BEYİNDE UZUN BELLEK TEHLİKEDE SAVIM

'Ezbere eğitim' diye, var olan eğitime karşı çıktılar çünkü o eğitim beyindeki uzun vadeli belleği dolduruyordu, ve oluşan insan türü de mantıklı, tutarlı, kararlı, erdemli, bilinçli, bilgili, kolay yenilemez, yaratıcı, güvenilir, önder, lider, doğru bir insan türü oluyordu. Açık ki böyle birinsan(bir insan) türü öncelikle Abd'nin ve kapitalizımın(kapitalizmin) işinegelmemiş(işine gelmemiş), hoşuna gitmemiş.

 

Bakıyorsunuz şimdi öğrenciler okuldan, okumaktan, öğrenmekten, kitaplardan, kitap taşımaktan uzaklaştıran, soğutan; ve modaya, ünlülere, pılajlara, eğlence düşkünlüğüne yaklaştıran yaklaşımlar yapılıyor. Yani ne demek; kitap taşımayı biryük(bir yük), işkence, ağırlık, gereksizlik, acı, sıkıntı olarak göstermek; böyle bir ruh aşılanmış öğrenci dünyanın en iyi okullarında okusa yine de alim, alime olmaz ki açık ki istenilen de büyük olasılıkla budur. Yani siyaset oy, özel sektör eleman aramakta ve okullar, üniversiteler yani öğretim-eğitim bunun üzerine kurulmaktadır; düşünür(filozof), alim, alime, bilge yetiştirmek üzerine değil yani öğrenim, okul, üniversite gerçek özünden, doğru özünden, gerçek hayatından, doğru hayatından, gerçek amaçından(amacından), doğru amaçından koparılmış durumdadır. Görüyorsunuz işte, öğrenim düzeninden düşünürler, alimler, alimeler, bilgeler değil dansözler, yoz sanatçılar, yoz ünlüler, mankenler, çıplaklar ve akıla aykırı-ahlaka aykırı hayatlar fışkırmaktadır.

 

Görmektesiniz ki televizyondaki bilgi yarışmasılarında(yarışmalarında) bazı üniversite öğrencisileri(öğrencileri), bazı üniversite mezunu kimseler, öyle ki bazı akademisyen kimseler basit sorulara, öyle ki kendi öğrenim dalılarındaki(dallarındaki) sorulara bile doğru yanıt verememekteler. Ve bu durum 'heyecan'a bağlanmaktadır; ancak acaba durum gerçekten heyecan sorunu mudur? Yani örnek ki dağdan, köyden gelmiş ve üniversite bile okumamış yarışmacı bilgi yarışmasında başarılı olabilirken üniversite öğrencisi genç ya da üniversite mezunu kişi neden başarılı olamamaktadır?

 

Dikkat ederseniz; bilgi yarışmasılarına(yarışmalarına) katılan üniversite öğrencisilerinin(öğrencilerinin) ve üniversite mezunularının(mezunlarının) ortak bir noktaları var: Moda.

 

Yani basit bir soruyu bilemezlerken modanın her türünü, her yolunu iyi biliyorlar.

 

Bu nedenle diyorum ki 'Moda içinde birisi ile karşılamışsanız nefs içindeki yani cehalet içindeki biri ile karşılaşmışsınız' demektir.

 

Öğrenme beyin ile yapılır, ve beyin de bellektir; ve kısa bellek ile uzun bellekten oluşur yani bilgiler uzun belleğe yerleşirse öğrenme uzun, kısa belleğe yerleşirse kısa olur; bu durum bir tane kalem pil ile çalışan bir saate bir tane pil bağlamak ile bin tane kalem pili paralel bağlamak arasındaki fark gibidir yani bir tane kalem pil bin tane kalem pile göre az dayanır.

 

Bellek hem buna benzer hem de biraz daha karışıktır; dikkat ne kadar çok, yoğun ve geniş kapsamlı ise öğrenme de o kadar çok olarak uzun belleğe gider; bu da 1 Cm çaplı, 100 metre bir boru içindeki 10 Cm'lik bir sıvıyı, borunun altındaki pompadan el ile sıkmaya benzer yani sıkma işi ne kadar büyük bir güç ile olursa sıvı da o kadar çok yol alır boruda, sıkma gücü ne kadar az olursa da sıvı o kadar az yol alır. Sıkma gücü beyin açısından, dikkat demektir yani dikkat ne kadar etkin olursa öğrenme de o kadar çok etkin olur, dikkat ne kadar az olursa öğrenme de o kadar kısa vadeli olur. Ancak burada tuhaf birşey olmaktadır, sanki kasıtlı olarak oldurulmaktadır: Öğrencilerde dikkat dağıtılmaktadır yani öğrenmenin kısa bellek ile, kısa vadeli olarak, geçici olarak var olması sanki kasıtlı olarak yapılmaktadır ki bu durumun bir yoz Amerikan kültürü olan 'Günükurtarmak(Günü kurtarmak)' ile ilgili uyumlu olması, ve bir de siyasi iktidar yandaşılarının(yandaşlarının) 'Bize cahil bir nesil lazım, bize kıyaslamaya yapmayacak bir nesil lazım' gibi sözleri ile uyumlu olması, ve demokratik, laik, bilimsel, muhalif herşeye tepki gösteren Akp iktidarının zinaya, genelevlere, eşcinselliğe, pılajlara, eğlence yerilerine, akıldışı-ahlakdışı modaya, televizyondaki akıldışı-ahlakdışı yarışmalara, ülkedeki ahlaka aykırılıklara hiç tepkisinin olmaması bu konudaki kasıt ve uyum kuşkusunu daha da arttırmaktadır yani sanki öğretim-eğitim öğrencilere 'Yalnızca günü kurtarmak, yalnızca sınavları geçmek, yalnızca okulu bitirmek' kadar ve olarak verilmekte gibi birdurum(bir durum) içinde gibidir.

 

Örnek ki okullarda öğretimin-eğitimin eğlence-dans-oyun biçiminde verilmesi; akıldışı-ahlakdışı moda; akıldışı-ahlakdışı sanatçılar-ünlüler; sıpor(spor); eğlence yerileri(yerleri); pılajlar(plajlar); televizyon; bilgisayar oyunuları(oyunları); gençliğin akıldışı-ahlakdışı ya da yoz ünlülerin peşine taktırılması; Osmanlıcılık; Arabçılık gibi şeyler öğrenimde dikkatin dağılmasına ve öğrenmenin kısa süreli, geçici ve önemsiz olmasına neden olmaktadır.

 

Yani doğru, iyi, bilimsel, güzel bir okulu, üniversiteyi etkisizleştirmek mi istiyorsunuz; oraya akıldışı-ahlakdışı modayı sokun yeter. Çünkü moda nefstir, ve nefs hem en büyük cehalettir hem de her kötülüğün hem nedeni hem amaçıdır(amacıdır) yani öğretimi içki, uyuşturucu eşliğinde vermek gibidir ki buna bir de akıldışı-ahlakdışı pılajları ve akıldışı-ahlakdışı eğlence yerilerini yani ahlaka aykırılığı ekleyin; ve ahlaka aykırlık da en büyük cehaletlerdendir çünkü gerçekte ahlak dini inançsal bir dayatma değil zekanın, akılın, mantığın, felsefenin, bilimin, beyinin, ruhun, insan olmanın, insanlığın, medeniliğin, öğrenmenin en üst, en yüsek aşamasıdır.

 

Yani moda ve çıplaklık serbestliği birağaçın(bir ağacın) köküne tuz dökmek gibidir; ağaç doğru da olsa sonu çürüme olur. Yani okulları, üniversiteleri, öüretimi, eğitimi, çocukları, gençliği, toplumu, ülkeyi, vatanı modadan ve çıplaklıktan korumak gerekir yoksa okullar ve üniversiteler yani öğretim-eğitim ortaya bilgili cehaletten, bilgili utanmazlıktan, bilgili ahlaksızlıktan başka birşey çıkarmaz. Yani örnek ki eskiye bakın, fahişeler pis, çirkin, kirli, pis kokan, fakir(yoksul) ve cahil insanlardı; çağımızda ise bakımlı, manken gibi, parfüm kokan ve zengin insanlar, öyle ki içlerinde üniversite mezunu insanlar bile var.

 

Yani bakın ülkemizde 200'den çok üniversite var ancak beş tane düşünür(filozof), alim, alime, bilge yok. Neden? Çünkü ülkeyi, toplumu, insanlığı, dünyayı değil günükurtarmak ve kendilerini kurtarmak peşindeler.

 

Kuşkusuz ki ahlaklı, edebli giyim içindekiler ile bikini, mayo, mini etek, mini şort içindekilerin öğrenimden anladıkları şey de öğrenimden alacakları şey de farklı olur; ve öğrenimden anlaşılan şey de, öğrenimden alınan şey de felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri açısından doğru olmazsa yanlış ve kötü olur, yani ağaç vardır üzerinde meyvalar(meyveker) vardır, ağaç vardır, üzerinde kargalar, akbabalar vardır.

 

Yani biryandan(biryandan) moda nefsi, biryandan pılaj ahlaksızlığı; gel de öğretimden, eğitimden, gençlikten nicelik dışında birhayr(bir hayr) bekle.Kuşkum ki Gdo da uzun belleğe ve beyinin yapısına zarar vermektedir ve insan beyinini hayvan beyinine benzetmektedir yani ye, iç, gez, oyna, eğlen, hopla, zıpla, çiftleş, yat, keyifine bak yani gününügünet(gününüü gün et) yani günükurtar. Kuşkusuz ki hayvanların dünyasında da ahımşahım şeyler öğrenmeye, kitaplara, kitap okumaya, kitap taşımaya, çanta taşımaya, felsefeye, bilime, mantığa, tutarlılığa, ahlaka yer yoktur.

 

Okullar, üniversiteler, öğretim, eğitim biran(bir an) önce içeriden ve dışarıdan; siyasetten, bilimdışılıktan, Amerikan kültüründen, Osmanlıcılıktan, Arabçılıktan, özel sektörden, modadan, yoz ünlülerden, yoz sanatçılardan, ahlaka aykırılıktan, öğrenmeye aykırılıktan, cinsel sunumlardan, teşhircilikten, fetişlikten, nefsten uzaklaştırılmalı, ve felsefe, bilim, ve dini bilimsel ve insani olarak tanımlayan Din hadisileri üzerine kurulmalıdır yoksa yetişen öğrenciler bu ülkenin ve insanlığın insanları değil başka ülkelerin ve başka şeylerin insanları olurlar.

 

Çantayı dışla, kitapları dışla, ev ödevini dışla, bekareti dışla, utanmayı dışla, ahlakı dışla; modayı pompala, pılajları(plajları) pompala, çıplaklı otelleri pompala, çıplaklığı pompala, sapıksupuk(sapık supuk) cinsel tercihleri, yoz ünlüleri pompala, sıporu pompala; sonra da öğrenimden düşünürler, alimler, alimeler, bilgeler bekle.

 

Felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile inzivada yaşayın; felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile inzivaya girin; bedeniniz, nesnel varlığınız toplum içinde olsa da beyininiz(beyniniz), ruhunuz toplum dışında, ve felsefede, bilimde, Din hadisileri'nde yani bilimsellikte, mantıkta, tutarlılıkta, nefssizlikte ve ahlakta olsun. Ezberleyin, ısrarla ezberleyin; kalık kalın kitapları ezberleyin; doğru sözler ezberleyin; insanlığa ışık olmuş insanların hayatlarını ezberleyin; modaya, ünlülere, pılajlara, akıldışılığa, ahlakdışılığa, bilimdışılığa ısrarla sırtdönün(sırt dönün). İnsan beyini, insan ruhu felsefe, bilim, ve Din hadisileri içindir; yarasalar konsun diye değil. Unutmayın; felsefe, bilim ve Din hadisileri inzivasından çıktığınız an bataklığa düştüğünüz an olacaktır; dünyanızı dünyada yani maddiyatta, nicelikte, tikellikte, bencillikte, sorumsuzlukta değil felsefede, bilimde ve Din hadisileri'nde yani beyinde, ruhta, soyutlukta, manevilikte, insanlıkta, evrensellikte kurun.

 

Unutmayın; saldırı altında olan yalnızca ahlak, akıl, mantık, vicdan, medenilik değil uzun bellek de yani uzun belleğinizi koruyun, geliştirin ve güçlendirin. Unutmayın Abd, kapitalizım(kapitalizm), cehalet, nefs, barbarlık, ilkellik, bencillik, sorumsuzluk, siyaset ve özel sektör unutkanlara gereksinim duyar çünkü sorgulanmak istemezler.

 

Yani 21. yüzyılda gösterişli okullar, gösterişli üniversiteler öğretmek için değil kısa zamanda unutturmak içindir çü unutulmamasını istedikleri şeyler moda, sıpor, pılaj, eğlence, alışveriş, bencillik, sorumsuzluk, kendinibeğenmişlik(kendini beğenmişlik), akıldışılık, ahlaka aykırılık, düzene kölelik, nefse kölelik gibi şeylerdir.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 24.6.19/01.16

(Öteki yazılarım ve şiirlerim (siir-defteri.com) sitesinden okunabilir.)


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020