MÜSLÜMANLARI HADİSLERLE YANILTMAK SAVIM

İslamiyet'i İslamiyet'in yani dinin özüne ve amaçına(amacına) aykırı alanlara çekmek, ve Müslümanları yanıltmak yani İslamiyet'in yani dinin özünden uzaklaştırmak isteyenler ya hadisleri dışlıyorlar ya da hadisleri yanlış yorumluyorlar. Bu işin kasıtlı yanı.

Bir de kasıtsız yanı var yani kötü birneden(bir neden), kötü biramaç(bir amaç) taşımadan, iyiniyetle, kasıtsız olarak hadisleri ya dışlamak ya da yanlış yorumlamak.

Birçocuk(Bir çocuk) televizyon kanalında, konu ile ilgili birçizgi(çizgi) filım(film sonrası, 'Allah için en hayırlı şey dua etmektir. Hz Muhammed' yazıyor. Kuşkusuz ki dini tanımlayan Din hadisileri'ni yani 'Din bilimdir/ilimdir, bilim yoksa din de olmaz; bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin; alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür; din ahlaktır, utanmaktır, edebtir' gibi hadisleri bilmeyenler 'Aa, Müslüman olmak, dinli olmak, Allah'ı sevindirmek, Cennet'lik olmak, Cehennem'e gitmemek ne kadar da kolaymış, öyle ise hergün sık sık Allah'a dua edeyim, başka şeye gerek yok' diye düşünüyor olabilir, belki de bu nedenle hem ahlaka aykırı yaşayıp, ahlaka aykırı giyinip dua eden, Mevlid okutan sözde ünlülere tanık olmaktayız medyada; Batıda da boyunu(boynu) haç kolyeli çıplaklar, bikinililer, fahişeler olması da Din hadisileri'ni bilmemeleri nedeni iledir; yani bu tür yaklaşımlar birilerini Müslümanlığın yalnızca dua etmek,yalnızca Allah'a inanmak olduğunu sanmalarına neden olabilir.

Oysa 'Allah için en hayır şey dua etmektir' hadisi varsa bile bu hadis şu demektir: 'Önce dini tanımlayan Din hadisileri'ne uy, sonra dua et.'. Yani önce binanın temellerini at, sonra duvarlarını yapmaya başla; oysa Din hadisileri'ni öğrenmeden dua etmeye başlamak binanın temelini atmadan duvarlarını örmeye başlamak gibidir.

'Namaz dinin temelidir' hadisi de gerçek hadis değildir çünkü 'Din bilimdir/ilimdir, bilim olmazsa din de olmaz; din ahlaktır, edebtir, utanmaktır, ahlak yoksa din de olmaz' diyen birinsan(bir insan) 'Namaz dinin temelidir' demez çünkü dinin temelinin 'Bilim ve ahlak' olduğunu söylemekte zaten. Yani büyük olasılıkla ya böyle birhadis(bir hadis) yoktur ya da doğrusu 'Namaz İslamiyet'in temelidir'dir ki yine de dini tanımlayan 'Din bilim ve ahlaktır, bunlar yoksa din de olmaz' hadisi ile çelişir bu durum; yani Din hadisileri bilinmeden İslamiyet ve Müslümanlık üzerine gerçekler ve doğrular doğru ya da iyi anlaşılamaz yani din hadisileri İslamiyet'in, Müslümanlığın, dinin Abc'si(Alfabesi) gibidirler.

Müslümanlar ve herkes şunu anlamalı ki dini tanımlayan Din hadisileri'ne yani dinin temeline uymadan hiçbir hadis doğru anlamını bulamaz çünkü Din hadisileri yalnızca dinde değil, bilimde ve felsefede, demokraside ve laiklikte, sanatta ve devlet yönetiminde, yani insanlığı ilgilendiren her alanda doğrunun her alandaki tek doğru pusulasıdır. Öyle ki Din hadisileri'ne aykırı her hadis ya gerçek hadis değildir ya da İslamiyet'i ilgilendiren hadis değildir.

Yani bakayım Din hadisileri'ne uyup uymadığına; söyleyeyim sana kim olduğunu, ne olduğunu.

Zaten Müslüman ülkelerin Batı karşısında geriliklerinin, ve savaş, terör, yokluk içinde olmalarının temel nedeni dini tanımlayan Din hadisileri'nden uzakolmalarıdır(uzak olmalarıdır) ki bunu da en başta cehalet, nefs, çıkar, yozluk içindeki siyasetçiler, hükümdarlar, özel sektör, medya yapıyor.

Din hadisileri'ni bilen insan; hadisler konusunda da, İslamiyet konusunda da, din konusunda da, insani-evrensel hiçbir konuda da, hayat konusunda da, sevgi konusunda da, aşk konusunda da, evlilik konusunda da, insanları değerlendirmek konusunda da yanılmaz.

Din hadisileri'ni bilmeyen dostun olacağına, Din hadisileri'ni bilen düşmanın olsun.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 9.7.19/03.29