ORUÇ VE DİN

Eğer İslamiyet dini inançının(inancının) dahi dinderi(peygamberi) Muhammed dinin gerçekte bilim ve ahlak aramak olduğunu fark etmeseydi yani dini 'Din bilimdir/ilimdir, bilim yoksa din de yoktur' diye açıklamasaydı ya da bir başka dahi dinin bu içeriğini fark etmeyecek olsaydı din kuşkusuz ki bilimdışılık, bilime aykırılık, cehalet olarak tarihte yerini alacakdı(alacaktı).

 

Dinin; dini tanımlayan, ve Din hadisileri dediğim hadislerle(sözlerle) tanımı gerçekte insanlığın en büyük buluşudur, en büyük başarısıdır. Bu nedenle ki Muhammed dünyanın en büyük dahisidir.

 

Din var olmasaydı, yalnızca bilim olsaydı sorun yine çözümlenmezdi çünkü bilimde de ya da bilimle de ahlaksızlık olabilir ki çağımızda da hem akademisyen, bilimci olup hem de ortalıkta bikini, mayo yani sütyen-külot dolaşanları, zina yapanları, fuhuş yapanları, sigara-içki-uyuşturucu kullananları görmekteyiz. Yani yalnızca bilimle de olmaz, yalnızca ahlakla da olmaz yani hem bilimsel hem de ahlaklı olmak gerekir doğru insan olmak için ve doğru insanlık, doğru dünya için. Yani bilim ile robot, makina/makine, duygusuz, ruhsuz, insanlıkdışı bir insan, toplum, insanlık ve dünya, hayat türü yaratılabilir yani bilim de tek başına asla çözüm, doğru, iyi, önder, lider, kurtarıcı, yolgösterici(yol gösterici) değildir; bu nedenle ki Din hadisileri de zaten 'Din bilimdir/ilimdir, bilim yoksa din de olmaz' ve 'Din ahlaktır, ahlak yoksa din de olmaz' der; Atatürk de hem 'Hayatta en doğru yol gösterici bilimdir/ilimdir' ve 'Ben sıporcunun(sporcunun, siporcunun) ahlaklısını severim' yani 'Ben insanın ahlaklısını severim ve ahlaklısını isterim' yani Atatürk de hem bilim hem ahlak der ki Atatürk'ün insanlık önündeki dahiliği de zaten buradan gelir yoksa yalnızca bir savaş dahisi olarak kalırdı.

 

Dini inançların savları, ilerisürdükleri(sürdükleri) şeylerle dinin savları, ileri sürdüğü şeyler ya tümden farklıdır ya da içerik olarak farklıdır ancak örnek ki vicdan, merhamet, dürüstlük gibi konularda din ile dini inanç çakışabilir ki zaten böyle olmasaydı din ile dini inançlar arasında tarihsel ortak süreç de var olmazdı yani din dini inançların amaçlarından doğan birşey olmazdı. Yani din bilimdir, dini inanç ise inançtır; herşeyden önce bu durum, bu özellik, bu içerik, bu öz, bu temel farklıdır. Ancak dini inançların kullanmakta oldukları bazı şeyler dolaylı olarak din için de kullanılabilir örnek ki oruç(oruc).

 

Ancak oruca dinin yaklaşımı başkadır, farklıdır, dini inançların yaklaşımları başkadır, farklıdır. dinde oruç genelde beyin, özelde ruh içindir yani dinde oruç genelde beyine, özelde ruha yöneliktir, baskıdır ancak görülmekte ki dini inançlarda oruç bedene yöneliktir, bedene baskıdır yani niceliktir. Bu nedenle örnek ki dini inançlar oruc 'gün' biçiminde oluşur yani 'Şu kadar gün oruç tutdum(tuttum), bu kadar gün oruç tutdum', 'Şu kadar gün oruç tutamadım, bu kadar gün gün oruç tutamadım' gibi; yani dinin inançlar oruç 'gün saymak' üzerine kuruludur oysa dinde oruç genelde beyini, özelde ruhu cehaletten ve nefsten yani yanlış şeylerden ve kötü şeylerden kurtarmak, uzaklaştırmak için bir araç olarak kullanılabilir yalnızca; yani dinde oruç zorunlu olmayan bir araç iken dini inançlarda oruç zorunlu bir amaçtır. Bu durumda açık ki nefsi aşmış, bilgi içindeki insanlara oruç gereksizdir; onlar açısından oruç ya nefstir ya da insanları, dünyayı farklı yani aç-susuz algılamayı öğrenmek, yaşamak için bir araçtır, deneyimdir yalnızca.

 

Örnek ki sigara içen insan sigarayı bırakmak için oruç yapabilir; içki içen insan içkiyi bırakmak için oruç yapabilir; şiddete düşkün insan şiddeti bırakmak için oruç yapabilir; yasalara uymamak alışkanlığı olan bir insan yasalara uymayı başarmak için oruç yapabilir örnek ki kırmızı ışıkda durmama alışkanlığı varsa bu alışkanlığını yok etmek için; küfür etmek alışkanlığı varsa bunu yok etmek için oruç yapabilir; başkalarının yanında burun karıştırmak alışkanlığı varsa bunu yok etmek için oruç yapabilir; kitap okumama alışkanlığı varsa bunu yok etmek için oruç yapabilir; hırsızlık alışkanlığı varsa bunu yok etmek için oruç yapabilir; güvenilmez birisi ise güvenilir biri olmak için oruç yapabilir; yemek-içmek bağımlılığı varsa bunu yenmek için oruç yapabilir; yani böyle sayısız örnek olur dine göre oruçta(oruçda) ancak hiçbir yanlış ya da kötü durumu olmayan insanın oruç yapmasına gerek yoktur dinde.

 

Din açısından oruçta bir de sağlık zorunluluğu vardır. Dini inançlarda insanlar örnek ki otuz gün boyunca, tüm gündüz yani gündüzleri hiçbirşey yemeden, içmeden dururlar, yaşarlar oysa en azından böbreklerin ve karaciğerin gündüzleri, en azından her saatte bir, bir bardak olsun suya zorunlulukları vardır yoksa üstelik de kalıcı ve hayati(yaşamsal) olarak, öyle ki ölümcü olarak hastalanabilirler, ve din buna izin vermez çünkü din herşeyden önce bilimdir yani bilimsel gerçeklerdir, bilimsel doğrulardır yani din asla din için sağlığı tehlikeye atmaya izin vermez yani din 'Önce bilim, önce ahlak, önce sağlık' der.

 

Orucun bedene zararı olarak bir de şu var: İnsan eğer bulaşıcı bir hastalığa yakalanmışsa ve henüz bunun farkında değilse ya da ancak en az 6 ay sonra farkında olacaksa, o hastalık kalıcı(kıronik) duruma(hale) gelebilir çünkü oruç ile beden ve bağışıklık zayıflayacağından beden ve bağışıklık o hastalığa karşı savaşımı, yetersiz beslenmeden dolayı başaramayabilir; üstelik bir de dinlenilemiyorsa örnek ki tarlaya, inşaata ya da yorucu başka bir işe gidiliyorsa beden dinlenemeyeceği için bağışıklık sistemi daha da güçsüzleşebilir, ve hastalığın kalıcı olması artık hiç kaçınılmaz olabilir. Yani oruç keyfi ya da azimle ya da cesaretle ya da meydanokuyup(meydan okuyup) ya da üstünkörü olarak yapılacak, olacak birşey değildir, ciddi bir iştir; bu nedenle en başta çocuklar ve hastalar için çok yanlıştır.

 

Bu nedenle din oruça yalnızca, sağlığa zarar vermezse açıktır. Bu nedenle de dinde oruç yönelimi eğer su bile içilmeyecekse ancak birer gün aralı, ve ve bedene zarar vermeyecek gün sayısı içinde olur; ancak dinde oruç su ile de yapılabilir yalnızca su içilip ve ancak sağlık için zorunlu miktarda içilip çünkü hem dinde oruç amaç değil araçtır hem de din 'Sağlığa zarar veren' şeylere karşıdır; sigara da olsa, içki de olsa, oruç da olsa; çünkü dinin amaçı ne yarışmadır ne zulümdür ne bedensel acı çekmektir; dinin amaçı bilimsel, ahlaklı ve nefssiz insan, toplum ve insanlık yaratmaktır, ve bu insan türünü, bu tür insanlığı dünyaya, ülkelere, ekonomiye, eğitime, sanata, medyaya, hayata, insanlığa yani herşeye egemen yapmaktır.

 

Yani, dine göre oruçta gün sayısı değil amaç önemlidir; o amaç da bilimsel, ahlaklı ve nefssiz insan olmaktır; yani bu amaçı içermiyorsa ya da bu amaçı gerçekleştirmiyorsa oruçun din için hiçbir önemi, anlamı olmaz. Yani dine göre; insanlar, toplumlar, insanlık oruç zorunda değil; bilimsel, ahlaklı ve nefssiz insan olmak zorunda; bu açıdan bakıldığında din ile dini inançlar arasında dünyalar kadar fark olduğu anlaşılır.

 

Bu nedenle insanlık dini inançlarda değil; dini tanımlayan Din hadisileri'nden birleşmelidir; yoksa hem dini inançlı olmalarının anlamı olmaz hem de doğru ve iyi bir dünya, hayat, var oluş asla kurulamaz.

 

Yani dini inançlarda olsa da dinde 10 gün boyunca, 20 gün boyunca, 30 gün boyunca, 40 gün boyunca, 50 gün boyunca, 60 gün boyunca gibi oruç yoktur; dinde oruçda önce bedensel sağlığa dikkat edilir.

 

Dini inançlar cahil, alim, alime, çocuk, yaşlı; sağlam, hasta herkese açık iken din cehalete asla açık değildir, cehalete kesin olarak kapalıdır çünkü dinin inançlar örnek ki taraftar(yandaş) toplamak, sayıca en çok olmak, ve iktidar olmak gibi yarış içine girebilirlerken din bilim, bilimsel bir insanlık ve bilimsel bir dünya yaratmak amaçı içindedir.

 

Yani din açısından, oruçun sayısı önemli, anlamlı, gerekli değildir; insan eğer yalnızca 1 gün oruçla bile bilimsel, ahlaklı, nefssiz insan olabiliyorsa ya da olunabilecekse, din için 1 gün bile yeterli olur; eğer insan zaten böyle biri ise oruç yapmasına hiç gerek yoktur. Yani din açısından, dinde; sürekli, düzenli, hayat boyu oruç 'Ben daha bilimsel' ya da 'ahlaklı' ya da 'nefssiz olamadım' yani 'doğru ve iyi insan olamadım' anlamına gelir yani üzücü birdurumdur(bir durumdur).

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 27.5.19/09.22


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020