BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 225

Devlet felsefe, bilim, ve Din hadisileri üzerine kurulu değilse 
Devlete güven olmaz
Devlete güven olmayınca ülkede güven olmaz
Ülkede güven olmayınca hiçbirşey çözüm olmaz,
Yanlış zarara ya da kötülüğe
Kötülük zarara neden oluyorsa
Doğrunun şiddet kullanma hakkı doğar
Dini inançlar tarihi, ulusal kurtuluş savaşıları(savaşları) da bunu içerir,
Nasıl da sarılmış insanlar
Ölümün bile alıp gitmediği içileri(içleri) bağırsak, bok, 
Pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu bedenlerine
Ve bekliyor canlar ölümü
Kendilerini içileri bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu bedenlerinden kurtaracak
Görüyorsunuz işte, alıp gitmiyor canlarınızı alıp giden ölüm bile
İçileri bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu bedenlerinizi
Atıyor çürümeye birer leş gibi çürümeye, sarılmaya doyamadığınız bedenleri ve bedenlerinizi
İnsanlığın en büyük üç cesareti utanmak, mutsuzluk
Ve var olsalar da ilahlara isyan açık ki,
Tarih göstermektedir ki siyaset başa ya cahili ya zalimi ya ahlaksızı
Ya bunların karışımını başageçirmek(başa geçirmek) egemenliğidir
Felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni düşünürleri, alimleri, alimeleri, bilgeleri değil,
İnsan gereksinimilerini karşılayabileceği, sağlayabileceği yeri sever
Öyle ise vatan gereksinimlerin karşılandığı
Ve felsefe, bilim, Din hadisileri ile yönetilen yer olmalıdır,
Sıpor bedensel sağlık sorununa karşı yapılırsa ilaç gibidir
Ruhsal mutluluk ya da keyif için yapılırsa uyuşturucu gibidir
Sıpor bedensel sağlık olarak yani ilaç olarak kullanılacaksa 
İlaçlarda olduğu gibi zararlı etkisileri, yan etkisileri gözönünde tutulup
Dikkatle ve ölçü ile kullanılmalıdır
Yoksa bedene de, beyine de, ruha da, kişiliğe de, özgürlüğe de 
İnsanca olmaya da zarar verir, kötülük yapar
Sıpor bedeni yalnızca beyinden koparmakla, insanı beyinden uzaklaştırmakla 
Ya da bedeni beyinin üzerine diktatör yapmakla kalmaz
Beyini, ruhu, akılı, mantığı, zekayı, bilinçi(bilinci) ayrıntılardan, ayrıntılı düşünmekten
Özenli düşünmekten, bilimsel düşünmekten, insancıl düşünmekten
Gerçeklerden, doğrulardan uzaklaştırır da
Bende sağlık, ruhta ise acı doğrudur çünkü içi lav, kor, ateş dolu dünyada
İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu bir bedenle mutluluk, haz içinde yaşamak
Mantıklı, ve mutluluk verici birşey değildir
Sıpor sevimli bir zehir gibidir, azı ilaçtır, çoğu zehirdir,
İnsan gözle bakmakla değil
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile, anlamakla anlaşılır
Bataklıkdaki(Bataklıktaki) gül ne kadar güzel olursa olsun, çevresinde bataklık vardır
Açık ki yanınızdalar diye insanlara gerçekleri ve doğruları anlatmanız
Yanınızdalar diye kolay olmaz, bazıan(bazan, bazen) olanaksız olur da
Felsefenin, bilimin, Din hadisileri'nin görevi yanındakilere değil
Tüm insanlığa anlatmaktır
Demek ki bu yolda yalnızlık başarısızlık, yenilgi değildir
Çünkü hiçbir insanın yanındaki yerde tüm insanlar birlikte bulunamaz,
Dünyada da, evinin dışında da senin için doğru dünya yok
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile donatırsan senin için tek dünya
Beyininin(Beyninin), ruhunun içinde ey insan
Vatanı, toplumu, halkı, milleti, dünyayı, insanlığı sömüreceksen olanak çok
Vatanı, toplumu, halkı, milleti, dünyayı, insanlığı aydınlatacaksan
Ya da kurtaracaksan olanak hemen hemen hiç yok
Bak ahlaksızlık ne kadar da serbest, ve cehalet ne kadar da mutlu
Toplumlar, halklar, milletler, insanlık seyir(seyr), bakmak aşamasını geçmeli
Okumak, felsefe, bilim, Din hadisileri aşamasına varmalı artık
Anlamayan akıl başka anlar, anlayan akıl başka anlar
Ve gerçekleri, doğruları tek anlatacak olan felsefe, bilim, ve Din hadisileri'dir,
Anaokulundan üniversite sona kadar var olan öğretim-eğitim düzeni(sistemi)
Denizdeki bir damlayı gösteriyor, denizi değil
Göktedeki bir yıldızı gösteriyor, gökü(göğü) değil
Ağaçdaki bir yaprağı gösteriyor, ağaçı(ağacı) değil
Bilimdeki bir zerreyi gösteriyor, bilimi değil
Hayattaki bir zerreyi gösteriyor, hayatı değil
Gerçeklerdeki ve doğrulardaki bir zerreyi gösteriyor, tüm gerçekleri ve tüm doğruları değil
Asıl olan tümdür(bütündür), ve o tüm felsefe, bilim, ve Din hadisileri'dir
Yani düşünür(filozof), alim, alime, bilge olamıyorsan
Bilimci de olsan öğretimin, eğitimin yarım kalmış, eksik kalmı demektir,
İnsan bilimselleştikçe, ahlaklılaştıkça, mantıklılaştıkça, tutarlılaştıkça
Zekileştikçe, akıllılandıkça, bilinçlendikçe dünyadan, hayattan, toplumdan
İnsanlardan, nefsten, zevklerden, hazlardan, mutluluktan, sevinçten, keyiften uzaklaşır
Çünkü içi lav, kor, ateş dolu dünyanın bu nesnel gerçeği
Ve içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu bedenin bu nesnel gerçeği
Ve halkların, toplumların, milletlerin, insanlığın, insanların cehalet, nefs
Mantıksızlık, tutarsızlık, akıldışılık, ahlakdışılık, yozluk, beden köleliği
Dünya köleliği, haz köleliği, sanı köleliği içindeki durumları bunu gerektirir
Yani dünyadan, hayattan, halkdan(halktan), toplumdan, milletden, insanlardan
Kütle, nicelik, beden olarak uzaklaşmamışsan 
Yani felsefe, bilim, Din hadisileri, beyin, ruh ve nefssizlik içinde inzivada değilsen
Doğru yolda değilsin, yanlış yoldasın demektir
İnsanla hayvanı birbirlerinden ayıran birşey de
İnsanın hayvandan bir farkı da inzivadır, ve işte bu tür inzivadır,
Hiçbir hastalığın yolllarına çıkması olasılığının sıfır olmadığı bir süreçe girdi insanlar 
Ve insanlık artık
Yani artık asla demeyin ki 'Şu hastalık beni bulmaz, bu hastalık bende olmaz'
Çünkü dünya, insanlık, halklar, toplumlar, milletler, insanlar
Vatanlar, devletler felsefeden, bilimden, Din hadisileri'nden iyice uzaklaştılar artık
Doğru devlet vatandaşın, halkın, toplumun, milletin 
İnsanın arkasına değil önüne takılır, doğru devlet kuyruk değil önderdir
Gölge değil ışıktır, yardım isteyen değil yardım verendir
Çığlık atan değil çığlıkları duyandır, kurtarılan değil kurtarandır
Çünkü doğru devlet siyaset, ticaret ve oy sandıkıları(sandıkları) üzerine değil
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri üzerine kuruludur,
Hayatta gerçekten başarılı olmak, gerçekten yükselmek istiyorsan
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri yolunda ol; felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne sarıl
Ve sana saygı duymayanlarla asla birlikte olma
Annen, baban, kardeşin, çocuğun bile olsalar
Vicdanımı öldürmektense kendimi öldürürüm
Vicdan hem merhamettir hem de en küçük mantık
Yani vicdan en kolay yoldan insan olmaktır, en kolay yoldan insanca olmaktır
İnsan olmadıktan sonra yaşamanın ne anlamı, ne değeri, ne kişiliği
Hayvandan, bitkiden, taşdan(taştan) ne üstünlüğü var
Çok doğru demiş 'En acıdığım insanlar cahiller içindeki alimlerdir' diyen hadis
Hayata, dünyaya yalnızca felsefe, bilim ve Din hadisileri ile bağlan
Sevgi ile, aşk ile değil felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile yaşa ve yap hep
Sevgi, aşk hayvanlarda da var
Felsefe, bilim ve Din hadisileri ise yalnızca insanca insanlıkta,
Felsefeden, bilimden, Din hadisileri'nden anlamayan siyasetçiler mi size özgürlük verecek
Onlar size özgürlük değil, ancak akıldışı ve ahlakdışı serbestlikler, berduşluklar, serserilikler
Yozluklar, yalanlar, cehalet, nefs, barbarlık, insanca olmaktan uzaklaşmalar verebilirler
Çünkü doğru özgürlük yalnızca felsefede, bilimde ve Din hadisileri'ndedir
Çok doğru demiş 'Bilim/İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin' 
Yani 'Müslüman olmayan Çin'de de olsa' diyen hadis,
Siyaset, özel sektör ve esnaflık toplumların, halkların, milletlerin
Vatanların başlarına bela olurlar
Çünkü bunlar para kazanmak için her kötülüğün, her yanlışın
Her haksızlığın, her akıldışılığın, her ahlakdışılığın yapılmasına açık şeylerdir
İnsanlık tarihine bakın, tarih gerçekte bunlarla bilim arasındaki savaştır
Yani bunların bilime, gerçeklere, doğrulara saldırmalarıdır
Ferhat ile Şirin'in, Leyla ile Mecnu'nun, Aslı ile Kerem'in, Tahir ile Zühre'nin
Kavuşmalarına hep engeller de bunlardır
Öyle ise bunlardan mı özgürlük, çözüm, kurtuluş, umut, insanca bir dünya bekliyorsunuz,
Arkadaşlık, dostluk, aile, akrabalık, sevgi, saygı sanı, yanılgı, geçici şeylerdir
Çünkü bunlar yıkılabilecek, düşmanlığa dönüşebilecek şeylerdir
Oysa felsefe, bilim, ve Din hadisileri hem en doğruyu içerirler
Asla; yok olmazlar, ölmezler, bozulmazlar, düşmanlık ve ihanet etmezler
Öyle ise arkadaşlarınıza, dostlarınıza, ailenize, akrabalarınıza, sevgiye, saygıya değil
Önce felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne sarılın, üstelik de hayatboyu(hayat boyu),
Kuram(Teori) çözüm üretmelidir, yapacağı çözümü yapmadan önce açıklamalıdır
Ve yaptıktan sonra da yaptığı çözümü açıklamalıdır,
Bayın(Erkeğin) yalnızca cinsel organı cinselliktir, kendisi ve bayan için
Bayanın(Dişinin) ise tüm bedeni cinselliktir, bay için ve kendisi için
Çünkü bayanın yalnızca cinsel organı cinselliğe duyarlı iken
Bayanın tüm bedeni cinselliğe duyarlıdır
Tarihin en eski mesleğinin fahişelik olmasının
Bayanların pılaj(plaj) denilen ortalıklarda herkesin içinde bikini, mayo diye
Sütyen, külot dolaşacak kadar utanmazlıkta ileriye gitmelerinin temel nedeni bu olsa gerek
Yani açık ki yetişkin insan erkeki(erkeği) türünün yalnızca cinsel organı ateş iken
Yetişkin insan dişisinin tüm bedeni ateştir
Belli ki ortalığın daracık giyimli, açıksaçık giyimli, cinsel sunum giyimli
Cinsel tahrikli giyimli, ahlaka aykırı, akıla aykırı bayan dolmasının asıl nedeni de budur
Demek ki ateşin büyüklüğü önemlidir
O ateşi ise ancak felsefe, bilim, ve Din hadisileri doğru olarak söndürür
İnsanları, halkları, toplumları, milletleri yanlış, kötü
Felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne aykırı şeylere yönlendirmeyin de, zorlamayın da
Kendileri isteseler de, kendileri yalvarsalar da
Kuşkusuz ki felsefeden, bilimden, Din hadisileri'nden düşen insan
Ağaçdan düşen yaprak, meyva gibi 
Sudan çıkan balık gibi çürümeye, yok olmaya tutsaktır
İnsanları yalnızca felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne yönlendirmek, zorlamak gerekir
Çünkü hayatın doğru anlamı da, doğru gerçekleri de
En üstün doğruları da, en üstün gerçekleri de yalnızca onlardır
Açık ki doğru insan olmanın da, doğru insanlığın da bir yanında
İnsanca insanlığın da, insanca dünyanın da her halk, her toplum, her millet
Her doğru devlet, her doğru vatan, her doğru ülke, her doğru ekonomi
Her doğru demokrasi, her doğru devlet biçimi, her doğru devlet yönetimi için
'Din bilim ve ahlaktır' diyen Muhammed
Biryanında da 'Doğru bilim ve ahlaktır' diyen Atatürk vardır
Sakın bu ikisinin dışına çıkmayın yoksa gideceğiniz yol gerçekten yanlış ve kötü olur
Kendinizi 'Önce bilim ve ahlak' diyen bu iki dahi insana göre ayarlayın
Hiçbirşey bilmiyorsanız bile
Hayat pusulanız, var olmak pusulanız, seçim pusulanız bu iki insan
Bu iki insanın 'Önce bilim ve ahlak'ı yani bilim ve ahlak olsun
Doğru insan tırene(trene) de benzer; rayının bir demiri bilim, bir demiri ahlaktır.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 2.6.19/16.42


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Güzel Filistinim.. Şiir 16.05.2021
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021