RAMAZAN DAVULU İSLAMİYET'E AYKIRI SAVIM

Açık ki Müslümanlar dini tanımlayan Din hadisileri’ni bilmemek nedeni ile almışlar başlarını, İslamiyet’e, dine aykırı yönlere doğru gitmektedirler. Örnek ki Kedicikler olayı, örnek ki bir nefssizlik ayı olan Ramazan ayı’nın ziyafet, şölen, eğlence, alışveriş, ticaret, bereket(verimlilik), keyif ayı gibi gösterilmesi. Kuşkusuz ki bu durum Müslüman dünyayı Müslüman düşmanlarının istediği tuzağa doğru götürmektedir çünkü bir hadis ‘Din bilimdir/ilimdir, bilim yoksa din de olmaz’ diyor, ve bilim de mantıklılık, tutarlılıktır, gerçekçiliktir.

 

Açık ki Ramazan davulu İslamiyet dini inançına(inancına) da, dine de aykırıdır.

 

Neden?

 

Çünkü Ramazan davulu hem keyiftir, nefstir hem de gürültüdür yani istemeyen insanları rahatsız etmektir.

 

Nefs de cehalet gibi İslamiyet’e aykırıdır çünkü Ramazan davulu hem nefs, keyiftir hem de gürültü yapmaktır. Ramazan davulu keyiften, nefsten çalınmaktadır 21. yüzyılda çünkü saat denilen şey var artık; nefs de dine aykırıdır çünkü nefs hem en büyük cehalettir hem de kötülüklerin hem nedenidir hem amaçıdır(amacıdır). Bir hadis de ‘Gürültü yapan bizden değildir’ yani 'Gürültü yapan, Müslüman değildir, dinli değildir' diyor yani bu durumda Ramazan davulu İslamiyet’e, Müslümanlığa ait birşey değildir, ve büyük olasılıkla Osmanlı döneminde Ramazan ayı’na getirilmiştir.

 

Davul ya gürültüdür ya da eğlencelerde çalınır oysa hem dinli insan gürültü yapmaz hem de Ramazan ayı keyif ayı değil oruç yani nefssizlik yani inziva ayıdır.

 

Açık ki Ramazan davulu ile Ramazan ayı birilerinin keyiflerine, birilerinin de ceplerine yani İslamiyet’e aykırılığa kurban edilmektedir.

 

Hadis diyor ki ‘Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur’; bu şu demektir: Akıl, mantık yolundan ayrılan, din yolundan da ayrılır.

 

Öyle ise Müslümanlar da, öteki tüm insanlar da dini tanımlayan Din hadisileri ile kendilerini de, vatanlarını da, dünyayı da yeniden düzenlemek zorundadırlar; dinli olmak istiyorlarsa da, bilimsel olmak istiyorlarsa da, akıl-mantık içinde olmak istiyorlarsa da.

 

Dine davulla, zurnayla gidilmez; dini tanımlayan Din hadisileri ile gidilir. Din eğlence, keyif, mutluluk, nefs değil; bilim dışındaki dünyadan inzivadır.

 

Evet sussun Ramazan davuluları(davulları), ve dini tanımlayan Din hadisileri konuşsun artık.

 

Müslümanlar ellerine davul değil kitap almalıdırlar; felsefe, bilim, ve Din hadisileri’ni öğreten.

 

Dinde gelenek, görenek, töre, tabu olmaz; dini tanımlayan, ‘Din bilimdir, ahlaktır, vicdandır, dürüstlüktür, adilliktir, medeniliktir, nefssizliktir, inzivadır’ diyen Din hadisileri olur.

 

Ramazan ayı keyif ayı değil ki davul çalıyorsun, üstelik de gece; Ramazan ayı keyif ayı değil ki uykundan çalar saat yerine davul ile kaldırılmak istiyorsun. Gerçek ki Ramazan ayı oruç, nefssizlik ayıdır; hem beden nefssizliği hem de ruh nefssizliği ayıdır.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 20.5.19/07.12

(Öteki yazılarımı www.siir-defteri.com'da okuyabilirsiniz).