DİN HADİSİLERİ İSLAMI

Dini inançlılar dini inançlarını ve dini keyiflerine göre seçim sanıyor olmalılar çünkü Yahudilik dini inançında(inancında) da, Hıristiyanlık(Hristiyanlık) dini inançında da, İslamiyet dini inançında çıplaklık, sütyen-külot ortalıkta dolaşmak, ahlaka aykırı giyim, utanmazlık yasak olmasına karşın ortalık bikinili, mayolu, mini etekli, mini şortlu, daracık giyimli, açıksaçık giyimli, cinsel sunum giyimli, cinsel tahrik giyimli sözde Yahudiler, sözde Hıristiyanlar, sözde Müslümanlar ile dolmakta; ve Müslüman olduğunu söyleyen ülkemizde bile bikinili, mayolu turistler gelecek, döviz bırakacaklar diye adeta bayram edilmekte, ve Diyanet te bu konuda hiç laf etmemektedir.

Dini inanç başka, din başkadır. Dini inanç inançtır yani insanlar, toplumlar istedikleri şeylere 'doğru, gerçek, iyi' diye inanabilirler, örnek ki Afrika'daki bir kabilede erkek çocuklar kabilenin dini inançı gereği eşcinsel yapılmaları için eşcinsel erkeklere verilmektedir bir süre.

Oysa din gizli olarak, 1400 yıldır da dahi Arab Muhammed ile bilim ve ahlak demektir ki Muhammed'in dini tanımlayan, dinin ne olduğunu anlatan, dinin ne olduğunu açıklayan sözlerini(hadisleri) üç-beş yıl önce internette yayınladım.

Yani dini tanımlayan Din hadisileri'ne(hadisleri'ne) göre her dini inanç din değildir, din de dini inanç değildir. Din hadisileri'ne göre; din olmak için önce bilim/ilim yani bilimsel ve ahlak zorunludur. Bu nedenle ki kutsal kitapları örnek ki dünyanın düz olduğunu yazan ya da bilimdışı, bilime aykırı ya da ahlaka ya da vicdana ya da insanlığa aykırı şeyler yazan dini inançlar din değil, dini inançtır ki örnek ki Yahudilik örnek ki hem dünyayı düz olarak tanımlaması yani bilime aykırılığı ile hem de örnek ki 'Yahudi olmayan herkesi öldürün' gibi vicdana, insanlığa, medeniliğe aykırı emiri(emri) ile din değil dini inançtır.

Yani dinin inanç olmak kolaydır da din olmak zordur; din olmak için Din hadisileri'nin koşullarını taşımak gerekir.

Ancak taa en başından çağımıza kadar tüm dinin inançlar dine aykırı olmalarına karşın gerçekte dinin de birer parçasıdırlar çünkü kötü niyetli olmayan tüm dini inançlar gerçekte bilimsellik, zeka, akıl, mantık, ahlak, vicdan, insanca bir insanlık, insanca bir dünya arayışıdır. Yani dinin inançlar din ipine dizilmiş tespih tanesileri(taneleri) gibidirler gerçekte ya da dine giden merdivenin basamakları gibidirler ancak şimdi yani 1400 yıldır asansör yani dini tanımlayan Din hadisileri var artık, dine doğrudan götüren.

İnsanlar ve toplumlar ne önceden ne şimdi; dini tanımlayan Din hadisileri'ni yani dinin 1400 yıldır en doğru, en gerçek, en iyi, en medeni, en insanca tanımlanmış olduğunu bilmedikleri için hem dini inançlarını hem de dini kafalarına göre yorumlamaya çalışmaktadırlar, öyle ki kendi kutsal kitaplarını bile kafalarına göre yorumlamaya çalışmaktadırlar ki bunun ten tipik kanıtı kendilerine Yahudi, Hıristiyan ya da Müslüman diyen bikinililer, mayolulardır yani dine göre çıplak olarak başkalarının yanında bulunanlardır ve bunu da kendi kafalarına göre açıklamalarla hem kendi dini inançlarına hem de dine uydurmaya, yamamaya çalışmakta olmalarıdır yani örnek ki Abd'de pılajlarda(plajlarda) sütyen-külot yani bikini, mayo, boyunlarında haç kolye ile dolaşan bayanlar bunu Hıristiyanlığa uygun olarak açıklamaktadırlar yani demek ki hem dini inançlarını hem de dini anlamamışlar, öğrenmemişler demektir ki buna neden olan ilk şeyler Din hadisileri'ni öğretmeyen siyasetçiler, ve Din hadisileri'ni bilmeden din öğretmeye kalkan dini inanç kişileridir.

İslamiyet dini inançına bakalım. Dört halife dönemi sonrasından bugüne kadar bazı Müslümanlar kendilerine dua İslamiyetini yani İslamiyet'i duaya eşitleyen yaklaşımı, fal-büyü İslamiyetini yani İslamiyet'i fala-büyüye eşitleyen yaklaşımı, sünet İslamiyetini yani İslamiyet'i erkek çocuklarını sünet/sünnet ettirmeye eşitleyen yaklaşımı, hükümdarlık-padişahlık-sultanlık-emirlik-kırallık/kralliık) İslamiyeti'ni yani İslamiyet'i hükümdarlıkla uyum içinde göstermeye çalışan yaklaşımı, takı İslamiyetini yani İslamiyet'i nazar boncuğu ve muska takmak gibi şeylere eşitleyen yaklaşımı, Kabe İslamiyetini yani İslamiyet'i hac ve umreye eşitleyen yaklaşımı, namaz İslamiyetini yani İslamiyet'i namaz kılmaya eşitleyen İslamiyet'i, Kurban-Adak İslamiyetini yani İslamiyet'i adak kesmeye-Kurban bayramı'nda kurban kesmeye eşitleyen yaklaşımı, mide İslamiyetini yani nefs İslamiyetini yani İslamiyet'i lokma-helva-aşure dağıtmaya eşitleyen yaklaşımı, cep İslamiyetini yani fakirlere sadaka-para-maddi-nicel yardım vermeye eşitleyen yaklaşımı, Ramazan ayı-oruç-iftar-sahur İslamiyetini yani İslamiyet'i sahur yemeğine-iftar yemeğine-iftar yemeği vermeye-Ramazan ayı'na-yılda bir ay oruça eşitleyen yaklaşımı, ad İslamiyetini yani İslamiyet'i çocuklara Arab adları-sözcükleri koymaya eşitleyen İslamiyet'i, ticari İslamiyet'i yani İslamiyet'i İslami sözlerle ticaret yapmaya yani para kazanmaya yani servet kazanmaya eşitleyen İslamiyet'i, Şeriat İslamiyet'ini yani İslamiyet'i vahşice idamlara-linçlere eşitleyen İslamiyet'i, türban İslamiyet'ini yani İslamiyet'i başa türban takmaya eşitleyen İslamiyet'i, siyasi İslamiyet'i yani İslami sözlerle oy toplamayı yani siyaseti İslamiyet'e eşitleyen İslamiyet'i, cihad ya fa fetih İslamiyet'ini yani İslamiyet adı altında öteki ülkeleri elegeçirmeyi(ele geçirmeyi), devlet İslamiyetini yani İslamiyet'i devlet kurmaya eşitleyen yaklaşımı, terör İslamiyet'ini yani terörle İslamiyet'i egemen yapmaya çalışma halini İslamiyet'e eşitlemeyi icat ettiler. Son yıllarda birileri de bikinili-mayolu İslamiyet'i yani ahlakdışılığın İslamiyet'e aykırı olmadığını savunan yaklaşımı icat etmişlerdi.

Görüldüğü gibi İslamiyet dini inançı gerçekte mezheplerden, tarikatlardan, cemaatlerden daha yanlış hallere bölünmeye çalışılmaktadır da kaç kişi farkında acaba? Yani iş yalnızca mezheplerle, tarikatlarla, cemaatlerle sınırlı kalsa iyi. Açık ki İslamiyet dini inançı mezhep, tarikat, cemaat gibi şeylerle 1 zarar görse, yukarıda saydığım yollarla bin zarar görmektedir.

Oysa İslamiyet dini inançının dahi dini inançderi ve dinin de dinderi(peygamberi) dahi Muhammed'in İslamiyet te, din de dini tanımlayan Din hadisileri'dir temelde, özde, ve amaç olarak. Bu nedenle ki Muhammed 'Din bilimdir/ilimdir; bilim yoksa din de olmaz; bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin; alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür; dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir; sultanlara düşüpkalkan(düşüp kalkan) alimler de hırsızdır; çarşı Şeytan'ın mescididir; din utanmaktır, edep yoksa din de yoktur.' dedi.

Bakın, şuna iyice dikkat edin; Muhammed 'Din bilimdir, din utanmaktır' diyor yani 'İslamiyet bilimdir, İslamiyet utanmaktır' demiyor. Yani belli ki dini inanç ile din arasında bir fark görüyor ki belki de 'Peygamberler her bildiklerini söyleyemezler' hadisi buna denk düşmektedir. Yani açık ki Muhammed'in insanlığı götürmek istediği ilk nokta, ilk aşama dini tanımlayan Din hadisileri'dir çünkü öteki dini inançlıları, öteki milletleri Allah'a inandırmak oldukça zordur ancak tüm insanlığı, tüm dini inançlıları Din hadisileri çevresinde, Din hadisileri altında toplamak çok kolaydır, ve bu da insanlık için çok yararlıdır.

Yani din demek te Marx'ın, komünistlerin, dinsizlerin sandığı gibi halkın afyonu değil, dini tanımlayan Din hadisileri'dir; İslamiyet demek te Din hadisileri'nin anlamından açıkça ortada ki önce Din hadisileri demektir yani düşünün ki Din hadisileri'ne aykırı bir insan Müslüman da olamaz, kendini Müslüman saysa da, Din hadisileri'ne göre Müslüman sayılmaz.

Yani İslam'a giden gerçek yol yalnızca Din hadisileri'dir. Bu nedenle ki 'Ben Müslümanım' diyenlere 'Sende Din hadisileri var mı?' diye sorun; paranın kimde olduğu, kimde olmadığı belli olmaz ancak dinin de, Müslümanlığın da kimde olduğu, kimde olmadığı Din hadisileri ile apaçık belli olur. Bazı Müslümanlar derler ki 'Allah ile kulun arasına girilmez'; bu sözle, gerçek Müslüman olmayanların gizlenmesi, olağanlaştırılması sağlanır ancak Allah ile kulun arasında zaten dini tanımlayan Din hadisileri vardır yani Din hadisileri'ne aykırılık ile Allah birlikte değildir yani bu durumda Allah ile kulun arasına girilmese de kul ile Din hadisileri'nin arasına girilebilir ve girilmelidir de çünkü yoksa Kedicikler ve Aslancıklar örneğinde görüldüğü gibi gün gelir, tıpkı Batıda olduğu gibi çıplaklıkla, zina ile, eşcinsellikle, tıravestlikle(travestilikle), çıplaklıkla, fuhuşla, ahlaka aykırılıkla, utanmazlıkla İslamiyet sorunsuzlarmış, karşıt değillermiş gibi gösterilmeye ve yayılmaya çalışılabilir; ve görülmekte ki bazı siyasetçiler de oy alabilmek için buna çanaktutar(çanak tutar) durumdadırlar.

Yani özetle ki Din hadisileri'nin olduğu yerde din de, doğru İslamiyet te yani doğru Müslümanlık ta vardır; Din hadisileri'nin olmadığı yerde din de, doğru İslamiyet te yani doğru Müslümanlık ta yoktur.

Mose'ye(Musa'ya) da, Jesus'a(İsa'ya) da, Muhammed'e de 'Dinsiz' dediler. Demek ki din en doğru, en iyi biçimde dinsizlerden yani var olan hiçbir dini inançtan olmayanlardan öğrenilmekte. Kafayı bu yönde de çalıştırmak gerekir demekki(demek ki).

Benim dinden anladığım, Din hadisileri'dir; benim İslamiyet'ten anladığım, Din hadisileri'dir. Öyle ki din hadisileri ile 'Hangi hadis gerçek, hangi hadis uydurma?' da, 'Kim gerçek dinli?', 'Kim gerçek Müslüman?' da kolayca anlaşılır. Kuşkusuz ki Din hadisileri dinin de, İslamiyet'in de, dini inançlarında şifresi ve pusulasıdır.

Dini inançlar güneşi yani dini arayan mumlar gibidirler
Bildiğim tek din, Din hadisileri; bildiğim tek İslamiyet, Din hadisileri
Dini tanımlamak için, Din hadisileri'nin yoktur eşi, benzeri
Dünyayı güneş aydınlatır
Dini, insanı, ve insanlığı Din hadisileri
Din yalnızca Din hadisileri'nden anlar
Din hadisileri'den ayrılanı dine aykırılık kapar
Ey siyaset ne diye 'Din, din' derdurursun(der durursun)
Bilmez misin sen, doğduğundan beri Din hadisileri'ne, dine uzaksın
Bilmez misin insanlığın en üstün gerçeği, en üstün doğrusu Din hadisileri iken
Sen baştan beri yalan, ve insanlığa düşmansın
Sen baştan beri yalan, ve insanlığa düşmansın
Din hadisileri ruhlara güneş gibi doğacak
Din hadisileri ile tüm insanlık, tüm dünya, dinsizler bile birgün mutlaka dinli olacak.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 18.2.19/12.46


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020