REKLAMLARLA LEZBİYENLİK YAYMAK

Moda 21. yüzyıldaki en büyük, en güçlü, en etkin, en kitlesel silahtır. Ve bu silah akıldışılık ve ahlakdışılık ile çalışır; ve beyinleri, ruhları, kişilikleri, akılı, mantığı, ahlakı çökertir, ve insanı yalnızca bedenden ve hazlardan oluşan ilkel, barbar, vahşi, mekanik, nicel, robot bir varlık durumuna getirir. Bu nedenle bundan önce çocukları ve gençleri özellikle korumak gerekir.

 

Farkında iseniz genelde dünya, özelse ile ülkemiz büyük bir ahlaka aykırılık saldırı altında da. Küresel bir güç sanki dünyaya sürekli ahlakdışılık yani akıldışılık pompalamakta, ve bu durum özellikle cinsel alandan, cinsel açıdan yapılmakta gibi. Yani açık ki eşcinselliğin de, modanın da, pılajların(plajların) da arkasında küresel bir akıldışı-ahlakdışı güç olmalı ki İsrail'in 'Birşeyi ne kadar çok kişi yaparsa o şey o kadar çok kabul görür' gibi bir savının varlığı bu tür şeylerin arkasında Siyonist bir küresel gücün olabileceği olasılığını var ediyor. Yani sanki akıldışı-ahlakdışı bir küresel güç tüm dünyada çıplaklığı, akıldışı-ahlakdışı modayı, akıldışı-ahlakdışı sanatı, akıldışı-ahlakdışı sıporu(sporu), akıldışı-ahlakdışı siyaseti, akıldışı-ahlakdışı ticareti, akıldışı-ahlakdışı turizımı, akıldışı-ahlakdışı takı bağımlılığını, dövmeyi, bikiniyi, mayoyu, mini eteği, mini şortu, daracık giyimi, açıksaçık giyimi, fuhuşu, zinayı, eşcinselliği, cinsel teşhirciliği, utanmazlığı, akıldışılığı, ahlakdışılığı yaymaya ve egemenleştirmeye çalışıyor. Bunun arkasında büyük olasılıkla en büyük güç olarak Siyonistler vardır çünkü kutsal kitaplarında dünyayı ele geçirmek ve Yahudi olmayan insanları, milletleri yok etmek, tüm dünyaya sahip olmak emiri(emri) yazan tek kitle onlar dünyada; yani belli ki Sodom'u, Gomora'yı, Pompei'yi yok etdiği(ettiği) ileri sürülen akıldışı-ahlakdışı durumu tüm dünyada yaratmak ve böylece kolayca yok edilebilecek, Yahudi dışı bir kitle yaratmaya çalışıyor olabilirler ki onların kutsal kitabında bu tür örnekler var zaten; yani akılını ve ahlakını yitirmiş dünyadaki dev bir insan kitlesini küçücük bir kitlenin hem kolayca yönetebilmesi hem de yok edebilmesi böylece olası ve olanaklı olur. Yani Sodom, Gomora ve Pompei örnekleri anlatıyorlar ki nefs içindeki nefse köle bir toplum kolayca yok edilebilir, ve Tora(Tevrat) bunun örnekleri ile doludur; yani akılını ya da ahlakını yitirmiş bir toplum ne yapabilir, kendisini nasıl koruyabilir ya da bağımsız ve özgür olabilirki(olabilir ki?) yani çok güçlü ve dev bir zom sarhoş insanı, ayık ve zayıf bir insanı yok etmekten daha kolaydır ki nefs de sarhoş eder yani akılı ve ahlakı yok eder. Yani açık ki moda, turizım, pirsing, dövme gibi şeyler gerçekte tercih değil insanlığa ve ülkelere kurulmuş birer tuzak olmalıdır çünkü akıldışılık da, ahlakdışılık da insanın, toplumların, ülkelerin, insanlığın yararına değil zararınadır, ve 21. yüzyılda insanlığın bunca üniversite ve medeniyet içinde alim, alime olmak yerine çıldırmışçasına bir akılışılık ve ahlakdışılık içine yönelmesi oldukça tuhaftır ve çok mantıksız bir durumdur.

 

Özellikle turizımda(turizmde), modada, medyada, sanatta, ve 'ünlü'lerde bu durum yoğun olarak görülmekte. Bu durum özellikle turızım ve moda tanıtımılarında(tanıtımlarında/reklamlarında, reklamılarında) örnek ki otel tanıtımılarında, giysi modası tanıtımılarında ve takı tanıtımılarında bu durum var gibi görünmekte. Bu tür tanıtımlarda iki genç bayan ya el ele ya da birbirlerine sarılmış görünmekteler, gösterilmekteler.

 

Neden önce lezbiyenlik? Çünkü hem erkek eşcinselliği gözebatar(göze batar) ve tutucu toplumlarda hemen büyük bir tepkiye neden olur hem de bayan eşcinselliğinin pek farkında olunmaz. Yani süreç adım adım işler yani önce bayanları yozlaştırmak çünkü bayanları yozlaşmış bir toplum daha kolay ve daha farkında olunmadan yozlaşır çünkü 'Bayanlara güzel her şey yakışır' mantığı, kültürü; ve toplumlarda bayanların küçümsenmesi durumu var.

 

Önce bayanlar; yani bikiniye yani herkesin içinde utanmazlığa alıştırmadan bayanları pornoda oynatmak çok zordur. Yani bu durum adım adım ve sinsice ilerleyen ve moda ile birlikte giden bir durumdur.

 

Ben modayı akıldışı ve ahlakdışı bir durumda olduğu için yani akılı ve ahlakı yok eder duruma geldiği için ya da bunu amaçladığı için, ve 7'den 70'e, cahilden, okumuşa herkesi içine aldığı için; 21. yüzyılın, çağımızın, insanlığın en büyük düşmanı olarak görüyorum. Yani bence; modaya karşı savaşmayan devlet doğru devlet değildir; modaya karşı savaşmayan siyasi parti iyice yanlış yolda bir siyasi partidir. Bence 21. yüzyıl; siyasete, özel sektöre, yoz medyaya, bilimdışılığa, ahlakdışılığa, çıplak turizıma ve modaya karşı savaşım yüzyılı olmalıdır bence insanlığın da, ülkelerin de kurtuluşları buna bağlı durumdadır. Bence moda, çıplaklık, astroloji, ahlaka aykırılık, akıldışılık gibi şeyler bireysel tercih değil ya farkında olarak ya farkında olmadan, küresel, kötü, yanlış, çirkin, dünyayı ele geçirmek isteyen bir güce ajanlıktır artık.

 

Farkında iseniz turizım(turizm), tatil, otel reklamılarında(reklamlarında) bayan gösterilmeye çalışılıyor. Sanki turizım, tatil baylar için de değilmiş gibi. Bayanlara bu ilginin bence iki nedeni var: 1- Bayanları yolmak daha kolay yani ticari amaç, 2- 'Bir toplumda bayanlar yozlaşırsa tüm toplum yozlaşır'ı uygulamak yani bir devleti ya da ülkeyi yıkmak için masum görünümlü ve yasal içerikli ajanlık etkinliği yani konuya yalnızca bireyler açısından bakmak yanlıştır, konu ülke, devlet, vatan, millet konusudur da yani bu durumda bireysel serbestlikler felsefenin, bilimin, dini tanımlayan Din hadisileri'nin, vatanın, milletin, devletin, akılın, mantığın, ahlakın başladığı yerde biter, bitmelidir de yoksa dünya ilkel, barbar, vahşi, medeni-bilimsel insanlık öncesi çağlara döner ki belki de bazılarının gerçek amaçı(amacı) da bu olabilir.

 

Adı ister turizım(turizm) olsun, ister tatil olsun, ister deniz olsun, ister havuz olsun, ister eğlence olsun, ister gençlik, ister bikini olsun, ister mayo olsun, ister mayokini olsun olsun, ister moda olsun, ister demokrasi olsun, ister laiklik olsun, ister özgürlük olsun; sütyen-külot kendini başkalarına, ve internet ki kendini tüm dünyaya böyle göstermek felsefeye, bilime, medeniliğe, insancalığa, dine ve akıl-ruh sağlığına göre normal değildir, sorun bir durumdur, ve görülmekte ki moda akıldışı, ahlakdışı yollara yönelmekte ve genelde insanlığı, özelde ise gençliği, daha özelde ise bayanları da o yolara yöneltmeye çalışmaktadır; bu nedenle devletlerin eğer 'Ben devletim, ben medeniyim, ben akıllıyım, ben ahlaklıyım, ben dinliyim, ben bilimselim' diyorlarsa modaya karşı savaş açmaları ve önlemler almaları zorunlu bir duruma gelmiştir. Yani bikini, mayo, turizım, tatil diye sütyen-külot ortalık dolaşmanın daha üst aşaması nedir, çırılçıplaklık mı, herkesin içinde sıtriptiz(striptiz) mi, eşcinsellik mi, ortalıkta sevişmek mi, toplu seks mi, pornoda oynamak mı? Yani moda nereye gittiğine ve insanları, toplumları, insanlığı nereye götürdüğüne dikkat etmelidir. Gerçek ki deniz var diye denize girmek; deniz var diye sütyen-külot soyunmak çorba güzel diye çorba kazanına girmeye benzer; ve Afrika topluluklarında bile görülmeyen bir ilkelliktir; ne yani, araba güzel diye arabanın altına mı gireceksin, burun karıştırmak güzel diye herkesin içinde burun mu karıştıracaksın; bakın bok sinekleri de bok güzel diye bokun içine giriyorlar. Medeni insan ve medeni toplum ruhu ile sever, bedeniyle değil.

 

Devletler, hukuklar, yasalar bu tür şeylere sahip çıkıyor, bu tür şeyleri koruyor olabilirler ancak açık ki felsefe, bilim ve din bu tür şeylere karşıdır ve bu da doğru bir karşı çıkıştır yani dünya, insanlık özel sektörün, siyasetin, modanın keyifine(keyfine) bağlı ya da ait değil yani felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne aykırı aykırı seçimler yanlış, kötü seçimlerdir; bu durum birilerine oy, birilerine para kazandırabilir ancak akıl-ruh sağlığına ve insanlığa çok şey kaybettirir, ve eğitimin doğru sonuçlarının bile yok olmasına neden olabilir. Yani insanlığın dostu Andımız'ı, ve insanlığın dostu Evrimi okullardan kaldıranların okullara çağın, insanlığın en büyük düşmanı olan modayı sokması tuhaftır. Yani moda gerçekte bayanı yükseltmiyor, alçaltıyor; yüceltmiyor, aşağılıyor çünkü bayanı cinsel organ, cinsel nesne, bedensel bir kütle, beden kölesi, cinsellikten başka bir şey düşünmeyen ilkel bir varlık olarak göstermek içinde yani moda diye nereye bakılsa cinsel sunumlu, cinsel tahrikli, utanmayı dışlamış, ahlakı dışlamış bayan bedenleri var; bu mu yani bayan olmak, bu mu yani insan olmak; bu mu yani özgürlük; bu mu yani demokrasi?

 

Bu nedenle gerek insanlar, gerek toplumlar, gerek devletler, gerek ülkelerin istihbarat servisleri bu duruma karşı uyanık ve savaşım içinde olmak zorundadırlar çünkü hem 21. yüzyılda bu durum normal değildir hem de kutsal kitabında kendisine 'Dünyayı ele geçir ve senden olmayan herkesi yok et' denilen ve dünyada da bilimden teknolojiye, sanattan siyasete kadar sayısız alanda güçlü, egemen olan bir kitle var. Yani 21. yüzyılda heryeri akıldışılığın, ahlakdışılığın, ilkelliğin, barbarlığın, vahişiliğin, utanmazlığın, mantıksızlığın sarması asla normal, kendiliğinden, rastlantı bir şey olamaz.

 

Çözüm; felsefeye, bilime ve dini tanımlayan Din hadisileri'ne sarıl; ve akıldışı, ahlakdışı şeylerden uzak dur.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 9.5.19/04.21

 

 

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020