EŞCİNSELLİK MEDENİLEŞEMEMEKTİR SAVIM

Medenileşmek yalnızca kibarlık, nezaket gibi şeyler değil.

 

Medenileşmek genleri, hormonları ve kalıtımı aşmak da yani genlerin, hormonların, kalıtımın yani bedenin yani kütlenin yani maddenin yani doğanın yani niceliğin yani ilkelliğin egemenliğini yenmek, yok etmektir de.

 

Örnek ki medeni insan öfkelendiğinde, köpek dişileri(dişleri) var diye kimseyi ısırmaz; öfkelendiğinde, tırnakları var diye kimseyi parçalamaz; ayakları var diye kimseyi tekmelemez; elleri var diye kimseyi yumruklamaz; elleri var diye hırsızlık yapmaz; elleri var diye sarkıntılık yapmaz; gözleri var diye röntgencilik yapmaz; kulakları var diye dedikodu yapmaz; dili var diye iftira atmaz; dili var diye gürültü yapmaz; deliği var diye başkalarının yanında osurmaz; burunu var diye, kimsenin yanında burun karıştırmaz; ağzı var diye kimsenin suratına öksürmez; yerde çamur var diye kimseye atmaz; davul var diye, çalıp çevreyi rahatsız etmez; ağzı var diye sırtlanlar gibi leş yemez; insan bedeni hayvandan geldi diye çiğ et yemez; yenilebiliyor diye başka insanları yemez; et diye kendi etini yemez; cinsel organı var diye tecavüz etmez; cinsel organı var diye ortalıkta göstermez; insan annesinden elbisesiz(giysisiz) doğdu diye ortalıkta çıplak gezmez; cinsel organı var diye fuhuş, zina yapmaz; bedeni(vücudu) var diye çıplak gezmez; güneş, deniz, kum var diye başkalarının yanında soyunmaz; ‘Çay içiyorum’ diye başkalarının yanında höpürdete höpürdete içmez; oynanabiliyor diye insan kafası ile top oynamaz; bedene dövme yapılabiliyor diye bedene dövme yaptırmaz; takılabiliyor diye orasınaburasına(orasına burasına) takı takmaz; boyanabiliyor diye orasınıburasını boyamaz; uluyabiliyor diye ulumaz; delinebiliyor diye burununu, kulağını, dudağını deldirmez; yiyebiliyor diye bir oturuşda bir tencere yemek ya da iki ekmeği birden yemez; kullanılabiliyor diye arabasını tırafik(trafik) kurallarına aykırı kullanmaz; küfür edebiliyor diye küfür etmez; tükürük bezi salgılıyor diye ağızda salya ile gezmez; yapılabiliyor diye dörtayak(dört ayak) üstünde gezmez; yapılabiliyor diye insanlara, hayvanlara işkence yapmaz; kimse görmüyor diye sokaklara çöp atmaz; silahı var diye başkalarını vurmaz; tükürüğü var diye yere tükürmez; çişi var diye duvara işemez; yani organlarının olanaklarını aşmış kimsedir medeni insan.

 

Açık ki bedene yani genlere, hormonlara uymak hayvansı yani ilkel yani yani şizofrenik bir durum; uymamak ise medeniliktir. Bu nedenle eğitim de genlere, hormonlara, kalıtıma boyuneğmeyi(boyun eğmeyi) değil boyuneğmemeyi içermelidir, öğretmelidir ancak açık ki bu durum genlere, hormonlara, kalıtıma uymayı normallik sayanlarca olmaz; onlar zaten kendi medeniliksizliklerini olağanlaştırmaya, genelleştirmeye, normal göstermeye çalışanlardır yani genlere, hormonlara, kalıtımlara boyuneğmiş, ve daha ötesi bunlardan zevk, haz, mutluluk alan kişilerdir.

 

Gerçek ki eşcinselliği genlere, hormonlara bağlayıp haklı ya da doğru göstermeye çalışmak büyük bir cehalettir. Ve gerçek ki insanlar da, insanlık da genlere ve hormonlara karşı savaşım, direniş, direnç içinde olmak zorundadır ki bunun bir adı da medeniliktir, medenileşmektir, bir adı da bilimselleşmektir. Yani insan biraçıdan(bir açıdan) da genlerine ve hormonlarına karşı zafer kazanabildiğince doğru insan olur.

 

Yani medeni insan örnek ki burun ile çorba içilebiliyor diye burunu(burnu) ile çorba içmez. Gerçek ki eşcinsellik mantıksızlık ve tutarsızlıktır; medenileşmek ise mantık ve tutarlılık gerektirir. Ve bir başka gerçek de şu ki eşcinselliğin de, akıldışı-ahlakdışı modanın da, akıldışı-ahlakdışı turizımın(turizmin) de arkasında; Türkiye açısından, Türkiye’yi yok etmek isteyen, insanlık açısından ise robot bir insanlık yaratmak isteyen güçler vardır; yani çağımızda insanla, insanlıkla, Türkiye ile ilgili hiçbir konu artık ne kendiliğindendir ne rastlantıdır; tuzağa, kapana koyulmuş yemin adı ‘özgürlük’tür.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 26.5.19/00.46

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020