GİYİNİK TURİZM VE ÇIPLAK TURİZM SAVIM

Ahlaka aykırılık değil ahlak özgürlük; ahlaka aykırılık olsa olsa serbestlik ancak asla özgürlük değil çünkü özgürlük doğru ve iyi şeyleri içerir, ve ahlak da zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, felsefenin, bilimin, medeniliğin, insan olmanın, insanca insanlığın en üst aşaması, en üst bölümü, en üst boyutu yani ahlakı dışlamak gerçekte doğru şeyleri dışlamak, bu nedenle de özgürlük değil. Örnek ki serserilik, berduşluk, fahişelik, eşcinsellik, çıplaklık, moda, özel sektör, siyaset, akıldışı-ahlakdışı sanat özgürlük değil serbestliktir.

 

Turizım(Turizm) önce giyinik olarak başladı, sonra çıplaklığa dönüştü; bunun temel nedeni turizıma mafya türü kişilerin girmesi olabilir; moda da önce ahlaklı, edebli olarak başladı, sonra ise akıldışılığa ve ahlakdışılığa yöneldi, bunun nedeni de moda işine eşcinsellerin girmesi olabilir çünkü 1-2 yıl önce sanırım İtalya'da kendisine eşcinsel diyen birini mahkemeye veren modacıya yargıç şöyle demişdi: 'Hepiniz eşcinsel değil misiniz zaten?'; gerçekten de örnek ki bundan elli yıl önce moda işinde eşcinseller yokdu(yoktu) ki zaten dünyada eşcinsellik diye kitle de yokdu(yoktu). Bunlar tarihin gerçekleri.

 

Ben turizımı ikiye ayırdım, belki başkaları da ayırmıştır: 1- Giyinik turizım., 2- Çıplak turizım.

 

Giyinik turizım adından belli olduğu gibi olağan giysiler içindeki kişilerin yaptığı turizımdır. Bu turizımın amaçı(amacı) biryeri ya da birülkeyi(bir ülkeyi) ya da dünyayı gezmek, görmek, öğrenmek yani kültürdür yani bu turizımın özelliği beyine yönelik olmasıdır. Giyinik olduğu için bu turizım medenilik turizımıdır, yetişkinliği yaşamak amaçlıdır, nitelik turizımıdır.

 

Çıplak turizımın amaçı ise birotele(bir otele) gitmek, birotelekapaklanmak(bir otele kapaklanmak), birotelde kalmak, birotelde yaşamak, ve orada kum ile, su ile oynamak, oraya yiyip içmek, tıkınmak, ve soyunup bedenini oradaki herkese gösterip, teşhir edip mutlu olmaktır yani pısikoloji biçimi açısından anal-oral dönemin, cinsel teşhirciliğin ve bedensel narsistliğin tatmini olmak özelliği taşır; yani çıplak turizım beden turizımıdır, nicelik turizımıdır.

 

Ahlak açısından da giyinik turizım ile çıplak turizım arasında önemli fark var: Giyinik turizım kültür, dostluk, medenilik, insanilik yayarken çıplak turizım zina, fuhuş, utanmazlık, ahlaksızlık, bencillik, sorumsuzluk, yozluk gibi şeyler yayar ki düşünün bir de çocukları da götürüyorlar çıplak turizıma, yani o ülkenin, o toplumun gelecekte nasıl birdurumda(bir durumda) olacağını düşünün.

 

Akıl ve ruh sağlığı açısından da giyinik turizım ile çıplak turizım arasında önemi fark var: Giyinik turizım akıl ve ruh sağlığına uygundur çünkü bedene değil beyine ve öğrenmeye dayalıdır; çıplak turizım ise herkesin içinde soyunmaya yani çıplaklığa yani utanmazlığa yani ahlakın dışlanmasına yani zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, felsefenin, bilimin, kültürün, insanlığın, medeniliğin en üst aşamasının, en üst bölümünün dışlanması, ayaklaraltınaalınması(ayaklar altına alınması) üzerine kuruludur. Giyinik turizım akıl, mantık turizımı iken çıplak turizım delilik türüdür.

 

Giyinik turizım ile çıplak turizım arasında ekonomik açıdan da önemli birfark var: Giyinik turizımda gidilen il ya da gidilen ülke ya da gidilen ülkeler ya da dünya para kazanır; çıplak turizımda ise gidilen otel para kazanır çünkü örnek ki on günlük birtatil(bir tatil) sırasında parayı gezilen farklı yerlerde harcamak farklıdır, on günlük tatili birtek otelde geçirip parayı yalnızca orada harcamak başkadır.

 

Gerçek ki giyinik turizım medenilik, kültür, insanilik kazandıran birvaroluş iken çıplak turizım para kazandıran birvirüs(bir virüs) gibidir, insanları ve toplumları çökerten birvirüs, hastalık gibidir. Bu nedenle insanlık ve ülkeler giyinik turizıma yönelmeli ve çıplak turizıma karşı çıkmalıdır.

 

Bu konuyu daha iyi anlamak için Türklerin dahi ve en büyük önderi Atatürk'ün 'Ben toplumun/sıporcunun ahlaklısını isterim/severim' sözüne, ve Arabların dahi ve en büyük önderi Muhammed'in 'Din utanmaktır, utanmak yoksa din de yoktur' sözüne bakmak oldukça yararlı olur. Yani bunca doğru söz karşısında inat niye; bunca doğru uyarı karşısında 'İnadım inat' der durumunda olmak ahlaktan önce akıl-ruh sağlığı ile bağdaşmaz, ve tıpkı kanser yaptığını biline biline sigara içmeye benzer.

 

Bu nedenle; çıplak turizıma karşı çıkmayan ülke kötü ülkedir; çıplak turizıma karşı çıkmayan devlet yanlış kötü devlettir; çıplak turizıma karşı çıkmayan toplum kötü toplumdur; çıplak turizıma karşı çıkmayan insan kötü insandır; çıplak turizıma karşı çıkmayan medeniyet kötü medeniyettir; çıplak turizıma karşı çıkmayan ekonomi kötü ekonomidir; çıplak turizıma karşı çıkmayan eğitim kötü eğitimdir; çıplak turizıma karşı çıkmayan demokrasi kötü demokrasidir; çıplak turizıma karşı çıkmayan laiklik kötü laikliktir; çıplak turizıma karşı çıkmayan hukuk kötü hukuktur; çıplak turizıma karşı çıkmamak ilkellik, yozluk ve ahlaksızlıktır; çıplak turizıma karşı çıkmayan ülkeyi felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri değil cehalet, barbarlık ve nefs yönetiyor demektir. Toplumun ya da insanların karşısına giyinik olarak çıkmak ile çıplak olarak çıkmak farklı anlamlara sahiptir.

 

Giyinik turizım ak para kazandırır ancak çıplak turizım ancak karapara(kara para) aklamaya yarar çünkü utanmazlıktan, ahlaka aykırılıktan kazanılan para doğru para değildir. Ve çıplak turizımın asıl amaçı Türk dünyasını, İslam dünyasını, Hintli dünyasını ve Çinli dünyasını yani ahlakı yani utanmayı dışlamamış dünyayı çökertmektir çünkü utanmak yani ahlak kapitalizımın(kapitalizmin) en çok parayı kazanmasının önünde büyük birengeldir(bir engeldir) yani gerçekte kapitalizım ya da Abd 'Ya külotunuza kadar soyunacaksınız ya da 3. dünya savaşı çıkarırım' diyor yani çıplak turizım gerçekte özgürlüğün değil bu tehdidin(tehditin) ürünüdür; yani gerçekte çıplak turizıma karşı çıkmak sömürüye yani kapitalizıma yani Abd'ye karşı çıkmaktır.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 8.8.19/01.02