hiçliğe de bak
Çünkü tümünün de anlatacakları, öğretecekleri vardır,
Nefs yok eder
Sodom'u da, Gomora'yı da yok eden şey cehalet değil nefstir gerçekte
İnsanlardan kalıcı, sonsuz, gerçek aşk isterseniz
İskeletlerine bakın, iskeletlerine takılın
Hayata aldanma, aldanırsın; dünyaya aldanma, aldanırsın
Hayatı doğru sanma, aldanırsın; dünyayı doğru sanma; aldanırsın
İçi lav, kor, ateş dolu birdünyanın(bir dünyanın) nesi doğru
İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu hayatın nesi doğru,
Üniversite mezunularının, öğretmenlerin, akademisyenlerin, bilimcilerin 
Ahlaklı olmadığı birülkede(bir ülkede) halkın cehaleti değil
Üniversite mezunuları, öğretmenler, akademisyenler, bilimciler gülün dikenidir
Göğe varan gökdelenleriniz var ancak mantık ve ahlak yerlerde sürünüyor
Siyasi iktidar ve özel sektör bu durumu başarı diye sunuyor
Ancak mantık, bilim, din ve tarih kahkahalarla gülüyor
Nefret baltalarınızın sevgi ağaçını(ağacını) kesmesine izin vermeyin
Tarihin fahişeliği sonsuza kadar sürmez
Ölüm hayatı, ayrılık sevgiyi sevdire sevdire gelir
Aşk bazıan(bazan, bazen) yanlışlardan, kötülüklerden çıkamamanın
Ya da çıkmak istememenin ya sonuçu(sonucu) ya bedeli olur
Sevgi de, aşk da bazıan yardım etmek, bazıan yardım istemektir,
Hem cehalet ya da nefs içinde hem öğrenmeye kapalı hem de barbar birkadın(bir kadın)
Alimi ya daha da alim yapar, ya da katil bile yapabilir
Daha alim yapar çünkü alim sabır gösterdikçe daha da alimleşir
Sabır göstermezse de ya boşanır ya da katil bile olabilir
Cehalet ve nefs içinde isen saldırgan ya da kibirli değil, hiçdeğilse sakin
Ve öğrenmeye açık ol
Açık ki insanlığın iyi insanlara değil felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne gereksinimi var
Ruhun da, görünüşün de sıporcu gibi, siyasetçi gibi, kapitalist gibi, sanatçı gibi
Ağa gibi, bey gibi, manken gibi ya da modacı gibi değil
Düşünür, alim, alime, bilge, bilimci gibi olsun,
Aşkı önemseme çünkü aşkı önleyen şey ya yoksulluk, işsizlik, parasızlık gibi şeylerdir
Ya çirkinlik gibi birşey
İşlerini aşk ile yapma, hayata aşk ile sarılma
İşlerini felsefe, bilim, Din hadisileri ile yap
Ve hayata felsefe, bilim, Din hadisileri ile sarıl
Savaşılmazsa küçücük sivrisinekler bile yenilemez,
Algı operasyonu denilen şey iki türlüdür, örnek ki:
1- Siyaha beyaz, beyaza siyah dedirtmek
2- Bunu sürekli sağlayacak koşulları, durumları, ortamı, ve insan, toplum
Dünya türünü yaratmak,
Siyaset işte bu nedenle daha da tehlikeli duruma geldi,
Yani akıl-ruh sağlığını yalnızca ahlaksızlığa, modaya ve siyasete karşı da korumak gerekli,
Dünyayı seviyorsan ya da dünyayı sevdiğin an
Dünyanın içi lav, kor, ateş dolu birkütle(bir kütle)
Olduğunu bilmiyorsun ya da unutmuşsun demektir
Kendini ya da bedenini seviyorsan ya da kendini ya da bedenini sevdiğin
Kendinin ya da bedeninin içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu birkütle olduğunu
Ya bilmiyorsun ya unutmuşsun demektir
Hayatı seviyorsan ya da hayatı sevdiğin an
Hayatın içi lav, kor, ateş dolu birdünya üzerinde
İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu birbedenle var olmak olduğunu
Ya bilmiyorsun ya unutmuşsun demektir
Kurtarmak için önce doğru olanı bilmek ya da anlamak gerekir
Yoksa kurtulan yanlış ya da kötü olur,
Ben sanatçının da, şairin de, yazarın da önce kişiliğine bakarım
Kişiliği felsefeye, bilime, Dn hadisileri'ne aykırı ise yerindibinebatsın,
Gerçek, doğru demokrasi ya da gerçek, doğru devlet yönetimi
Akıldışılığa, ahlakdışılığa, adiliğe, onursuzluğa, kişiliksizliğe, yozluğa
İyi davranma yemi ve yönetimi değil
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne iyi davranma yöntemi ve yönetimidir
İnsan ailesini seçemez ancak kendini seçebilir
Bu konuda tek doğru seçim ise felsefe, bilim, ve Din hadisileri iledir,
Sokaklara, caddelere, meydanlara, evinizin dışına bakmayın
Evinizin dışındaki dünya evinizden daha küçük, daha yanlış ve daha kötü birdünyadır
Eviniz felsefe, bilim, Din hadisileri üzerine kurulu ise
Dünyadan bile büyük dünyadır,
Felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne göre gereksiz şeyler yapmazsan
Gereksiz şeyler yapmamış olursun
Felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne göre yanlış şeyler yapmazsan
Yanlış şeyler yapmamış olursun
Felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne göre kötü şeyler yapmazsan
Kötü şeyler yapmamış olursun
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne göre yaşarsan doğru ve iyi insan olursun
Önce sevgiyi, aşkı, mutluluğu değil gerçekleri ve doğruları ara
Gerçekler ve doğrular da yalnızca felsefede, bilimde ve Din hadisileri'ndedir
Ölüm gerçekte hayatın değil, bedendeki ölümün son bulmasıdır
Çünkü beden her yıl yeni birbeden(bir beden) olacak biçimde sürekli ölüm içindedir,
Ne kadar da basitleşti, anlamsızlaştı, ilkelleşti, yozlaştı
Sevgi ve aşk sözcükleri, ve 'Seni seviyorum' ile 'Aşkım' sözü
Hayvanları bile içermekte sevgi
Ve ahlaksızları, onursuzları, kişiliksizleri, sapkınları, zalimleri bile içermekte aşk
İnsanlar ve insanlık sevgiden, aşktan bile üstün şeyler bulmalı artık
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri gibi,
Doğru yolda iseniz doğru yolda olmayan insanların size gülümsemelerine
İyi davranmalarına aldanmayın
Onlar ne sizin beyininizdeki doğruları bilirler
Ne de beyinlerinde doğrular vardır
Ne de sizin beyininizdeki doğruları ilgileri, saygıları vardır
Kimisi işi gereği gülümser, kimisi alışkanlıktan,
Asla hayran olunmakla mutlu olmayı isteme
Çünkü hayran olunmakla mutlu olmak başkalarına bağımlılık
Ve başkalarına bağımlılıkla mutlu olmak
Yani başkalarına ruhsal kölelik demektir
İnsanın, yalnızca bildiği ya da alıştığı şeylerle uğraşması beyini geriletir, köreltir
Beyin yeni şeyler öğrendikçe gelişir, ilerler, güçlenir
Kitap okumak yani başkalarının yaptıklarına ilgi göstermek
Bu nedenle beyin için çok gereklidir ve çok yararlıdır
Kitap okumayıp yalnızca kitap yazmakla uğraşmak bile beyini geriletir, köreltir
Çünkü kitap yazmak insanın kendi bildiklerini yazmasıdır
Kendi bildiklerini yazmak beyini zorlamaz, geliştirmez, zorluklarla karşılaştırmaz
Oysa beyin zorluklarla karşılaştıkça ve zorlukları anlayıp yendikçe gelişir, ilerler
İnsan hayat boyu kitap yazsa da hayat boyu kendi kendisiyle konuşmuş insandan farksız olur
Beyini en iyi zorlayan, en iyi geliştiren, en iyi ilerleten, en iyi yükselten şey
Kitap okumaktır çünkü kitap okumak yalnızca kitap okumak değil
Anlamaya çalışmaktır da oysa kitap yazmak insanın kendi bildiklerini yazmasıdır
Yani kitap yazmak anlamaya çalışmak değildir
Bu nedenle ki kitap yazmak bile kitap okumanın yerini tutmaz,
Sokaklar kitlesel cehaletin ve nefsin dünyaya fışkırdığı
Dünyaya döküldüğü alanlardır
Hele ki toplum büyük cehalet ve büyük nefs içinde ise bu durum daha da tehlikeli olur
Sokaklar düşünmek üzerine değil görmek yani göz üzerine kuruludur
Sokak bağımlılığı ya da sürekliliği beyini göze bağımlı yapar
Oysa beyin düşünmeye bağlı, dayalı olmalıdır
Beyin için beden ne ise sokaklar da hem beyin hem beden için öyledir
Beden nasıl ki beyini yanlışa çekmeye çalışır, sokaklar da hem beyini
Hem bedeni yanlışa çekmeye çalışır
Toplumları örnek ki eğlence, festival, bayram gibi şeylerle sürekli sokağa çıkarmak
Toplumları yok etmek ya da köle etmek için yeterlidir
Bedenle mutlu olmak beyini bedene, sokaklarla yani evin dışı ile mutlu olmak da
Bedeni ve dolayısı ile beyini, dolayısı ile kişiliği sokaklara 
Yani toplumsal cehalete ve toplumsal nefse köle etmektir
Cehalet ve nefs içindeki toplumlarda evlerin dışları yani sokak dünyası
Ruhsal, manevi, soyut bataklık gibidir
Sokaklar teşhirciliğe ve fetişçiliğe yani sanıya, yanılsamaya hizmet ederler
Çünkü sokaklar görmek ve görülmek, bakmak ve bakılmak
Beden ve kas üzerine, maddiyat, somutluk, nicelik, kütle üzerine kuruludur
Ruh, düşünmek, beyin, soyutluk üzerine değil
Ve kapitalizımda(kapitalizımda) evlerin dışındaki dünya
Evlerin dışındaki hayat da, ülkeler de kapitalizıma yani cehalete ve nefse göre düzenlidir
Yani insan için en doğru, en iyi, en güzel hayat evinde felsefe, bilim
Ve Din hadisileri içinde, cehaletten ve nefsten uzaklık içinde yaşamaktır
İnsan için en doğru, en iyi hayat, akıl-ruh sağlığı için en doğru hayat
İnsanın felsefe, bilim, Din hadisileri ve kitaplar üzerine kurulu kendi evidir
Televizyon da zaten özelde kapitaliızımın, genelde ise cehaletin ve nefsin pisliğini
Evlere döktüğü için aptalkutusuna(aptal kutusuna) dönüşür
Yani televizyon aptalkutusu ise bilin ki sokaklar daha kötü, daha yanlış
Daha zararlı durumdadır çünkü televizyon toplumun özetidir de
Gerçek ki gereksiz yere, zorunlu olmadan sokaklarda dolaşmaktansa
Evde uyumak daha doğrudur, daha iyidir, daha yararlıdır
Ya da daha az yanlıştır, daha az kötüdür, daha az zararlıdır
Kapitalizımda ya da cehalet ve nefs düzenlerinde sokaklar barbarlığa 
Ve ilkelleşmeye götürür yani hem dünyanın en büyük cehaleti olan
Hem de her kötülüğün hem nedeni hem amaçı olan nefse götürür
Gerçek ki medenilik sokaklarda değil felsefe, bilim, Din hadisileri üzerine kurulu evlerdedir
Sokakları dostunuz değil düşmanınız belleyin
Ve kendinize felsefe, bilim, Din hadisileri ve kitaplar üzerine birev(bir ev) kurun
Diktatörlükler toplumları gerçekte sokaklar ile yönetirler
Sokaklarda mutlu olmak zafer değil yenilgidir
Evde mutlu olmamak zafer değil yenilgidir
Akıllı insan zengin değil; alim, alime olur
Kendilerine bilimsellik ve nefssizlik kazandırmamış önderlerin ülkeleri
Toplumlarına da insanlığın zirvesi açısından birşey kazandırmaz
Ülkelerin, toplumların ve insanlığın temel sorunlarından biridir
Siyasetin ve hükümdarlığın alim, alime, bilge kitleye ya da topluma gereksinimi olmaz
Ya ahlaksız ya deli ya barbar bir kitleye ya da topluma gereksinimi olur
Eğer demokrasi ahlaksızlığa ya da deliliğe ya da barbarlığa izin veriyorsa
O demokrasi doğru, gerçek demokrasi değildir
Eğer ekonomi ahlaksızlığa ya da deliliğe ya da barbarlığa izin veriyorsa
O ekonomi doğru, gerçek ekonomi değildir
Eğer sanat ahlaksızlığa ya da deliliğe ya da barbarlığa izin veriyorsa
O sanat doğru, gerçek sanat değildir,
Sıçacağınız ve işeyeceğiniz şeylerden nasıl da zevk aldırıyor size dünya
Ve sizi öldürecek hayattan
İlah olmak üstünlükse, hiçbir ilah böyle bir insanı ve böyle bir dünyayı yaratacak kadar 
Düşkün, zavallı, çaresiz olamaz
Demek ki evrimciler doğru söylüyor, yok hiçbiryerde tek bir ilah bile
Zaten ilahlar ya da ilah var olsaydı
Hangi ilah biryandan canlarını alırdı masum bebeklerin
Biryandan boklarda sinekleri, lağımlarda fareleri 
Ya da hayvanları bile mutlu mutlu yaşatırken
Yaşamak, yemek, içmek, işemek, sıçmak
Sıçılacak ve işenilecek şeylerden
Ve hayattan zevk almak hayvanların bile yaptığı şey değil mi zaten
Gökyüzünden kahkaha ya da ağlama sesileri(sesleri) gelmedi hiçbir zaman
İnsanlar soytarılıklar yaparlarken ya da bebekler ölürken bile
Belli ki insanlar ilahların varlıkları olasılıklarından değil 
Kendilerinin yok olacakları kesinliğinden korkmakta
Bedenlerinizi siz bile terk ederken kuşkusuz ki arkanızda kalanlar da terk edecektir
İnsanlardaki özgüven çokluğu gerçekten de ilginç
Sanki içi lav, kor, ateş dolu bir dünya üzerinde
İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeylerle değil de
İçi altın bir dünya üzerinde içi altın dolu bedenlerle yaşıyorlar,
Sıpor yapan insanların en büyük yanlışlarından biri de sokağa çıkıp
Kaslarını, bedenlerini, güçlerini, sıpor yaptıklarını teşhir etmeleridir
Böylece iki yanlışın birden etkisi altında kalırlar
Çünkü sıpor yapmak zaten beyin ve ruh için yanlıştır, kötüdür, zararlıdır
Moda da teşhirdir, pılajlar da
Yani böyle bir toplum en az üç yanlışın ve en az üç teşhirin etkisi
Ve egemenliği altında kalır ki böyle bir toplumla doğru bir ülke de
Doğru bir toplum da, doğru bir eğitim de, doğru bir demokrasi de 
Doğru bir hukuk da, doğru bir özgürlük de kurulamaz
Sıpor, moda, çıplaklık, heyecan bağımlılığı, haz bağımlılığı 
Akılı, mantığı, tutarlılığı etkisizleştirici mutluluk ve 
Heyecan verici hormonların salgılanmasına neden olur
Akılı kaydırır ve akıl artık dünyaya, olaylara, konulara doğru açıdan
Beyinsel açıdan, ruhsal açıdan bakamaz olur, herşeye bedensel açıdan 
Anlık, günlük ve hazlık bakar olur
Bedenle, hormonlarla, nicelikle mutlu olmak, akılla mutlu olmamak demektir
Gerçek ki nefs yaratan herşey yanlış, kötü, zararlı yaratan şeydir
Barbarlık, vahşet, terör de zaten beden bağımlılığı yani heyecan bağımlılığı 
Yani nefs bağımlılığıdır
Yani devletlerin toplumları uyutmak için kullandıkları heyecan verici 
Heyecan bağımlılığı yaratan şeyler
Gerçekte biryandan da silah bağımlılığına, suç bağımlılığına, terör bağımlılığına 
İstek, eğilim ve beyinsel-ruhsal olanak yaratmaktadır
Yani gerçekte sıpor, moda, pılaj, bilgisayar oyunu gibi şeyler 
Zinadan, fuhuşa; pısikopatlıktan, teröre kadar yanlış şeylerde birleşmek eğilimindedirler
Gerçek ki savaşçı dikkati, çevikliği, gücü, becerikliliği içinde olmaktansa
Düşünür, alim, alime, bilge, yazar, şair, ressam hımbıllığı içinde olmak iyi, doğru
Üstün ve yeğdir, hem kişiler için hem insanlık için hem devletler için
Dikkat ederseniz siyasetçiler zinayı, fuhuşu, çıplaklığı suç olmaktan çıkarmak
Ve sıporu, modayı, çıplak turizımı desteklemek, yaymak, çoğaltmak eğilimi içindeler
Çünkü böyle bir toplum düşünürlükten, alimlikten, alimelikten
Bilgelikten uzaklaşır ve hem siyaset için hem de özel sektör için
Daha kolay kullanılabilir, daha kolay yönetilebilir
'Neversenyer/Ne versen yer' toplum türüne gelir
Yanına bir de bilimdışı, bilime aykırı bir dini inançı da eklediler mi tamam
Artık sonsuza kadar başta kalırlar
Demek ki sokağa çıkmamak, evinde yaşamayı seven insan türü ve toplum türü olmak
İnsanları ve toplumları daha en baştan korumaya başlar
Bilgisayarlardaki virüs karşıtı yazılımlar gibi
Yani kendini sokağa değil evine yaz
Kendini sıpora, modaya, pılajlara, bedene, heyecana değil
Felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne yaz
Yani insan sokağa çıktığı anda yitirmeye de başlar
Sokak bağımlısı olduğu anda yitirmiş de demektir
Sırtını sokağa, yüzünü evine dön
Sırtını bedene, heyecana, bağımlılıklara
Yüzünü beyine, ruha, felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne, kitaplara dön
Dünya içi lav, kor, ateş; beden içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeylerdir
Yani her iki açıdan da kazanacağın ahımşahım birşey olmaz
Ahlaksızların zengin ya da ünlü olduğu bir ülkede mantık ve ahlak egemen değil demektir
Bir çiçekle bahar olmaz da bir arı ile bir petek bal olur
Toplum felsefe, bilim, Din hadisileri içinde değilse topluma benzeme,
Açıksaçık ya da daracık yani cinsel sunumlu yani cinsel tahrikli giyinen 
Yani ahlakı hiçe sayan bayanlar konunun dışında olmak üzere
Herşeyin suçunu bayanlara yıkmayın, her kötülüğün nedeni olarak bayanları göstermeyin
Bir bay bayanın elinden ya da ayak bileğinden ya da tırnağından
Ya da saçından ya da kirpiğinden ya da kaşından ya da gözlerinden ya da kokusundan
Ya da sesinden bile tahrik oluyorsa ne yapsın bayanlar
Yani bir bay eşekten, inekten, dişi sinekten bile tahrik oluyorlarsa ne yapsın bayanlar
Demir paslanmaz su paslandıramaz, altın paslanmaz, altını su paslandıramaz
Baylar biraz da kendilerini eleştirmeliler, kendilerini suçlamalılar,
Göğün mavisi bakın ne kadar da ortalıkta, buna karşın çalabilir misiniz göğün mavisini
Güneşin ışığı bakın ne kadar ortalıkta, buna karşın çalabilir misiniz güneşin ışığını
Sesin sesi bakın ne kadar ortalıkta, buna karşın çalabilir misiniz sesin sesini
Suyun ıslaklığı bakın ne kadar ortalıkta, buna karşın çalabilir misiniz suyun ıslaklığını
Yerçekimi bakın ne kadar ortalıkta, buna karşın çalabilir misiniz yerçekimini
Öyle ise içi lav, kor, ateş bu dünyada
İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu sizlerin paylaşamadığı şey nedir
Dünya yok olsa hanginizin devleti kalır
Dünya yok olsa hanginizin milleti kalır
Dünya yok olsa hanginizin dili kalır
Dünya yok olsa hanginizin dini inançı kalır
Gerçek ki felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile baktığınızda size görünenden farklı
Üstün, anlamlı, değerli bir başka dünya göreceksiniz
Size demokrasi diye yutturdukları şey demokrasi değil
Çünkü oy vermezseniz demokrasi sayılmaz, siyasi partiler olmasa demokrasi olmaz
Oysa gerçek demokrasi ne siyasi partidir ne oy vermektir
Gerçek demokrasi felsefe, bilim, ve Din hadisileri'dir
Yani siyasi partiler olmasa da, oy vermeseniz de hep var ve hep en doğru olacak olan
Bakın bakalım güneşi siyasi partiler mi doğurtuyor
Güneşi sizin oylarınız mı getiriyor
Açık ki bu cehalet ve nefs içinde paylaştığınız tek şey cehalet ve nefstir.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 4.8.19/16.45

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021