Erdoğan'ın İmamoğlu açıklaması Cumhurbaşkanlı hükümet sistemi'nin vitrin hükümet olduğunu gösteriyor

Akp başkanı Erdoğan Chp'nin İstanbul büyükşehir belediyesi başkanlığı başkan adayı Ekrem İmamoğlu için demiş ki 'Zaten belediye meclisi nin çoğunluğu Akp'li, başkanvekillerinin tamam Akp'li; yani Ekrem İmamoğlu seçilse bile vitrin süsü olarak görev yapacak çünkü en ufak bir yanlışında karşısına belediye meclisi dikilecek' demiş.

 

Ben konulara ve sorunlara önce mantık, sonra da ahlak açısından bakarım çünkü mantıkta doğru olan birşey ahlakta yanlış olabilir ve ahlak da dini inanç dışında bir de zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, felsefenin, bilimin, insanlığın en üst zirvesi, en üst aşaması, en üst bölümü olmak gibi bir anlama ve içeriğe sahiptir yani yalnızca bilim ile de olmaz, yalnızca ahlak ile de olmaz, ikisi de zorunlu.

 

Şimdi mantık açısından Erdoğan'ın o sözlerine bakarsak 'Cumhurbaşkanlı hükümet sistemi'nin Akp açısından ne demek olduğu, ne anlama geldiği de yani gerçekte ne olduğu da açığa çıkar. O söz öncelikle şu anlama gelir: Ekrem İmamoğlu'nun iş yapmasını engeleyeceğiz'; çünkü Ekrem İmamoğlu hiç mi doğru, iyi, güzel şeyler yapmayacaktır, kuşkusuz ki yapacaktır yani bu durumda Ekrem İmamoğlu'nu yine de 'vitrin süsü' olarak tanımlamak 'Ona yalnızca yanlış işler değil, doğru işler de yaptırmayacağız' anlamına gelir çünkü Ekrem İmamoğlu olağan durumda yani kendi haline bırakıldığında mutlaka doğru işler de yapacağında asla vitrin süsü olmayacaktır yani onu vitrin süsü olmaya mahkum etmek daha en baştan ona doğru işler de yaptırılmayacak anlamına gelir mantık açısından.

 

Erdoğan'ın o sözleri Akp'nin çoğunlukta olduğu yerlerde muhalefetin vitrinlik durumda olması demektir. Bu açıdan örnek ki:

1- Cumhurbaşkanlı hükümet sistemi'nde bakanlar vitrin süsüdür, göstermeliktir yani bu sistemde gerçekte ne bakanlar vardır ne başbakan ne cumhurbaşkanı ne hükümet ne demokrasi ne laiklik ne mantık ne felsefe ne bilimsellik ne dini tanımlayan Din hadisileri'ne uygunluk ne sistem; yani bu sistem gerçekte tek bir kişinin keyfiliği, tek bir kişinin iktidarı, tek bir kişinin egemenliği demektir ki örnek ki bakanların aldıkları kararları cumhurbaşkanı hiçe sayabiliyor örnek ki Hazine ve maliyeden sorumlu bakanın ekonominin denetlenmesi konusunda Abd'li bir şirketle anlaşmasına karşın cumhurbaşkanının muhalefetten gelen haklı tepkiler üzerine bunu red etmesi yani bu da gösteriyor ki bakanların dediği değil Erdoğan'ın dediği olur ki bu da bakanların vitrinlik durumunda olması gibidir.

2- Tbmm de vitrin durumundadır çünkü Tbmm'de de Akp çoğunluktadır.

3- Akp'ci olmayanların işleri engellenir yani acaba Akp'nin elinde olan belediyelerde Akp'li belediye meclisileri Akp'li belediye başkanılarının(başkanlarının) karşılarına dikiliyorlar mı hiç?

 

Bu durumda sormak gerekir: Peki Erdoğan'ın yanlışlarında bakanlar; Tbmm'deki Akp milletvekilileri(milletvekilleri) ve yandaşı medya neden hiç Erdoğan'ın karşısına dikilmemektedir? Yani anlaşılıyor ki bu durumda Akp tarafının işi 'Akp'ci olmayanların karşısına dikilmektir ve Erdoğan'ın karşısına asla dikilmemek' olur değil mi; peki buna 'cumhurbaşkanlı hükümet sistemi' denilebilir mi, denilemez çünkü ortada gerçekte ne bakanlar var, ne milletvekilileri, ne başbakan, ne cumhurbaşkanı yani Erdoğan'ın karşısına dikilmemek ve Akp'ci olmayanların karşısına(karşılarına) dikilmek var yalnızca oysa bakanlar, milletvekilileri, cumhurbaşkanı tarafsız, bilimsel olmak zorunda değil mi?

 

Yani bu durumda anlaşılmaktadır ki 'Cumhurbaşkanlı hükümet sistemi' denilen sistem yalandır, Akp'nin keyifidir, devletin Akp'nin eline geçmesidir, Akp'nin kendini devlet yerine koymasıdır yani cumhurbaşkanlığı ile de, hükümet ile de, demokrasi ile de, Türkiye ile de ilgisi yoktur, devlet içinde devletliktir yani adeta bir 'paralel devlet' olmaktır.

 

Yani Akp'ni de karşısına dikilirsin de anlarım, muhalefetin de karşısına dikilinmesini.

 

Yani Erdoğan'ın o sözlerinden anlaşılıyor ki 'Cumhurbaşkanlı hükümet sistemi' denilen hükümet de gerçekte biir vitrin hükümetidir.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 22.6.19/01.19