NİTEL DÜŞÜNEMEYEN BATI SAVIM

Ahlakdışı ilahlar dünyasından günümüze gelen Batı. Nicel bilimde yani nicel düşünmede başarılı ancak nitel yani felsefel mantıkta düşünmede başarısız. Akıl var ancak akıldan üstün olan ahlak yok.

 

Bilimi ve teknolojiyi de Batıdaki herkes değil; sınırlı sayıda bilimci, mucit ürettiği için bilimdeki ve teknolojideki ileriliği gerçekte tüm Batıya yani her Batılıya yani Batı toplumuna değil, biravuç(bir avuç) bilimciye ve mucide aittir yani gerçekte bilim ve teknoloji tüm toplumun gelmesini içermez yani bilim ve teknoloji üretimi asla toplumun tümünü yani her insanını kapsayamaz ancak bilimin ve teknolojinin ürünü olan felsefe tüm toplumca yani akıl-ruh sağlığı yerinde olan herkesçe sahip olunması gerekendir, tıpkı din gibi, yani bilim ve teknoloji üretiminin yalnızca bu işlerle uğraşan kimselerle sınırlı olması beklenir ancak felsefenin herkesçe bilinmesi gerekir, nasıl ki dini inançlar toplumlardaki herkesçe biliniyor ise; yani birülkedeki(bir ülkedeki) yetişkin herkes bilim ve teknoloji üzerine soruları, konuları bilmek zorunda değil ancak birülkedeki yetişkin herkes felsefeyi yani mantıklı düşünmeyi bilmek, anlamak zorunda, eğer mantık açısından normal birtoplum(bir toplum) ise.

 

Genelde tüm toplumların, özelde ise Batı toplumun temel sorunu da mantıklı ve tutarlı düşünmeyi bilmemektir. Bu nedenle örnek ki Batı bilim ve teknoloji içinde ancak beyin olarak mantıksızlık ve tutarsızlık içinde yani nitel cehalet içinde birtoplum var yani insan bilim ve teknoloji bilmeyebilir ancak en azından mantıklı ve tutarlı düşünmeyi bilmelidir yoksa bunca üniversite, bunca eğitim ne işe yarıyor? Yani herkesden bilimci ve mucit olması beklenmez ancak mantıklı ve tutarlı olması beklenir ki bu beklenti de olması gereken birbeklentidir(bir beklentidir); örnek ki bundan 15-20 yıl kadar önce Acun firarda adlı Türkiye'deki birtelevizyon(bir televizyon) kanalına ait yayında Acun birpılajdaki(bir pılajdaki) bikinili, mayolu baylara ve bayanlara Abd devlet başkanının adını sormuşdu(sormuştu), bilen pek çıkmamışdı(çıkmamıştı), yani yaşlı kimseler olsa neyse çünkü yaşlılıkta dünyadan kopmak olağandır; yani bakın aya, Mars'a giden birülkede(bir ülkede) insanlar devlet başkanlarının adını bilmiyorlar ancak rock'ın, pornonun, seksin, modanın, ahlakdışı ünlülerin her türünü bilirler.

 

Yani Batı bilim ve teknoloji içinde, ekonomi olarak güçlü diye Batıyı sakın insanlığın içinde ya da ilerisinde sanmayın. Batı nicelik olarak ileride ancak nitelik olarak geride, ve Batının en zayıf noktası da bu bence.

 

Avrupa Zeus gibi, Afrodit gibi akıldışı ve ahlakdışı hayal varlıklarından günümüze gelmektedir yani onları aşmış ya da dışlamış değil, 21. yüzyılda bile. Önce akıldışı, ahlakdışı ilahlar, sonra sanat diye onların çıplak, ahlaka aykırı heykelileri(heykelileri), şimdi de çıplaklık, zina, fuhuş, eşcinsellik serbestliği gibi şeyler yani Avrupa'nın akıldışı, ahlakdışı Zeus, Afrodit kültürü günümüzde de sürmekte ancak bilimine ve teknolojisine bakarsanız dünyanın çok ilerisinde görünmekte ancak gerçek ki dünyanın ilerisinde olan şey Avrupa toplumu değil, birkaç bilimci, mucit ve felsefecidir yani Avrupa toplum olarak henüz çağımızın çok gerilerinde yaşamaktadır ki önce Engizisyon, sonra Hitler, sonra Bosne-Hersek katliamı da bunu göstermektedir.

 

Batı nitel düşünemiyor örnek ki ahlakın zekanın, akılın, mantığın, beyinin(beynin), ruhun, felsefenin, bilimin, insanlığın, demokrasinin, medeniliğin, medeniyetin en üst aşaması olduğunu anlayamıyor; anlasa idi zinayı da, fuhuşu da, eşcinselliği de, çıplaklığı da, pornoyu da, pılajlarda-havuzlarda sütyen-külot bulunmayı da yasaklardı yani genelde Batının, özelde Avrupa'nin bilimcileri, mucitleri çağımızdan bin yıl ileride olsalar da genelde Batı toplumu, özelde Avrupa toplumu çağımızdan en az bin yıl geride. Bu durum şu da demektir: Genelde Batı, özelde Avrupa bilimciler, mucitler çıkarabilse de düşünür(filozof), alim, alime, bilge çıkaramayacak ve felsefeden, mantıktan gittikçe uzaklaşacak ve yoksunlaşacak demektir ki genelde Batının, özelde ise Avrupa'nın zayıfkarını(zayıf karnı) da işte budur yani bilimde ve teknolojide değil, felsefede, mantıkta ve ahlakta ileri, üstün olan ülke geleceğin önderi, lideri olacaktır çünkü tarih, gelecek insanların, toplumların mutluluklarına değil düşüncelere bakar yoksa Sodom da, Gomora da, Pompei de, Hitler'in Nazi köpekleri de insanlara işkence ederlerken, insanları öldürürlerken; Avrupa'nıngöbeğinde(Avrupa'nın göbeğinde)Bosna-Hersek'de faşist köpekler de Müslümanları diri diri yakıp öldürürlerken çok mutlu idiler. Tarihin avukatı mutluluk değil, düşüncedir.

 

Sapasağlam, sağlıklı birinsan(bir insan) düşünün. Morali yani ruhu bozulursa çöker, biter, yıkılır; sağlıklı iken sağlıksız, akıllı iken deli, zengin iken yoksul olabilir. Genelde Batı, özelde de Avrupa işte öyle birinsan(bir insan) durumunda çünkü beyini, ruhu doğrunun en yüksek aşaması olan ahlaktan yoksunlaşmış yani genelde Batı, özelde Avrupa çağımızda, ateşe ışık diye koşan kelebekler, dişi peygamberdevesi(peygamber devesi) ile çiftleşmekte olan ancak sonunun dişiye yemek olmakla biteceğini bilmeyen erkek peygamberdevesi böceği gibi yani genelde Batıyı, özelde Avrupa'yı sahip olduğu şey yani bilim ve teknoloji kurtaramayacak, sahip olduğu ahlaksızlık yani sahip olamadığı ahlak yok edecek; bu nedenle Türkiye'nin de, insanlığın da Batıya, Avrupa'ya özenmek yerine ahlaka sarılması zorunludur yoksa tarih denilen dişi peygamberdevesine yemek olurlar.

 

Yani düşünün; Abd'ye Japonya'da zafer getiren şey gerçekte iki atom bombası değildir, Abd'nin ahlaksızlığıdır ki vicdan da ahlaka dahildir; yani örnek ki şöyle düşünelim, Abd ile savaşıyor olsak ve abd Japonya'nın yerinde, biz de Abd'nin yerinde olsak, Abd'ye atom bombası atar mıyız zafer kazanmak için, hayır atmayız çünkü bizde vicdan yani ahlak var yani zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, felsefenin, bilimin, medeniliğin, medeniyetin, insanlığın, insan olmanın ve dinin en yüksek nitel aşaması. Bu nedenle Türkiye'nin dünya önderi, dünya lideri olmak için ya da Batı karşısında ya da dünya önünde üstün olması için yapması gereken ilk şey şey bilimde ve teknolojide ilerlemek değil; Türkiye'de pılajlarda, havuzlarda, kamusal alanlarda ahlaka aykırılığı; zinayı, fuhuşu, eşcinselliği, tıravestiliği(travestiliği), cinsiyet değiştirmeyi, akıldışı-ahlakdıçı modayı, akıldışı-ahlakdışı medyayı, akıldışı-ahlakdışı ünlülüğü, astrolojiyi, bardan sıtriptiz(striptiz) kulübülerine(kulüplerine) kadar ahlaka aykırı heryeri yasaklamaktır çünkü önce ahlak, bilim ve teknoloji arkasından gelir çünkü Türkiye'de en az 200 üniversite, milyonlarca üniversite mezunu var; gerçek ki akıldışı, ahlakdışı şeyler eğitimin de başarıya, sonuça, zafere ulaşmasını engellemektedir.

 

Gerçek ki Batı nicel düşünebilmekte ancak nitel düşünememektedir çünkü hem ahlakın zekanın, beyinin, bilimin, insanlığın, medeniliğin en üst aşaması olduğunu anlayamakatadır hem de zina, fuhuş, eşcinsellik, porno, çıplaklık gibi şeylerin zekaya, mantığa, ruha, insanlığa aykırı olduğunu anlayamamaktadır. Yani Batının beyinsel, ruhsal, mantıksal çöküşü o denli derin ve geniş ki hem dini inançlı yani Hıristiyan(Hristiyan) olduğunu söylüyor hem de çıplaklığın, zinanın, fuhuşun, eşcinselliğin, pornonun, sigaranın, içkinin, uyuşturucunun dine aykırı olduğunu anlamıyor.

 

Gökyüzüne gitmek insanlığa gitmenin ayakları altındadır. Bilimde ve teknolojide başarı akıldışılığı ev ahlakdışılığı yok etmiyorsa ya çöpe ya helaya hizmet etmektedir ve ancak arının balı, örümceğin ağı, ipek böceğinin kozası gibidir; bilim ve teknoloji önce beyine, ruha, insanca olmaya hizmet etmelidir.

 

Batı, Japonya'ya maddi atom bombası atdı(attı); siz de Batının üzerine manevi ahlak bombası atın. Böylece Batıdaki kötülük hastalığı yok olur, ve Batı toplumu sağlığına ve özgürlüğüne kavuşur.

 

Türkiye evimizdir, ve Türk milleti evine sütyen-külotla, mayo ile gelinmesini istemez. Öyle ise ilk iş evimize ahlakla sahip çıkmak; ahlaka sahip çıkan hem tüm dünyaya sahip çıkar hem de tüm insanlığa en büyük önder, en büyük lider olur. Türk miletinin, Türkiye'nin akıldışılıktan ve ahlakdışılıktan kurtarılması tarih denilen dişi peygamberdevesine yemek olmamak için zorunludur.

 

Abd'de ya da Ab'de değil; ahlakta birleş. Ahlak doğru felsefeye de, doğru bilime de, doğru teknolojiye de, doğru insanlığa da, doğru dünyaya da giden yoldur.

 

Görmüyor musunuz Batıda ve kapitalizımda(kapitalizmde) bilim ve teknoloji önce ahlaksızlık ile içiçe geçmiş; bilimden ve teknolojiden önce ahlakdışılar yararlanıyor, zenginler diye, yoksullar ise en son yararlanıyorlar.

 

Yani artık Batıda akıl-ruh sağlığı yerinde yani mantıklı ve tutarlı yani ahlaklı devlet başkanı asla beklemeyin; Batıdan 3. dünya savaşı çıkar ancak asla ahlaklı lider, önder çıkmaz. Zaten tarihe de bakın; Batıdan hiç peygamber çıkmamış.

 

Yani Doğu iki şey arasında ilişki kuramıyor ancak Batı da iki şey ile üçüncü şey arasında ilişki kuramıyor yani Batının durumu da pek içler açıcı durum değil.

 

Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki kanda değil; ahlaktadır, beyindedir, ruhtadır. Türkiye'nin ve insanlığın doğru, gerekli nesilini(neslini) bikini, mayo, sigara, içki, pirsing, dövme, tuhaf saçlar, boyalı yüzler, boyalı tırnaklar, boyalı dudaklar, boyalı gözler, tanga, mini etek, tayt pantolon, dekolte, cinsel yozluk, cinsel çöküş, astroloji, bilimdışı inanç, moda, nefs içindeki öğretmenler değil; insanlığın en yüksek erdemi, insanlığın en yüksek mantığı olan ahlak yetiştirecek.

 

Atatürk de zaten 'Ben sıporcunun/sporcunun ahlaklısını severim' sözü ile toplumun, ülkenin, vatanın, devletin ahlaklısını istediğini, amaçladığını, doğruladığını, yeğlediğini, baştaçı ettiğini belirtdi(belirtti).

 

Heryanını(Her yanını) çıplaklar sarıyor vatan

Doğa(Tabiat) ana seni giydirirken seni böyle kim soyuyor vatan.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 8.7.19/01.05

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020