MÜZİK MODA TURİZM HAYAT VE MEDENİLİK

Yalnızca öz, içerik değil; biçim, dışavurum da öğretici yani etkileyici, yönlediricidir. Hayat ve sözler keyfilik de içerir ancak bu keyfilik ne kadar çok doğru ve iki içerirse o kadar çok değerli ve önemli olur. Yani yalnızca düşüncenin ya da duygunun ya da hayatın var olması değerli, önemli değildir; bunların hem özlerinin, içeriklerinin hem de dışavurumlarının medenice yani insanca olmaları zorunludur ki bilim, teknoloji, ahlak, dostluk, barış, demokrasi, felsefe yani medeniyet de dünyayı insanca yani medenice yapmak çalışmasıdır.

 

Duygu gerçekten de insan, toplumlar ve insanlık için yani hem doğru kişilik hem doğru hayat hem de akıl-ruh sağlığı için zorunludur ancak hem duygunun özde, içerikte medeni yani insani yani doğru olması hem de dışavurumda, biçimde medeni yani doğru olması zorunludur yoksa duygu var oluşa değil yok oluşa neden olur yani duygu diye hayvanca böğürmek hem öz olarak hem de dışavurumak yanlıştır, kötüdür, zararlıdır, hem kişinin kendisine hem insan çevresine.

 

Örnek ki eğlence keyfilik içerir ancak toplumu ya da çevreyi ya da başkalarını rahatsız etmemesi de zorunludur. Örnek ki insanlar istedikleri gibi, keyiflerince konuşma hakkına sahiptirler ancak konuşma doğruları ne kadar çok içerirse o kadar çok doğru, değerli ve önemli olur. Örnek ki insanlar istedikleri yemekleri yiyebilirler ancak yedikleri yemekler ne kadar çok sağlıklı ve yararlı olurlarsa o kadar çok sağlık ve yarar sağlarlar. Örnek ki insanlar istedikleri renkte araba araba satın alırlar ancak ulaşım(tırafik, trafik) kuralılarına(kurallarına) uymak zorundadırlar ve bu kurallara ne kadar çok uyarlarsa o kadar çok doğru sürücü olurlar yani hayat keyfilik içerir ancak bu keyfiliğin de doğru ve iyi olması doğru ve iyidir yoksa zarar, yanlış ve kötülük verir ve olur.

 

Medenilik de ahlak gibi gerçekte mantık ve tutarlılık içerir yani medenilik de, ahlak da dışlanacak şeyler değildir. Bu bakımdan insan hayatında herşey ne kadar medeniliğe yakınsa o kadar çok doğru, iyi, değerli, önemli ve gerekli olur.

 

Müzik, moda ve turizım(turizm) de keyfiliktir yani insanlar isterlerse yaparlar, istemezlerse yapmazlar ancak bunlar da doğrulara ne kadar çok uygun iseler o kadar çok doğru, iyi, değerli ve önemli olurlar yoksa yanlış, kötü ve zarar olurlar, hem kişilere hem topluma.

 

İnsanla ya da toplumla ya da insanlıkla ilgili şeyler yalnızca öz, içerik olarak doğru ya da medeni değil; biçim, dışavurum açısından da medeni olursa doğru, değerli, önemli ve gerekli olurlar örnek ki hiçkimse gıdaların kirli, pis, zararlı kutular, kaplar içine koyulmasını istemez; yellenmek zorunludur ancak hiçkimse yanında yellenilmesini istemez; işemek zorunludur ancak hiçkimse kendi evinin duvarına işenilmesini istemez; tükürmek zorunludur ancak hiçkimse kendi yüzüne tükürülmesini istemez yani öz doğru ya da gerekli ya da zorunlu olsa da biçimin, dışavurumun da medeni yani doğru olmazı zorunludur.

 

Müziği, modayı, turizımı ahlaka medeniliğe aykırı biçimde yapanlar yani akılı(aklı), mantığı, utanmayı yani sonuçları ve etkileri yani geleceği yani toplumu yani insanlığı düşünmeden yapanlar var. Müzik sanatında ahlak, edeb, utanmak, onur tanımayan sözler ve sanatçılar var; örnek ki sahnede sevişen, masturbasyon yapan, cinsel organını gösteren, soyunan, uyuşturucu kullanan; ortalıkta bikini, mayo diye sütyen-külot dolaşan sanatçılar var; örnek ki özel hayatında ahlak, edeb, utanmak, insanlık, akıl, mantık tanımayan sanatçılar var yani yalnızca duyguya ve nefse bağlanmış ve medeniliği yani mantığı dışlamış sanatçılar var; onlar kuşkusuz ki kendi kişiliklerine de, başkalarının kişiliklerine de, toplumlarının kişiliklerine de, insanlığın kişiliksel geleceğine de büyük kötülük, büyük zarar vermektedirler ancak mantıktan yani medenilikten uzak oldukları için bunu anlayamıyorlar yani yalnızca kendi ceplerine ve siyasetçiler gibi yalnızca kendi çıkarlarına bakıyorlar.

 

Medeni yani mantıklı toplumda; genelde sanat, özelde müzik düşüncede de, dışavurumda da; hem sözler açısından hem de dışavurum yani biçim açısından medenilik içermelidir ki sanat da zaten bu açıdan ve bu nedenle hem öğreticidir hem eğiticidir hem de gereklidir yoksa yanlış, zarar, kötülük olur. Müzikte yalnızca sözler değil; sözleri dışavurum da, sözleri dışavuran sanatçı da hem beyin, ruh, kişilik, giyim, ahlak, mantık, bilimsellik, toplumsallık, insanlık ve özel hayat açısından hem de müziği dışavurum açısından medeni olursa doğru, iyi, güzel, yararlı ve gerekli olur.

 

Moda ve turizım da görülmekte ki medeniliği dışlar duruma getirilmiş durumdadır. Moda diye, turizım diye akıldışı, ahlakdışı şeyler medeniliğe yani insaniliğe yani mantığa aykırıdır; yani akıldışı ve ahlakdışı moda da, turizım da gerçekte yalnızca mantığı değil, insanca insanlığı, doğru insanlığı da dışlamaktır yani bireysel keyifi, bireysel hazzı toplumdan, insanlıktan, akıldan, mantıktan, medenilikten üstün tutmaktır ki bu bile kendi başına medeniliksizliktir çünkü medenilik yalnızca mantık ve başkalarını, toplumu, insanlığı düşünmek değil geleceği de düşünmektir.

 

Yani ahlakı yani medeniliği yani mantığı dışlamış müzik, moda ve turizım hem bunu yapanlar açısından hem toplumları açısından hem insanlık açısından hem de insanlığın ve dünyanın geleceği açısından yanlış, kötülük ve zararlılık içindeler. Bireyler yani kişiler yani insanlar akıllı, mantıklık olmayabilirler, cehalet içinde olabilirler, bu nedenle ki devletlerin insanlara doğruyu ve iyiyi göstermek görevleri var ki bu da ancak felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri ile olur.

 

Yani medeniliği yani ahlakı yani mantığı dışlamış sanat da, moda da, turizım da insana, toplumlara, insanlığa ve insanlığın geleceğine yani akıl-ruh sağlığına zararlı, yanlış, kötü şeyler. İnsanlar doğruyu yalnızca kendilerinde, kendilerinin yaptıkları şeylerde, kendilerinin sevdikleri şeylerde aramak, bulmak istemek isterler ancak doğrunun olduğu tek yer Felsefe-Bilim-Din hadisileri bileşkesindedir; cehaletin ve nefsin yerleşgesinde değil. Bu nedenle insanlar, toplumlar ve insanlık özde ve görünümde medenilik içermeyen sanatı, modayı, turizımı, siyaseti, özel sektörü, ekonomi, eğlenceyi insanca ülke, insanca insanlık ve insanca dünya yaratmak için dışlamak zorundalar çünkü medeniliğe aykırı herşey doğrunun değil yanlışın, iyiliğin değil kötülüğün, yararın değil zararın, barışın değil savaşın dostudur. Yani sanat, moda ve turizım gibi şeyler 'Ben yaptım oldu' değil 'Felsefeye, bilime, ve Din hadisileri'ne göre' olmalıdır. Yani medeniliğe yararlı sanatçı, moda ve turizım vardır, bir de medeniliğe zararlı sanatçı, moda ve turizım vardır; insanlar ve insanlık artık doğru ile yanlış, iyi ile kötü, yararlı ile zararlı, medenilik ile barbarlık arasında ayırım(ayrım) yapmak zorundalar yoksa keyifleri, nefsleri birgün kendilerine de, tüm dünyaya da 3.bir(3. bir) dünya savaşı ya da insanlıktan çıkmış birinsanlık(bir insanlık) ve insanlıktan çıkmış birdünya(bir dünya) olarak geri dönebilir. Attığınız heradım(her adım) başkalarının da yolunuçizer(yolunu çizer).

 

İçerik olarak da, görünüm olarak da medeni olmayan sanata da, modaya da, turizıma da, eğlenceye de, ekonomiye de, ticarete de, evliliğe de, sevgiye de, aşka da, mutluluğa da, siyasete de, medyaya da, demokrasiye de, eğitime de, özgürlüğe de, hukuka da, hayata da hayır.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 2.7.19/06.40

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020