BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 224

Vicdanın yaptığı doğru değil yanlış ise vicdanın yaptığı yanlıştır
Yanlış ise felsefeye, bilime ve dine aykırıdır
Vicdan bazan, bazılarında akıl-ruh hastalığına dönüşebilir
Örnek ki evinde bulduğu zararlı bir böceği öldürmek yerine 
Vicdanlık olmak, merhametli olmak diye sokağa atan biri gerçekte yanlış yapmış olur
Çünkü o böcek daha sonra yine onun evine gelebilir ya da başkasının evine gidebilir
Ya da çoğalıp birçok eve gidebilir
Doğru; doğru için vicdansızlık, merhametsizlik de gerektirebilir
Yoksa tarlaları, bağları, bahçeleri, korumak için ilaçlamak 
Hastalıklardan korunmak için aşılanmak ve ilaç gerekmezdi
Ancak vicdanın, merhametin, felsefenin, bilimin ve dinin istediği şey şudur:
Vicdansızlıkta ve merhametsizlikte bile vicdanlı ve merhametli olmak,
Neden acaba
Ülkelerde sayısız siyasetçi, sayısız patron, sayısız patroniçe, sayısız fahişe
Sayısız eşcinsel, sayısız zinacı, sayısız üniversite mezunu, sayısız akademisyen
Sayısız bilimci, sayısız sanatçı, sayısız işçi, sayısız memur, sayısız memure 
Sayısız palyaço, sayısız soytarı, sayısız genelev, sayısız bar-pavyon-gecekulübü
Sayısız diskotek, sayısız sıtriptiz(striptiz) kulübü, sayısız hapishane, sayısız suçlu
Sayısız mahkeme, sayısız yargıç, sayısız savcı, sayısız avukat, sayısız öğretmen
Sayısız hastahane, sayısız doktor, sayısız mühendis, sayısız mimar, sayısız eczacı
Sayısız mabed, sayısız dini inançlı, sayısız dinsiz 
Sayısız pılaj(plaj), sayısız otel, sayısız serbestlik bulabilirsiniz de 
İki tane düşünür(filozof), alim, alime, bilge, ve özgürlük bulamazsınız
İnsanlar, toplumlar, milletler, halklar bunu düşünmeli artık
Çünkü dünya, ülkeler henüz felsefe, bilim, ve
Dini tanımlayan Din hadisileri üzerine kurulu değil,
Gücünü sıpordan, bedeninden, kaslarından, bedensel çalışmalarından, bedensel işlerden
Malından mülkünden, parandan, maddi kazançlarından
Mevkinden makamından, zaferlerinden, başarılarından, 
Mutluluklarından, sevinçlerinden, hazlarından, zevklerinden, nefsten
Modadan, giyimden, süsden, takıdan, dövmeden
Görünüşünden, kütlenden, niceliğinden, somutluğundan
Sevgiden, sana gösterilen sevgiden, sana gösterilen saygıdan
Sana gösterilen ilgiden, çokluktan
Gezmekten, eğlenmekten, tatilden, başkaları ile birlikte olmaktan
Alışverişten, para harcamaktan, para kazanmaktan
Silahdan(Silahtan), barbarlıktan, vahşilikten, cazgırlıktan 
Yerden, zamandan, durumdan, koşullardan, olanaklardan
Mevsimden, aydan, yıldan, günden, yerden, gökden(gökten)
Öfkeden, kinden, düşmanlıktan, özgüvenden, cesaretten, enerjiden
Başkalarının korkaklıklarından, başkalarının tahriklerinden, başkalarının isteklerinden
Geleneklerden, göreneklerden, törelerden değil
Felsefeden, bilimden ve Din hadisileri’nden al
Çünkü insanı ve insanlığı gerçeğe ve doğruya götürecek, yalnızca bunlardır,
Felsefe size ‘Yapma’ demez; ‘Yanlış, kötü, zararlı şeyler yapma’ der
Bilim size ‘Yapma’ demez; ‘Yanlış, kötü, zararlı şeyler yapma’ der
Din size ‘Yapma’ demez; ‘Yanlış, kötü, zararlı şeyler yapma’ der
Yanlış, kötü ve zararlı ya da doğru, iyi ve yararlı kişilere göre, kimseye göre değişmez
Bunlar kimsenin keyifine(keyfine) bağlı değildir
Bunlar ancak felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri ile belirlenir
Yani felsefeden, bilimden ve Din hadisileri’nden uzak olmak gerçeklerden ve doğrulardan
Uzak, yoksun olmak da demektir,
En pahalı evi alsan da için bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, iğrendirici şeyler dolu olacak
En pahalı arabayı alsan da dünyanın için lav, kor, ateş dolu olacak
Yoksulluk çaresizlik verir, zenginlik aptallık çünkü bencillik verir
Çaresizlik devletle kalkar ancak aptallık devletle yok olmaz,
Konuşmanın gerçekte çok büyük bir anlamı olmaz
Çünkü seni senin kadar hiç kimse anlayamaz, ve senin gibi
Hayat da, insanlar da gerçekte ‘He’, ‘He’, ‘He’ deyipgeçer(deyip geçer) insana,
İki göz takılmış omlet gibi insan
Pırotein(Protein) ve yağ kütlesi ile
Nesi ile övünür ki insan
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri de yoksa,
Bir ülkede üniversite mezunuları felsefede, bilimde ve Din hadisileri’ne birleşmiyorlarsa
Bir ülkede üniversite mezunuları birleşmiyorlarsa
Bir ülke üniversite mezunularında birleşmiyorsa
O ülkede hem gerçek, doğru üniversite yok demektir
Hem de gerçek, doğru üniversite mezunuları
Cehalet ve nefs içindeki insanları da cehalet ve nefs içindeki toplumları da ciddiye almak
Felsefeye, bilime, Din hadisileri’ne, akıla, mantığa hakaret demektir
Onlara iyilik, yardım yapılabilir ancak onları ciddiye almak
Onlara sevgi, saygı, ilgi göstermek; onları baştaçı etmek yanlış, mantıksızlık olur
Gerçekler ve doğrular için olmasa ne büyük bir azab, ne büyük bir acı aydın insan için
İçi lav, kor, ateş dolu dünya üzerinde
İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu ile yaşamak zorunluluğu
İnsanı hayata, dünyaya bağlayan tek şey felsefe, bilim, ve Din hadisileri olmalı,
Mutluluk ya cehalet ya nefstir ki ikisi de cehalettir
Mutluluk bir de ilkelliktir, ve barbar, vahşi türüleri(türleri) de vardır
Ve bedenle mutlu olmak mutluluğun en ilkelidir
Sıpor(Spor) gibi, yemekiçmek(yemek içmek) gibi, cinsellik gibi, takı gibi, dövme gibi
Cinsel sunumlu giyinmek gibi, süslenmek gibi, makyaj gibi,
Dönüşü olmayan yol yoktur, dönmekte geç kalmışlık vardır
Topluma kapılma çünkü toplum cehalet ve nefs içindedir
Çünkü felsefeden, bilimden ve Din hadisileri’nden yoksundur
Herzaman felsefeye, bilime, ve Din hadisileri’ne sarıl
Önderin, liderin insanlar, toplum, halk değil felsefe, bilim, ve Din hadisileri olsun,
Ey insanlık, ey toplumlar
Sizi koruyacak olan ne çocuklardır ne gençlerdir
Sizi koruyacak olan yalnızca felsefe, bilim, ve Din hadisileri'dir,
Hani aile idiniz, akraba idiniz, arkadaş idiniz, dost idiniz, sevgili idiniz, aşık idiniz
Mezarlardaki iskeletleri biraraya(bir araya) toplasınlar da bulun bakalım
Ailelerinizi, akrabalarınızı, arkadaşlarınızı, dostlarınızı, sevgililerinizi, aşklarınızı
Ve hani nerede, onları evlerinize götürecek o büyük, sonsuz, sınırsız, baştaçı 
Kıyaslanamaz sevginiz
Ancak kuşkusuz ki insan iskeletleri ile hayvan iskeletlerini biraraya koysalar
İnsan iskeletlerini bulabilirsiniz
Kuşkusuz ki sizi herşeyin içinden bulacak şeylerde birleşmelisiniz
Sizi herşeyin içinde bulduracak şeylere sarılmalısınız
Sizi insan yapacak şeyleri bulmalısınız
Size insanca bir hayat verecek şeyleri savunmalısınız
Ülkelerinize ve dünyaya egemen yapmalısınız
Onlar ki felsefe, bilim, ve Din hadisileri'dir,
Düşünürken, davranırken, seçerken çıkarlarınızı değil
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne göre doğruları gözetin,
Mutluluk ya cehaletten gelir ya aptallıktan
Çünkü içi lav, kor, ateş dolu dünya üzerinde
İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu bedenle ve insanlarla mutlu olmak
Ya cehalettir ya aptallık
Demek ki mutluluk değil, mutsuzluğa katlanmak erdemdir
Öyle ise insanın işi, amaçı mutluluk değil, mutsuzluğa katlanmak olmalı
Mutlulukla değil, mutsuzlukla yaratmak olmalı
En azından, salyalarla değil, göz yaşıları(göz yaşları) ile
En azından, akıllı insanın
Yani salyalarla ile değil, göz yaşıları ile yaşamalı insan
En azından, akıllı insan
Aşk mutlu ettiği için değil; acı çektirdiği ya da acı çektireceği için güzeldir gerçekte,
İnsan bedeni hayvan, onu taşıyan insan
İçi lav, kor, ateş dolu dünya üzerinde
İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeylerle dolu bedenle yaşamak
İnsana sevinç, mutluluk, onur değil acı, mutsuzluk, utanç vermelidir
Gerçekten de hayvanlar mutluluk içindedirler
Demek ki insanı hayvandan ayıran şey bu durumdan acı, mutsuzluk, utanç dıymaktır
Sıpor, sanat, eğlence, yemek-içmek, gezmek, sigara-içki içmek, moda
Cinsellik gibi şeylerle mutlu olmak dünya ve insan konusundaki bu gerçekleri
Anlamamak ya da umursamamaktır ancak gerçekler gerçektir, durum değişmez
Öyle ise mutlu olmak dünya ve bedenleri konusunda bilgili olmayan hayvanlara özenmektir
Hayvanları örnek, amaç almaktır yani hayvan olmakla mutlu olmaktır
Yani gerçek ki insanca bir dünya, insanca var oluş 
Felsefe, bilim, Din hadisileri, acı, mutsuzluk ve utançla başlar
Hayvanlar gibi mutlu olmakla değil
Demek ki insanlığın yapması gereken iki şey var:
Felsefe, bilim, Din hadisileri eğitimi
Ve mutsuzluk eğitimi almak,
İnsanların temel genel sorunu felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden uzak olmaktır
İnsanlarda özel sorun ise doğru insanları bulamamaktır
Ancak insanlar doğru insanları değil iyi insanları aramak, istemek eğilimindeler
Çünkü iyi insanlardan yararlanmak maddi olanaklar sunar, maddi sorunları çözer
Bu nedenle ki siyasi partilerin bile doğruları değil
En çok nefs, haz, maddiyat, nicelik verenlerini seçmekteler
Ancak açık ki devletler felsefe, bilim, ve Din hadisileri üzerine kurulurlarsa
Doğruya yani insanca var oluşa, insanca dünyaya ulaşılır
Ve insanların buldukları her insan doğru insan olabilir ancak
Bilinmeli ki siyaset, özel sektör ve moda ya cehalettir ya ihanet
Çünkü bunlar felsefeye, bilime ve dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı şeylerdir,
Hayvanın hayvanına şiir yazılır da insanın hayvanına şiir yazılmaz
Otun otuna şiir yazılır da insanın otuna şiir yazılmaz
Taşın taşına şiir yazılır da insanın taşına şiir yazılmaz
Kötülenmeyecekse, yerilmeyecekse, dışlanmayacaksa, aşağılanmayacaksa
Gerçek ki sıralamaki sınıflamak ve aşağılamak felsefenin de, bilimin de
Dinin de, hayatın da, ilerlemenin de, gelişmenin de yükselmenin de koşullarındandır
Kazanacaksan gerçeklerle ve doğrularla yani felsefe, bilim
Ve Din hadisileri ile kazan yoksa zaferin bile onursuzca bir yenilgi demektir,
Ölümden korkmak cehalet ve nefsten başka birşey değildir
Çünkü ölüm artık hiç yanlış(hata) yapmayacak, ve tümden nefssiz olmak 
Ve içi lav, kor, ateş dolu bir dünyada
İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeylerle yaşamaktan kurtulmak demektir
Demek ki insanlar değer yargılarını değiştirmeli
Ah ne gülünç birşey içi lav, kor, ateş dolu dünya üzerinde
İnsanın içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu olarak
Çay ile, kahve ile, içki ile, sigara ile, dans ile, moda ile, sanat ile, cinsellik ile
Takılar ile, dövmeler ile, yemek-içmek ile, makyaj ile, eşyalar ile
Mutluluk ile, sevinç ile, onur ile, mevkiler-makamlar-ünvanlar ile keyif yapmasıdır
İnsana ve insanlığa en güzel iyilik iyiliğin değil doğrunun saçtığı iyiliktir
Öyle ise insanlar ve insanlık önce iyi insan değil doğru insan olmaya çalışmalıdırlar
Bu da ancak felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile olur
Diyanet dinden söz ediyor, okullarda din dersi denilen ders var
Ancak onlar dini tanımlayan Din hadisileri'ni içermiyorlar, öğretmiyorlarki
İçerselerdi bir cehalet ve nefs türü olan siyasetle kolkola, elele olmazlardı
Ve cehalet de, nefs de felsefenin, bilimin ve dinin en büyük iki düşmanıdır
Açık ki siyaset üzerine doğru ülke, doğru dünya, doğru toplum
Doğru insanlık kurulmaz
Öyleyken niye felsefe, bilim, ve Din hadisileri yerine siyasete sarılmak
Ve siyasetin pompacısı özel sektöre sarılmak
Ve ikisinin de kiralık katili modaya 
Ve tümünü de avuçuna(avucuna) almış ve en büyük cehalet olan nefse sarılmak
Ve hukuk, adalet, adillik, demokrasi diye felsefenin, bilimin, Din hadisileri'nin değil de
Siyasetin, özel sektörün ve modanın yaptığı hukuka ve demokrasiye sarılmak
Yani 'Bu vatan bizimdir' demekten önce
'Felsefe, bilim, Din hadisileri bizimdir' demeli insanlar, halklar, milletler, toplumlar
Dünyanın sonuna kim diyebilir 'Bu vatan bizimdir, vatanımızı yok edemezsin' diye
Oysa tüm insanların vatanı birzamanlar(bir zamanlar) Afrika idi
Öyleyse insanlar, halklar, milletler, toplumlar
'Bu vatan bizim' değil
'Felsefe, bilim, Din hadisileri' ve 'dünya bizim' demeli
Çünkü gemi batarsa, dünya batarsa tümü batar
Anlamıyor işte bunu cehalet ve nefs ya da siyaset ya da özel sektör ya da mülk
Birleş ey insanlık felsefede, bilimde, Din hadisileri'nde
Ve tek dünya, tek vatan, tek dil, tek din, tek millet, tek barış, tek var oluş için.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 30.5.19/11.13

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020