RAMAZAN AYI VE RAMAZAN BAYRAMI ÇELİŞKİSİ SAVIM

Açık ki Müslüman dünya mutlu bir gerilik içinde. Yani mutlular ancak gerilik içindeler. Örnek ki televizyonda; Türkiye dışındaki Müslümanları anlatan, gösteren belgesellerde Müslümanların kaşıkla, çatalla değil elle yemek yediklerini görüyoruz. Zaten Ramazan ayı gelince fitre, zekat toplamalar; örnek ki Afrikalı Müslümanlar için bağış toplamalar da bunun başka bir kanıtı. Gerilik olan yerde savaşlar ve terör olur; İslam dünyasındaki bitmek bilmeyen savaşlar ve terör de bunun bir başka göstergesi.

 

Bunun farkında olunmayan temel nedeni ise Müslüman dünyanın dini tanımlayan Din hadisileri’nden uzak olması; yani bilim ile değil hükümdarlar, siyasetçiler, kapitalistler ile yönetilmesi; Batının da bunlar ile yönetilmekte olduğuna bakarsak demek ki temel sorun bilimle yönetilmemek, bilimsel olmamak yani bilimsel bir düzene, bilimsel bir devlet yapısına sahip olmamak.

 

Gerilik olan yerde de, ahlaksızlık olan yerde de mutlaka mantıksızlık vardır çünkü mantık ilerlemek ve doğruluk demektir. Bu nedenle ki Batı ileri de olsa ahlakdışı şeylerin serbest olması nedeni ile ahlaksızlık içindedir ancak İslam dünyası için böyle bir durum yoktur yani İslam dünyasının sorunu ahlaksızlık değildir, geriliktir, Batı dünyasının sorunu ise ahlaksızlıktır çünkü Batı dünyasında çıplaklık, fuhuş, zina, eşcinsellik, daracık moda, açıksaçık moda, porno gibi şeyler serbesttir; geriliği yok etmek ilerlemekle yok olan bir şeydir ancak ahlaksızlığı yok etmek geriliği yok etmekten zordur çünkü gerilik nicel, maddi bir durum iken ahlaksızlık nefsle ilgili bir şeydir ve nefsi yok etmek geriliği yok etmekten bin kat daha zordur; yani bu durumda kuramsal olarak sav ki İslam dünyası genelde Din hadisileri’ne, özelde ise bilime sarılırsa hem Batıyı geçer hem de dünyanın insanlık merkezi olur.

 

İslam tarihini bilmem, ben daha çok felsefe ve mantık ile çalışırım konularda çünkü geçmiş olmuş bitmiş, artık değiştirilemeyecek, kalıcı bir şeydir oysa bilim, felsefe, mantık değiştirmek, doğruyu getirmek ister. Bu nedenle diyorum ki Ramazan ayı ile Ramazan bayramı arasında bir çelişki var, bir çelişki yani mantıksızlık olmalı.

 

Neden?

 

Çünkü felsefe, mantık, bilim der ki: Ramazan ayı oruç ayı değil mi; oruç ayı. Oruç demek nefssizlik, nefse karşı savaşım(mücadele) ve ruh değil mi; evet öyle. Peki bayram ne? Eğlence, nefs, beden, dünya. Ramazan bayramı’nda ne yapılıyor? Yeniliyor, içiliyor, eğleniliyor; öyle ki ülkemizde Ramazan bayramı tatiline bikinili, mayolu yani sütyen-külotlu pılajlara(plajlara), otellere akın da dahil edilmiş durumda; bakın televizyon kanalıları(kanalları) daha Ramazan bayramı bile gelmeden ‘Yiyin, için’lerle, yemek tarifileri(tarifleri) ile, nefsi tahriklerle, pılajlı reklamlarla doldu yani durum zaten daha Ramazan ayı içinde yani daha Ramazan bayramı gelmeden bir mantıksızlık, tutarsızlık içinde yani Ramazan ayı demek sanki oruç yani nefssizlik değil de yemekiçmek, ziyafet, eğlence, keyif ayı demek. Bu durum acaba Din hadisileri’nden uzak olmakla kendiliğinden mi oluyor yoksa birileri bunu kasıtlı olarak mı yapıyor Müslüman toplumları yozlaştırmak yani Din hadisileri’nden iyice uzaklaştırmak ve daha çok sömürebilmek için?

 

Benim savım ki Muhammed zamanında ne Kurban bayramı’nda ne Ramazan bayramı’nda böyle bir durum yokdu(yoktu). Bu durum Müslümanlara büyük olasılıkla Osmanlı zamanında yerleştirilmiş olmalıdır çünkü zaten bir nefs demek olan eğlence, bayram dine aykırı şeylerdir çünkü dinin amaçı insanları, toplumları, insanlığı nefsten yani hem en büyük cehaletten hem de kötülüklerin hem nedeni hem de amaçı(amacı) olan nefsten uzaklaştırmaktır; ancak bakıyorsunuz daha Ramazan ayı’nda, bir eğlence aracı olan davul çalmaya başlıyor, sahur diye; ve sonra da Ramazan bayramı tatilinde bikinili, mayolu pılajlar, oteller olağan hale geliyor; yani bu durumda, Müslümanların ‘Biz nereye gidiyoruz, nereye götürülüyoruz, bu siyasetçiler ve özel sektör bizi nereye götürüyor?’ diye sormaları gerekir. Hıristiyan(Hristiyan) olduğunu söyleyen Batı da farklı mı, Batı da aynı durumda, Batı da Hıristiyanlıktan tümden uzak; Jesus(İsa) ortalıkta mayo ile mi, çıplak mı gezmiş; elde sigara, içki mi gezmiş; Jesus’un içki yani şarap içmesi saçmasapan bir savdır çünkü hem içki dine aykırıdır hem de Tora’da(Tevrat’da) ‘Şarap/İçki içmeyen peygamber gelecek’ yazıyor ki zaten beyini tuhaflaştırıp keyif verici şeyler dine hepten/tümden aykırıdır.

 

Yani bakın; bir ziyafet, nefs havasına sokulmuş iftarlar ve nefsi tahrik eden televizyon reklamıları ile zaten Ramazan ayı’na aykırı bir Ramazan ayı dünyası oluşturulmuş durumda; bir de Ramazan bayramı tatili diye bikinili, mayolu çıplak pılajlara, otellere akın ediliyor yani hem Ramazan ayı hem de Ramazan bayramı anlamından, içeriğinden, özünden, amaçından uzaklaştırılmış durumda; bu durumda sormak gerekir ‘Bu nasıl Ramazan ayı, bu nasıl oruç, bu nasıl Müslümanlık?’ diye. Açık ki bu durumun birinci nedeni Din hadisileri’nden uzaklıktır, birinci sorumlusu da bu duruma ‘dur’ demeyen siyasetçiler ve Diyanet’tir.

 

Öteyandan(Öte yandan); verilere göre ‘bayram’ sözcüğü(kelimesi) Türkçe bir sözcüktür yani bu durumda İslamiyet’te yer alması mantıksız bir durum olur. Yani İslamiyet’te büyük olasılıkla ‘bayram’ sözcüğü de, kültürü de, bugün ki bayram anlayışı da yoktur yani Muhammed büyü olasılıkla ‘bayram’ değil, başka bir şey diyordu; ve bayram Türkçede ‘eğlence, nefs’ içeriği demektir yani dine de, Ramazan ayı’na da, oruça da aykırı bir durum içerir. Yani tüm bir ay oruç yani nefse karşı savaşım olsun; sonra da kalk bayram yani eğlence yani nefs yap; bu durumda açık ki büyük bir tutarsızlık var.

 

Öteyandan; ‘bayram’ başkadır, ‘bayramlaşmak’ başkadır. Muhammed büyük olasılıkla ‘bayramlaşın’ anlamında Arabça bir şey söylemiş olmalı, zamanında. Türkçede ‘bayram’ demek ‘çocuklar için’ demektir; bu nedenle ki ‘Deliye hergün bayram’ sözü vardır oysa din delilik değil akıllılıktır çünkü din en başta bilimsellik olmak üzere, insan ve insanlık için, akıl ve ruh için doğru ve iyi şeyler demektir. Yani mantık diyor ki ‘Müslüman; bayramlaşır ancak bayram yapmaz yani eğlenmez, nefse koşmaz, nefse sarılmaz, nefsle mutlu olmaz’.

 

Açık ki dini tanımlayan Din hadisileri’nin olmadığı yerde herşey kara bir bulut ve sis içindedir; gerçekleri ve doğruları görmek ise ancak Din hadisileri ile olur çünkü Din hadisileri din konusundaki gerçekleri ve doğruları gösterir; ve insanın da, insanlığın da gitmesi gereken doğru yolu.

 

Yani Ramazan ayı’na bakıyorsunuz, ziyafetler, nefsler; Ramazan bayramı’na bakıyorsunuz, birileri çalıyor, birileri oynuyor; böyle din olmaz. Dinin ne olduğunu gidip; dini tanımlayan Din hadisileri’nden öğrenin önce; sonra da din diye ne yapıp ne yapmamanız gerektiğine karar verin yoksa açık ki siyasetin, özel sektörün ve medyanın peşine takılırsanız gideceğiniz yer din yani Din hadisieri değil, dine aykırı, dine zıt bir dünya olacaktır. Bir düşünün: Zinayı suç olmaktan çıkaran; çıplaklığa izin veren; eşcinsel evliliğe bile izin veren; genelevleri kapatmayan; barlar, pavyonlar, gecekulübüleri(gece kulübüleri), diskotekler, sıtriptiz(striptiz) kulübüleri(kulüpleri), sexshoplar, bay-bayan karışık masaj salonuları(salonları), bikinili-mayolu pılajlar, havuzlar açılmasına izin veren; akıldışı-ahlakdışı, daracık, açıksaçık modaya izin veren; sizin İslami bayramlarınızı kutlayan siyasetçiler değil mi yani bu ne perhiz ne lahana turşusu?

 

Var; felsefeye, mantığa, bilime, Din hadisileri’ne göre bu durumda bir mantıksızlık, tutarsızlık, çelişki, aykırılık var. Bana göre de var.

 

Yani siyasi iktidara bakın; biryandan Müslüman bayramlarını, Müslümanları, Müslümanlığı kutluyor; biryandan da turizım rekor kıracak diye bayram ediyor; turizım ki bikini, mayo yani sütyen-külot yani dine göre çıplaklık.

 

Bence tüm Müslümanlar da, tüm insanlık da, insanın ve insanlığın en büyük doğrusu, ve dinin temeli olan, dini tanımlayan, Din hadisileri’nde toplanmalı önce; yoksa işte böyle ‘Bu ne perhiz, ne lahana turşusu’ gibi durumlar oluşur hep, ve insanlık asla mantıktan ve tutarlılıktan söz edemez.

 

Evet; mantıkta yanlışlık varsa herşeyde hem yanlışlık hem gerilik olur.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 24.5.19/05.07