FELSEFEYİ GENİŞ TANIMIM

Felsefe ülkemizde de, öteki ülkelerde de öğretilmekte olduğu gibi felsefe tarihi, felsefe mazisi, felsefe magazini, felsefegeyiği(felsefe geyiği), felsefe laklakı(lak lakı), felsefe edebiyatı, felsefeciler ya da düşünürler(filozoflar) üzerine konuşmak, felsefecilerin ya da düşünürlerin hayatlarını ve öğretilerini ya da sözlerini öğretmek ve öğrenmek değildir; felsefe felsefe bilimini öğrenmektir tıpkı tıppın tıp tarihini değil tıp bilimini öğrenmek olma hali olması gibi; ancak ne yazık ki ülkemizde din olarak dini tanımlayan Din hadisileri'nin değil Arabçılık, Osmanlıcılık, ekonomi düzeni yandaşlığı, siyasi yandaşlık, bilimdışı şeyler, Din hadisileri'ne aykırı şeyler ve ibadet(tapmak) öğretilmesi; öteki ülkelerde de genelde ibadet(tapmak), bilimdışı şeyler ve Din hadisileri'ne aykırı şeyler öğretilmesi gibi.

'Felsefe nedir?' sorusu sorunu ya da konusu her ülkede felsefe diye birşeyler öğretilmesine ve öğrenilmesine karşın yine de sürmektedir.

Diyorum ki felsefe konular hakkında hem tüm olasılıkları dürüstçe, tarafsızca ortaya koyan hem de tüm olasılıkları bulmaya, ortayakoymaya(ortaya koymaya) sağlayacak olasılıkları ve olanakları dürüstçe, tarafsızca araştıran, üreten, yaratan, düşünen hem de hem her bilimle hem de herşeyle dürüstçe ve tarafsızca ilgilenen, uğraşan bir bilimdir. Bu nedenle; felsefe diye felsefe tarihine, yalnızca felsefeye gömülenleri anlamak ta, onları felsefe ile ilgileniyorlar sanmakta çok yanlış bir haldir.

Bu nedenle genelde bilimlerle de, özelde ise örnek ki tıp(tıb) bilimi ile de felsefe yapılabilir; felsefe ile de genelde bilimler, özelde ise örnek ki tıp yapılabilir ki zaten tıp tarihinin ilk aşaması felsefe üzerine kuruludur ancak asıl önemli olan şey bilimlerle felsefe yapılması değil felsefe ile genelde bilimin, özelde ise bilimlerin yapılmasıdır çünkü yoksa felsefe bağımsız ve önder bir bilim olmaz, bilimin ve bilimlerin gölgesi olur. 

Bu nedenle ki felsefe demek tüm bilimlerle de, bilimlerin ilgilendiği ve ilgilenmediği herşeyle de; insanlığın genel sorunları ile de, insanların özel sorunları ile de ilgilenmek demektir yani her bilim bir kalıp yani sınır içinde iken felsefe devinim(hareket) yani sınırsızlık içindedir yani bilimlere de, bilimlerin dallarına da 'Bu konu seni ilgilendirmez, bu seni ilgilendirmez' denilebilir ancak felsefeye asla denilemez; bu nedenle ki felsefe yer yani alan olarak bilim ile din arasında biryere(bir yere) sahiptir yani bilimler yalnızca kendi alanlarını ve kendi alanlarındaki şeyleri kapsarlarken felsefe her alanı, tüm hayatı ve ayağın altındaki bir zerreden tüm evrene kadar herşeyi kapsar, yani felsefeye yalnızca bilim değil mantık, ahlak, vicdan, medenilik, nefssizlik gibi doğrular da dahildir ki bu hal ile bilim bir araç, felsefe de onu yöneten insan gibidir yani felsefesiz bilim insanların üzerilerine atom bombası atmak, bayanlara üçüncü meme(göğüs) takmak gibi yanlış yönlere, yanlış yollara gider; bu nedenle darbeyinler(dar beyinler) felsefeyi anlayamaz, felsefe de darbeyinlere sığmaz.

Gerçeğe ve doğruya; ve gerçek, doğru insanlığa; gerçek ve doğru dünyaya ulaşmak için felsefe benim tanımladığım, din de Din hadisileri'nin tanımladığı gibi öğretilmelidir.

Gerçek ki ülkeleri sömürü ile yönetenler ve ülkelerin ekonomilerini ve toplumlarını sömürenler felsefenin benim dediğim gibi, dinin de Din hadisileri'nin dediği gibi öğretilmesinden korkarlar. Bu nedenle ki gerçek felsefe de, gerçek din de yani Din hadisileri'nin tanımladığı dinde ancak sömürü düzenlerine karşıt, muhalif olanlarca öğretilebilir ki zaten her düşünür de, her dinder(peygamber) de çağlarının muhalifleridir zaten yani genel kural ki: Muhalif olmazsan felsefeyi de, dini de yani hayatı, dünyayı, insanca insan olmayı da öğrenemezsin. Bu nedenle ki genel hal olarak muhaliflik zorunludur ve kutsaldır; dar anlam olarak ise gerçekleri ve doğruları arayan, isteyen muhaliflik zorunludur ve kutsaldır ancak unutulmamalı ki genel olarak muhalifliğe muhaliflik te muhalifliktir, ve dar anlam olarak muhalifliğe karşı gerçekleri ve doğruları arayan muhalifliktir de zorunludur ve kutsaldır yani muhalifliğe muhalif olmak ta muhalifliktir, ve en doğrusu da felsefeye, bilime, ve Din hadisileri'ne sarılıp muhalif olmaktır.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 5.4.19/03.58

 

(Öteki yazılarımı 'www.siir-defteri.com'da okuyabilirsiniz)


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020