DİNSİZ OLMA İNSAN

Din ne halkın afyonu ne bilimdışılık
Din 'Din bilimdir, ahlaktır, vicdandır, medeniliktir' diyen dini tanımlayan Din hadisileri
Dinsiz olmak ya cehalet ya nefs 
Dinsiz kalma
Bilimsiz, ahlaksız, vicdansız, barbar olma insan,
Din demek tabu demek değil
Din demek dini tanımlayan Din hadisileri demek
Din demek Müslümanlık, Hıristiyanlık(Hıristiyanlık), Yahudilik, Budistlik demek değil
Din demek dini tanımlayan Din hadisileri
Din demek bilim, ahlak, vicdan, medenilik demek
Dinden uzak, yoksun olma insan,
Din ile gelmek bilimle, ahlakla, vicdanla, medenilikle gelmek demektir
Dinsiz olmak hüner değil akıldışılıktır, bilimdışılıktır, mantıksızlıktır
Din ile gel, din ile git insan,
Bakma sen din diye Engizisyon yapanlara
Bakma sen din diye Haçlı seferleri yapanlara
Bakma sen din diye asıpkesenlere, taşlayıp linç edenlere
Bakma sen din diye yalandolan, talan, adaletsizlik, vicdansızlık, zulüm edenlere
Din bilim, ahlak, vicdan, medenliktir insan,
Abraham(İbrahim) bilim, ahlak, vicdan ve medenilik dedi anlamadınız mı
Mose(Musa) bilim, ahlak, vicdan ve medenilik dedi anlamadınız mı
Jesus(İsa) bilim, ahlak, vicdan ve medenilik dedi anlamadınız mı
Muhammed bilim, ahlak, vicdan ve medenilik dedi anlamadınız mı
Atatürk bilim, ahlak, vicdan ve medenilik dedi anlamadınız mı
Anlamadığın şeyi kötüleme insan,
Din açar insana ve insanlığa bilimin, ahlakın, vicdanın, medeniliğin yolunu
Din açar insanlara, insanlığa insanca insanlığın yolunu
Din açar dünyaya insanca dünyanın yolunu
Dinsiz dünya ya ahlaksızlığa gider ya barbarlığa
Anlamadığın şeye düşman olma insan
Dini anlasaydınız dünya böyle değil insanca olurdu zaten
Anlamadığın şeye çamur atma
Herşeysiz ol, dinsiz olma insan.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 8.6.19/12.12