ORUÇ ÖZEL ORUÇ VE GENEL ORUÇ

Dinde oruç yoktur, olmaz da ancak insanlar kendilerindeki yanlışları, kötülükleri yok edebilmek için, kendi istekleri ile oruçtan yararlanabilirler; çünkü din her yetişkin insanın yapabileceği şeyleri içerir oysa kurbanı parası olan kesebilir, hacca parası olan gidebilir, namazı sağlıklı olan kılabilir, oruçu(orucu) sağlıklı olan yapabilir, sünneti yalnızca erkekler olabilir, fitreyi-zekatı parası olanlar verebilir; Müslümanlığı yalnızca Müslümanlar yapabilir, Hıristiyanlığı(Hristiyanlığı) yalnızca Hıristiyanlar yapabilir, Yahudiliği yalnızca Yahudiler yapabilir, Budistliği yalnızca Budistler yapabilir oysa dini tanımlayan Din hadisileri’ni dini inançlı, dinsiz, herkes yapabilir. Dinde oruç bilinen oruç değildir; neftsen uzaklık, nefse karşı inziva anlamındadır; ve dinde oruç hayat boyu ve her an sürer oysa örnek ki Ramazan ayı oruçu Ramazan ayı ile başlar, Ramazan ayı ile biter. Yani dinde oruçun yememekle, içmekle ilgisi yoktur, neftsi terk ile ilgisi vardır yani örnek ki Ramazan ayı’nde nefsi terk etmişsin, Ramazan ayı bitince yine nefse başlamışsın, bunun din açısından bir önemi, değeri, anlamı yoktur örnek ki Ramazan ayı var diye sigarayı, içkiyi bırakıyor, Ramazan ayı bitince yine başlıyor.

 

Sanılıyor ki oruç insanın dışında bir şeydir ve nesnelerle yani maddelerle ilgili bir şeydir; oysa oruç insanın içi yani beyini, ruhu, kişiliği, ruhsal özü ile ilgili bir şeydir. Yani oruç insanın dışındaki bir şey değil ki tutulsun; ve oruçu(orucu) bozmak insanın kendisini, kendi ruhunu, kendi kişiliğini bozmasıdır eğer oruç dinin genel amaçlarından biri olan nefssizlik yani neftsen uzaklık, nefsi terk kapsamında ve anlamında değilse.

 

Oruçu(orucu) anlamak için genelde önce dini tanımlayan Din hadisileri’ni anlamak gerekir; özelde de dinin temel amaçlarından biri olan inzivayı anlamak, bilmek gerekir ki dinde inziva dünyaya sırtdönmek(sırt dönmek), dünyaya gözlerini kapamak değil dünyaya bilimle ve nefssizlikle bakmaktır.

 

Oruçu anlamak için gerekli birşey de Genel oruç’u ve Özel oruç’u bilmektir. Genel oruç dinin temel amaçlarından biri olan nefssizliktir yani inzivadır ve hayat boyu ve her an sürer; özel oruç ise örnek ki Ramazan ayı’dır, örnek ki kişilerin kendi özel konuları için oruçlardır yani dini inançsal oruçlardır ve kişisel oruçlardır yani Özel oruç sonludur, biter ancak Genel oruç hayat boyu ve her an sürer yani önemli ve üstün olan oruç Genel oruçtur.

 

Genel oruç dini amaçıdır yani nefssizlik yani inziva. Özel oruç ise örnek ki Ramazan ayı’dır, kişilerin kendi seçecekleri birzamanda oruçtur. Ramazan ayı’ndaki oruç özel oruçtur yani Ramazan ayı ile başlar, Ramazan ayı ile biter. Genel oruç ise ömür boyu sürer çünkü neftsten uzaklıktır, inzivadır.

 

Yani dini inanç oruçunda oruçlu olmamak dini inança sırtdönmektir; din oruçunda oruçlu olmamak yani nefse köle olmak insan olmaya, insanlığa, akıla, mantığa sırtdönmektir. Yani örnek ki Budha’ya inanmamak demek Budist olmamak demektir ancak nefse köle olmak demek dinli yani mantıklı olmamak demektir yani Budha’ya inanmamak özel sonuçları olan özel bir durumken dinli olmamak genel sonuçları olan genel bir durumdur. Yani örnek ki Yahudi olmak için sünnet olmak gerekliyken dinli olmak için dini tanımlayan Din hadisileri’ne uymak gereklidir.

 

Yani açık ki her yıl oruça girmek oruçtan bir şey anlamamaktır çünkü hatalar sürekli devam ediyor demektir. Yani örnek ki sigarayı, içkiyi, ahlaka aykırı giyimi terk etmek için oruçtan yararlanılabilir ancak bu konuda her yıl oruç tutmak ya bu konuda başarısızlığı gösterir ya da oruçu bir alışkanlık, bağımlılık haline getirmiş olmayı ki ikisi de dine aykırıdır çünkü dinde başarısızlık da, bağımlılık da olmaz yani oruç için bilimsel, mantıklı, gerçekçi bir nedenin olması ve sorunun başka türlü çözülememiş olması gerekir ki bu Özel oruç'tur yani özel yani bireysel amaçlı oruçtur. Oruç bir de dünyaya, hayata, insanlara, düşünmeye farklı bir açıdan, farklı bir durumdan bakmak, anlamak için de gereklidir ancak dinin olmazsa olmazlarından değildir çünkü din dini tanımlayan Din hadisileri'ne eşittir yalnızca. Yani oruçun sürüyor olması din açısından iki anlama gelir: 1- Sorun yani yanlış yani nefs yani cehalet sürmekte yani oruçun sorunun çözümüne yararı olmamış yani oruç kişiyi neftsen, cehaletten uzaklaştıramamış demektir, 2- Kişi dünyaya, hayata, insanlara, konulara farklı, başka bir açıdan bakmak istiyor demektir. Yani her yıl oruçlu olmak bir okulda hep aynı sınıfa gitmek, hep aynı sınıfta kalmak gibidir. Yani cehalet ve nefs terk edilmişse oruça gerek kalmaz artık; ve ancak dünyaya, hayata, insanlara, topluma, konulara farklı bir açıdan bakmak için kullanılabilir yani oruç amaç değil araçtır çünkü dinde ama dini tanımlayan Din hadisileri'dir; yani oruç ilaç gibidir, ilaça(ilaca) benzer; hastalığın yani cehaletin ve nefsin bitmişse bırakırsın, bırakman gerekir çünkü oruç bedensel sağlığa da zarar verir, özellikle de böbreklere ve karaciğere ki din insanların bedensel sağlıksız olmalarına da, beyinsel sağlıksız olmalarına da asla taraf olmaz yani özel oruç da bedensel ve beyinsel sağlığa zarar vermeyecek biçimde olmalıdır yani sürekli özel oruç, dinde başarısızlık ya da cehalet ya da nefs demektir yani oruç oruçu aşıp nefsi terke ve yalan dünyadan Din hadisileri ile inzivaya yani genel oruça dönüşmek zorundadır.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 10.5.19/06.16