İNSAN ETİ YEMEK İSTEYEN JAPONYA'YA TURİZMİ

Açık ki moda gibi turizım(turizm) de ahlakdışı ve çılgınca bir boyuta taşındı. Turist çekmek isteyenler akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı, dine aykırı her yola başvurmaktalar.

Japonya'da 'İnsan eti lokantası'ları açıldı. Yani bu durumda; insan eti yemek isteyenler Japonya'ya hücum ederler artık.

İnsan eti lokantasılarında(lokantalarında); yoksul ailesine daha iyi bir hayat sağlamak isteyen genç baylar, ve genç ve güzel bayanlar başvuruyor; ve açık ki aileleri biran(bir an) önce paraya kavuşsunlar diye intihar ediyorlar çünkü açık ki yaşlandıkça ve çirkinleştikçe etleri daha az para ediyor olmalı.

Açık ki bu durumun yasal olması; Japonya'nın arazi, toprak, mezar yeri, yiyecek kıtlığı, ve nüfus fazlalığı içinde olması nedeni iledir; ve vahşi Japon kültürü ile uyum içindedir çünkü bu durum hem Meiji dönemi'nden hem harakiri kültüründen hem biravuç(bir avuç) Japonya'nın koca Çin'i ve koca dünyayı işgale kalkışmış olmasından ve ilgili zaman döneminde Çin'de yapdığı(yaptığı) zalimliklerden hem Japon mafyası Yakuza'dan hem de yakın zamanda ilgili Japonya Maliye bakanının 'Yaşlılar biran önce ölsünler' sözü ile de ortadadır.

Bu durumda Japonya'da açık ki büyük olasılıkla genç ve güzel bayan etine istek büyük olur.

Bu durum genelde fazla nüfustan, özelde ise yaşlılardan kurtulmanın biryoludur(bir yoludur) belki çünkü büyük olasılıkla yaşlılı aileler hem yaşlılardan kurtulmak hem de üç-beş kazanmak için onları intihara yönlendirebilirler.

Yani bu durumda bilim 'Acaba Japonlar ile Afrika'daki Yamyamlar arasında bir ilgi, bağ, akrabalık var mı?' diye araştırmak zorunda kalabilir çünkü ne de olsa insanlık Afrika'dan dünyaya yayılmış durumda.

Bu durumda; devletler 'Dünyanın neresinde olursa olsun insan eti yemek hem suçtur hem de suça ortak olmaktır' diye yasa çıkarmak zorundadırlar.

Turizım, döviz, para için bazıları bayanları, bayan vücutlarını(bedenilerini) yani cinsellik yani seks sergiler, öyle ki bazı ülkelerde çocukları bile; bazıları da insan eti sunmaya başladılar demek. Yani turizım bir medenilik, kültür, görgü, ahlak, insanilik iken akıldışı-ahlakdışı özel sektör, akıldışı-ahlakdışı siyaset, akıldışı-ahlakdışı moda ve akıldışı-ahlakdışı ünlüler ile böylesine lanet, illet, görgüsüzlük, kültürsüzlük, utanmazlık, insanlıkdışı bir duruma getirildi işte; yani açık ki moda gibi turizım da artık yalnızca akıldışılaşmadı, ahlakdışılaşmadı, insanlıkdışılaştı da. Bu nedenle yakın birzamanda(bir zamanda) ahlakdışı-insanlıkdışı turizım yasaklanmaya başlanabilir, haklı olarak, ve yasaklanmalıdır da çünkü ahlaksızlık serbestliktir ancak özgürlük değildir oysa akıla, mantığa, beyine, ruha, kişiliğe, insana ve insanlığa serbestlik değil özgürlük gerekli.

Seks fuarı/turizımı, eşcinsel fuarı/turizımı, fuhuş fuarı/turizımı, insan eti fuarı/turizimı/ derken yakında uyuşturucu fuarı/turizımı da başlayabilir, belki çoktan başlamıştır da. Yani anlaşılmakta ki moda gibi turizım da artık insanlıkdışılaşma durumuna gelmiştir, insanlık için büyük bir tehlike durumuna gelmiştir, bu durumda akılı(aklı)başında(aklı başında) her devlet turizıma karşı savaş açmalıdır yoksa döviz, para için toplumlarının ve insanlığın geleceklerini satmış olurlar, ve bu durumda da asla dinden imandan söz edemezler.

Açık ki çağımızın, insanlığın en büyük iki düşmanından biri akıldışı-ahlakdışı modadır, biri de akıldışı-ahlakdışı turizımdır.

Gerçek ki çağımız insanlığının en büyük, en tehlikeli düşmanı modadır ve onun gönüllü kölesi olan turizımdır. Savaşlar bedenleri öldürür; moda ve turizım ise ruhları öldürmektedir yani insanları ve insanlığı makinaya(makineye), robota, bir kütleye dönüştürmektedirler, ve tuhaf ki bu da yasaldır.

Gerçek ki dünyada; sinema filımlarından(filmlerinden) ve medyadaki haberlerden de anlaşıldığı gibi; insan eti yemeye canatan(can atan) büyük bir kitle var. Yani devletler ve insanlık bu konuda kaygılanmak zorundalar.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 30.5.19/00.20