CUMHURBAŞKANI=DİN İSE CUMHURBAŞKANI=TARAFSIZLIK OLMALI SAVIM

Cumhurbaşkanı 'Din, dindarlık, dindar nesil' diyor ya; 'Dinliyim' demekle dinli olunmaz çünkü dinin koşulları var ki onlar da dini tanımlayan Din hadisileri'nde belirtilik.

O koşullardan biri 'Tarafsızlık', biri 'Adillik', biri de 'Dürüstlük'. Zaten tarafsız olmadan adil ve dürüst de olunmaz, adalet olmaz; adil olmadan tarafsız ve dürüst de olunmaz, adalet de olmaz; dürüst olmadan adil ve tarafsız da olunmaz, adalet de olmaz; yani bunlar hem ayrı şeyler hem de birbirlerini koşullayan şeyler.

Siyaset, siyasi parti, siyasi parti başkanılığı(başkanlığı) yandaşlık demektir yani taraf tutmak yani tarafsız olmamak demektir. Din koşullarının mantığına göre de tarafsızlık yoksa din de, dinlilikte, dindarlık da yoktur.

Cumhurbaşkanlığı=Taraf tutmak ise cumhurbaşkanlığının kendisi dine aykırıdır çünkü din tarafsızlıktır.

Cumhurbaşkanlığı=Tarafsızlık ise cumhurbaşkanının siyasi taraf tutması, siyasi taraf olması, bir siyasi parti yandaşı olması, bir siyasi parti başkanı gibi konuşması-davranması dine aykırıdır

Gerçek ki taraf tutmak ya cehalettendir ya nefsten ki ikisi de dine aykırıdır çünkü din cehalete de, nefse de karşıdır çünkü 'Din ilimdir(bilimdir), ilim(bilim) yoksa din de yoktur' hadisine göre cehalet yanlış, kötü, zararlı ve dine aykırı birşeydir, bu nedenle ki bir hadis 'İlim(Bilim) Çin'de de olsa gidip öğrenin', bir hadis de 'Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür' demiştir; nefs ise hem en büyük cehalettir hem de kötülüklerin hem nedeni hem de amaçıdır(amacıdır) ki kötülük de dine aykırıdır; bu nedenle ki hadis 'Sultanlarla düşüpkalkan(düşüp kalkan) alimler de hırsızdır' demiştir ki 'Sultan' demek nefs demektir de.

Bu durumda; eğer, Cumhurbaşkanı=Din ise, yani cumhurbaşkanı din ya da dinli olmak savı içinde ise cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekir yani Cumhurbaşkanı=Tarafsızlık değil ise Cumhurbaşkanı=Din olmaz; bu durumda ülkede de adalet olmaz çünkü adaletin olması için, adil olmak; adil olmak için de dürüst olmak, dürüst olmak için de tarafsız olmak gerekir.

Cumhurbaşkanının söylemleri ve davranışları da tarafsız olmadığını, ve Akp yanlılığı yaptığını açıkça göstermekte.

Bu durumda Erdoğan ya cumhurbaşkanlığından ya da Akp başkanlığından istifa etmeli ki dine uygun davranmış olsun.

Yani hem taraf tutmak hem de din olmaz tıpkı hem yargıç hem savcı olamamak ya da hem teftiş eden hem de teftiş edilen olamamak gibi.

Din mantıktır. Bu nedenle ki Din hadisileri 'Din ilimdir(bilimdir), ilim(bilim) yoksa din de yoktur' diyor çünkü ilim(bilim) mantıktır, mantık da tarafsızlık gerektirir.

Yani, cumhurbaşkanlığı makamı taraf tutmaya hak ve olanak verse de tarafsız olmamak dine aykırıdır.

Bu nedenle ki Muhammed 'Mühammed ül emin' olarak tanınırdı çünkü Müslüman olsun, Müslüman olmasın herkes ona güvenirdi çünkü dürüst, adil, güvenilir ve tarafsız bir insan idi. Muhammed öyle dürüst, adil, güvenilir, tarafsız biri idi ki kendi çocuklarına bile herkese uyguladığı şeyleri uygulardı, çocukları için bile ayrım yapmazdı. Zaten din demek 'Doğru olan şeyler' demektir ki tarafsızlık da doğru şeylerden biridir.

Din Diyanet'i yanına almakla ya da Diyanet'in yanında durmakla ya da mabed açmakla ya da imam-hatip açmakla ya da ilahiyat fakültesi ile olmaz; dini tanımlayan Din hadisileri'ne uymakla olur.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 24.12.19/00.17