ÜNİVERSİTENİN ÜNİVERSİTE OLMAKTAN ÇIKARILIŞI SAVIM

Öğrencilerinin ve öğretmenlerinin(akademisyenlerinin) çırılçıplak oldukları, öğrencilerin ve öğretmenlerin derslerde hem ders yapıp hem sevişebildikleri hem sigara-içki içebildikleri üniversite açılabilir mi; açılabilir; böyle bir üniversite olur mu, olmaz, çünkü üniversite demek ahlak ta demektir çünkü ahlak ta mantık demektir.

 

Öğrencilerinin ve öğretmenlerinin cinlere, perilere, fala, büyüye, ilahlara, astrolojiye inandıkları üniversite de açılabilir mi, açılabilir; böyle üniversite olur mu, olmaz çünkü üniversite demek yalnızca bilim demek, bilim öğretmek-öğrenmek, bilimsel çalışmalar demek değil bilimsel kafayapısı(kafa yapısı), bilimsel ruh, bilimsel kişilik, bilimsel hayat ta demektir.

 

Akıldışı, bilimdışı şeyler öğretmek için de, örnek ki üfürükçülük üniversitesi, büyücülük ve falcılık üniversitesi, cin çağırma üniversitesi, ruh çağırma üniversitesi, ilah üniversitesi açılabilir mi, açılabilir ancak böyle üniversite olmaz çünkü üniversitenin görevi bilimdışı, bilime aykırı şeyler öğretmek değil bilimsel şeyler öğretmektir.

 

Yani yalnızca üniversite değil; üniversiteli olmak ta mantık işidir ki o mantığa yalnızca bilim değil ahlak ta dahildir ki bilimi olması gereken, doğru mantık haline getiren şey de kendisi de bir mantık türü olan ahlaktır zaten yani bir insan ne kadar bilimci olursa olsun eğer ahlaklı değilse, eğer ahlak içinde değilse yarım mantıklı demektir, mantığı yalnızca işi ile sınırlı demektir oysa üniversite evrensellik demektir yani evrenselleşmek ve doğru evrenselleşmek, ve doğru da bilimsiz de, ahlaksız da olmaz çünkü bilim de, ahlak ta mantık demektir yani mantığı tümden ya da yarı yarıya dışlamış bir hal doğru evrensellik te olamaz.

 

Üniversite konusunda birinci gerçek, birinci doğru ya da olması gereken doğru şu ki üniversite demek genelde bilimsellik yeridir; özelde ise düşünür(filozof), alim, alime, bilge yetiştirme, yetişme yeridir.

 

İlkel üniversite anlayışı bilim yeridir; alimlik, alimelik yeridir. Bu nedenle ki ilkel üniversite anlayışında; bilime aykırı, bilimdışı inançlı bilimciler de olur çünkü insanlık karınından(karnından) bilimsel insanlar çıkarma durumunda değil henüz. Yani gerçek, doğru üniversite konusunda üniversiteyi anlaması gereken insanlığın karını yani doğa değil toplumlar ve devletlerdir ancak bunu en azından toplumdan ve devletten önce üniversitenin kendisinin anlaması zorunludur yani üniversite artık demelidir ki ‘Benim içimde bilimdışı şeylere inanan, bilime aykırı inançlı kimselerin; bilimdışılık savunularının-bölümlerin, ve ahlaka aykırı öğretmenlerin, öğrencilerin ve eğitimin ne işi var?’.

 

Gerçek ki genel açıdan yani bilimsellik ve ahlak açısılarından(açılarından); dünyada henüz gerçek, doğru bir üniversite açılmış ya da var olmuş değildir. Oysa bilim insanı bilimci yapar, ahlak ise insan yapar; yani genelde eğitim, özelde ise üniversite bilimden ve ahlaktan koparılamaz ancak günümüzde üniversiteler akıldışılıklarla, bilimdışılıklarla ve ahlakdışılıklarla dolmuş, doldurulmuş haldedir çünkü üniversiteleri felsefe, bilim, dini tanımlayan Din hadisileri(hadisleri), düşünürler(filozoflar), alimler, alimeler, bilgeler değil siyasetçiler, devletler, hükümetler, özel sektör yani kapitalistler yani cehalet ve nefs açmaktadır.

 

Tarihsel olarak bu durum üniversitenin henüz üniversite olamamışlığının halidir.

 

Üniversitenin üniversite olmaktan bir de güncel olarak çıkarılışı var. Örnek ki tıp(tıb) fakültesi deniliyor, edebiyat fakültesi deniliyor; oysa tıp bilimdir, edebiyat bilim değildir, kültürdür; güzel sanatlar fakültesi deniliyor oysa sanat bilim değil sanattır, sanat da bilim değildir; yani bu durumda bilim ile edebiyat aynı kefeye koyulmuş oluyor ki bu hal bile genelde üniversite kavramına, özelde ise bilim kavramına ne kadar çok yanlış yaklaşıldığının bir kanıtıdır.

 

Mühendislik bilimdir ancak edebiyat bilim değildir, hukuk bilim değildir, işletme de bilim değildir ancak edebiyat fakültesi, hukuk fakültesi, işletme fakültesi, ilahiyat fakültesi deniliyor oysa mühendislik fakültesi olur ancak edebiyat fakültesi, hukuk fakültesi, işletme fakültesi olmaz; üniversite kavramı ve çatısı altında çünkü üniversite demek bilim demektir; yani örnek ki ilahiyatın bilimle, üniversiteyle, fakülte ile ne ilgisi var; bilim kanıttır oysa ilah inançtır yani bilim değildir yani bilim olmayan şeylerin bilim yani üniversite adı ve çatısı altında ne işleri var? Yani görülmekte ki üniversite konusunda bile mantıksızlık varken eğitim, demokrasi, laiklik, sanat ve hukuk nasıl mantıklı olabilir?

 

Siyasal bilimler fakültesi açmışlar yani siyaset fakültesi; yahu, siyaset felsefeye de, bilime de, Din hadisileri’ne de aykırı bir şeydir, nasıl bilim, üniversite olur?

 

İşletme fakültesi bilim değildir ancak ekonomi bilimdir çünkü bilim demek herkesi, tüm insanlığı ilgilendiren de demektir oysa kapitalistlerin işletmeleri, şirketleri herkesi de, tüm insanlığı da ilgilendirmez ancak ekonomi ilgilendirir; ve işletme denilen şey yani kapitalizım(kapitalizm) zaten felsefeye, bilime ve Din hadisileri’ne aykırı bir şeydir çünkü toplumu ve vatanı sömürmek üzerine kuruludur. Hukuk da bilim değildir çünkü hukuk denilen şeyi siyasetçiler, hükümetler, devletler, düzenler yani felsefe, bilim, Din hadisileri’ni umursamayan bir cehalet ve nefs yapar; bilimsel hukuk yani hukuk bilimi olur mu, olur ancak henüz dünyada böyle bir hukuk yok; böyle bir hukuk ancak felsefe-bilim-Din hadisileri koşulu ile ve düşünürler, alimler, alimeler, bilgelerce yapılabilir. Yani bakın özel sektör ya da modacılar mini etek, bikini satmak istiyor, hemen bir yasa(kanun) çıkarılıyor, ‘Mini etek, bikini kanuna aykırı değildir’ diye; birileri bikinili, mayolu yani ahlaka aykırı pılajlar(plajlar), oteller açmak istiyor, hemen bir yasa çıkarılıyor ‘Bikinili, mayolu yerler açmak hukuka uygundur’ diye; Avrupa birliği’ne girilecekse, hemen Avrupa birliği’ne ait akıldışı, ahlakdışı yasalar kabul ediliyor; yani hukuk henüz siyasetçilerin yaptıkları bir şey, felsefe-bilim-Din hadisileri üçlüsünün yaptığı bir şey değil; yani böyle hukuk, böyle bilim olmaz yani dünyada var olan hukuk henüz kimyanın simya aşaması gibi bir haldedir yani henüz bilim haline gelmemiştir.

 

Yani öncelikle; bilim olmayan şeylere üniversite çatısı altında yer verilmemelidir; ya da bu henüz yapılamıyorsa bilim olan şeylerin yanına ‘bilimi’ eki koyulmalıdır örnek ki kimya bilimi fakültesi, tıp bilimi fakültesi, ekonomi bilimi fakültesi, mühendislik bilimi fakültesi, gibi; bilim olmayan bölümlerin, dalların, fakültelerin, üniversitelerin yanlarına da ‘bilimi/bilim’ eki koyulmamalıdır, böylece insanlar nerenin bilim öğrettiğini, nerenin bilim öğretmediğini kolayca anlayabilsinler.

 

Üniversite mezunu insan felsefeden, tıpa(tıppa); elektıronikten(elektronikten), ekonomiye; bilimi ve insanlığı ilgilendiren her konudan az ya da çok anlamlıdır yani yalnızca kendi bölümü konusunda bilgi sahibi, sahibesi olmamalıdır oysa örnek ki göz doktoruna karaciğer hastalığı soruyorsunuz, ‘Ben gözden anlarım, karaciğerden anlamam, karaciğer doktoruna git’ diyor; avukata sağlık sorusu soruyorsunuz, ‘Ben avukatım, tıptan anlamam, git doktora sor’ diyor; ancak, sorsanız bir futbol takımının tüm oyuncularını tek tek sayar, sanki futbolcu imiş gibi; böyle üniversite, böyle üniversitelilik, böyle üniversite mezunuluğu(mezunluğu) olmaz. Üniversite demek; her şeyden azçok(az çok) anlamak demektir çünkü üniversite meslek öğretmek yeri değil evrenselliği öğretmek yeridir, temel olarak. Düşünün ki bir şiir bile yazamayan, bir dilekçe bile yazamayan, yer fıstığının ağaçda(ağaçta) yetiştiğini sanan, ishalde ilk yardımı bile bilmeyen, üniversiteyi bitirdikten sonra tek bir kitap bile okumayan, üniversiteyi bitirdikten sonra kitaplarını çöpe, kalorifere, sobaya atan; üniversiteyi bitirdikten sonra dansözlük, fahişelik, çıplaklık, cinsel sunumculuk, pornoculuk, dolandırıcılık, barcılık, pavyonculuk, falcılık, büyücülük, astrologluk yapan üniversite mezunuları var.

 

Üniversite akıldışılık, bilimdışılık, ahlakdışılık, moda, siyaset, ticaret, özel sektör olmaz. Üniversitede felsefeye, bilime ve Din hadisileri’ne aykırı şeyler olmaz. Üniversitede; felsefeye, bilime ve Din hadisileri’ne aykırı kafalar ve hayatlar olmaz. Üniversitede; düşünür, alim, alime, bilge olmak istemeyen kafalar olmaz. Üniversitede; felsefeye, bilime ve Din hadisileri’ne aykırı hayatlar isteyen kafalar olmaz. Üniversitede bilimdışı şeylere inanan kafalar olmaz. Yani gerçek, doğru, olması gereken üniversite budur, böyledir, ve birgün mutlaka böyle olacaktır. Üniversite siyasete ve özel sektöre eleman yetiştirme yeri değildir; bilime ve insanlığa düşünürler, alimler, alimeler, bilgeler yetiştirme yeridir; bu açıdan ki bilimci olmak, bilim insanı olmak, akademisyen olmak bilime aykırı ya da ahlaka aykırı halleri içeriyorsa üniversitenin henüz ilkellik aşaması demektir; yani bilimci, bilim insanı, akademisyen olmak da üniversite açısından yetmez, yeterli değildir çünkü düşünür, alim, alime, bilge olmak da gerekir yoksa akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı kimselerden de bilimci, bilim insanı, akademisyen olabilir, yapılabilir.

 

Yani kendilerine üniversite, fakülte denilen şeylere bak; felsefe, bilimsellik, Din hadisileri yani doğru insan ve doğru insanlık ile ilgileri ne kadar?

 

Haydi Türkiye; felsefede, bilimde ve Din hadisileri’nde birleşmeye. Haydi tüm insanlık, tüm dünya; felsefede bilimde ve Din hadisileri’nde birleşmeye. Bil ki felsefenin, bilimin ve Din hadisileri’nin dışı koyu bir karanlık ve sonsuz bir bataklıktır, haz verse de.

 

Haydi Türkiye, ve haydi insanlık; felsefeye, bilime ve Din hadisileri’ne uygun; düşünür, alim, alime, bilge yetiştirmeye yönelik gerçek, doğru üniversiteler açmaya.

 

İnsanın, insanlığın, beyinin(beynin), ruhun, kişiliğin, insan olmanın tek bir doğru kalıbı vardır; o da felsefe-bilim-Din hadisileri kalıbıdır.

 

Yoksa üniversiteler de, dünya da akıldışılık ve ahlakdışılık yuvası olur.

 

 

Necdet Gürçiftçi

Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge

İnternette yayınlandığı zaman: 26.4.19/10.10

(Öteki yazılarımı www.siir-defteri.com'da okuyabilirsiniz).

 

 

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020