GİTARA KARŞI SAZ SAVAŞI AÇILMALI

Hep yazıyorum; ne dünyada gerçek anlamda Türkçe diye birdil(bir dil) var henüz, ne de Türkler Türkçeyi doğru, iyi biliyor; örnek ki bu yazımın başlığındaki 'savaş' sözcüğü, bilindiği gibi savaşı değil, bilinenin aksine, savunmayı içeriyor yani 'savaş' demek savunmak demektir yani savunudan gelir, saldırmak ise 'salaştır' yani saldırıdan gelir. Yani saz da, Türkiye de, Türkler de, dinliler de, insanlık ta gitara karşı kendilerin savunmalı.

Biliyoruz ki her yanlış, kötü şey bu ülkeye önce medenilik, romantiklik, duygu, hoşluk olarak sokulmakta; örnek ki sigara önce ilaç olarak sokuldu, moda hanımefendilik-beyefendilik-medenilik olarak sokuldu; turizım(turizm) dostluk-komşuluk-konukseverlik-kültür-medenilik olarak sokuldu; bira 'Böbrek taşına iyi geliyor, 'Bir biradan birşey olmaz' diye sokuldu; özel radyolar ve özel televizyonlar demokrasi ve özgürlük diye sokuldu; demokrasi özgürlük diye sokuldu; sonra ne oldu; tümü de canavarlaştı ve gerçek, kötü, yanlış, çirkin yüzlerini gösterdi; dün 'Ben medenilikim' diyen moda bugün insanları pılajlarda(plajlarda), el kadar sütyen-külot ile gezdiriyor, yakın da onu da çıkarttırır; 'Ben özgürlüküm' diyen demokrasi doğrunun yani bilimin ve ahlakın egemenliği ve ışığı olan özgürlüğe değil de hertürlü akıldışılığa ve hertürlü ahlakdışılığa öyle ki zinaya ve eşcinsel evliliğe izin veren serbestliğe dönüştü, yakında pornoya da izin verilir bu gidişle. Bunları bunlar yapıyor da, bunların bunları yapmasına kimler izin veriyor; uzaylılar değil, siyasetçiler, siyasi iktidarlar çünkü siyasi iktidarlar isteseler bunları yasaklarlar, kanunları da, anayasayı da zaten siyasetçiler yapıyor.

Saz medeniliktir ve ahlaktır çünkü Türklük de, din de medeniliktir ve ahlaktır oysa gitar barbarlıktır öyle ki sazın telleri incedir ancak gitarın telleri kalındır; sazcılar, türkücüler genelde takım elbise-kıravat/kravat ile televizyona çıkmaktalar oysa rockçılara, popçulara rapçilere yani gitarcıların giyimlerine, görünümlerine bakın bir de, kimisi nerede ise donsuz, çıplak sahneye çıkacak.

Gitar başlangıçta medenilik de olmuş olsa özellikle çağımızda; özellikle rock ile barbar, vahşi duruma gelmiş durumdadır.

Abd'de gitarlı konserlere bakıldığında; sahnede uyuşturucu çeken, sahnede masturbasyon yapan, sahnede sevişen, sahnede kusan, sahnede hertürlü ahlakdışılığı yapan sözde sanatçılar görülür yani gitar adeta akıldışılığın ev ahlakdışılığın aleti durumuna gelmiştir ki demek ki buna uygun biryapısı(bir yapısı) vardır.

Gitarın çalgı aleti ya da müzik aleti olması da, müziğin evrensel olması da gitarı ya da birçalgı(bir çalgı) aletini ya da araçını(aracını) masum ya da kötülüksüz ya da zararsız yapmaz; örnek ki masum birçamaşır(çamaşır) ipi bile cinayet ya da intihar için kullanılabilir, ve ahlaksızlık ya da kötülük de evrensel durumdadır.

Yani çağımızda artık hiçbirşey yalnızca kendisi olarak masum değildir yani birşey ancak masum şeylerle birlikte ise ve masum şeylere yol açıyorsa masumdur.

Yani saz bisiklete binmek, gitar motosiklete binmek gibidir; ve bisiklete binende oluşan kişilikle motosiklete binende oluşan kişilikler çok farklı olabilir örnek ki dünyada motosiklet çetesileri(çeteleri) yani motosikletli çeteler var ancak bisiklet çetesileri yok; motosikletçilerin giyimlerine bakın, bisikletçilerin giyimlerine bakın; bisikletçilerin giyimleri daha medeni, daha nazik, daha kibardır; saz piyano(piano) gibidir, gitar davul gibidir; saz ney gibidir, gitar zurna gibidir.

Savım ki çağımızda; moda da, eşcinsellik de, medya da, siyaset de, özel sektör de, sanat da, turizım(turizm) de, dini inanç da, eğitim de, eğlence de gitar da, Atatürk düşmanlığı da, Türkçe düşmanlığı da, Lozan düşmanlığı da, Osmanlıcılık da; farkında olunmasa da Amerikan ajanlığıdır yani çağımızda, dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı herşey ya Abd'ye ya Siyonizıma(Siyonizme) hizmet etmektedir.

Saz insanlarda medeni, nazik, ruhsal, insani duygular uyandırırken gitar barbar, vahşi duygular uyandırır; saz insanları düşünmeye yöneltirken gitar hoplamaya zıplamaya yani bedene yöneltir durumda; 'Gitar çal da hoplayalım zıplayalım' denilir ancak 'Saz çal da dinleyelim' denilir. Saz ruha, gitar bedene, kasa; saz ruha egemenlik vermeye, gitar ise bedenin, hormonların, kasların, nefsin egemenliğine girmeye neden olur. Saz edeple çalınır ancak gitarda edeb gerekmez; saz edeb gerektrir ancak gitar edeb gerektirmez; saz akıl-mantık gerektirir ancak gitar akıl-mantık gerektirmez; 'Seni aldattım kocacığım' ya da 'karıcığım' diye gitarla rock, pop, rap söylenebilir ancak saz ile böyle birtürkü(bir türkü) söylenemez çünkü saz önce akıl, mantık, ahlak, edeb, vicdan ister çünkü Türklük de, din de önce akıl, mantık, ahlak, edeb, vicdan ister.

Sazın pavyonlara, gazinolara, barlara düşmesi sazın özelliği değil, düşürenlerin özelliğidir ancak saz oralarda bile naziktir, kibardır, medenidir, insanidir yani saz altın gibidir, nereye düşerse düşsün yine altındır.

Saz ile gitar arasındaki farkı şu örnek de anlatabilir: Pornoya bile gitar uyar da, saz uymaz.

Yani gitar hem kendi telinden hem de ellerinde olduğu kişilerin tiplerinden ve özel hayat biçimilerinden(biçimlerinden) yitirmektedir(kaybetmektedir).

Yani müziğe karşı da, gitara karşı da savaş açmak yanlış, kötü birşey değildir; yanlış, kötü, zararlı şeylere karşı savaş açmak zaten yanlış, kötü birşey değildir, doğru ve iyi birşeydir. Yan gitar yanlışın, kötülüğün gitar biçimine sokulmuş ya da girmiş halidir(durumudur).

Gerçek ki Abd tarafında gitar denilince akıla akıldışı, ahlakdışı sanatçılar, kitleler, durumlar(haller) gelmektedir; akılıbaşında(aklı başında), ahlaklı, edebli, medeni sanatçılar, kitleler, durumlar değil.

Oyuncakçılara bakıyorsunuz; oyuncak saz yok ancak oyuncak gitar dolu. Yani açık ki birileri farkında olmadan ya da kasıtlı olarak, önce çocuklardan başlayıp toplumu sazdan uzaklaştırıp, önce gitara, sonra rocka-popa-rape, sonra da Abd'ye yani Abd köleliğine bağlamak istiyor. Gitar çalan, gitar seven, gitar isteyen insan ne olacak; Yunus Emre, Mevlana, Karacoğlan isteyecek değil; Elvis Presley isteyecek Madonna isteyecek, Lady Gaga isteyecek, Jennifer Lopez isteyecek ki bunları istemek zaten Abd'yi, Abd egemenliğini, Abd köleliğini istemek.

Türkiye gitara değil saza sarılmalıdır, ve sazı dünyaya tanıtmalıdır. Türkiye gitara karşı savaş açmalıdır. Yapılması gereken şey sazın bireysel duyguları daha ayrıntılı, daha derin, daha etkileyici anlatır duruma getirilmesidir örnek ki gitar da ya da rockta ya da popta bir tek sözcük söylenip saniyelerce susulabilir, birşey söylenmeyebilir yani örnek ki 'Sen' denilip on saniye sonra 'gidince' denilebilir ancak sazda böyle bir durum yok henüz.

Gitarın olduğu yerde mutlaka Abd, Abd çıkarları, farkında olunmasa da Amerikan ajanlığı, ülkeye düşmanlık, insanlığa düşmanlık, ahlaka düşmanlık, mantığa düşmanlık, bilimselliğe düşmanlık, insanca birdünyaya(bir dünyaya) düşmanlık, ve yozlaşma vardır; sazın olduğu yerde ise büyük olasılıkla medenilik, akılıbaşındalık, ahlak, edeb, Türklük vardır.

Hükümet ya da devlet ücretsiz saz, türkü, şarkı açıkhava konserileri(konserleri) düzenlemeli ancak sanatçılar en azından ahlaka uygun kimseler olmalı, özel hayat olarak da, giyim-görünüm olarak ta yani saz da, türkü söylemek, şarkı söylemek diye, Batı yoz kültürüne yem edilmemeli yani sanatçıda hem içten, hem dıştan doğruluk olmalı. Müzik de müzik aleti de ne mantığın üstündedir ne ahlakın ne de tabudur ne de kötülüklerden koruyucudur.

Saz özgürlüğe giden yoldur; gitar ise serbestliğe giden yoldur; ve özgürlük serbestlikten üstün ve insanidir.

Müzik ruhun gıdasıdır ancak mantıklı ve ahlaklı ise yoksa her kitap da ruhun gıdası olur ancak öyle değil yani yanlış ya da kötü ya da zararlı şeyleri ruhun gıdası da olmaz, insanlığın yararına da olmaz.

Yani gitar masum değil.

Yani 'Gitar no', 'Saz evet'.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 23.7.19/04.18


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020