YENİ TÜRKİYE İMİŞ

Ekonomi yine özel sektör yani kapıtalizım(kapitalizm) ile yönetiliyor, devlet yine siyaset denilen yandaşlık, cehalet ve nefsle yönetiliyor; genelevler yine açık, bikinili-mayolu çıplak pılajlar(plajlar) yine var, akıldışı-ahlakdışı moda ve ünlüler yine ülkede baştaçı; zina yine suç değil, eşcinsellik yine serbest; nesi yeni Akp dönemi Türkiyesi'nin?

'Yeni Türkiye' de Türkiye siyaset ve özel sektör yani cehalet ve nefs yerine felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri ile mi yönetilir olmuş?

'Yeni Türkiye'den kasıt yeni binaların yeniliği, yeni arabaların yeniliği ise yeni; ancak bu yenilik nitel değil nicel, manevi değil maddi bir yenilik; bunun nesi övünç? Afrika'da kabile reisi Mercedes, uydu telefonu, bilgisayar, internet, çamaşır makinesi, buzdolabı, mikro dalga fırın, bulaşık makinesi kulanmaya başlayınca o kabile 'Yeni' mi oluyor; bakın Afrika 21. yüzyılda bile, bunca gökdelenine karşın yine 'bildiğimiz Afrika'.

Demokrasici, laiklikçi, bilimsel Atatürk Türkiyesi'nin yerine; taht aşkı, taht nefsi için öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini bile öldürten; karılarından başka bir de cariye adı altında çocuk yaşta sayısız kapatması olan, ekonomisi halkını ve öteki halkları sömürmek üzerine kurulu olan, Türkçe ile ilgisiz, gerçek adalet ile ilgisiz, bilimsel olmayan, astığı astık-kestiği kestik, dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı Osmanlı hanedanlığı diktatörlüğünü baştaçı eden bir ülke kurmak mı 'yeni'lik? Demek mi bu zihiniyet(zihniyet) yeni bir ceptelefonu(cep telefonu) satın alınca kendisini yeni sanan nicel, maddiyatçı, tuhaf, akıldışı, mantıkdışı, tutarsız, bilimdışı, dine aykırı bir zihiniyet?

Yeni nedir? Niceli olarak yeni vardır yani eski bir buzdolabının yerine yenisini getirirsin, yeni olur; bir de nitel yenilik vardır yani örnek ki artık fala, büyüye, astrolojiye, bilimdışı şeylere inanmazsın. Peki Akp döneminde Türkiye hangi nitel yeniliğe sahip olmuştur? Örnek ki din diye Arabçılık, Osmanlıcılık, siyasi iktidar yandaşlığı, düzen yandaşlığı, bilimdışılık yerine; dini bilimsel olarak tanımlayan Din hadisileri mi öğretilmeye başlanmıştır? Yollar, köprüler, şehir hastahanesileri, havalimanıları, metrolar, hızlı tırenler(trenler) nicel yeniliktir, nitel değil yani bunlar Hitler Almanyası'nda da olurdu, Afrika'da da olur. Yeni bir maddiyatı parası olan herkes satın alabilir ancak alim, alime bir ruha sahip olmak para ile satın alınamaz; Akp'nin 'yeni' dediği Türkiye para ile olan şeyler ile bilimdışı olan ve Din hadisileri'ne aykırı şeylerdir. Nitel olarak ne yapmıştır Akp; zinayı mı yasaklamıştır, eşcinselliği mi yasaklamıştır, çıplaklığı mı yasaklamıştır, akıldışı-ahlakdışı modayı mı yasaklamıştır; Türkiye'yi işçi ölümlü iş kazasılarında(kazalarında) ve yolsuzlukta Avrupa birincisi olmaktan mı çıkarmıştır? Ne yapmıştır Akp; müteahitlere iş yaptırmıştır, devletin yani milletin fabrikalarını yani servetlerini özelleştirme adı altında kapitalistlere yani sömürgenlere satmıştır ancak tuhaf ki ülkede 16 yıllık Akp döneminde ülkenin insani hayatında hiçbir bilimsel ilerleme olmamıştır, bu nedenle de sokaklar suç olarak adeta Eski Texas'a dönmüştür oysa nitel olarak ilerleyen bir ülkede suçların, iş kazasılarının ve yolsuzlukların artması değil azalması gerekir. Oysa Akp dönemi Türkiye nitel olarak o kadar gerilemiştir, o kadar eskiye götürülmüştür ki eskiden suç olan zina bile Akp Türkiyesi'nde suç değildir; eskiden bebeklere ve çocuklara zorunlu olan sağlık aşısıları(aşıları) Akp Türkiyesi'nde zorunlu değildir artık; bu mu 'yeni'lik?

İslamiyet dini inançı bir önceki dini inança göre neden yeni idi? Çünkü daha doğru şeyleri içeriyordu örnek ki putlara tapmamak, putlara inanmamak gibi yani eğer İslamiyet dini inançı da putlara tapmayı içerse idi eski dini inança göre yalnızca zaman olarak yani nicelik olarak yeni olacaktı, nitelik olarak değil ancak Akp dönemi Türkiyesi'nde ekonomi yine kapitalistlerin elindedir, ülke yönetimi yine siyasi parti denilen şirketlerin elindedir, bunun neresi 'yeni'lik?

Örnek ki Abd Türkiye'yi işgal etse ve Türkiye'de heryere uzay üssü kursa, Türkiye'yi Mars'a götürse, asgari ücreti 10.000 Tl yapsa, herkese bedava ev ve araba verse; Türkiye nitel olarak 'yeni Türkiye' mi olacak?

Millete Avm'de naylon poşet vermek yerine evinden bez torba ya da kullanılmış naylon poşet getirtmek mi 'yeni'lik?

Demokrasiyi, laikliği, bilimselliği, medeniliği, Atatürk'ü, Lozan anlaşması'nı övmek yerine astığıastıkkestiğikestik Osmanlı sultanılarını övmek mi 'yeni'lik?

Asgari ücreti milli gelire ve insanca yaşama hakkına göre değil de hala pazardaki sebze, meyva(meyve) fiyatılarına(fiyatlarına) göre belirlemek mi 'yeni'lik?

Örnek ki bir mahalleye yeni bir kabadayı gelse, mahalle nitel olarak 'yeni mahalle' mi olacak?

Örnek ki yeni bir araba almakla nitel olarak 'yeni insan' olunmaz.

Örnek ki yılan, derisini değiştirmekle 'yeni yılan' olmaz.

Örnek ki falcılık ya da büyücülük öğreten eski bir okul yıkılsa, yerine aynı eğitimi veren yeni bir okul yapılsa; o okul nitel olarak 'yeni okul' mu olacak?

'Yeni'lik A partisinin yerine B partisinin gelmesi değildir; felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne daha çok yaklaşmaktır yoksa falanca yeni bir evlilik yapsa eşi 'yeni' eş olur; felsefede, bilimde, Din hadisileri'nde 'yeni'lik böyle nicel, sıradan, tikel, maddi bir yenilik değildir.

Tersi de olabilir yani örnek ki yeni teknoloji birşeyi yasaklayıp, kaldırıp, yerine eski teknoloji birşeyi koymak, getirmek de 'yeni' düzen olabilir örnek ki motorlu araçları yasaklayıp, motorlu araçlar yerine kağnı kullanımını zorunlu yapan bir ülke düzeni, devlet düzeni yani bir düzen de kurulabilir, ve bu düzen 'eski' düzene göre 'yeni' düzen olur ki Akp'nin yaptığı da nicel açıdan yeni birşeyi getirip 'yeni' olduğunu ileri sürmektir, nitel açıdan da örnek ki motorlu taşıtları yasaklayıp yerlerine örnek ki kağnı koymak gibidir yani Akp nicel açıdan ülkeye beton, metal eklemeler yapan bir 'yeni'dir ancak demokrasi, laiklik, bilimsellik yerine Osmanlı hanedanlığı diktatörlüğünü yani nitel bir geriyi getirmek istemekle gerçekte 'eski'dir.

Gerçek ki ancak cehalet ya da nefs için nicel yenilik 'yeni olmak'tır; bilim/ilim için 'yeni olmak' ise ancak nitel olarak yeni olmaktır.

Ülkedeki tüm matbaa makinesileri yeni matbaa makinesi olunca Türkiye 'Yeni Türkiye' olmaz; kafalar felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile değişirse; Türkiye ancak felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile yönetilirse Türkiye ancak 'Yeni Türkiye' olur.

Akp'cilerin 'Eski Türkiye' dediği Türkiye nitel olarak Akp'nin Türkiyesi'nden de yeni yani ileri idi çünkü örnek ki hiçdeğilse zina, eşcinsellik, bikini/mayo, mini etek, daracık giyinmek, açıksaçık giyinmek, çıplaklık ayıp sayılıyordu, ve 'ayıp' kavramı değil gökdelenlerden, Mars'a gitmekten bile nitel olarak üstündür yani Akp'cilerin önce felsefe, bilim, ve din hadisileri'ni öğrenmeleri gerekir topluma akıl vermekten ve topluma alimlik, liderlik, önderlik taslamaktan önce.

Türkiye ne zaman felsefe, bilim, ve Din hadisileri düzeni, ülkesi olarak kurulur; işte ancak o zaman Türkiye 'Yeni Türkiye' olur.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 20.1.19/17.42