SPORUN KÖTÜLÜĞÜ SAVIM

Sıpor(Spor, Sipor) 'Boşzamanlarda(Boş zamanlarda) yapılan eğlenceli şey' anlamında idi önceleri ancak artık bir barbarlık, vahşilik, ilkellik, insanlıkdışılık, mantıksızlık, akılsızlık, vicdansızlık, çirkeflik, utanç biçimine ve akıldışı, ahlakdışı bir dünyanın mutluluğu durumuna dönüştü, dönüştürüldü ne yazıkki(yazık ki) tıpkı moda, sanat, ünlülük(şöhret) ve turizım(turizm) gibi.

Sıporun(Sporun) kötülüğü yani zararı anlatılmazsa anlaşılamaz; bunun için de felsefel düşünmeyi bilmek, ve sıporu yıllarca denemiş olmak gerekir.

Savım ki sıporun insana, topluma ve insanlığa çok büyük kötülüğü yani zararı var. Zaten böyle olmasa idi diktatörlükler, savaşlar ve terör örgütüleri(örgütleri) sıpora büyük önem vermezlerdi yani onlar hissediyorlar ki sıpor kendi işlerine, kendi çıkarlarına çok yaramaktadır.

Sıporun insana, topluma ve insanlığa önce beyinsel zararını açıklayacağım, ve şu iki örnekle açıklamaya çalışacağım:
1- Beyini C ve D olarak ikiye bölünmüş bir bilgisayar harddiski gibi düşünün. C beden, D beyin olsun. C alanı büyüdükçe D alanı küçülür yani insan hayatında beden, beden işileri(işleri), bedensel etkinlikler büyüdükçe, çoğaldıkça insan hayatında beyin alanı, beyinin etkinliği, beyinin çalışması, beyinin egemenliği, beyinin büyüklüğü, kitap okumak, kitap okumaya ayırılan(ayrılan) zaman, düşünmeye ayırılan zaman küçülür yani hayatta beyine ayırılan yer, güç, emek azalır ya da yok olur, bunun sonuçunda beyin nitelik olarak geriler, nitelik olarak körelir, ve robot türü, makina(makine) türü bir insan türü oluşur yani kendini yoğun olarak bedenine yöneltmiş, odaklamış biri türü oluşur, beyine ve düşünmekte ayrıntılara dikkat/ilgi azalır.
2- Bedeni bir tahterevalli gibi düşünün. Tahterevallinin bir uçu(ucu) beden, bir uçu da beyindir. İnsan hayatında(yaşamında), gününde, zamanında bedensel işler, bedensel konular, bedensel etkinlikler, bedensel çalışmalar örnek ki sıpor çoğaldıkça beyin beden için çalışmaya başlamış olur yani tahterevalinin beyin uçu yerde, beden uçu havada olur yani beyin kendini, tüm güçünü(gücünü), tüm varlığını ya da varlığın büyük bölümünü bedeni havada tutmak yani bedeni egemen, mutluluk, övünç, başarı yapmak için kullanır. Yani hayatta beyine ayırılan yer, güç, emek azalır ya da yok olur, bunun sonuçunda beyin nitelik olarak geriler, nitelik olarak körelir, ve robot türü, makina türü bir insan türü oluşur yani yani kendini yoğun olarak bedenine yöneltmiş, odaklamış biri türü oluşur, beyine ve düşünmekte ayrıntılara dikkat/ilgi azalır yani sıpor beyine ve ruha ilgiyi azaltıp ilgiyi bedene yöneltir, yoğunlaştırır ki bunu önlemek için bazı sıporlarda meditasyon, yoga türü şeyler vardır ancak sıpordan sonra uyumak ve sokağa çıkmamak en doğrusudur çünkü uyku beyinin en büyük egemenliği, koruyucusu ve düzenleyecisidir çünkü uyku dünyadan, bedenden ve herşeyden mutlak inzivadır.

İnsanlara tüm gün sıpor yaptırılırsa oluşacak insan türü düşünür(filozof), alim, alime, bilge türü insan değil savaşçı, barbar, kabadayı, eşkiya, saldırgan, güç göstermeye meraklı, kavgacı, uzlaşmasız, diktatör, kültürsüz, mantıksız, tutarsız, zorba, keyfi, savaşçı, şiddet yanlısı, şiddeti çözüm gören; mutluluğu genelde beden işilerinde, özelde ise sıporda gören, daha özelde ise gövdegösterisinde(gövde gösterisinde), güç gösterisinde gören, isteyen, arayan insan türü oluşur. 

Sertleşen beden, beyini de sertleştirir yani sıpor akıl için gerekli boz beyinin gelişimini, evrimini engeller, ve beyinde boz beyine değil ak beyine daha çok egemenlik, yer, önem verdirtir; ve sıpor bedeni sertleştirir yani kasları kalınlaştırır ve bedende kütle olarak çoğaltır.

Bu durumların bir toplumun geneline yayıldığını, geneline uygulandığını düşünün; nasıl bir toplum türü ortayaçıkar(ortaya çıkar)? Açık ki savaşçı, barbar, kabadayı, eşkiya, saldırgan, güç göstermeye meraklı, kavgacı, uzlaşmasız, diktatör, katı, kültürsüz, mantıksız, tutarsız, zorba, keyfi, savaşçı, şiddet yanlısı, şiddeti çözüm gören insan türü oluşur. Sıporun bu özelliği tarihin ilk zamanlarında da duyumsamak(hissetmek) olarak uygulanmış olsa da çağımızda robot, makina toplum ve insanlık türü yaratmak için kasıtlı ve bilinçli olarak yani toplum mühendisliği olarak kullanılmaktadır, sıporun yanına bir de Mia(Maoa) geni, Gdo, mısır şurubu, moda, müzik, sinema, televizyon, radyo, paintball, dans, pılaj, bilgisayar oyunuları(oyunları), televizyon yarışması, festival, eğlence, bayram, gün, ünlüler gibi şeyler de, ve insanları daha çocukken sıpora bağımlı yapmak eklenmektedir ki böyle bir toplumun ve insanlığın isteyeceği şey düşünür, alim, alime, bilge, barış içinde, huzur içinde, medeni bir dünya değil de 3. dünya savaşı gibi birşey olur ki birilerinin de zaten bunu istediği açıktır. 

Sıpor yapmak için herşeyden önce sıporun zararı, kötülüğü öğrenilmelidir, öğretilmelidir, bilinmelidir; sıporun tümden masum, tümden iyi, tümden doğru, tümden yararlı birşey olmadığı bilinmelidir; sıporun azının ilaç, çoğunun zehir olduğu bilinmelidir; ve sıpor ancak sağlık, barbar ortam yani savunmak, ve iş nedeni ile yapılmalıdır ve sıpor asla amaç değil neden olmalıdır; sıpor asla mutluluk, onur, gurur değil ilkellik, barbarlık, gerilik, utanç sayılmalıdır; yani sıpor düşünce olarak aşağılanmadıkça insana da, toplumlara da, insanlığa da, beyine de, ruha da, kişiliğe de kötülük eder, zarar verir; yani çağımızın en büyük kötülüklerinden biri siyaset, biri özel sektör, biri moda, biri sıpor, biri de akıldışı-ahlakdışı turizım(turizm), biri de onursuz/yandaş medya türüdür.

Sıpordan sağlık, savunma ve iş gereksinimi örnek ki işçilik, polislik, askerlik, koruma, güvenlik işi dışında medet ummak yanlıştan, kötülükten medet ummak; sıporla mutlu olmak yanlış ile, kötülük ile mutlu olmak gibidir.

Sıporun bir de biyolojik zararı vardır çünkü sıpor bedenin uyuşturucu maddeler salgılamasına neden olur, ve sıpor ile duyulan mutluluk ve özgüven gerçekte o maddelerden alınan mutluluk ve özgüvendir ki bedenin salgıladığı o maddelerin başında adrenalin denilen uyuşturucu gelir ancak öteki uyuşturuculardan farkı insanı uyuşturmak yerine insanı olduğundan daha hareketli, daha uyanık, daha dikkatli, daha enerjik, daha yorulmaz, daha korkusuz, daha dayanıklı, daha güçlü yapması, ölgünlük yerine canlılık vermesidir yani en azından ağrı kesici ilaç işlevini görmesidir ki bunun en basit belirtisi gittikçe daha çok artan bağımlılık ve gittikçe daha çok artan ve ahlakdışılığa ve zalimliğe kadar bile gidebilen bir akıldışılık yapmasıdır. Bu nedenle sıpor demek gerçekte adrenalin yani uyuşturucu mutluluğu ve uyuşturucu gereksinimi demektir. 

Savım ki adrenalin ve sıpor bedenin sağ beyin üzerinde, sağ beyinin de sol beyin üzerinde, ak beyinin(maddenin) boz beyin(madde) üzerinde egemen olmasına, ve beyin kabuğunun evrimine engel olup insanda hayvansı bir yapı oluşmasına, ve beyindeki kültürel, toplumsal, düşünsel, ruhsal yapının/alanın zarar görmesine, daralmasına, küçülmesine neden olur ki , vahşi, hayvansı, insanlıkdışı sıpor türünün ve hayatının ortaya çıkmasının nedeni de bence budur.

Sıpor yalnızca, dediğim nedenlerle, ve saat olarak da, haftalık gün sayısı olarak da olabildiğince az yapılmalıdır; ve sıporun gerçekte zorunlu, yararlı bir kötülük olduğu, sıporla fazla içlidışlı(içli dışlı) olmamak gerektiği ve sıporun zorunlu nedenlerle yapılması gerektiği ancak sıporcu olarak yapılmaması gerektiği asla unutulmamalıdır.

Yani sıpor yapmadan önce on kez düşünün; sağlayacağınız yarar ne kadar, karşılaşacağınız zarar, kötülük ne kadar?

Gerçek ki insanlığın, insanların ve toplumların sıporculuğa ve sıporcularla övünmeye değil felsefeye, bilime, dini tanımlayan Din hadisileri'ne, düşünürlere, alimlere, alimelere, bilgelere, bilimcilere, yazarlara, şairlere, sanatçılara, aydınlara ve bunlarla övünmeye gereksinimleri var ancak açık ki siyasetin ve özel sektörün yani sömürünün insanları, toplumları, insanlığı felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne, düşünürlüğe, alimliğe, alimeliğe, bilgeliğe değil sıpora, sıporculuğa yönlendireceği açıktır.

Unutmayın; insana, toplumlara ve insanlığa karşı ve kötü niyetli, kötü amaçlı bir toplum mühendisliği var; bu mühendisliğe karşı savaşım için de karşı mühendislik gerekir; bunun için de felsefe, bilim, ve Din hadisileri, düşünürlük, alimlik, alimelik, bilgelik gerekir; bunun için ki zaten 'Bilgelik, bilgelik' diye çırpınmam çünkü yoksa insanlık çirkef bir toplum mühendisliğinin kurbanı, çirkef bir düzenin robotu, makinası, beyni çıkarılmış kölesi olacak.

Sıpora değil; felsefe-bilim-Din hadisileri dışındaki dünyaya değil; felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne sarılın yoksa durum da, sonuç da şekerli, tatlı bir zehirle, sevdire sevdire, mutlu ede ede, eğlendire eğlendire insanlığı yok etmek olacak. Yani sıpora gereksiniminiz yoksa yapmayın; gereksiniminiz varsa olabildiğince az yapmaya çalışın; ve hayatınıza, ruhunuza, kişiliğinize, zamanlarınıza felsefeyi, bilimi ve Din hadisileri'ni hiç çıkmamacasına kazıyın yoksa sizi ilahlar bile kurtaramaz. Dediğim nedenlerle sıpor yapmaya zorunlu iseniz sıporu sıçmak gibi yalnız yapın, başkalarının yanlarında, kamusal alanlarda asla sıpor yapmayın; başkalarını sıpora yönlendiren bir duruma, teşhirci durumuna ve 'sıporcu' olarak tanımlanma durumuna düşmeyin; sıporu evinizde ve kimseye göstermeyecek biçimde yapmaya çalışın; asla gösteriş olarak, gövdegösterisi olarak, mutlu olmak için, rahatlamak için, başkalarını mutlu etmek amaçlı ve meslek olarak yani keyfi olarak sıpor yapmayın, sıpor yapmanızın herzaman mantıklı, tutarlı, bilimsel, haklı, doğru, iyi bir nedeni olmalı; sıporu bir mutluluk, başarı, övünç olarak değil zorunlu ve ölçüsü olan bir ilaç gibi düşünün. Sıporun ne kadar kötü, yanlış, zararlı birşey olduğunu bilseydiniz kuşkusuz ki sıporu hiç yapmazdınız, ve sıpordan kuduz köpek görmüş gibi kaçardınız. Ve önerim ki 'sıpor/sipor/spor' değil; sağlık nedeni ile yapıyorsanız 'sağca'; savunma nedeni ile yapıyorsanız 'savca' deyin, internette daha önce yazdığım gibi, yani sıpor sözcüğünü kullanmamaya özen gösterin çünkü sıpor sözcüğü çoktan kirlendi, kötülendi, akıldışılaştı, ahlakdışılaştı, insanlıkdışılaştı, barbarlaştı, vahşileşti, ilkelleşti artık.

Sıpor bedene yararlı, beyine ve ruha zararlı bir zehirdir ancak çağımızda sıpor artık bir de insana, toplumlara, insanlığa, demokrasiye, laikliğe, ahlaka, akıla, beyine, bilimselliğe, medeniliğe, medeni hayata, insanca bir dünyaya karşı bir tuzak, silah ve saldırı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle sıpor, adrenalin barbar, vahşi, ilkel, teşhirci, saldırgan, adaletsiz, ahlaksız, insanlıkdışı, bilimsel olmayan, diktatör, beden egemeni, beden uşağı, bedensel bir insanlık ve dünya yaratacaktır.

Bu nedenle; sıpor yapanlar aşırı olarak, düzenli olarak, gösteri için, gösteriş için ve dış görünümleri, biçimleri için sıpor yapmamalı; mutlaka kitap okumalı; felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri'ni öğrenmeli ve bunların hayatlarının, varlıklarının, düşünme yöntemlerinin temel ilkeleri yapmalıdırlar.

Açık ki dünyada bir güç ya da Mia(Maoa) geni yüksek, Mia(Maoa) genine köle/uşak/tutsak bir ırk; sanattan turizıma, sıpordan edebiyata, modadan eğlenceye kadar; birzamanlar(bir zamanlar) güzel, iyi ya da yararlı olan herşeyin içineetmeye(içine etmeye) çalışıyor. Devletler, insanlık, hukuk, eğitim, bilim ve akılıbaşında(aklı başında) insanlar buna karşı önlemler almak, çalışmalar yapmak, üretim yapmak, bilgilendirme yapmak, öğretim vermek, aydınlatma yapmak zorundadır; 'aydın insan olmak'ın, 'bilimsel insan olmak'ın, 'kültürlü insan olmak'ın, 'eğitimli insan olmak'ın, 'okumuş insan olmak'ın, 'üniversite okumak'ın, 'üniversite mezunu olmak'ın, 'ilerici insan olmak'ın, 'medeni insan olmak'ın, 'demokrat insan olmak'ın, 'dinli insan olmak'ın, 'devlet insanı olmak'ın, 'evrensel insan olmak'ın, 'insanlık insanı olmak'ın, 'insancılığın/hümanistliğin', 'vatansever olmak'ın, 'halkı-toplumu-milleti-insanlığı düşünmek'in, 'insan olmak'ın, 'evrim'in anlamı artık budur.

Kitap okumadan ve felsefel düşünmeden geçen, geçirilen her zaman beyine ve ruha zarar verir, kötülük eder çünkü okumak sol beyini ve beyin kabuğunu geliştirir, felsefe ise dünyaya, hayata, insana, topluma, insanlığa en genel açıdan bakmayı sağlar; özel sektör, siyaset ve dini inanç ise kitap okumayı ve felsefeyi önlemeye çalışırlar çünkü onlara düşünen insan ve düşünen toplum değil yandaş, köle insan ve yandaş, köle toplum gerekir.

Unutmayın; moda, turizım, medya gibi sıpor da atık asla masum ve tarafsız değil.

Sıpor düşünmeyi, düşünsel duyarlılığı, düşünsel etkinliği, düşünsel çalışmaları ve ayrıntıları önemsizleştirtir çünkü sıpor kasın bedeni ve beyini elegeçirmesidir(ele geçirmesidir); sıpora, hayata, dünyaya ve bedene yönelmeyin;beyine, ruha, kitaplara, düşünmeye, felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne yönelin. Sıpor tuzağına düşmeyin, sıpor zehirine alışmayın yoksa sıpor yarardan çok zarar getirir, iyilikten çok kötülük eder.

 

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 6.6.19/00.25


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020