SOL 1 MAYIS'I ASKERLERLE POLİSLERLE FAHİŞELERLE VE EŞCİNSELLERLE DE KUTLAYACAK MI?

Komünistler ya da sol gerçek ki felsefe, bilimsel yani mantıksal açıdan büyük bir mantıksızlık ve tutarsızlık içindeler; ve bu durumları zaman geçtikçe daha da belirginleşecek.

 

Komünistler her ne kadar hayata, dünyaya felsefel, bilimsel bakıyorlar gibi görünseler de gerçekte nicel yani geri ve ilkel bir bakış içindedirler ki Sovyetler birliği’nin yıkılmasının asıl nedeni de budur bence. Komünistlere göre hayat demek iş aletileri(aletleri), mide, cinsellik, genler ve hormonlar demek; bu durum her ne kadar bilimsel görünse de gerçekte bilimsel içerikli cehalettir, ve felsefeden de uzaklıktır.

 

Komünistlerin genel dayanak noktası emektir; yani ‘Emekçi ol da çamurdan ol’ gibi bir durum. Oysa insana ve insanlığa doğru yolu gösterecek şey emek yani beden yani nicelik değildir; felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri’dir. Felsefe ve bilim felsefel, bilimsel sözlerle kotarılabilir de Din hadisileri yani ahlak sözlerle kotarılamaz; yani komünistleri asıl yenilgiye uğratan şey felsefe ve bilim değil, Din hadisileri’dir. Zaten ‘Din halkın afyonudur’ demekle doğru felsefeden ve doğru bilimden ne kadar uzak, yoksun oldukları açıktır çünkü mantıklı düşünürsek ‘Din bilimdir/ilimdir; bilim yoksa din de olmaz’ diyen bir Din hadisileri yani din halkın afyonu nasıl olabilir? Demek ki komünistler kafayapısı(kafa yapısı) olarak henüz Mose(Musa), Jesus(İsa) çağlarında yaşamaktadırlar; ‘Din bilim ve ahlaktır’ diyen Muhammed’i hernasılsa(her nasılsa) görememektedirler.

 

Önce işin emek yanına bakalım. Bilirsiniz 1 mayıs bayramı emek bayramı olarak tanımlanır; ve bilirsiniz komünistler orduları yani askerleri ve polisi kapitalizımın(kapitalizmin), kapitalist düzenin bekçisileri(bekçileri) yani emek düşmanı olarak görürler. Oysa askerler de, polisler de emekçidir yani emekleri ile geçinirler. Yani bu durumda komünistliğin 1 mayıs’lara askerleri ve polisleri de davet etmeleri, katmaları gerekir ki bu durumda da kendileri ile çelişkiye düşerler. Yani görülmekte ki komünizımın ‘Emek mantığı’ birnoktadan(bir noktadan) sonra şaşkınlığa, açmaza, çelişkiye düşmektedir ya da düşecektir. Yani komünistler emekçi yaklaşım ile; akıl ile çelişkiye, karşıtlığa düşmek zorundadırlar. Yani gerçek ki tarihe, dünyaya, toplumlara, insanlığa, insanlığa ‘emekçi yaklaşım’ yanlış bir yaklaşımdır.

 

İşin emek kısımına(kısmına) ‘Ağır işçi, seks işçisi’ denilen fahişeler de dahil olur; tarihe, insani, toplumlara, insanlığa emek açısından yaklaşılırsa. Emekçilik de saygın bir şeydir yani bu durumda komünistler çocuklarına fahişe olmayı da seçenek olarak sunmak, önermek zorunda kalırlar. Yani demek ki ahlak dışlanırsa akıl, mantık, tutarlılık da dışlanır çünkü ahlak gerçekte bir tabu, dini inanç değildir; zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, felsefenin, bilimin, insanlığın, insan olmanın en yüksek hem nicel hem nitel aşamasıdır da.

 

Eşcinselliğe gelince. Komünistler eşcinselliği ‘Bireysel tercih, özgürlük, özel hayat, gen, hormon’ gibi nedenlerle savunurlar. Yani komünistlere göre insanlar, burun delikleri olduğu için, burun deliklerinden de yemek yemek, öteberi içmek hakkına sahiptirler. Yani gerçekte komünistlik özgürlük ile serbestliği birbirine karıştırmaktadır yani özgürlüğü serbestlik, serbestliği özgürlük sanmaktadır yani açık ki komünistlerin sorunu yalnızca mantık konusunda değil Türkçe konusunda da ki buna açıkça cehalet denilir. Gerçekte ise özgürlük başka şeydir, serbestlik başka şeydir; özgürlük yalnızca doğru, mantıklı, insani şeyleri yapmaktır; serbestlik ise kafayaeseni(kafaya eseni) yapmaktır ki bu konuyu da Din hadisileri’nde olduğu gibi ilk kez ben aydınlatdım(aydınlattım), özgürlük ve serbestlik üzerine, internetteki yazılarımla; yani bikini giymek özgürlük değil serbestliktir, içki içmek özgürlük değil serbestliktir, uyuşturucu kullanmak özgürlük değil serbestliktir, demokrasiyi halkın yönetmesi özgürlük değil serbestliktir, ülkeleri halkın yönetmesi özgürlük değil serbestliktir, siyasi partiler özgürlük değil serbestliktir; yani açık ki yalnızca komünistler değil tüm insanlık henüz büyük bir cehalet ve büyük bir mantıksızlık içinde.

 

 

Eşcinsellik ise dini inançlar açısından ahlaksızlık, ahlakdışılık, ahlaka aykırılık, utanç olarak tanımlanıdr. Ve demin dediğim gibi ahlak da gerçekte akıldışı, bilimdışı bir şey değil zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, felsefenin, bilimin, insanlığın, insan olmanın en yüksek hem nicel hem nitel aşamasıdır. Yani eşcinsellik açısından da komünistlik bir çelişki, mantıksızlık, tutarsızlık içindedir.

 

Evet; ‘emekçilik’ açısından; komünistler; karşı oldukları askerleri ve polisleri de 1 mayıs’lara davet etmek, katmak zorundalar; ve bu da onların akıl, mantık, tutarlılık, savları ile karşı karşıya getirir. Fahişeleri, eşcinselleri, ahlaka aykırı giyimlileri, ahlaka aykırı yaşayanları 1 mayıs’lara katmaları da onları ahlakla yani yine akıl ile, ve toplumla da karşı karşıya getirir.

 

Yani bu durumda açık ki komünistlerin istediği dünya ya da emekçi dünyası; akıldışı, ahlakdışı bir dünya olacaktır ki bu durum da onların insanlık ile çelişmelerine, ve kalıcı olmamalarına neden olacaktır.

 

Gerçek ki komünistlerin temel hatası nefse köleliktir. Oysa nefs hem en büyük cehalettir hem de kötülüklerin hem nedeni hem amaçıdır(amacıdır).

 

Yani var olan komünistlik anlayışı akıl ve kuramsal(teorik) olarak zaten çökmüş durumdadır her açıdan çelişki içindedir. Yani açık ki bu durumu ile komünistlik insana da, insanlığa da çözüm, doğru yol, iyilik değildir.

 

Yani komünistlik ‘Emekçi ol, ve asker, polis, kapitalizım karşıtı ol da; ister fahişe ol, ister eşcinsel ol’ demek içinde bir durumdur ya da böyle bir durum olmak zorundadır.

 

Doğru yol ne komünistlik ne milliyetçilik ne demokrasi ne laiklik ne siyaset ne özel sektör ne eğitim ne hukuk ne bilim ne sanat ne Atatürkçülük ne başka bir şey; tek doğru yol yalnızca felsefe, bilim, ve Din hadisileri birliğidir.

 

Felsefe, bilim, akıl, mantık, ve Din hadisileri 1 mayıs’ların askerlerle, polislerle kutlanmasından yanadır ancak fahişelerle, eşcinsellerle ve ahlaka aykırı giyimlilerle, ahlakdışı görünümlülerle, akıldışı görünümlerle, modaya kölelerle kutlanmasından yana değildir. Yani açık ki komünistler, komünistlik baştan sona yanlış bir durumdalar; bu durumda sarılacakları tek şey de kuşkusuz ki ahlakdışılıktan akıldışılığa kadar bir nefs dünyası olacaktır. Emek doğrudur, iyidir de; her emek doğru ve iyi değildir yani dünyaya, tarihe, hayata, insana, topluma, insanlığa emekçi yaklaşım doğru değildir, ve sonunda mutlaka mantıksızlığa, tutarsızlığa, akıldışılığa, bilimdışılığa, insanlıkdışılığa neden olur.

 

Din hadisileri’nin tanımladığı din halkın afyonu değildir kardeşim, halkın ışığıdır, halkın aydınlanmasıdır, halkın bilinçlenmesidir ancak görünen ki var olan komünistlik hali halkın, emekçilerin, toplumların, insanlığın, insanın afyonudur.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 1.5.19/08.40

(Öteki yazılarımı 'www.siir-defteri.com' sitesinde okuyabilirsiniz.)

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020