BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 223

Nasıl sever içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu ve ölünce leşe dönüşecek bir insan

İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu ve ölünce leşe dönüşecek bir insanı

Ve buna nasıl sevgi, aşk der

Anlamlı, gerçekçi, doğru şeyler gerekli insana ve insanlığa sevgi diye, aşk diye

İçi doğru, iyi ve güzel şeyler dolu

Felsefe, mantık, bilim, Din hadisileri gibi,

Nasıl hayat der insan

İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu bedeni ile

İçi lav, kor, ateş dolu dünyaya sarılıp

Hayat doğru, iyi, güzel şeyler olmalı

Felsefe, mantık, bilim, Din hadisileri gibi,

İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu bir bedenle

İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu bir bedene sarılmak mı ölümsüz aşk

İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu bir bedenle

İçi lav, kor, ateş dolu bir dünyaya sarılmak mı onurlu hayat

İnsan ve hayat anlamlı, güzel şeyler olmalı

Felsefe, mantık, bilim, Din hadisileri gibi

Öyle ise neredesin sen, altında görkemli bir konut, gösterişli bir araba

Üstünde cafcaflı bir moda

Güzel bir hayat dediğin şey ateşle bok arasında,

Evlilik aşkı öldürüyor diyorlar

Ancak insanı öldüren hayata, hayatı öldüren dünyaya

Akılı, ahlakı, insanlığı öldüren modaya, pılajlara, havuzlara, ünlülere, nefse sarılıyorlar

Öyleyse bırakın aşk ölürse ölsün

Yeter ki evlilik denilen insanlık sizde kalsın doğru insansanız

Kimini hayatın ağırlığı öldürür, kimini anıların ağırlığı

Dünyanın suçu değil bu insanlığın sağırlığı,

Felsefelenmemiş, bilimlenmemiş, Din hadisileri'lenmemiş

İnsanı nefssizliğe, inzivaya ve erdemlere götürmeyen sıpor doğru spor değildir,

Ben ayaklarınıza toz, çamur, paspas olmaya değil

Ben sizden koltuk, makam, mevki, övgü, şakşak kapmaya değil

Üstünüze felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni güneş yapmaya geldim,

Açık ki iş hayatında, ekonomide, ticarette duygusallığa yer yok

Öyleyse neden iş hayatını, ekonomiyi, ticareti, başkaları için çalışmayı baştaçı ediyorsunuz

Ve öyleyse neden genelde insanları, özelde bayanları

İş hayatını, ekonomiyi, ticareti, başkaları için çalışmayı, ve bu halin dalkavukluğu olan siyaseti

Baştaçı etmeye yönlendiriyorsunuz,

Sevgi yaşatır, diyorlar; sevgi yalnızca yaşatmaz, öldürür de

İnsan sevdiğini yitirince ölüden farksız hale gelir

Ağaç ölürse yaprakları da ölür

Sevmek tehlikeli birşeydir, sevmek onur açısından da

Sağlık açısından da herkese uygun birşey değildir

Ne acı ortalıkta bikini, mayo, sütyen-külot dolaşıp sevgiden, aşktan

Aileden, onurdan, gururdan, ahlaktan, vicdandan söz etmeye,

21 yüzyıl ahlakdışı moda, ahlakdışı turizım, ahlakdışı sanat

Ahlakdışı sanatçılar, ahlakdışı ünlüler ve medya ile gösterdi ki yetişkin insan dişisi demek

Alime, bilge, beyin, ruh demek değil beden, cinsiyet, cinsel organ, cinsel et demekmiş,

Siz yaşayın, ben düşüneceğim, ve yazabildiğim kadar yazacağım

Gerçekler, doğrular, gerçek hayat, doğru hayat sokaklarda değil

Felsefede, bilimde, Din hadisileri'nde

Gerçek, doğru hayat bedende değil beyinde, ruhta,

Yetişkin insan dişisine şiir yazılmıyor, şiirler yaklaşılmıyor artık

Çünkü cinsellik sardı bayı da bayanı da, ve cinsellik en güçlü sunum oldu aşk diye

Üzülmesin aşk bireysel aşkta aşk şiirleri yok

Ya da aşk şiirleri eskisi gibi önemsenmiyor diye artık

Ve zaten çok saçma, çok akıldışı birşeydi gerçekten

İnsanlık için şiir yazmak varken sıradan biri için aşk şiiri yazmak

Ve belki bir şiir bile yazamayan, belki kitap bile okumayan

Ve ortalıkta belki de sütyen-bikini ile dolaşan, belki tanga giyen

Ve belki de kendisinden başkasını hiç önemsemeyen,

İnsan yaşlanmaz, yaşlanmadığı için de ölmez

Yaşlanan insan değildir, bedenidir

Koyun bakalım bir yaşlıyı genç bir bedene, desin 'Dünyaya yeninden geldim'

Siz mezara koymadan önce kendi terk edip gider bedenini insan

Sonsuzluğa değil, geldiği hiçliğe,

Bayanlar kendilerini üretim nesnesi ya da seks nesnesi gibi gösterip

Kendikendilerini aşağılıyorlar

Bayanlar bedensel emeklerini ya da cinsiyetlerini, cinselliklerini

Yani bedenlerini, bedensel özellikleri teşhir ettiklerinde değil

Felsefeye, bilime ve dini tanımlayan Din hadisileri'ne uygun olduklarında

Saygıya değer olabilirler ancak,

Geçmişe, maziye, insanlara değil felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne bak

Gerçek ki insanı da insanlığı da doğru ve iyi yapacak, ve kurtaracak ve koruyacak tek şey

Felsefe, bilim, ve Din hadisileri'dir,

İnsanları yaratan, var eden, besleyen, yaşatan doğa, dünya

Birgün ölümle ihanet, döneklik edecek her hayvan gibi yavrularına

Ya da insanların ihanet, döneklik ettikleri gibi

Kendi elleri ile besledikleri etleri güzel hayvanlara

Kimi doğanın yasası demiş, kimi ilah bu duruma

Oysa tek doğru dünya felsefe, bilim, ve Din hadisileri’dir

Ölüler artık hiçbiryerde(hiçbir yerde) sonsuza kadar bulunmayacak kimselerdir

Hayat yavaşlatılmış ölümdür

Ve birgün herkes sonsuza kadar çirkin olacak,

İnsan bir bokun bir boku sevmesidir

Seven ve sevilen felsefe, bilim, Din hadisileri içinde değilse

Sevişmek bir bokun bokla sevişmesidir

Felsefe, bilim, Din hadisileri içinde değilse

Yalnızlık insana başka boklardan başka bir şey yitirtmez

Felsefe, bilim, Din hadisileri içinde ise

Kader diye bir şey yoktur, bok ne ise odur

Kader değil felsefe, bilim, Din hadisileri gerek insana ve insanlığa

Ve bakın mezarlardaki, leşe dönmüş, pis kokulu ölülere

Doğa bu yapar da hangi ilah yaratır bu iğrençliği

Ve sokar gül kokan güzelim alemine,

Geldiler kalmadılar, gitdiler dönmediler

İçleri bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeylerdi zaten

Beyinlerinde, ruhlarında, kişiliklerinde, hayatlarında, amaçlarında, nedenlerinde

İçeriklerinde, özlerinde, özgürlüklerinde felsefe, bilim, Din hadisileri yokdu(yoktu) zaten

Her sabah içi lav, kor, ateş fokurdayan dünyanın üzerinde

Yeni birgün başlangıçı

Gidenler memnun ki yerlerinden, dönmüyorlar geri değil de

Belki de içi lav, ateş, kor dolu bu dünyaya

İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeylerle yeniden gelmek, yine gelmek istemiyorlardır

Zenginler ev, araba, yazlık

Yoksullar dert(derd) beğeniyor

Nesi beğenmelik içi lav, kor, ateş dolu bu dünyanın

Ve içleri lav, kor, ateş dolu bedenlerin

İnsan ve insanlık mantıklı olmak zorunda

Yoksa ya kendini ilah sanır ya da ilahlar yaratır

Ya da kendini aşık olunacak bir halt sanır

Ne gülünç, ne tuhaf durumdalar

Ortalıkta bikini, mayo yani sütyen-külot dolaşıp

Kendilerini akıllı, özgür, adil, dürüst ve medeni sananlar

El şeyi ile gerdeğe girilmez derlerdi, el şeyi Viagra ile girmeden önce

Oysa insanlığa yararınız yoksa yanlış yoldasınız demektir

Komşularınıza yararınız çok olsa da

Düşünün bakalım çöldeki aç, susuz köpeklere yemek ve su vermek mi

İnsanlığa Viagra vermek mi daha üstün

Felsefe, bilim ve Din hadisileri size hep dedi ‘Mantıklı olun’,

İnsanlar ve toplumlar cehaletlerine ve nefslerine aykırı dini inançları seçmezler

Yani insanlar ve toplumlar cehaletlerine ve nefslerine uygun dini inançları seçerler

Öyle ise kaç dini inançlardan ve sarıl felsefeye, bilime ve Din hadisileri’ne

Onlar sanıyorlar ki inançlı olmak yalnızca onların inançlarına inanmaktır

Oysa en doğru inanç felsefeye, bilime ve Din hadisileri’ne katılmaktır

Seçmişler işte başlarına hükümdarları, siyasetçileri

Ya fahişelere özenmişler ya vahşilere ya delilere

Ya inim inim inliyorlar,

Çocukluğu çocukluk, gençliği gençlik ve tatlı, hoş, güzel yapan şey cehaletin ve nefsin aptallığıdır

Yani insanlar çocukluklarına ya da gençliklerine değil

Düşünürlüğe, alimliğe, alimeliğe, bilgeliğe, yaşı ve zamanı aşmaya özenmeliler

İyi, doğru, başarılı insan olduğunu aşka ya da sevdiklerine ya da hayata değil

Felsefeye, bilime ve Din hadisileri’ne kanıtla

Cahilin akıllısından ise düşünürün delisi yeğdir

Beyin pısırık beden ister, beden ise beyini dışlamak

Aldanmayın ortalıkta pire gibi koşanlara

Beyinsiz bedenin hızı çok yüksek olur

Doğada, bitkilerde, hayvanlarda, dünyada, evrende, maddede olmayan hiçbirşey insanda da yoktur

Yani dikkat edin ki herşeyinizi(her şeyinizi) halt, bulunmaz Hint kumaşı sanmayasınız,

Ey bilge de ki onlara

Ben sizin ilahlarınızdan korkmuyorum da siz gerçeklerden ve doğrulardan korkuyorsunuz

Bu mu yani üstün ve erdemli yaratılış

Gerçek ki en tehlikeli, en korkutucu hayvan insandır

Demek ki hayvanlardan önce insanları ıslah etmeli, hayvanlardan önce insanları eğitmeli

Ancak felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile

Yoksa hamamböceğinden(hamam böceğinden) de dansöz yapılabilir

Akıllı sözler etmek yetmez, akıllı davranmak da gerekir

Peki siyasetin, özel sektörün, modanın, pılajların neresi akıl

Ve insanlara, toplumlara hertürlü(her türlü) akıldışılığı, ahlakdışılığı

İnsanlıkdışılığı sunan nicel demokrasinin

Bir ülkede iki kişilik bir aileyi geçindirebilmek için iki kişinin de çalışması gerekiyorsa

O ülke Mars’a da gitse geri ülke demektir

Bir ülkenin gelişmişliği bir kişinin geçindirebileceği kişi sayısı ile de doğru orantılıdır

Bu asgari ücret ile bir kişi bile geçinemez, öyle ise nesi gelişmiş ülkenin, gerilikten başka,

Hayat da, hayatın akışına da; dünyaya da, dünyanın akışına da

Tarihe de, tarihin akışına da kapılma çünkü onların beyinleri yoktur

Ve yanlış, kötü şeylere götürürler büyük olasılıkla

Siyasetin, özel sektörün, modanın yani akıldışılığın ve ahlakdışılığın beklediği

Ey siyaset sende akıl ve ahlak olsaydı felsefeye, bilime ve Din hadisileri’ne sarılırdın

Ey özel sektör sende akıl ve ahlak olsaydı bir vatanı ve toplumu sömürmeyi

Kendine hak görmezdin

Ey moda, sana ise söze bile gerek yok

Çıplak, ilkel, barbar, vahşi, utanmaz, insanlıkdışı halin ortada

İnsan sevgi ya da duygu değildir çünkü her şeyi insanda, sevgide, duyguda bulamazsın

Sana gerçekleri ve doğruları siyaset, özel sektör, moda değil

Yalnızca felsefe, bilim, Din hadisileri verebilir,

Mutluluğu, huzuru, var oluşu evinde, felsefede, bilimde, Din hadisileri’nde, kitaplarda değil de

Sokaklarda, gezmekte, alışverişte, dışarıda yemek-içmekte, eğlencede, tatilde

Başkalarının mekanlarında, başkalarının zamanlarında, başkalarının durumlarında bulanlara çok acı

Baştaçı etme vatanı; altı lav, kor, ateş

Baştaçı etme insanı; içi bağırsak, bok, iğrenç, tiksinç, pis şeyler

Baştaçı edeceğin tek şey felsefe, bilim, Din hadisileri olmalı

Ve güvenme gücüne, ve insani ve onurlu sayma gücünü; felsefeden, bilimden, Din hadisileri’nden değilse.

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 7.5.19/17.24

 

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Güzel Filistinim.. Şiir 16.05.2021
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021