DÜNYADA DOST OLUNACAK ÜLKE YOK

‘Cehalet mutluluktur’ sözü doğrudur. Bu nedenle felsefe ve din mutluluk arayışı değil; gerçekleri ve doğruları arayıştır. Ve felsefenin de, dinin de zirvesi nefssizlik yani inzivadır ancak cehalet içinde inziva değil, bilgelik içinde inziva.

 

Cehalet; bilmemek demektir; bir de mantıksızlık ve tutarsızlık. Mantıksızlık ve tutarsızlık cehaletin bilgili durumudur. Yani cehaleti okullar yok edebilir ancak mantıksızlığı ve tutarsızlığı ancak felsefe, ve dini tanımlayan Din hadisileri yok eder. Bu nedenle ki dünya mantıksızlık ve tutarsızlık içindeki üniversite mezunuları ile de doludur. Bu nedenle ki dünyada üniversite mezunu sayısı çoğalırken insanlık, medenilik  ve bilgelik değil utanmazlık, barbarlık ve vahşet yükselmekte yani akıldışı-ahlakdışı modanın, akıldışı ahlakdışı turizmın(turizmin), akıldışı-ahlakdışı medyanın, akıldışı-ahlakdışı siyasetin, akıldışı-ahlakdışı sanatçılık anlayışının yani akıldışı ve ahlakdışı bir hayatın istediği, sevdiği, beğendiği şeyler. Yani yükselen yalnızca üniversite binalarıdır; üniversitelilik bilinçi(bilinci), üniversitelilik kişiliği değil.

 

Felsefeyi bilmek felsefe tarihini bilmek değildir; felsefeyi bilmek felsefenin tanımını ve amaçını(amacını) bilmektir. Felsefenin tek doğru tanımı bence ‘Konular hakkında tüm olasılıkları ortayakoymak(ortaya koymak)’tır; felsefenin doğru amaçı ise bence ‘Bilge yetiştirmek’tir, ‘bilge olmak’tır; yani felsefe felsefe tarihi, felsefe mazisi öğretmek ve bir diploma demek değildir.

 

‘Alimler içindeki cahillere acırım’ hadisi(sözü) gerçekte iki anlama sahiptir: 1- Cahillerle düşüpkalkmak(düşüp kalkmak) alime yakışmaz, 2- Alimlerin yoksulluk nedeni ile cahillere boyuneğmek(boyun eğmek) zorunda kalmaları çok acıdır. Gerçekte bu hadis çağımızda da üniversite öğrencisilerinin(öğrencilerinin) ve üniversite mezunu insanların yaptıkları temel yanlış göstermekte; onlar ‘dost, arkadaş’ dediklerine birbaksınlar(bir baksınlar, acaba kaçı düşünürlük(filozofluk), alimlik, alimelik, bilgelik yolunda, doğru kişilikli, nefsten uzakta, ve bilge bir insanlık için çalışmakta; açık ki alayı kendi çıkarları, bencilik, sorumsuzluk, keyif, mantıksızlık, tutarsızlık, moda, nefs, ve yalnızca bir işe girmek, para kazanmak, kendini kurtarmak amaçı içinde.

 

Ülkeler de insanlar gibidir. Doğru ve iyi insan nasıl ki herkesle dost, arkadaş olmamak zorundadır; yalnızca doğru, iyi insanlarla dost, arkadaş olmak zorundadır; doğru ve iyi ülke de yalnızca doğru ve iyi ülkelerle dost olmak zorundadır; yani doğru ve iyi olmayan ülkelerle ‘Alışveriş başka, dostluk başka’ sözünün de dediği gibi alışveriş yapılabilir ancak dost olunmamalıdır.

 

Doğru ve iyi insan, ve doğru ve iyi ülke olmayı anlamak çok kolaydır: Dini tanımlayan Din hadisileri’ne uyan insan doğru ve iyi insandır, dini tanımlayan Din hadisileri’ne uyan ülke doğru ve iyi ülkedir. Doğru ve iyi insan biravuç(bir avuç) da olsa bulunabilir dünyada ancak doğru ve iyi ülke bir tane bile yok dünyada ne yazıkki(yazık ki) çünkü hiçbir ülke dini tanımlayan Din hadisileri’ne sarılı değil, her ülke dini tanımlayan Din hadisileri’ne aykırı.

 

Örnek ki çıplaklığın, zinanın, fuhuşun, cinsel sapıklıkların, hertürlü(her türlü) ahlaksızlığın, hertürlü onursuzluğun serbest olduğu Batının nesini dost yapacaksın? Örnek ki idam diye, şeriat diye, din diye insanların taşlanıp öldürüldüğü İran’ın nesini dost yapacaksın? Örnek ki idam diye, şeriat diye, din diye insanların kılıçlarla, bıçaklarla kesilip öldürüldüğü Suudi Arabistan’ın nesini dost yapacaksın? Örnek ki halkı yoksulluk içinde iken Türkiye’de yoz bir aşçının lüks yemekleri ile, ve amaçı Türkiye’de gericiliği, Osmanlıcılığı, Atatürk karşıtlığını, demokrasi karşıtlığını, laiklik karşıtlığını desteklemek olan bir Osmanlı dizisinin çekim setine gitmekle mutlu olan, halkı yokluk, yoksulluk içinde iken kendisini besiye çekmiş olan Maduro’nun ülkesinin nesini dost yapacaksın? Örnek ki fosur fosur puro içmeyi mutluluk, erdem, özgürlük, keyif sanan Küba’nın nesini dost yapacaksın? Örnek ki bir mafya diktatörlüğü olan Rusya’nın nesini dost yapacaksın? Örnek ki puta tapan Hindistan’ın nesini dost yapacaksın? Örnek ki bir zulüm ülkesi olan Çin’in nesini dost yapacaksın? Örnek ki cehalet ve ilkellik içindeki Afrika’nın nesini dost yapacaksın?

 

Evet; dünyada henüz, dini tanımlayan Din hadisileri’ne uygun yani felsefeye yani bilime yani insanca insanlığa uygun tek bir ülke bile yok; ve böyle bir ülkenin yalnızlığı şu an dünyadaki en büyük yalnızlık.

 

Dost mu arıyorsun? Dini tanımlayan Din hadisileri’ne uyanı, uygununu bul.

 

Gerçek ki dünyada; dini tanımlayan Din hadisileri’ne uygun dostun yani gerçek, doğru dostun henüz dostu yok. Bunun da temel nedeni bir cehalet ve nefs düzeni olan yani Din hadisileri’ne aykırı olan siyaset ile yine bir cehalet ve nefs düzeni olan yani Din hadisileri’ne aykırı olan özel sektördür.

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 17.5.19/06.43

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AHLAKSIZLIK (ŞİİR) Şiir 14.05.2021
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020