ATATÜRK NEDEN DİKTATÖR DEĞİL KURTARICI SAVIM

Ben diktatörlüğü ikiye ayırıyorum: 1- Doğru ve iyi diktatörlük, 2- Yanlış ve kötü diktatörlük, diye.

 

Diktatörlük sözcüğünün köken, ‘dikte’den geliyor bence; anlamı ise ‘dikte ettirmek’ anlamında. Yani doğru bir şeyin dikte ettirilmesinin nesi yanlış? Düşünelim ki dini inanç önderleri(peygamberileri, peygamberleri) dikte ettirmeselerdi insanlığın durumu asla medeniliği göremezdi. Açık ki insanlık doğru ve iyi şeylere dikte olmadan uymama isteği ve eğilimi içindedirler; yani insanlığın bunca dindere, bunca alime, bunca düşünüre(filozofa), bunca dervişe karşın 21. Yüzyılda bile kötü ve yanlış durumunu düşünün.

 

Kuşkusuz ki toplumlar ve insanlık cehalettenn ve nefsten gönüllü olarak vazgeçmek eğilimi içinde değildir.

 

Zor olmadan doğru olmaz yoksa evrim de olmaz. Evrim de zor bir yoldan geçen bir süreçtir. Zor gerçekte; ya bedenin beyini zorlamasıdır ya beyinin bedeni zorlamasıdır ki genelde doğru olan şey beyinin bedeni zorlamasıdır ve bunu da felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri ile yapmasıdır yani bedenin beyini zorlaması genel durum olarak yanlış ve kötü birşey(bir şey) iken beyinin bedeni zorlaması genel durum olarak doğru ve iyi birşeydir yani felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile beyini de, bedeni de, toplumu da zorlayan bir diktatörlük doğru ve iyi bir diktatörlüktür; beden ile yani felsefesiz, bilimsiz, Din hadisileri’siz yani barbar zorlamak ve yanlışa, kötüye zorlamak ise yanlış ve kötü bir diktatörlüktür; kapitalistlerin ve siyasetçilerin görmek, anlamak istemedikleri, ve görülmesini, anlaşılmasını önlemeye çalıştıkları gerçeklerden biri de budur.

 

Türkiye’deki diktatörlüklere bakıldığında beş temel ve ortak özellik görülür: 1- Osmanlıcılık, 2- Orta Asyacılık, 3- Arabçılık, 4- Cehalet ve sömürü düzeninden yana olmak, 5- Amerikancılık. Amerikancılık çünkü yanlış ve kötü diktatörlüğün günümüz merkezi olan Abd de yanlış ve kötü diktatörlük üzerine kuruludur, ve öteki ülkelerde de yanlış ve kötü diktatörlük kurulmasını sağlayabilecek şeyleri destekler ki Türkiye’de bu konuda bulabildiği en iyi şey Osmanlıcılık, Orta Asyacılık ve Arabçılık olmuştur. Açık ki Amerikan karşıtı kötü, yanlış diktatörlükler de var ancak hiçbir doğru, iyi diktatörlük Amerikancı olmaz, bu açık bir gerçektir, ancak Amerikan karşıtı olmak ta doğru, iyi diktatörlük anlamına gelmez çünkü bilimsel ve ahlakçı da olmak gerekir.

 

Osmanlıcılık, Orta Asyacılık, Arabçılık, cehalet-sömürü düzeninden yana olmak, ve Amerikancılık Atatürk’te olmayan şeylerdir; Zaten Mustafa Kemal’de bunları olsaydı padişahçı olurdu.

 

Atatürk’ün temel iki özelliği vardır, ve bu iki özellik Türkiye toplumunda da, eğitimde de, hukukta da, ekonomide de, demokraside de, laiklikte de, insanlıkta da olmak zorundadır, ve bu iki temel özellik te bilimsel, doğru, medeni, insani ve evrenseldir: 1- Hayatta en doğru olan şey bilimdir/ilimdir’ anlamındaki sözünün anlattığı gibi bilim, bilimcilik, bilimsellik, bilimsel mantık, 2- ‘Ben insanın/sıporcunun, siporcunun, sporcunun ahlaklısını isterim/severim’ sözünün anlattığı gibi de ahlaktır yani hiç kimse Atatürk’ü Osmanlıcılık ile, Orta Asyacılık ile, Arabçılık ile, Amerikancılık ile tanımlayamaz; Atatürk’ün temel özelliği bilim ve ahlaktır yani siyasette ve kapitalizımda(kapitalizmde) olmayan iki şey. Gerçekte bu iki şey tarihte yalnızca iki kişide var: ‘Din bilim/ilim ve ahlaktır’ diyen, İslamın dinderi ve insanlığın en büyük dahisi Muhammed’te, ve Atatürk’te; yani bu iki insan dışında tarihte hiç kimse ‘Bilim ve ahlak’ dememiştir, birini mutlaka dışlamışlardır. Bu açıdan bakıldığın açık ki Atatürk düşmanı olmak Muhammed’e karşı olmaktır da mantık açısından çünkü ikisi de aynı şeyi yani bilimsel ve ahlaklı bir toplum ve insanlık, dünya istiyor ki Atatürk’ün sigara, içki ve mayo durumunu dışlarsak insan türü olarak Muhammed’in istediği insan türüne aykırı bir durumu yoktur ki Atatürk’ün Allah’a inanıp inanmaması da bu konuda sorun değil çünkü hadis ‘Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennettir’ diyor yani doğru, iyi insan olmayı Müslüman olmak şartına bağlamıyor, bağlasaydı zaten herşeyden önce ‘Din bilimdir’ hadisi ile çelişirdi; yani dinin tek istediği şey bilimsel ve ahlaklı insan ve bilimsel, ahlaklı bir insanlıktır, dünyadır.

 

Bu açıdan bakıldığında Atatürk’ün de, 27 mayıs devrimi’nin de diktatörlük olmadığı; kurtarıcı olduğu anlaşılır çünkü ikisi de hem Osmanlıcı, Orta Asyacı, Arabçı ve Amerikancı değildir hem de yanlışlara karşı var olmuşlardır. Bu nedenle ki Mose(Musa) da, Jesus(İsa) da, Muhammed te kurtarıcıdırlar çünkü insanlığı bilime ve ahlaka doğru götürmeye çalışmışlardır oysa kötü diktatörlüklerde bu özellik olmaz yani örnek ki Hitler ‘Ben bilimsellik ve ahlak istiyorum’ diyemezdi; Türkiye’deki 1980 darbesi de diyemezdi.

 

Yani önce şunu öğrenmek gerekir: Bir şey en az iki şeyden oluşur, bir şey asla tek bir şeyden oluşmaz’; yani hiç kimse ‘Diktatörlük yanlıştır, kötüdür, zararlıdır’ deyip kestiripatamaz(kestirip atamaz); bu nedenle ki bilimsel ve ahlakçı, ve alimlere, alimelere dayalı bir özel sektör de yanlış ve kötü değil, doğru ve iyidir örnek ki benim on tane fabrikam olsa işçiler ne kadar ücret alıyorsa ben de o kadar alırdım ve gerisini toplum ve insanlık için harcardım; yani barlarda, pavyonlarda, otellerde, pılajlarda(plajlarda), neftse yemezdim; felsefe, bilim, ve Din hadisileri insan bunu öğretir. Aynı biçimde; felsefeye, bilime ve Din hadisileri’ne uygun, alimlerin, alimelerin yaptığı bir siyaset te yanlış ve kötü olmaz çünkü bu durum da toplumu ve insanlığı düşünüp davranır, seçim sandıkılarını(sandıklarını), oyları, çıkarları, yandaşları, cepleri değil. Yani bir şeyin hem doğrusu hem yanlışı; hem iyisi hem kötüsü olur örnek ki cinsel ilişki eşle olursa doğru ve iyidir, başkaları ile yapılırsa yanlış ve kötüdür; aynı biçimde ki uyuşturucu keyif içinde yanlış ve kötüdür, ameliyatta narkoz için ise doğru ve iyidir; sigaranın, içkinin zararsızı, öyle ki yaralısı da da yapılabilir ancak gereksiz şeyler zaten gereksiz olmaları nedeni ile yanlış ve kötüdür.

 

Mose ne yapmıştır? Halkını kurtarmaya çalışmıştır. Jesus ne yapmıştır? İnsanlığı kurtarmaya çalışmıştır. Muhammed ne yapmıştır? İnsanlığı kurtarmaya çalışmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ne yapmıştır? Halkını ve vatanını kurtarmaya çalışmıştır. Ve bunu bilim ve ahlak ile yapmışlardır yani medeni, insani, güzel sözlerle(güzel sözlerle), doğru sözlerle, öğütlerle. Ancak birileri, işlerine gelmeyenler, çıkarları zarar görenler bu insanlara da mutlaka diktatör diyeceklerdir ancak sorun bu insanlarda değil, onlara diktatör diyenlerdedir çünkü dedikleri şey ancak akıldışılık ya da ahlakdışılık ile olur. Oysa Osmanlı hanedanlığı diktatörlüğü’ne ve bu diktatörlüğün sultanılarına(sultanlarına) bakıyoruz; öz bebek kardeşini öldürteni mi arasınız, 5-10 yaşındaki öz çocuk kardeşini öldürteni mi arasınız, öz annesini öldürteni mi ararsınız, öz babasını öldürteni mi ararsınız, küçücük torununu öldürteni mi ararsınız, afyon bağımlısı mı ararsınız, karıları varken bir de çocuk yaşta kızları cariye yapanları mı ararsınız, ne ararsanız var oysa bunlar felsefeye, bilime, dini tanımlayan Din hadisileri’ne, medeniliğe ve insanlığa aykırı şeylerdir. Yani Atatürk’e, 27 mayıs’a diktatörlük diyenlerin gerçekte kendileri diktatörlük arayışı, istemi içindeler yani Osmanlı hanedanlığı’nın nesi diktatörlük değil, ve üstelik te(de) yanlış ve kötü diktatörlük değil? Bunlar Atatürk’ü bilmedikleri gibi Din hadisileri’ni de, Türklüğü de, Müslümanlığı da, insanlığı da, medeniliği de bilmiyorlar demek yani bebekleri, çocukları bile öldürtenleri baştaçı edeceksin, vatanını-milletini kurtaran Atatürk’e kötü anlamda diktatör diyeceksin ki bu ancak ya hasta akıl-ruh sorunu durumu ile olur ya da Türkiye düşmanı devletlere ajanlık ile olur yani açık ki Atatürk düşmanlığı hem insanlık suçudur hem de akıl-ruh sağlığı sorunudur yani Sağlık bakanlığı da, Milli eğitim bakanlığı da, Gençlik bakanlığı da, Kültür bakanlığı da Atatürk düşmanlığına, karşıtlığına karşı savaş açmak zorundadır, sağlık yalnızca bedenden oluşmaz çünkü yani akıl-ruh sağlığına da, doğru eğitime de Atatürk’e sevgi ve saygı da dahildir. Peki Atatürk’ün sigarası, içkisi var da ‘Canım, cicim, dostum, kardeşim, yoldaşım’ denilen Abd’de ve Ab’de sigaradan ve içkiden başka neler var neler örnek ki Abd’de bir eyalette ensest ilişki bile serbest, Abd’de porno bile serbest, ve öyle iken Abd dostunuz oluyor, Atatürk düşmanınız oluyor öyle mi? Açık ki Atatürk düşmanlığında ya akıl-ruh sağlığı açısından ya da ahlak, vicdan, dürüstlük, adillik açısından sorun vardır.

 

‘Din halkın afyonudur’ diyen yoz komünistlerin Sovyetler birliği’ne bakınız; ne bilimsellik davası var ne ahlak davası; yalnızca işçi, emek, üretim, üretim araçları, hormonlar ve zevkler var. Bu nedenle ki bu tür komünizım anlayışı kurtarıcı değildir ve kötü diktatörlüktür. Atatürk günümüzde yaşıyor olsaydı sigara da, içki de içmezdi, ve ülkeyi yönetiyor olsa idi sigarayı, içkiyi, pılajları ve hertürlü akıldışılığı ve hertürlü ahlakdışılığı yasaklardı çünkü Atatürk ‘Önce bilim ve ahlak’ diyen bir insandır yani yalnızca Atatürk düşmanıları değil, Atatürkçüler de kendilerini yeniden incelemek, yeniden gözdengeçirmek(gözden geçirmek) zorundadırlar.

 

Yani diktatörlükten korkmamak gerekir; felsefeden, bilimden ve Din hadisileri’nden uzaklıktan, yoksunluktan korkmak gerekir.

 

Yani Atatürk’e diktatör diyenler yani Osmanlı hanedanlığı’cıları diktatörlük kötü, yanlış bir şey ise diktatörlüğü savundukları dünyada ve kendilerinde aramalıdırlar. Diktatörlük yanlış, kötü bir şey ise asıl diktatörler Atatürk’e ve Muhammed’e diktatör diyenlerdir.

 

Evet; diktatörlük kötü, yanlış bir şey ise Atatürk bilime ve ahlaka dayandığı için diktatör değil kurtarıcıdır çünkü insanları, toplumları, insanlığı, dünyayı yalnızca bu iki şey kurtarabilir.

 

Atatürk düşmanılarına(düşmanlarına), Osmanlıcılara, Orta Asyacılara, Arabçılara, Amerikancılara Din hadisileri’ni sorun, Din hadisileri’ni.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 12.5.19/10.17

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020