TÜRKİYE'YE YÖNELİK EN ÖNEMLİ VE EN SİNSİ YEDİ AJANLIK TÜRÜ SAVIM

21. yüzyılda akıldışı-ahlakdışı modanın, akıldışı-ahlakdışı turizımın(turizmin) ve Atatürk düşmanlığının Türkiye'ye karşı ajanlık etkinlikleri olduğunu anlamamak için oldukça düşük bir nitel zekaya ya da oldukça yüksek bir nicel dikkatsizlik düzeyine sahip olmak gerekir.

Savım ki 21. yüzyılda Türkiye'ye yönelik yedi en önemli ve en sinsi ajanlık etkinliği(faaliyet, çalışması) var.

Onlar da şunlar:
1- Ahlakdışılık yaymak ajanlığı: Bu ajanlık da a) Ahlakdışı moda yaymak ajanlığı, 2- Ahlakdışı turizım(turizm) yaymak ajanlığı olarak iki ana dalda yürütülmektedir. Bu ajanlığın içinde yer alan en önemli unsurlar ise en başta modacı, manken, sanatçı, ünlü gibi kimseler; ve internetteki ahlakdışı moda sitesileri(siteleri) ve internet dışındaki medyadır. Unutmamalı ki felsefenin tanımladığı ve savunduğu ahlak tabu ya da inanç değil zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, felsefenin, bilimin, insan olmanın, medeniliğin, insanlığın en üst nitel aşamasıdır yani ahlaktan uzaklaşmak bunlardan uzaklaşmaktır, ve bunlardan uzaklaşmak da toplumları çökertir.
2- Atatürk düşmanlığı ajanlığı.
3- Bilimdışılık ve akıldışılık yaymak ajanlığı: Bu da bilimdışı inanışlar, bilimdışı inançlar yaymak, ve akıldışı moda yaymak biçiminde yürütülmektedir. Bunun da en önemli unsurlar astrolog, medyum, falcı, şifacı, sanatçı, ünlü gibi kimseler; takı, pirsing, dövme gibi şeyler, ve internet dahil tüm medyadır.
4- Kas yaymak ajanlığı: Bu ajanlık sıporla(sporla) ve sıpor yayan medya ile yapılmaktadır. Bu ajanlığı anlamak biraz zordur çünkü biraz felsefe bilmek gerekir. Şöyle ki: Beyin ve beden hernekadar(her ne kadar) beden içinde bir birlik, tümlük(birlik), uyum oluştursa da aralarında yine de bir zıtlık(karşıtlık), düşmanlık, çatışma, uyumsuzluk, çelişki var; bu nedenle beyin biryandan bedeni var tutmaya, korumaya çalışırken biryandan da bedeni kölesi yapmaya çalışır; aynı şeyi beden de beyin için yapar. Bu savaşımda, çatışmada açık ki doğru olan şey beyinin yanında yer almaktır çünkü insan ancak beyni kadar insandır. Felsefe, bilim, Din hadisileri, bilgi, kitap, bedensel tembellik(tenbellik) gibi şeyler beyini(beyni) güçlendirir ve beden üzerinde egemen yaparlarken sıpor, beden işleri, kas işleri gibi şeyler de beyini güçlendirirler ve beyini bedene köle yaparlar; bu durumda iki farklı insan türü, iki farklı toplum türü, iki farklı ülke türü, iki farklı vatan türü, iki farklı devlet türü, iki farklı demokrasi türü, iki farklı laiklik türü, iki farklı eğitim türü, iki farklı sanat türü, iki farklı insanlık türü ve iki farklı dünya türü ortayaçıkar(ortaya çıkar), birisi bilimci türüdür, biri de sıporcu türü; ve insanlar, toplumlar, ülkeler, insanlık ancak bilim ile ilerleyebilirler, gelişebilirler, dünya üzerinde ve uzayda üstünlük kurabilirler; yani bir toplumu kitap yerine sıpora yönlendirmek o toplumun bilimci yetiştirmesini, dolayısı ile bilim, teknoloji ve medeniyet geliştirmesini önlemektir ki bu da en başta sömürgen ülkelerin işine gelir; yani felsefe, bilim, Din hadisileri, kitap okumak yaymak alim, alime bir toplum yaratırken kas yani sıpor yaymak kendini bedeni yani kas ile özdeşleştirmiş, kendini örnek ki Herkül, Rambo, Zeyna gibi olmaya adamış, kasları ile övünen, en büyük hazzı kaslarını ve kas gücünü göstermek olan, bilimdışı bir toplum türü yaratır.
5- Yemek ajanlığı: Bu ajanlık türü insanları, toplumları ve insanlığı yemeye, içmeye, mideye yönlendirir; ve insanların, toplumların, insanlığın felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne, kitap okumaya yönelmesini yani mantıklı olmasını önler ki bu da yine en başta sömürgen ülkelerin işlerine gelir. Bu ajanlık ta medya yolu ile gerçekleştirilir. Unutulmamalı ki nefs hem en büyük cehalettir hem de kötülüklerin hem nedeni hem amaçıdır(amacıdır) yani bir toplumu nefse yönlendirmek o toplumu cehalete ve kötülüklere de yönlendirmektir ki bu da bir toplumu çökertir.
6- Şiddete ve savaşa yönlendirmek ajanlığı: Bu da bilgisayar oyunu, oyuncak, savaş oyunu, silah sevgisi, şiddet sıporu gibi şeylerle, ve Mia(Maoa) geni'ni tahrik edici şeylerle yapılır.
7- Türkçeye karşı ajanlık: Türkçeden Türkçe sözcükleri uzaklaştırmak; ve Türkçeye Arabça, Farsça, ve Avrupaca sözcükler yerleştirmek, ve Türkçeyi küçümsetmek yolu ile yapılmaktadır. Örnek ki Türkçeleri varken 'Etik, hijyen, aktivite, misyon, vizyon, performans, lansman' denilmektedir; çocuklara Türkçe olmayan adlar koymaya yönlendirme yapılmaktadır. Unutulmasın ki Türkçe çökerse Türkiye'yi birleştiren en önemli nitel bağlardan biri de yok olmuş olur. Dil mantıktır, ve mantık da akıl-ruh sağlığının temelidir; mantık giderse akıl-ruh sağlığı da gider, bu da çöküş demektir.

Açık ki bu ajanlıkların merkezleri yurt dışındadır, ve bu ajanlıkların merkezleri bilinçli ve kasıtlı olarak bunları yapmaktadır; vatandaşlar ise bunların ajanlık olduklarını bilmeden bunlara uymaktadırlar, bunlara kapılmaktadırlar.

Türkiye'nin bu yedi ajanlığa karşı 1. dereceden önlem alması ve savaşım başlatması zorunludur.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 11.11.19/02.44

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AHLAKSIZLIK (ŞİİR) Şiir 14.05.2021
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020