DİNİN DİREĞİ NAMAZ DEĞİL BİLİM AHLAK VE NEFSSİZLİK

Allah, Muhammed, Kuran deyip dolaşıyorlar ortalıkta
Sorun bakalım, dini tanımlayan Din hadisileri'ni biliyorlar mı
Türkçe yerine Arabça konuşmayı din sanıyorlar
Sorun bakalım, dini tanımlayan Din hadisileri'ni biliyorlar mı
Kiminin başında türban, kimini başında sarık
Sorun bakalım, dini tanımlayan Din hadisileri'ni biliyorlar mı
Ramazan ayı'nda oruç tutarlar, Kerbela ayı'nda aşure yerler
Sorun bakalım, dini tanımlayan Din hadisileri'ni biliyorlar mı
Vatanın, milletin, devletin, kamunun malını özel sektör diye paylaşırlar
Sorun bakalım, dini tanımlayan Din hadisileri'ni biliyorlar mı
İlahiyatlar, imamhatipler, camiler, mescidler açarlar
Sorun bakalım, dini tanımlayan Din hadisileri'ni biliyorlar mı,
Görmüyor musunuz onları
Hem Müslüman olduklarını, dinli olduklarını söylüyorlar
Hem de öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini
Öz annelerini, öz babalarını, öz evladlarını bile öldürtmüş
Osmanlı hanedanlığı'nı, Osmanlı sultanılarını baştaçı ediyorlar
Görmediniz mi 'Babanın öz kızına şehvetle bakması haram değildir' bile dediler
Görmediniz mi siyasetçilerle cami bile açıyorlar
Görmediniz mi siyasetçilerle kolkola bile geziyorlar
Görmediniz mi alimlikle, bilgelikle, dürüstlükle, medenilikle tanımlanmak yerine
Sürekli olarak yolsuzlukla, hileyle, adaletsizlikle, hukuksuzlukla, israfla, barbarlıkla
Anlamıyor musunuz, anlamıyorlar mı bu durumlar Türklüğe de, İslamiyet'e de
Dine de, insanlığa da aykırıdır
Öyle ise onlara nasıl Türk, Müslüman, dinli, insanca denilebilir
Belli ki onlar çıkarları için din, İslam sömürüsü yapmaktalar
Onlar bilmiyorlar mı ki Muhammed demek, din demek, İslam demek
Vicdan ve merhamet de demektir
Yoksa onlar 'Yahudi olmayan herkesi öldürün
Dünya yalnızca Yahudilerindir' diyen Yahudilikle mi yarışıyorlar
Anlamıyorlar mı dinin tek yolu da, tek şeriatı da dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Kuşkusuz ki Müslüman da, dinli de, Türk de önce ahlaktan ve vicdandan tanınır
Oysa bakın zinayı, eşcinsel evliliği bile serbest bıraktılar
Heryer ahlaka aykırı moda ile dolmakta
Bikini, mayo diye ortalıkta sütyen-külot
Mini şort diye ortalıkta külot ile dolaşılmakta
Oysa din ahlak da demektir
Belli ki dillerinde 'Din' yazan bir mühür
Beyinlerinde ise dine aykırı herşey vardır,
Dini dünyada, tarihte ilk kez
İnsanlığın, tarihin en büyük dahisi
Dahi Arab, dahi insan Muhammed tanımladı
Çünkü dini dünyada, tarihte bilimsel ve insani tanımladı
Öyle ki Marx'ın 'Din halkın afyonudur'u küle dönüşüp gitti,
Dinsizler yanıldılar
Dahi Muhammed'in dini bilimsel ve insani tanımı ile
'Din halkın afyonudur' savları çöküp kaldı tarihin çöplüğüne
Ancak açık ki Müslümanlar da henüz öğrenmemişler
Dini tanımlayan Din hadisileri'ni
Ve henüz anlamamışlar dinin ne olduğunu
Öyle ki 'Namaz dinin direğidir' diyorlar
Oysa diyor ki dini tanımlayan Din hadisileri
'Din ilimdir(bilimdir), ilim(bilim) yoksa din de olmaz
İlim(Bilim) Çin'de de olsa gidip öğrenin
Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür
Alimler peygamberlerin varisleridir
Ve dinsiz de olsalar alimlerin yeri 'Cennet'tir,
Genel hadisler, özel hadislerden üstündür
Temel hadisler özel hadislerden üstündür
Evrensel hadisler yerel hadislerden üstündür
Tarihsel hadisler günlük hadislerden üstündür
Hadislerin temeli, egemeni, önderi, başı dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Her hadis dini tanımlayan hadis değildir
Dini tanımlayan hadisler yalnızca Din hadisileri'dir yani bilimi, ahlakı
Vicdanı ve nefssizliği temel, ölçü, egemen, önder yapan hadisler
Din hadisileri'ne aykırı hadisler ya günlük hadislerdir ya söyleşi hadisileri
Ya uydurma hadislerdir
'Din ilimdir(bilimdir), ilim(bilim) yoksa din de yoktur' hadisi
Genel, temel, egemen, evrensel, her milleti kapsayabilen hadislerdir
Size dinden söz edenlere önce Din hadisileri'ni sorun
Size dinden söz edenlerin önce Din hadisileri ile uygunluklarına bakın
Kuşkusuz ki bilime aykırılıkta da, ahlaka aykırılıkta da, vicdana aykırılıkta da
Modaya uşaklıkta da, nefse kölelikte de, siyasette de, özel sektörde de din olmaz
Çünkü din olan yerde zaten bunlar olmaz
Çünkü bunlar dinin en büyük düşmanları olan cehalet ve nefstir,
Bilim nedir
Namaz kılan, kılmayan; Müslüman olan, Hıristiyan(Hristiyan) olan, Yahudi olan
Hindu olan, Budist olan, dinsiz olan, Türk olan, İngiliz olan, Afrikalı olan
Japonyalı olan, Eskimo olan, herkes içindir
Din de bilimdir yani din de namaz kılan, kılmayan; Müslüman olan, olmayan
Dinli olan, dinsiz olan herkes içindir,
'Namaz dinin direğidir' demek, 'Müslüman olmayanlar
Ya da namaz kılmayanlar dinli değil' demektir
Oysa din bilimdir; Müslüman olsun ya da olmasın, herkese açıktır
Yani nasıl ki bilimci olmak için Müslüman olmak gerekli değildir
Dinli olmak için de Müslüman olmak zorunluluğu yoktur
Yani dini tanımlayan Din hadisileri'ne uyan herkes dinlidir
Din hadisileri'ne uymayan herkes de dinsizdir
Yani dinin ölçütü yalnızca Din hadisileri'dir,
Açık ki özgürlük ile serbestlik arasındaki farkı bilmemek
Din ile dini inanç arasındaki farkı da bilmiyorlar
Din dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Dini inanç ise dini tanımlayan Din hadisileri'ne bile aykırı olabilir
Tıpkı serbestliğin özgürlüğe aykırı birşey olması gibi
Çünkü özgürlük bilime ve ahlaka uygun olmaktır
Serbestlik ise serseriliğin bir tanımıdır,
'Din ilimdir(bilimdir), ilim(bilim) yoksa din de olmaz' diyor Din hadisileri
Ve bilimde namaz, ibadet, bilimdışılık olmaz
Namaz İslamiyet dini inançının(inancının) direği olabilir
Ancak dinin direği dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Ve öncelikle de bilim, ahlak ve nefssizlik
Bu nedenle ki Din hadisileri 'Sultanlarla düşüpkalkan alimler de hırsızdır'
Ve 'Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda bir saat durmak
Göz ucu kadar bile Allah'a isyan, Allah'tan kuşku duymayan
Altmış senelik ibadetten, namazdan üstündür' demiştir,
Ey Müslümanlar ve ey insanlık
Dini tanımlayan Din hadisileri'ni öğrenin, anlayın
Ve Din hadisileri'nden birleşin
Din hadisileri'nin tanımladığından başka din
Ve Din hadisileri'nin yaratacağı dünyadan başka insanca dünya
Ve Din hadisileri'nin yaratacağı insanlıktan başka insanca bir insanlık yoktur
Siyasetçilere, hükümdarlara, dini siyaset için sömürenlere
Dini ticaret için sömürenlere, dini terör için sömürenlere, dini savaş için sömürenlere
Dini çıkar için sömürenlere
Dini köle bir toplum ve köle bir insanlık yaratmak için sömürenlere değil
Dini tanımlayan Din hadisileri'ne bakın
Ne mutlu Din hadisileri'ne
Ve dini dünyada ilk kez doğru olarak tanımlayan Muhammed'e
Müslümanlar ve insanlık Din hadisileri'nin ve Muhammed'in önemini
Değerini öğrenmeli, anlamalı artık
Din demek Din hadisileri demektir
Din hadisileri'nin dışı din değildir
Din hadisileri'nin dışında din yoktur
Din isteyen, Din hadisileri'ne gitsin
Din öğrenmek isteyen, Din hadisileri'ni bilsin
Size gerçekten din öğretmek istiyorlarsa, gerçekten dürüstseler
Size dini tanmlayan Din hadisileri'ni öğretsinler
'Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür' diyor hadis
Öyle ise ibadet etmeden önce alim, alime olmalısınız.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 21.12.19/15.08

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021