AKİT MERDİVENALTISI GENELEVLER PLAJLAR SİYASET YANDAŞLIK İSLAMİYET'E AYKIRI DEĞİL Mİ?

Atatürkçülerin ya da demokrasicilerin ya da laikliklerin yapmaları gereken şeylerden biri de Atatürk düşmanlarından önce akıla aykırı, ahlaka aykırı, sağlığa aykırı, bilime aykırı şeylere karşı çıkmak ancak bunu henüz anlamış durumda değiller. Anlamıyorlar ki nefs hem en büyük cehalettir hem de tüm kötülüklerin hem nedeni hem amaçıdır; anlamıyorlar ki nefs bir kazan güzelim süte bir bardak bile olsa insan dışkısı atmak gibidir. Yani Atatürkçü olmak, demokrasici olmak, laik olmak, bilimsel olmak, solcu olmak, sosyalist olmak, komünist olmak, dinsiz olmak, dinli olmak nefse karşı olmadıkça bir anlam taşımaz.

Bu açıdan; yılbaşı kutlamak, sigara, içki, moda, pılaj(plaj), bar, pavyon, gece kulübü, diskotek, sıtriptiz(striptiz kulübü), sexshop, pirsing, dövme, cinsel sunumlu giyim, siyasi yandaşlık, siyaset, astroloji, medyumluk, falcılık gibi şeylere herşeyden önce Chp'nin ya da Atatürkçülerin karşı çıkması gerekir. Ancak anlaşılıyor ki henüz Atatürk'ün 'Ben insanın/sıporcunun/sporcunun ahlaklısını isterim/severim' sözünü de, 'Hayatta en doğru olan bilimdir' sözünü de anlayabilmiş halde değiller; belli ki Atatürkçülük, demokrasi, laiklik, önder, lider, çözüm, kurtuluş diye nefsin peşine takılmış durumdalar.

Akit adlı merdivenaltı gazete yani açık ki Akit adlı merdivenaltı dünya 'Yılbaşı kutlamak mü'mine haramdır' diye başlık atmış. Yani bir de 'mümine' değil 'mü'mine' yazmış; Arabçaya gösterdiği bu duyarlılığı Türkçeye de gösterse hem kendisi için hem Türkiye için en doğrusu, en iyisi, en güzeli olurdu.

Neden merdivenaltı? Çünkü dürüst, güvenilir, tarafsız, artniyetsiz, bilimsel, adil yani dini tanımlayan Din hadisileri'ne de, bilimselliğe de uygun değil; öyle ki örnek ki Akit dünyasında Atatürk'e hakaretlere az tanık olmadı bu ülke ve dünya. Şunu da belirtmek gerekir ki Atatürk düşmanlığı da nefs gibidir; yani Atatürk düşmanlığı ya akıl-ruh sağlıksızlığıdır ya Türkiye'ye karşı doğrudan ya da dolaylı, kasıtlı ya da kasıtsız ajanlıktır çünkü Atatürk düşmanı olmak demek Türkiye cumhuriyeti devleti düşmanı da olmak demektir ya da dine aykırılıktır.

Anlaşılıyor ki Akit dünyası da dini tanımlayan Din hadisileri'ni henüz öğrenememiş durumda. Çünkü Din hadisileri'ne göre din 'Tarafsız olmaktır, güvenilir olmaktır, dürüst olmaktır, adil olmaktır, bilimsel olmaktır, ahlaklı olmaktır, nefssiz olmaktır'. Oysa Akit dünyasının Akp'ciliği yani siyasi yandaşlığı bile Din hadisileri'ne aykırıdır çünkü siyaset te cehalet ve nefstir yani dine en büyük düşman iki şey, ve dinin en karşı olduğu iki şey. Yani Atatürkçülerin öğrenmesi gereken şeyler kadar; Atatürk düşmanılarının da öğrenmesi gereken şeyler var; dinsizlerin öğrenmesi gereken şeyler kadar, din düşmanlarının da öğrenmesi gereken şeyler var.

Görülmekte ki Akit dünyasının yılbaşı karşıtlığı gerçekte, özünde, içeriğinde, nedeninde ve amaçında genelde din, özelde ise İslamiyet amaçlı değildir çünkü hem en başta siyasi yandaşlık yapmakta yani dine ters düşmektedir hem de örnek ki 'Genelevler, pılajlar(plajlar), zinanın yasak olmaması, eşcinselliğin yasak olmaması, siyaset dine aykırıdır, özel sektör dine aykırıdır, moda dine aykırıdır, yandaş medya dine aykırıdır' gibi şeyler söylememektedir ya da söylememiştir. Akit dünyasının haberlerine bakarsanız Akp'ye muhalif olanlara sokak ağızlı hakaretler içerdiği görülür yani Akit dünyası adeta 'Ya Akp'cisin, ya düşmanım' demektedir; bu mudur din, İslamiyet? Buradan anlaşılıyor ki Akit dünyasının amaçı din ya da İslamiyet falan değil siyasettir, ticarettir, siyasi yandaşlıktır yani bilinen adı ile merdivenaltı'lıktır.

Akit dünyası bir de bilmelidir ki taht için bebek, çocuk kardeşlerini; öz annelerini, öz babalarını öldürtmüş Osmanlı hanedanlığı da; Osmanlı gibi sömürgecilik yapmak ta dine aykırıdır.

Anlaşılıyor ki Akit dünyasının dinle ya da İslamiyet ile ilgisi ancak hayali ya da göstermelik birşeydir.

Gerçek ki siyasetin yanında yer almak dine aykırıdır da; sürekli olarak yolsuzluk, hukuksuzluk, rüşvetlerle, adaletsizlik, siyaset, muhalefete sokakvari hakaret, para, servet, siyasi yandaşlık , Atatürk düşmanlığı, bilimsellik düşmanlığı, israf gibi şeylerle suçlanılan Akp'nin yanında yer almak daha da aykırıdır. Yani açık ki Akit dünyası hiç boşuboşuna dinden imandan söz etmesin çünkü açık ki dinle, imanla arasında yıldızlar kadar uzaklık, fark, zıtlık var.

Haydi; Akit dünyası birgünden bir güne Akp'yi ve Erdoğan'ı da eleştirsin de görelim? Yani yandaşlık ortada, dürüst olmamak ortada, güvenilir olmamak ortada, Din hadisileri'ne yani dine aykırılık ortada.

Akit dünyasının Din hadisileri kadar Türkçeden ya da mantıktan da uzaklığı şöyle görülmektedir ki 'Yılbaşı kutlamak mü'mine haramdır' demiş; yani bu durumda mü'mineye helal oluyor; ve Akit Tv Kuran'da ya da hadislerde göstersin bakalım 'Yılbaşı kutlamak mü'mine haramdır' diye bir söz? Yani biraz mantıklı olsa 'Yılbaşı kutlamak İslamiyet'e aykırı' demesi gerekirdi yani 'haram' demesi ya cehalet ya artniyet, kötüniyet. Yani belli ki Akit dünyası daha dinin d'sini, İslamiyet'in İ'sini, Din hadisileri'ni bile öğrenmeden fetvacılığa başlamış?

Haydi Akit dünyası 'Genelevler, plajlar, zina, eşcinsellik, siyaset, Osmanlı İslam'a aykırıdır' da de?

Peki ezanı makamlı okumak İslamiyet'e aykırı değil mi; Ramazan gecesileri davul çalmak İslamiyet'e aykırı değil mi? Hoparlörle ezan okumak İslamiyet'e aykırı değil mi? Bir kişinin hem cumhurbaşkanı hem siyasi parti başkanı olması İslamiyet'e aykırı değil mi?

Atatürk düşmanı olmak, Atatürk'e hakaret etmek te, Osmanlıcılık ta, Arabçılık ta dine aykırıdır zaten. Yani Atatürk düşmanlığının olduğu yerde ya akıl-ruh sorunu ya ajanlık ya dine aykırılık vardır.

Akit dünyası sanıyor olmalı ki din siyaset ya da para ile yapılıyor; öyle ise şunu öğrensin: Din yalnızca Din hadisileri ile olur; gerisi ya rivayet ya şikayettir.

Yani Akit dünyası bilmeli ki yılbaşı kutlamaktan önce kendisi dine aykırı.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 31.12.18/11.42


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AHLAKSIZLIK (ŞİİR) Şiir 14.05.2021
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020