DİNİ AFORİZMALARIM

İslam dini terör ve cehalet yolu değil; iman, güzel ahlak, dürüstlük, barış ve ilim yoludur. Ümmetin içinde hurafe hastalığı olsa bile gerçek budur. Dine sonradan giren her bidat dinin içinden sonradan çıkmalıdır. Dinin etrafındaki hurafeler, çiçeği gizleyen dikenli çalı çırpıya benzerler. Dışımızdakilerin sapmalarının nedeni, içimizdeki sapıkları görüp geri dönmeleridir. Gençlerin ateizme, deizme, agnostizme kaymalarının nedeni İslam dinine bulaştırılmak istenen itici hurafelerdir. Ecnebi ateistler, Türk ateistleri dinleseler ateizmden çıkarlar.

*

Yaşarken tövbesini tutmayanı (Nasuh tövbesi etmeyeni), bonuslu geceler kurtarmaz. Günahlardan beraat etmek isteyenler için Kur’an’ın emri Nasuh tövbesidir (Bknz. Tahrim, 8). Kandil, içinde zeytinyağı, gazyağı gibi sıvı bir yakıt ve fitil bulunan kaptan oluşan aydınlatma aracı olduğu için karanlıkta ışık verir. Işığın karşılığı da nur olduğuna göre ve Allah Kur’an’a nur dediğine göre (mesela bknz. Nisa, 174) Kur’an’ın okunduğu her gece kandil gecesidir. Geceyi kadir gecesi yapan Kur’an’ın inmesinin takdiri olduğuna göre yine Kur’an okunan her gece kadir gecesidir. Mevlid, “doğum zamanı” demek olduğuna göre ve biz Müslümanlar Hıristiyanlar gibi doğum günü kutlama geleneğine sahip olmadığımıza göre ve yine Resulullah bizim için her gün doğduğuna göre ona inen Kur’an’ı okuduğumuz her gece mevlid gecesidir. Resulullahı her gün gündem edenlerin “kutlu doğum haftası”na ihtiyacı yoktur. Beraat, bir şeylerden beri (uzak, arınmış, kurtulmuş) olmak demek olduğu için istediğiniz gecenizi beraat gecesi yapabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Yükseğe çıkma anlamındaki “uruc” sözcüğünden türetilen miraç da ancak Kur’an’ın okunup yaşanmasıyla gerçekleşir. “Reğabe” kelimesinden türeyen “reğibe”nin çoğulu olan “regaib” ise rağbet edilen şey demek olduğuna göre Kur’an’a rağbet ettiğimiz ger gece regaib gecesidir. Üç ayın değil, Kur’an’la geçen on iki ayın fazileti var…

*

Yahudilerin hurafe bulaştırdığı mübarek geceler geçirdik… Resulullahın hiç kutlamadığı mübarek aylar yaşadık… Geldiğimiz son noktaya bakılırsa bu gidişat hurafeci Yahudilere daha çok yaramıştır…

*

Nisan 2018’de Fransa’nın Müslümanlara yaptığı “Kur’an’daki Ayetleri Değiştirin” çağrısını fırsata çevirip onlara Kur’an’ı tebliğ ederek daha doğru anlamalarını sağlayabilirdik. Allah’ın kitabı İncil’i değiştirenlere, Allah’ın kitabı Kur’an’ın değişemeyeceğini ve değişmediğini öğretmek için büyük bir fırsatı kaçırdık.

*

Yahudiler ve Hıristiyanlar dinlerini “ayetlerle” değil, “rivayetlerle” bozdular. Şirki “en büyük problem” göremeyen, içinde olduğundan göremez… Duada Allah bile seni direkt muhatab alırken, sana ne oluyor da aracıları muhatab alıyorsun? Aracı kul ve kuruluşlar değil; akıl, Kur’an, dua, tasadduk, nüsuk, dürüstlük, adalet, iyilik, irfan, cihad, tevazu, hoşgörü gibi Allah’a yaklaşma vesileleri arayın.

*

Her cemaat ve tarikat bağlılarını tanısın diye farklı şekle sokar ama hepsi de o şekle “sünnet” der; sünnet taklit değil, takiptir.

*

Hıristiyanlar İsa’yı sevmedikleri için değil, aşırı sevdikleri için saptılar. Yahudiler Musa’yı sevmedikleri için değil, aşırı sevdikleri için saptılar. Hıristiyanlar İsa’yı sevmedikleri için değil, aşırı sevdikleri için ona “Allah’ın oğlu” dediler. Yahudiler Musa’yı sevmedikleri için değil, aşırı sevdikleri için ilk yaratılan insanın Musa olduğunu söylediler. Hıristiyanlar İsa’yı sevmedikleri için değil, aşırı sevdikleri için ilk yaratılan insanın İsa olduğunu söylediler. Müslümanların bile bir kısmı farkında olmadan Resulullahı Allah’a ortak koşmakta ve onun ilk yaratılan insan olduğunu söylemektedir.

*

Kur’an’da hala hiç duymadığın bir ayet varsa, meraksızlığını sorgula…Kur’an! Kur’an! Kur’an! Sen canım, ciğerim, hayatım, ruhum, nefesim, dünyam, nurum, huzurum, neşem, her şeyim… Biatiniz Kur’an, iktidanız sünnet, intisabınız İslam olsun… İnsanların kirlerini ayetlerden başka hiçbir öğüt temizleyemez.

*

Vız gelir müebbet hapis yatsam zindanda…

Gülistandır; yeter ki Kur’an olsun yanımda…

*

Bazen iyi bazen kötü olan biri, bazen temiz bazen kirli ayakla yıkanmadan kullanılan bir çorap gibi etrafa kötü koku verir. Tevbe ise yıkayınca o çoraptan pisliklerin atılması gibi kalpten pisliklerin atılmasıdır. O halde “bazen” değil, “her zaman” olmak için tevbe et ve tut.

*

Fakir ve mütevazı veya zengin ama cömert olan ve toplum arasında sıradan yaşayan şehid olmaya hazır göbeksiz bir âlim tanıyor musunuz?

*

Yakın Doğu’muz çoluk çocuk her gece kan ağlarken sözüm ona âlim(!)lerimizin çözüm konusunda fikir birliği bile yok. Müslümanların bölünmesinden, bencilliğinden, mantık ve hesap hatasından dolayı yıllardır hala Yakın Doğu kan ağlıyor. Dikkat! İslam dini Müslümanları birleştirdiği halde, İslami görünen bir topluluk bölüyorsa, bunu İslamdışı odaklar istemiştir. Müslümanların çoğunun vaziyeti iyi değilse, çoğunluğun görüşü de iyi değildir. Osmanlının zayıflamasıyla kurulan sonradan türedi bir tarikat ve cemaati dış güçler kurmuştur. Bir kimse Kur’an’a ne kadar yakın ise iç ve dış düşmanların tuzağına o kadar uzaktır.

*

Siyonizmin kustuğu “teşkilat kurduğu”dur; siyonizmin sustuğu “teşkilat kurdurduğu”dur. Bir cemaat yahut tarikatın siyonizmle ne kadar başı belada ise, o kadar hakka uygundur… Siyonizm Müslümanları çeşitli isimler altında gruplara böler; böylece onları liderleriyle kontrol edebilir.

*

Müslümanların en büyük birinci problemi Allah’ın kulunu ona ortak koşmaktır. Müslümanların en büyük ikinci problemi İslam dininin cehalet ve terörle anılmasıdır. Müslümanların en büyük üçüncü problemi güçlü bir İslam birliğinin gerçekleşememesidir.

*

Allah kısasta hayır olduğunu bildiriyor. Kısas neden uygulanmıyor? İnandırıcı gelmediği için mi? Kısasa kısas, mazlum, yetim, öksüz, dul, evlat acısı bırakandan “intikam” almak demektir. Kısasa kısas’ın cezasını mazlumlarla beraber kesmek isterdim. Hayvanları hunharca öldüren hayvanlaşmış insanlara da kısas isterdim. Devletler kısas’ta öldürme var, ölüm var diye kısas’ı reddediyorlar ama Bakara 179’da kısas’ta hayat vardır.

*

Müslümanların çoğu neden dini metotlu bir şekilde hakkıyla öğrenmeden herkese öğretmeye kalkar? Cahilin bildikleri bilmediklerinden çoktur; âlimin bilmedikleri bildiklerinden çoktur. Arabca bilmek dini doğru anlamanın sebebi ise Vehhabiler kadar Arabca bilemezsin, ama lafı gelince onlara sapık dersin. Din dahi her şeyi doğru anlamanın yolu: “Metodlu düşünmek!” Gerçek dine de dinin gerçeğine de “metodlu düşünmek” ulaştırır. İşte tüm çağların problemi: “Metodsuz düşünmek.”

*

İlim “din adamları sınıfı”nın yitik malı değildir; “müminin yitik malıdır”; İslam’da “din(in) adamı” ruhbanlığı yoktur; “adamın dini” vardır.

*

Mümin ruhludur, ölse de hayattadır; kâfir ruhsuzdur, yaşasa da ölüdür. Ölüyü gömmekle ölümün çirkin yüzünü saklarsınız. Allah’a çağıran teslim olmuş canlı ol; kula çağıran teslim olmuş meyyit olma.

 

Not: Bu makale, dini konularda bir olay yaşadığımda ihtiyaca binaen içimde doğan ilham ile söylenmiş sözleri ihtiva etmektedir.

http://www.bizimyaka.com/yazar-93487-Dini-Aforizmalarim


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021