ÇO-BAN Ve BA(ŞKA)N FARKI - 5

Peygamberin hadisini bazı bilmeyen cahiller, peygamber insanları davar yerine koymuş da kendisi için;                    ''ben sizin çobanınızım.'' demiş(Haşa) bazı bilmeyen cahiller demekle tevazu göstermek istiyorum, fakat bilen yok, bu da bir bilgidir. Bilgiyi söylemezsem, bilmeyenler var ama bilenler de var zannına düşülebilir. 

Fakat bazı bilmeyen cahiller sözü de doğrudur, en azından hadiste ne dendiğini Buhari Muslim vs hadis alimleri biliyorlardı, ya da sahabeler biliyorlardı. Şimdi kim ya da kimler ''Millet davar sürüsü ben de/biz de çobanım/z diyorlar, kaynaklar neler, bunları demeye hiç gerek yok, her gün tv izleyen çocuklar bile bilirler, bilmeyenler de internetten öğrenebilirler. Fikirlerin bilimsel analizi yapılır, kişilerin değil. malum ki şöyle bir söz var. Hatta internet aramasına ''Ben çobanım'' yazıldığında ilk sıralarda hadisler bile çıkmaz. ;       https://www.google.com/search?q=Ben+%C3%A7oban%C4%B1m&rlz=1C1PRFC_enTR833TR833&oq=Ben+%C3%A7oban%C4%B1m&aqs=chrome..69i57j69i60l3j35i39l2.15714j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8                                                                                                                                                                                                      Küçük insanlar kişileri normal insanlar olayları büyük insanlar fikirleri konuşurlar. Fakat, yaşanan toplumda böyle diyen kişi de ben büyük insanım demiş olmaz, Çünkü, her ne kadar kanunlarla MADDE - 26 gereği düşünce inanç özgürlüğü olsa da hiçbir suç işlemedikleri halde hapis edilenler hatta idam edilenler de malumdur. Bu önbilgiden sonra bilimsel analize giriş yapmak uygun olur.

Ne dediler; ''peygamber çobanım dedi(haşa), hatta siz de çobansınız dedi, ben de/biz de  çobanım/z.'' fakat çoban ne demek bilmezler, ve zaten Arapçada da Kuranda da Ç harfi yoktur. Türkçe mi yoksa hangi dildir bilmezler, zaten bilseler, hadis de peygamberin ''Ben sizin çobanınızım.'' dediğini iddaa etmezlerdi. Böyle bir hadis yok dediğim de hadisi inkar etmekle suçlayanlar oldu, fakat biz hadisleri inkar ediyoruz diyenler de zaten Buharide Muslimde bu hadis var fakat uyduruk diyorlar, Kurana aykırı zanediyorlar. İlahiyatçısının da profesörünün de  durumları bu;

Hadisleri inkar etmeyen profesörler bile şöyle dediler;

“Çoban-sürü istiâre (benzetme)siyle sorumluluk bilincinin önemine vurgu yapılan bu hadiste, bir yandan akıllı ve ergen bütün bireylerin sorumluluğuna atıfta bulunulurken, diğer yandan idarecilik ve aile yönetimi gibi başkalarına karşı yükümlülük içeren görevleri üstlenenlerin daha ağır bir mesuliyet taşıdıklarına işaret edilmektedir.”                                                                                                                                                                   Hadisleri inkar eden profesörler ise zaten uydurma bu hadis Kuran tam tersini diyor dedikleri malum.

Hal böyle olunca ve bu işin profesörü denilenler hadisde ne denildiğini bilemeyince benim konuyu bilimsel olarak açıklamam gerekiyor. İlk olarak;

Bu hadis Kuranda ''Raina demeyin, unzurna deyin'' ayetiyle çelişmiyor, bilakis ayeti tasdikliyor ve tefsir ediyor. Yanlış tercümeyle dahi hadis şöyle;

     Abdullah b. Ömer (ra)'in naklettiği bir hadiste Allah Rasûlu şöyle buyurdular: "Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek, aile halkının çobanıdır. Kadın, kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz." (Buharî, Nikah, 91) 

Hadis de çoban demiyor, Rai diyor. Ayette; ''Raina demeyin.'' yazıyor. Hadis ''Hepiniz raisiniz'' diyor. Herkes Rai olduğuna göre raina demeyin ayetin tefsirini bizzat peygamber yapmış. İkinci olarak;

Arabça Rai kelimesinin  Farsçaya tercümesi Ban kelimesidir, Çoban değil, ve çoban diye bir kelime Farsçada bile yok, dünyanın hiçbir dilinde yok. Türkler kendileri ''ço'' yu uydurmuşlar. Davar çobanları sürülerini sevkederlerken çooo hooo gibi sesler çıkarmalarından esinlenmş olabilirler. 2. hece ''Ban'' Farsçadır ve doğrudur. 1. hecesi Farsçada şu şekildir. Bilimsel analiz;

Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde fşu- "davar" demek, pāna- "koruyan, gözeten"  demek. Yani davarları koruyan gözeten demek. Farsça yazımı şöyledir, شبان Fonetik okunuş: Şu-ban. Türkçesi, Çoban olarak kabul edelim 1. Tespit;

Davar yerine konulmayı da kabul ettiler diyelim. Herkes öldürülüyor, malları paraları evlatları özgürlükleri herşeyleri gaspediliyor, önceki makalelerimde örnekleri vardır. Hani nerede davarları koruyan gözeten!? Yok, yani çoban yok, o zaman yıllardır  çobanım/z diyen/ler yalancı/lar demektir. 2. Tespit:

Çoban sadece davar sürüsünü(yani küçükbaş hayvanları koyun, keçi gibi) kurtlardan koruyup gözetene denilir, sığır gibi büyükbaş hayvanları koruyup gözetene dahi çoban denilmez. Sığırtmaç denilir, alternatif olarak Gavani, Güvan denilir. Deve çobanına Ebbal, Hadda denilir. 

İnsanları küçükbaş büyükbaş demeden koruyup gözetene ise Ba(şka)n denilir, yani farsçası Ban, ve Arapçası Rai. 

Çobanım diyen krallar binlerce korumayla gezerlerken, Fatma Salman Kotan gibi boşandığı kocasına karşı korumalar verilenleri, ve Gülşah öğretmen gibi valiye yetkili her makama defalarca ''Can güvenliğim yok'' diyerek çıkmasına rağmen, Vali yardımcısının ''Ölüm Allahın emri en fazla öldürüleceksin'' dediğine dair arkasında vasiyet gibi dilekçe bırakarak, Dünya İnsan Hakları gününden 3 gün önce boşandığı kocası tarafından sokak ortasında öldürülen binlerce kişi dikkatı nazara alındığında;

Gülşah öğretmen gibiler küçükbaş hayvanlara

Fatma Salman Kotan gibiler büyükbaş hayvanlara karşılık geliyor ise, Çoban kelimesi yanlış olmaktadır, Sığırtmaç doğru olabilir. Kesinlikle hiçbir insan davar ya da sığır yerine konulamaz, ve hiçbir hakları gaspedilmeyen sokak ortasında öldürülmeyenler dahi hakaret haksızlığına uğramış demek olur, ve dava açma hakları normalde olmasına rağmen olamaz, ya da açamazlar korkarlar, ya da başkanı olan başka bir ülkeye gitmek istemeye hakları olur, zaten gitmek isteyenin biletini de alacağız sözü de verilmiştir.

Bu makalenin amacı bilimsel analizlerle okuyanları bilgilendirmektir, Böyle bir hadis yok diyenlere ''Bu hadisi anlayan anlar, anlamayan anlamaz.'' diyen akıl sahibi okuyanlar okuduklarında neyi anlayıp neyi anlamadıklarını anlayacaklardır. Çünkü hadis zanettiklerinden anlanacak bir durum yoktur.

Bir yaşlı kadına, yaşlı kadınlar cennete giremez dediğinde kadının üzülmesiyle genç olarak girerler diyen, bir sahabiye gözünde ak var diye latife yaptığında gözündeki akı arayan sahabeye herkesin gözünde ak var, latife de olsa yalan söylemem diyen, bir sahabinin;                                                                                                           - Mümin zina eder mi? sorusuna                                                                                                                                    Evet diye cevap veren                                                                                                                                         - Mümin yalan söyler mi sorusuna                                                                                                                                Hayır, Mümin asla yalan söylemez  diye cevap veren peygamber insanları davar kendini de çoban görmez ve yalan söylemez, yalan söyleyenler peygambere isnat ederler, bilmeyenler de bu hadis uyduruk derler.                1300 senesinden önce çobana ne dediklerini bilmeyenler https://www.etimolojiturkce.com/kelime/%C3%A7oban 600 yılında Arabların ne dediklerini nereden bilebilirler. Şu anda bile Rainin anlamı koruyup gözetendir.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
TEORİ Ve İNANÇ FARKI - 8 Bilim / Teknik 14.07.2019
FARKI BİLMEK ve FARKI FARKETMEK FARKI -7 Bilim / Teknik 16.05.2019
ALGI ve VERGİ FARKI - 6(Bir tanım, bir soru, bir tez ya da teori) Bilim / Teknik 10.05.2019
TEK YOL HİCRET (Hidayet nedir?) Bilim / Teknik 20.04.2019
İDDİA Ve İSPAT FARKI - 4 Bilim / Teknik 25.12.2018
Başlık Kategori Yayın Tarihi
GELECEĞİN YENİ SEKTÖRÜ "KODLAMA" Bilim / Teknik 10.02.2021
Teknik Düşünceler 25- Mutasyon Bilim / Teknik 02.01.2021
Teknik Düşünceler 1 - Çip Bilim / Teknik 16.05.2020
Sosyal Bilimci'den Evrim Dersi Bilim / Teknik 04.02.2020
Corona 4.0 Bilim / Teknik 28.01.2020

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.