KEMALİZM(ATATÜRKÇÜLÜK)

İdeoloji  insanın kazanabileceği üstün değerlerden biridir.Bir politikadır, bir devrimdir.Ancak hiçbir zaman ‘’birlik olmanın engeli’’ değildir. İnsanlar kendileri için hazırladıkları siyasi ortamda gelişirler. Her şeyden önce bir akıl oyunu olan ‘’siyaset’’, toplumlara bir sonraki adımları düşündürmeyi mecbur kılmaktadır.İnsanlar fikri olarak ayrılıklara düşebilirler hatta ‘’Sağcı-Solcu’’ ayrımı gibi ayrımları ‘’adaletsizce’’ tanımlanabilir fakat bu ayrım aynı ‘’Siyah-Beyaz’’ gibi olduğundan bir kültür karmaşasını bitirmektedir.Nitekim ‘’Siyah-Beyaz’’ın renk olduğu gibi bizim ‘’Sağcı-Solcu’’ görüşlü insanlarımız da her şeyden önce ‘’insan’’dır.

Kemalizm ise belirttiğimiz gibi ideolojik bir seçimdir.O bir din değildir! Nitekim Mustafa Kemal bile kendisine ’’Kemalist’’ dememiştir…

Atatürkçülük veya Kemalizm,Türkiye Cumhuriyeti 'nin sekülerizm ve Türk milliyetçiliği üzerine temellenmiş kurucu ideolojisidir. Atatürkçü ideolojinin temellerini, Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarıyla ortaya koyduğu amaçlar, ilkeler ve gerçekleştirdiği inkılaplar oluşturur.Atatürk milliyetçiliğine bağlı, belirli bir sınıfa, din desteğine ve kurallarına dayanmayan; akla ve bilime dayanan kurumları getirmeyi amaç edinen, anti emperyalist bir ideoloji olarak tanımlanır. Türkiye Cumhuriyeti, anayasasında belirtildiği gibi, özellikleri ve uygulamalarıyla Atatürkçülük doğrultusunda hareket etmektedir.

Atatürkçülük, Türk halkının doğal karakterinden ve Türk vatanının sahip olduğu öz kaynaklardan, Türk tarihinden ve Türk insanının isteklerine çare bulma ihtiyacından doğmuştur. Bu sistem Türk milletini bütün unsurları ile çağdaş ülkelerden daha ileri bir seviyeye çıkarma anlayış ve gayretlerinin bir sonucudur.

"Atatürkçülük"ün eş anlamlısı "Kemalizm" ise Türkiye'de 1930'larda kullanılmaya başlanmıştır. 1934 'te Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Türk Kültürü ve Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıtmaya yönelik olarak La Turguie Kemaliste (Kemalist Türkiye) dergisini yayımlamaya başlamıştır.Mustafa Kemal'in kurduğu bu düşünce sistemi,Cumhuriyet Halk Partisi’nin 9 Mayıs 1935'te toplanan IV. Kurultayı'nda kabul edilen 1935 Programı'na [Kamâl Atatürk ad ve soyadına atfen] "Kamâlizm" olarak geçmiştir. 1953'teki 10. Kurultay'a kadar Kemalizm, parti programındaki yerini korumuş, bu tarihte kaldırılarak "Atatürk Yolu" kavramı getirilmiştir.

 

Kemalizm Türk cumhuriyetçiliğinin resmi adıdır ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün özel rolüne atıfta bulunur. 1930’lar bu özel rolün ideolojik bir metne dönüştürülmesine tanıklık eder. 1931’de toplanan CHP üçüncü kongresinde Kemalizm 6 ok diye bilinen bir ilkeler bütünü halinde açıklanır, bir yıl sonra Kadro Dergisi Kemalizm’i ideolojik bir formata kavuşturmak için yayınlanmaya başlar. Bu kurumsal çabaların yanısıra tek tek yazarların da Kemalizm’i hem açıklamak hem savunmak için kitapları yayınlanır. Bunlardan biri 1936’da basılan Kemalizm’dir . Bu aynı zamanda Kemalizm başlıklı ilk kitaptır. Yazarı Tekin Alp’dir.  Tekin Alp öncü Kemalistlerdendir.Yazımızda da belirtmiştik.’’Türkçülüğün İdeoloğu Türk Mü?’’ olarak...

 Kemalizm’i yayınlamasını da bu kimliğin bir yansıması saymak gerekir. Kemalizm (İstanbul: Cumhuriyet matbaası,1936) bir çok bakımdan önemlidir. İlkin konjonktürel değeri; dönemin havasını yansıtan, Kemalizm’e ilişkin tartışmaları aktaran yönü önemlidir. Milliyetçilik, liberalizm ve laiklik etrafında T.Alp’in yürüttüğü tartışmalar da Kemalizmin ideolojik açılımlarını izlemeyi mümkün kılmaktadır

 

Nitekim Moiz Kohen, 1936 yılında yazdığı “Kemalizm” adlı eseriyle Atatürkçülüğü İslam’ın karşısında konumlandıran bir ideoloji haline getirmiş, seküler/ladini bir anlayışın ülkemizde sistemleştirilmesi için yoğun bir mesai harcamıştır. Kohen bu kitabında, Türklerin İslam’ı kabul ettikten sonra özünü kaybederek ‘Arap kültürünün hâkimiyetine girdiğini’ iddia etmiştir. Nitekim onun bu görüşü, yeni rejimin elitleri tarafından Osmanlı rejimini karalamak için kullandıkları en önemli argümanlardan biri olmuştur. Mesela Kohen’in “kahrolsun şeriat” sözleri, bugün çok daha cılız dillendirilmiş olsa bile, yakın zamana kadar bazı katı ulusalcılar ve Kemalistlerce sıkça kullanılan bir slogan olmuştur.

‘’Atatürk, Kemalizm adını verdiğimiz, kimilerinin nedense nefret ettiği, kimilerinin de kendilerine uyan kararları uygulatmak için bağlı göründüğü bir bağımsızlık görüşü, bağımsızlık "ideolojisini" ortaya çıkarmıştır.Bu açıdan bir başka örneği yoktur. Uzun uzun metinler, alt notlar, dip soslarla bezenmemiş, salt ekonomiden ziyade hayata yönelik, ulusların haklarına yönelik bir ideoloji olan Kemalizm, Atatürk'ün siyasi görüşünden ziyade, üstün yeteneği ve düşünce gücü ile yarattığı bir çeşit "ana yön"dür.’’ Görüşleri mevcuttur…

Atatürkün Siyasi Görüşü

‘’Cumhuriyet Halk Fırkasını kurup , Türkiye Komunist Partisi’nin açılmasına izin veren elinde fırsatı varken dönemin meşhur nasyonel - faşist Almanyasını örnek alıp faşist bir ülke kurabilecekken ya da hilafeti elinde tutan ve üstüne cumhurbaşkanı olan bir lider konumunda dünyanın en köklü İslam Cumhuriyetini kurabilecekken , dahası Komunist Rusya'dan destek alarak Lenin gibi bir güç elde edebilecekken askeri dehasını savaş alanında kullanan Atatürk'ün siyasi dehasını da " Türkiye Cumhuriyeti " nden yana tavır alarak kullandığını görüyoruz.öyleyse böyle bir insanı sağcılık ya da solculuk gibi bir kutuplaşmayla değil " ileri görüşlülüğüyle , sosyal demokrat kimliğiyle " ele almalıyız .’’  Görüşleri de…

Bahsetmek istediğim noktalardan en önemlisi de az sonra ne yazık ki okuyacağınız ‘’Atatürk’ü ilahlaştıran’’ zihniyettir.Atatürk’ün fikirleri ve ideolojisini oluşturan ‘’Kemalizm’’ bir din değil, aksine bir ‘’ideoloji’’dir.İslam dinine karşı hiçbir çalışması olmadığı öne sürülürken Behçet Kemal isimli şair, buna benzer birçok eser bırakmıştır.İşte bu ‘’Kemalizm’’ değildir! :

ATATÜRK'E TEKBİR

Atatürk ekber!
Atatürk ekber!
Ancak O var Atatürk!
Evliya odur,
Peygamber odur,
Sanatkâr Atatürk.
Talihe hâkim,
Zekâya önder,
Doğma serdar Atatürk.
Bunları geçti insan büyüğü:
Kendi kadar Atatürk!
Atatürk ekber!
Atatürk ekber.
Bizde O var. Atatürk!
Ne evliya, ne de peygamber..
Halkına yar Atatürk!”

Behçet Kemal Çağlar

                                                                                                                                                                 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
NEFSİN KIRBACI: HÜRRİYET(!) Genel 16.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
KADIN(2) Genel 23.03.2021
İdam Sehpası Şiir 16.02.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Mescid-i Aksa Genel 14.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Bugünün Teknolojisini Türkler Başlattı. Genel 11.05.2021
ANLAMI İYİ OLMAYAN HER KELİMEYE GÜNAH DEMEYİN Genel 03.05.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.