S-400 ALMAK TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ ÖZGÜR VE GÜÇLÜ OLMADIĞINI GÖSTERMEKTİR SAVIM

Sovyetler birliği zamanında, Sovyetler birliği'ne karşı korunmak için Nato'ya girildi. 

Akp zamanında da, Abd ile ilişkilerin bozulması üzerine Rusya'nın S-400 savunma sistemine.

Yani ya Abd'ye yanaşılıyor ya Rusya'ya.

Peki Abd ve Rusya birbirlerinden korunmak için birşeye yanaşıyorlar mı? Hayır. Onlar kendilerini kendileri koruyorlar.

S-400 açısından konuya bakınca Türkiye'nin S-400 alması için birneden(bir neden) görülemiyor çünkü Türkiye zaten Nato üyesi yani Türkiye'yi Nato korur. Yani Türkiye'nin S-400 alması için hiçbir neden görünmüyor çünkü ne Türkiye'ye ne İran saldırır, ne Türkiye, ne Rusya, ne Ermenistan; Türkiye'ye saldırırsa Abd ve Ab saldırır ancak bunun için de önce Türkiye'nin Nato'dan ya çıkması ya çıkarılması gerekir ki Nato, düşmanı olan Rusya'dan Türkiye'nin S-400 almasını 'düşmanla işbiliği yapmak' olarak değerlendirip Türkiye'yi Nato'dan çıkarabilir, böylece Abd'nin ve Ab'nin Türkiye'ye saldırmaması için Nato engeli olmaz yani Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması Abd'ye ve Nato'ya karşı olumsuzluk olmasına karşın, Türkiye'ye saldırmak açısından onlara gerekçe ya da bahane de verir.

Demek ki durumda birtuhaflık(bir tuhaflık), birmantıksızlık(bir mantıksızlık) var. Yani bu durumda bu durum şunlar demek:
1- Akp iktidarı Türkiye ile Abd'nin arasını daha da bozacak. Buna ek olarak Ab ile de arasını bozacak.
2- Abd Türkiye ile arasını daha da bozacak.
3- Akp iktidarı gerçekte Türkiye'yi değil; Abd'nin Akp iktidarını yıkmak için örnek ki Venezuela'daki gibi eylemlerine, girişimlerine karşı kendini güvenceye almak için S-400 aldı; yani 'Bak arkamda Rusya var' demek için, çünkü görmüş olmalı ki arkasında Rusya olduğu için Suriye'de Esad Abd'ye, Türkiye'ye ve İsrail'e karşın ayakta.

Yani görünen o ki Akp iktidarı Rusya'dan S-400 almakla, kendi kitlesine gövdegösterisi(gövde gösterisi) yapmış olabilir ancak Türkiye açısından yanlış birşey yapmış olmakta çünkü hem S-400'e gerek yoktu hem de S-400 Türkiye'yi Abd'nin, Ab'nin ve Nato'nun hedefine daha çok koymak anlamına gelebilir ki Abd'nin ve Ab'nin Rusya'ya karşı karşıtlıkları ambargolar ile de sürmekte yani Rusya'nın durumu İran'ın durumundan farksız, Abd ve Ab açısından.

Konunun birbaşka(bir başka) boyutu) daha var. Dedim ya; Türkiye birNato'ya(bir Nato'ya) yani Abd'ye, bir S-400'e(bir S-400'e) yani Rusya'ya yanaştırılıyor, haltmış gibi; gerçekte bu durum Türkiye'nin bağımsız, özgür ve güçlü olmadığını da tüm dünyaya göstermek anlamı taşır çünkü dünya şöyle düşünür: 'Türkiye gerçekten bağımsız, özgür ve güçlü olsaydı hem ne Abd'ye yanaşırdı ne Rusya'ya yanaşırdı, ve kendi savunma sistemini kendisi icat ederdi, kendisi üretirdi.

Yani açık ki Akp iktidarı kendi çıkarı açısından birtaşlaikikuşvurmak(bir taşla iki kuş vurmak' isterken Türkiye'nin en az iki kuşununvurulmasına(kuşunun vurulmasına) neden olmuş ya da neden olacak olabilir. Açık ki Akp iktidarı siyasetten de, ülke yönetmekten de pek anlamıyor durumda görünmekte; anlaşılan ki İnönü devlet yönetimi, ülke yönetimi konusunda Akp'den daha üstün, daha başarılı durumda çünkü Türkiye'yi 2. dünya savaşı'na sokmamayı başarmış birkişi(bir kişi); yani bu durumda açık ki Akp siyasetçi ancak İnönü devletadamıdır(devlet adamıdır) tıpkı Atatürk gibi.

Türkiye'nin yapması gereken şey Rusya'dan S-400 almak yerine kendi savunma sistemini icat etmek ve üretmek idi. İşte o zaman denilirdi ki 'Türkiye var olmak için ne Abd'ye, ne Ab'ye ne Rusya'ya muhtaç; Türkiye gerçekten bağımsız, özgür ve güçlü bir devlet'.

Yani açık ki Akp iktidarı Rusya'dan S-400 almak ile türkiye'nin birçok şeyini açık etmiş durumda.

Abd'ye gitti, başarısız oldu; Suriye'ye gitti, başarısız oldu; şimdi Rusya'ya gidiyor. Belki sonra da Çin'e gider.

Yani S-400 almak Türkiye'nin var olmak için başka devletlere zorunlu olduğunu göstermek demektir.

Büyük denizde olta ile büyük ava gidilmez.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 18.7.19/06.47