CUMHURBAŞKANI İSE AKP BAŞKANI NEREDE AKP BAŞKANI İSE CUMHURBAŞKANI NEREDE?

Felsefeye, bilime ve dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı olanları ötekileştirmek yanlış, kötü birşey değildir çünkü doğru ile yanlış, iyi ile kötü eşit sayılamaz. Zaten felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne sırtdönmek(sırt dönmek) felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni yani doğruları ötekileştirmektir yani felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni ötekileştirenlerin kendileri kendilerini ötekileştirmiş haldedirler, ve bir de kendilerini başkalarının ötekileştirdiklerini ve mağdur olduklarını sanırlar, ilerisürerler(ileri sürerler). Yani ay güneşten uzakta ise güneşin ne suçu var.

Mağdur olduklarını söyleyenler mağdur ediyorlarsa gerçekten mağdur olmayabilirler ya da mağdurlukları haktır ki hukuk ta bunu yapar zaten yoksa bir mağdurluk hali olan hapishaneler olmazdı. Yani mağdur olmaktan önce kimin mağdur olduğuna ya da neyin mağdur ettiğine bakılmalıdır; kuşkusuz ki örnek ki tıp, sağlık sigara içenleri mağdur edecektir.

31 mart 2019 günü Türkiye'de yerel seçim var yani belediye başkanıları(başkanları) ve muhtarlar seçilecek.

Hergün televizyondan görüyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan isimli bir kişi hergün meydanlarda Akp için, Akp adına mitingler yapıyor; televizyon haberlerinde görmekteyiz ki muhalefete karşı bir siyasi parti başkanı gibi, bazıan(bazan, bazen) hakarete varan sözler edebiliyor.

Ve meydanlarda olsun kameralarda olsun; Akp adına, Akp için konuşuren bile televizyonda Recep Tayyip Erdoğan yazısının üstüne ya da altına ya da yanına 'Cumhurbaşkanı' yazılıyor.

Oysa cumhurbaşkanının tarafsız, adil, birleştirici olması gerekir.

Cumhurbaşkanlı hükümet sistemi denilen şeyde cumhurbaşkanının siyasi parti başkanı olması da olanaklı yapılmış ancak bu sistemin doğru, mantıklı, adil, dürüst, medeni, demokratik, bilimsel olabilmesi için cumhurbaşkanının cumhurbaşkanı kavramını, tanımını, mevkisini, makamını, kurumunu, kültürünü olumsuzluk, yanlışlık, rencidelik, kötüniyet, siyasi istismar, kendi siyasi partisinin lehine, siyasi rant sağlamak için, partisi lehine siyasi rant sağlamak için, bir siyasi parti lehine ya da aleyhine kullanması yasak olmalıdır yoksa Cumhurbaşkanlı hükümet sisteminin asıl amaçının(amacının) gerçekte cumhurbaşkanlığını, başbakanlığı kaldırmak; anayasayı, hukuku, yargıyı, adaleti ve Tbmm'yi etkisizleştirmek olduğu kuşkusu oluşur. Cumhurbaşkanının siyasi parti başkanlığı ile ilgisinin yalnızca siyasi partisinin genel merkezi, siyasi partisinin genel merkez toplantıları ile, ve siyasi partisinin binalarının içileri(içleri) ile sınırlı olması; cumhurbaşkanlığının, cumhurbaşkanlığı kurumunun ve makamının siyaset için, siyasi rant için, siyasi parti için kullanılamaması, sömürülememesi, suistimal edilememesi gerekir yoksa Cumhurbaşkanlı hükümet sistemi denilen şey de, bu sistemde cuımhurbaşkanlığı da anlamsız, yanlış, zararlı olur.

Yani bir cumhurbaşkanının meydanlarda siyaset yapması, kendi partisi lehine konuşması, kendi partisine oy toplamak için konuşması, siyasi mitingler yapması, kendi partisi lehine mitingler yapması, mitingler yapması, mitinglerde ya da medyada bir siyasi parti adına konuşması, mitinglerde ya da medyada bir siyasi parti için konuşması, mitinglerde ya da medyada bir siyasi partiye oy toplamak için konuşması; ve mitinglerde ya da medyada muhalif siyasi partilere düşman muamelesi yapması; mitinglerde ya da medyada öteki siyasi partiler aleyhine konuşması hem cumhurbaşkanlık kavramına, kurumuna, kültürüne hem de demokrasiye, demokrasi ahlakına aykırı bir haldir.

Cumhurbaşkanı demek 'cumhur başkanı' demektir yani meydanlarda konuşurken cumhur yani halk adına ve halk için konuşmalıdır; bir siyasi parti adına ve bir siyasi parti için değil.

Yani biraz uç bir örnek olacak ancak konunun anlaşılması için örnek bir örnek olarak gereklidir: Yeşilay başkanı bir sigara şirketinin sahibi olabilir ancak kamusal alanlarda yani şirketinin binası, duvarları dışında ne sigarayı övmelidir ne de şirketi adına ve şirketi için konuşmalıdır.

Önümüzdeki pazar günü Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Mhp başkanı ile bir miting yapacakmış. Televizyonda bu miting için bir tanıtım(reklam) vardı; tanıtımın sonundaki görüntüde Erdoğan ve Bahçeli el sıkışmışlar halde görünmekte; görüntünün üzerinde 'CUMHUR İTTİFAKI' yazmakta; ve Erdoğan'ın arkasında Cumhurbaşkanlığı forsu ya da amblemi denilen simge bulunmakta yani Erdoğan'ın Mhp başkanı Bahçeli ile, ve yerel seçim yani belediye başkanlıkları ve muhtarlıklar için yapacağı miting cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı görüntüsü, amaçı içinde verilmekte yani açık ki cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı kurumu siyaset için suistimal edilmektedir çünkü yerel seçimler siyasi seçimlerdir; ve görüntüde büyük harflerle 'CUMHUR İTTİFAKI' yazıyor oysa yerel seçimlerde böyle ittifaklar kurmak, belirtmek yasak yani kanuna, hukuka, anayasaya aykırı yani yalnızca bu tanıtımda bile hem cumhurbaşkanlığı mevkisine, makamına hem de kanuna, hukuka, anayasaya aykırı bir hal bulunmaktadır; yani hiçkimsenin yerel seçimlere de, genel seçimlere de, cumhurbaşkanlığı seçimlerine de cumhurbaşkanlığı makamını, kurumunu alet etmeye hakkı yoktur ki bu seçim sonuçta bir yerel seçim, alt tarafı bir yerel seçim.

Yani akıl, mantık, demokrasi, felsefe, bilim, tarih soruyor: Meydanlarda Akp adına, Akp için, siyaset için konuşan kişi cumhurbaşkanı ise Akp başkanı nerede; meydanlarda Akp adına, Akp için, siyaset için konuşan kişi Akp başkanı ise cumhurbaşkanı nerede?

'Mağduruz mağduruz' diye iktidara gelen Akp açık ki gerçekte mağdur değil mağdur edici imiş. Belki de bu nedenle Akp dönemi Türkiye adeta bir yalan rüzgarına döndü.

Gerçekte ise; dini tanımlayan Din hadisileri'nin de dediği gibi din ile siyaset birbirlerine zıt şeylerdir çünkü siyaset hem cehalet ve nefs hem de dünya hırsıdır ki Türkiye tarihinde cumhurbaşkanlığı makamı, kültürü kendisini siyasete alet eden böylesine büyük bir hırs görmemiş olmalıdır.

Yani Erdoğan bu yerel seçimde öyle davranıyor, öyle konuşuyor ki sanılır ki Erdoğan cumhurbaşkanı değil de 82. ilin Akp'li belediye başkanı adayı.

Yani hiç değilse isiminin yanına; Akp adına, Akp için ya da siyaset için konuşurken 'Cumhurbaşkanı' yazmayın, 'Akp başkanı' yazın değil mi? Anlaşılan ki Akp dünyası felsefeden de, bilimden de, demokrasiden de, dini tanımlayan Din hadisileri'inden fersah fersah uzak; zaten böyle olmasaydı, devlet bekası için bile olsa kendi öz bebek kardeşlerini,kendi öz çocuk kardeşlerini, kendi öz annelerini, kendi öz babalarını bile öldürtmekten çekinmeyen zalim Osmanlı hanedanlığı'nı savunmanın, baştaçı etmenin Türklüğe de, Müslümanlığa da, dine de, insanlığa da aykırı olduğunu bilirdi değil mi?

Gerçek ki Akp'nin neresi demokrasi ile, laiklik ile, bilimsellik ile, medenilik ile, Atatürk ile, din ile, İslamiyet ile, Müslümanlık ile ilgili anlamak zor çünkü yaptığı şeyler tüm bu şeylere aykırı durumda.

İktidarı felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden almayanlar gerçek iktidar da, gerçekten iktidar da değildirler.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 22.3.19/00.35


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020