DİN HADİSİLERİ

Sanılır ki din peygamberlerdir, peygamberleredir, peygamberlerin gelişleridir ve peygamberlerin gelişleri içindir. Bu yüzden de dinler peygamberlerinin çevrelerinde toplanmak sanılır. Oysa dinler ve din bir şifreye sahiptir ve şifre hem dini var eder ve korur hem de neyin din olduğunu, neyin din olup olmadığını, hangi dinlerin din olup olmadığını anlatır, saptar. Ancak tuhaf ki görünen ki dinlilerin ve din karşıtlarının, din düşmanlarının bundan haberi yoktur çünkü dinliler peygamberlerinin, din karşıtıları(karşıtları), düşmanıları(düşmanları) ise kutsal kitapların çevresinde toplanmışlardır amaçlarına ulaşmak için.

Madde rastlantısız olmaz; benim de hem dinin şifresini hem İslamiyet'in şifresini hem de öteki dinlerin şifresilerini(şifrelerini) çözmem ve bunu sağlayan şeylerden biri olan Din hadisileri(hadisleri) dediğim, Din hadisileri diye tanımladığım, Din hadisileri diye sınıflandırdığım hadisleri saptamam ve Din hadisileri diye tanımlamam, sınıflandırmam bundan ortalama 15 yıl öncesine aittir.

Hiçbirşey göründüğü ve sanıldığı gibi değildir; önce bunu öğrenmek, anlamak, kavramak, uygulamak gerekir.

Din hadisileri dediğim hadisler bence hem dinin şifresi içinde yer almaktadır hem de İslamiyet'in şifresidirler.

Dinin doğru öğrenilmesini, anlaşılmasını önleyen beş önemli şey vardır: Yöneticiler, cahiller, gelenekçiler, kitap okumayanlar ve nefs; bunların tümünü 'Bilimsel olmayanlar' ya da 'İlimle ilgisi olmayanlar' başlığı, sınıfı içinde toplayabiliriz.

Din hadisileri diye sınıflandırdığım hadislerin içinde bir de dinin özünü tanımlayan hadisler vardır ki onları da Bilim hadisileri olarak tanımladım, adlandırdım, sınıflandırdım yani önce 'Bilim hadisileri'ni anlamak, kavramak zorunlu, temel, öz.

Din hadisileri yani İslamiyet'in şifresi nelerdir? Dinin ne olduğunu tanımlayan, anlatan hadislerdir ve saptayabildiklerimden unutmadığım olanlar şunlardır: 'Din ilimdir, ilimin olmadığı yerde din de olmaz, ilim yoksa din de yoktur; ilim Çin'de de olsa gidip öğrenin; alimin uykusu bile cahilin ibadetinden hayırlıdır; alimler peygamberlerin varisleridir; ilim öğrenmenin sevabı kırk yıl ibadetin sevabıdır; dünyada en acıdığım insan cahiller içindeki alimlerdir; dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir; ilim yolunda çalışmaktan çoluğa çocuğa karışmamış kişinin yeri Cennet'tir; din utanmaktır; edeb giderse din de gider; gürültü yapan bizden değildir; sultanlarla düşüp kalkan alim hırsızdır; Kuran'ı okurken ağlamıyorsanız Kuran'ı okumuş sayılmazsınız; din öğüttür, layıkıyla taşırsan sevaba girersin, zayi edersen azabın olur; kötü insanı herkes tanıyacak diye anmaktan korkuyor musunuz, kötü insanda bulunan kötü şeyi teşhir ediniz ki insanlar ondan çekinme imkanı bulsunlar; gerçek insan ikidir: Alim ve öğrenci, bunların arasında olan insanda hayır yoktur; Allah'ın en hoşlanmadığı helal kadın boşamaktır; gizli hallerinde aleni hallerinde davrandığın gibi davranman tam bir fazilettir; güçlü kimseye dünyalık elde etmek için eğilen kimsenin yüzüne Allah dünyada da ahirette de bakmaz; insanların Allah'tan af edilmesini dilemedikleri büyük bir günah vardır, o da dünya sevgisidir; kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda bir saat durmak göz ucu kadar isyansız altmış senelik ibadetten eftaldir; kin tutmayın ki kirlenmeyin; kim ne ile ilgilenirse ona muhtaç kılınır; kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı öğrenirse Allah kıyamette onun hiçbirşeyini kabul etmez; kıyamet öncesi ticaret yaygınlaşacak öyle ki kadın bile kocasına ticarette yardım edecek; kişinin girdiği en güzel yer hamam, en kötü yer düğün evidir; müminin evi kamıştandır, yemeği bir parça ekmektir, başı tozlanmıştır; bir hükümdar ya da vali ihtiyaç sahiplerinin yüzüne kapıyı kapatırsa Allah da gök kapılarını onun yüzüne kapatır; bina sahipliği sahibinin başına beladır; iyilik insanlar arasında inkar edilebilir ancak onu yapanla Allah arasında kesinlikle kaybolmaz; kadının en iyi örtüsü kabirdir; kıskançlık kıyamet alametidir; komşuların ne derse osun; kötü kişinin namuslu kişiye cüretkarlığı kıyamet alametidir; Kuran'ı ezbere okumayın; lakap takmayın; peygamberler insanlar içinde en ağır sınava çekilenlerdir; Ramazan demeyin Ramazan ayı deyin çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden biridir; sarhoşlara kız ya da kadın vermeyin; secdede gözler yumulmaz; elle, başla, işaretle selam vermeyin; selamı ilk veren kibirden beridir; süratli yürümek müminin heybetini giderir; sükut ahlakın efendisidir; söz taşımak kabir azabına yol açar; şiddetli esnemek, şiddetli aksırmak şeytandandır; din yolunda didinmekten çoluk çocuğa karışamamış olanların yeri Cennet'tir; yemeği soğutup da yiyin çünkü bu bereketi çoğaltır; beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz; borçlu ölen müminin borcu benimdir; camide ticaret yapanlara 'Allah sana kazanç vermesin' de; Cennet güç amelleri istemekle elde edilir; çarşıya ilk giren, son çıkan kişi olma; dinde kıyas yapmayın; doğru sözden daha üstün bir sadaka olmaz; ev namus yurdudur; kim bir falcıya veya kahine gelip söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirilene küfür etmiş olur; kim kahine gelip de birşey sorarsa kırk gece tevbesi kabul olmaz, söylediklerinde onu doğrularsa kafir olur; İstanbul'un fethi kıyamet belirtisidir; kim gülerek günah işlerse ağlayarak cehenneme gider; toprağınızı kiraya vermeyin; münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde tutmaz, güvenilmez, emanete ihanet eder; şüpheli olan herşey haramdır; pazara erken girin, pazardan erken çıkın; kişiye günah olarak her duyduğunu başkalarına anlatması yeter; çarşı Şeytan'ın(şeytanın) mescididir; fakirlik müminin süsüdür; dünyayı ehline bırakın; dünyadan yeterinden çoğunu alan helakından almış olur; insan erkekten de kadından da yaratılır; mallarınız ve çocuklarınız fitnedir; dünya ne Muhammed'e ne de onun aline yaraşmaz; dünyadan bana ne; Allah zalimlerin bile beddualarını kabul eder; dünyanın azını alın; ziynetin terki imandandır; zulüme uğrayanları, aşağılananları savunun'. Bu hadislerden 'Din ilimdir, ilim yoksa din de yoktur, ilimin olmadığı yerde din de olmaz; sultanlarla düşüp kalkan alim hırsızdır; dünyayı ehline bırakın, dünyadan yeterinden çoğunu almış olan helakinden almış olur; tacirler günahkardırlar; ilim Çin'de de olsa gidip öğrenin; dünyada en acıdığım insanlar cahiller içindeki alimlerdir; şüpheli olan herşey haramdır; alimler peygamberlerin varisleridir; alimin uykusu bile cahilin ibadetinden hayırlıdır; dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir'; ilimsiz olarak, yanlış hüküm veren cahil hakim de Cehennem'dedir; gibi hadisler İlim hadisileri'dir. Dinsizlerin anlamaları açısından bu hadislerdeki Cennet, Kuran, Şeytan, haram sözcüklerini okumazlarsa yararlı olabilir.

Bu hadisler gerçekte yalnızca dinin ve İslamiyet'in şifresi değillerdir; dinin ve İslamiyet'in koruyucusularıdırlar(koruyucularıdırlar) da. Dünyanın tüm kutsal kitapları değiştirilse bile bu hadisler hem dinin hem de İslamiyet'in ne olduğunu sonsuza kadar açıklarlar ve korurlar çünkü hem ilim dünyanın değiştirilemeyecek tek şeyidir hem de bu hadislere aykırı hiçbirşey din ve İslamiyet açısından doğru değildir. Bu bakımdan; bu hadisler hangi hadislerin gerçek, hangi hadislerin uydurma olduğu konusunda da şifredir.

Okullarda verilen din dersileri(dersleri) de, başka yerlerde verilen Din dersileri de gerçek din dersileri değillerdir çünkü Din hadisileri'ni öğretmezler; onların din diye öğrettikleri şey insanları, toplumu Arablaştırmak, Osmanlılaştırmak, iktidar yandaşı yapmak gibi dine aykırı şeylerdir. Birşey en saf, en kendisi, en yalın olarak olarak terk edilmişlikte bulunur ve din dinlilerce de, dinsizlerce de terk edilmiş yerindedir yani Din hadisileri'nde çünkü insanlar ve toplumlar genelde kendilerine yararlı olanları, çıkarları olanları seçerler, alıp götürürler.

Kendini bulmak istiyorsan düşmanına da bak çünkü belki bulduğu iyi, doğru, güzel birşey senin bıraktığın, terk ettiğin, yüzçevirdiğin(yüz çevirdiğin), sırtdöndüğün(sırt döndüğün) birşey olduğu için sana düşmandır.

Kuşkusuz ki günümüzde kötülüğün ateşini yakan iki şey şudur: Siyaset ve nefs. Bunlardan Din hadisileri ile arının. Jesus'un(İsa'nın) arınma suyu işle anlatmak istediği şey işte Din hadisileri'nin anlatmak istediği şeydir. Arınmadan dine girilmez, arınmadan dinli olunmaz ve işte sizi arındıracak olan Din hadisileri'nin anlatmak, öğretmek istediği şeylerdir. Eğer bu hadislerle arınmamışsanız din ülkesinden ruhunuzun küreğine dolan şey asla din olmayacaktır.

Onlar Din hadisileri'ni bilmediler, anlamadılar ve din diye kendilerine binalar, tabaklar, ticaretler, giyimler, takılar, süsler, boyalar, nefsler, silahlar ve zulümler yaptılar ve onlar dinin en önemli şeyini, ilimi, kendilerini dine götürecek tek şeyi altlarına, nefslerine kilim sandılar.

Ah bu dinsiz denilenler olmasa dünyanın, insanlığın hali nice olurdu. Kuşkusuz ki onlar kendilerine din getiren peygamberlere bile dinsiz demişlerdi. Ey ilim yerine çokluğu arayan siyaset; ne kötüsün sen. Ey ilim yerine para arayan siyaset, ne kötüsün sen. Ey insanlara ilim yerine yalan veren nefs; ne kötüsün sen.

Bence dini, İslamiyet'i ve insanlığı herşeye karşı koruyacak tek şey Din hadisileri'dir. Bana din öğret deselerdi kuşkusuz ki yalnızca Din hadisileri'ni öğretirdim.

Gelin dost olalım, ilim yolunda buluşalım.

 

(Temel kaynak: Ramuz-ul ehadis).

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 20.12.2015/09.31

 

(Öteki yazılım ve şiirlerim (siir-defteri.com) sitesinden okunabilir.)


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020