OKULLARDAKİ VE ÜNİVERSİTLERDEKİ BÜYÜK TEHLİKE SAVIM

Okullardaki büyük tehlike: Öğretmenlerden öğrencilere kadar okulların modanın ve akıldışı-ahlakdışı sözde sanatçıların ve sözde ünlülerin egemenliği, etkisi altına girmesi; eğitimi oyun olarak olarak veren öğretmenler; ve okullarda yapılan yaş günü, doğumgünü(doğum günü) partisileri(partileri).

Üniversitelerdeki büyük tehlike de okullardaki büyük tehlike ile aynı ancak iki bir farkla: Üniversitelerde eğitimin oyunla verilmesi, ve yaş günü, doğumgünü partisileri henüz yok sanırım.

Bu neden çok tehlikeli? Çünkü öncelikle moda akıldışılık ve ahlakdışılık dünyası durumuna geldi oysa eğitim akıl ve ahlak öğretmeli yani eğitimin verdiği akıl ve ahlak moda ile daha en başta adeta silinmektedir, etkisizleştirilmektedir ki buna bir de modanın zaten kölesi olan, akıldışı-ahlakdışı sözde sanatçıları ve akıldışı-ahlakdışı sözde ünlüleri de eklersek eğitimin yani öğrencilerin kültürel açıdan nebüyük(ne büyük) birbataklık(bir bataklık) içinde olduğu anlaşılır yani örnek ki okulda dini eğitim verilmektedir ancak okul sonrasında öğrencilerin meyhanelerde hizmet etmeleri gerekmektedir, gibi birşey bu durum, yani bu durumda eğitimin ne anlamı kalır? Yani eğitim şart(zorunlu) da önce eğitimi ahlak ve nefssizlik üzerine kurmak gerekir ki bu ikisi zaten hem zekanın hem beyinin en üst doğru ürünüleridir(ürünleridir).

Eğitimin oyun olarak verilmesine gelince. Eğitim yalnızca akıl ve ahlak üzerine değil ciddiyet üzerine de kurulmalıdır çünkü herşeyden önce akıl ve ahlak ciddiyet ister. Okullarda dersleri, özellikle matematik dersini oyun, eğlence gibi veren öğretmenler var, doğru yaptıklarını sanıyorlar ancak yanlış ve kötü yapıyorlar yani yaptıkları yani matematik ya da ders öğretmeleri doğru ancak öğretme biçimileri(biçimleri) yanlış yani örnek ki bu durum pastacının pastayı müşterisine pasta kutusu yerine ayakkabı kutusu içinde vermesi gibi birdurum yani birinci yapılan şey yani pastayı vermek doğru ancak ikinci yapılan şey yanlış yani pastayı ayakkabı kutusunda vermek yanlış ve ikinci yapılan şey birinci yapılan şeyi yok etmekte yani bu durumda müşteri pasta ne kadar güzel olsa da pastayı almaktan vaz geçer(vazgeçer) yani yapılan birinci işin yani doğru işin anlamı kalmaz. Düşünün ki eğitim alim, alime yetiştirmek içindir yani palyaço ya da soytarı yetiştirmek için değil, yani düşünün ki alim birinsan(bir insan) alimden çok palyaçoya benziyor, tuhaf olur yani bilimin/ilimin ciddiyeti vardır, o ciddiyet yok olursa bilim bilimciliğe değil palyaçoluğa döner yani düşünün ki çok bilgili, çok kültürlü ya da uzman ancak kişilik yoksunu bilimciler de yetiştirilebilir ki Hitler'in yanındaki gönüllü bilimciler de öyle idiler; yani düşünün ki ameliyat olacaksınız ancak doktor ciddi birdoktor(bir doktor) olmak yerine komedyenlik yapmakta ameliyathanede, kuşkusuz ki ürkersiniz; yani bilgi ne kadar çok olursa olsun, alınış biçimi gibi sunuluş biçimi de ciddiyet gerektirir yoksa çok bilgili kötü insanlar da yetiştirilebilir.

Yani öğrencilere önce bilimsel ya da dinsel eğitim; sonra da pop, rock, rap konserine ya da moda defilesine ya da seks partisine ya da porno izlemeye ya da bara götürmek; verilen eğitimin hem sıfırlanmasına hem de eğitime cehaletin ve nefsin egemen yapılmasına neden olur yani eğitimi gerçekte okullar, devlet değil de popçular, rockçılar, rapçiler ya da modacılar, mankenler ya da seks ya da porno ya da bar hayatı vermiş olur ki bu durum yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakan Guguk kuşu'nun yaptığına benzer yani burada eğitim, okullar Guguk kuşu'nun yumurta bıraktığı yuva durumundadır. Ya da şöyle düşünelim: Öğrencilere tüm gün felsefe, bilim, teknoloji, din dersi verilsin; akşamları da karate eğitimine götürülsünler; öğrenciler alim, alime olmaya değil de karateci olmaya yönelirler; televizyonda da böyledir bu durum örnek ki televizyonda her gün ve tüm gün alim, alime filımları(filmleri) gösterilse toplum alim, alime olmaya özenir, yönelir; her gün ve tüm gün futbol gösterilse toplum futbolcu olmaya yönelir ya da okullarda dersler pornocu bayanlarca verilirse öğrenciler alim, alime olmaya değil pornocu olmaya özenirler ya da öğretmenler sigara, içki içiyorlarsa öğrenciler de sigara, içki içmeye yönelirler ya da öğretmenler bikini, mayo giyiyorlarsa öğrenciler de bikini, mayo giymeye özenirler; yani güneş kadar gölge de biçim verir, etkiye sahiptir. Yani yalnızca eğitim yetmez; eğitime felsefeyi ve dini tanımlayan Din hadisileri'ni de katmak gerekir yoksa içi öğrenci dolu son model arabanın başına örnek ki eşkiya ya da zampara ya da kumarcı ya da dersle, kitapla, eğitimle, bilimle ilgisi olmayan biri geçirilmiş gibi olur durum. Yani yalnızca araça(araca) değil; aracın başındakine de bakmak gerekir.

İşte bu nedenle ki 200'den çok üniversite olan ülkemizde üniversite mezunu dansözler, üniversite mezunu fahişeler, üniversite mezunu çıplaklar yetişirken iki tane olsun alim, alime yetişmemektedir çünkü çiçekler yanlış toprağa, yanlış saksıya dikilmişlerdir.

Bu koşullarda, bu ortamda; istenildiği kadar üniversite açılsın, istenildiği kadar öğrenci yetiştirilsin; yanlışın, kötünün, zararlının akbabası gelip onlara kapacaktır.Bu nedenle ki üniversite eğitimi; kurulacak birüniversite(üniversite) ilinde(şehirinde), bay-bayan ayrı olarak, nefssizlik ve inziva içinde; felsefe ve Din hadisileri ile birlikte verilmelidir yani eğitim de, öğrenciler de cehalet, yozluk, nefs içindeki toplumdan ve odaklardan hem mekan olarak hem de felsefe ve Din hadisileri yani mantık, ahlak, nefssizlik ve inziva ile soyutlanmalıdır ve korunmalıdır.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 28.7.19/00.10

(Öteki yazılarım ve şiirlerim (siir-defteri.com) sitesinden okunabilir.)