İNSANLIĞA YENİ BİR DİN GEREK

Dini inançlıların bilimdışı, akıldışı, vicdandışı hallerine bakıyorum; diyorum ki 'Dini inançlı olmak yanlış ve kötü birşey'.

Dini inançsızların ahlakdışı, ahlaka aykırı hallerine bakıyorum; diyorum ki 'Dini inançsız olmak ta yanlış ve kötü birşey'.

Öyle ise insanlığa bilimsel, ahlakçı, vicdancı yeni bir din gerek. Ve din dini tanımlayan Din hadisileri üzerine kurulu olacak çünkü İslamiyet dinin inançının(inancının) ve insanlığın en büyük dahisi, en büyük önderi Muhammed tarihte ilk kez olarak, bundan 1400 yıl önce, dini 'Din bilimdir/ilimdir, ahlaktır, vicdandır, merhamettir, medeniliktir, nefssizliktir' olarak tanımlamış yani doğru din konusunda ilk söz sahibi o; yani Din hadisileri dinin temeli olarak alınmazsa; din Din hadisileri'ni içermezse, dışlarsa dinin anlamı, gereği kalmaz, ve artık hiçkimse de kalkıp dini 'Din bilimdir, ahlaktır, vicdandır, merhamettir, medeniliktir, nefssizliktir olarak ben tanımladım' diyemez çünkü Muhammed 1400 yıl önce bunu yapmış, bunu başarmış yani binanın kabasını yapmış yani bu saatten sonra Muhammed'i inkar etmek, dışlamak, görmezden gelmek herşeyden önce felsefeye ve bilime ihanet olur yani herkesin hakkını kendisine vermek gerekir, adam bunu o yokluklar ve eğitimsizlik içinde 1400 yıl önce başarmış, bu açıdan saygı ve sevgi duymak gerekir. Yani ya Din hadisileri ile, Din hadisileri'li ile din olur ya da din de, insanca insanlık ta yok olur ve dünya ya savaş alanına döner ya hayvansı bir utanmazlığa. Yani gerçek ki ortada; Batının da başardığı şeyler var, Arabların da başardığı şeyler; öteki dini inançlıların da başardıkları şeyler var, Müslümanların da.

Yani ne dini inançlılar ya da dini inançlar çözüm ne de dini inançsızlar ya da dinsizler; çözüm dini tanımlayan bilimsel, medeni, insancı ve evrensel Din hadisileri üzerine kurulu din. İnsanlık artık bunu görmeli ve Din hadisileri'nde birleşmeli. Yani gerçek, doğru, tek dünya dininin temeli yalnızca Din hadisileri'dir.

Din hadisileri üzerine kurulu din dinsizliği de yok edecektir çünkü bu dinde ilah, doğaüstülük, bilimdışılık yok; dini inançlıları da dinsizleri de birleştirecektir çünkü dini inançlıların aradığı herşey Din hadisileri'nde var.

Zaten gerçek ki başlangıçından(başlangıcından) günümüze kadar dini inançın evrensel tarihi Din hadisileri'ne ulaşmaktır yani bilime, mantığa, gerçeklere, doğrulara, ahlaka, vicdana, merhamete, dürüstlüğe, iyiniyete, adilliğe, medeniliğe, nefssizliğe.

Yani gerçek ki dini inançlar var olduğu sürece insanlık asla biraraya(bir araya) gelemez; dünyada barış, huzur, güven asla kurulamaz çünkü örnek ki her dini inanç öteki dini inançlıları düşman, kötü gösteriyor, ve öyle ki Yahudilik dini inançı 'Yahudi olmayanları öldürün, yok edin, dünya yalnızca Yahudilerindir' diyor.

Din denilenlere bakıldığında 'İnanıyoruz' dedikleri yani inançı yani biatı yani sorgusuzluğu, eleştirisizliği baştaçı ettikleri görülür oysa din inanç değil bilimdir çünkü Dini tanımlayan Din hadisileri 'Din bilimdir/ilimdir, ilim yoksa din de yoktur; bilim/ilim/ilm/bilm Çin'de olsa gidip öğrenin' demiştir ki Çin'de öğrenilecek olan şey bugün bilim dediğimiz şeydir; ve bilim de sorgulamaktır, eleştirmektir, itirazdır oysa ilahlara inananlar ilahlara itiraz edemezler oysa bilim tarihi itirazlarla da ilerler yani bakın birzamanlar(bir zamanlar) matematik 'Bir üçgenin iç açısıları(açıları) toplamı yalnızca 360 derecedir' diyordu, sonra bir matematikçi gelip itiraz etdi(etti) ve matematik artık 'Bir üçgenin iç açısıları toplamı yalnızca 360 derecedir' demiyor oysa din denilenlere bakıldığında itiraz içermedikleri görülür yani onlar derler ki 'Ben ne dersem ona inanacaksınız, beni asla sorgulamayacaksınız' oysa 'Din ilimdir/bilimdir' hadisi dinde sorgulamanın, eleştirmenin, itiraz etmenin de olduğunu gösterir yani bakın tüm kutsal kitaplarda dünyanın düz olduğu ve dönmediği ileri sürülmektedir ki Mısır'da bir müftü de zaten bu nedenle 'Dünya dönmüyor' dedi yani kutsal kitabı 'Dünya dönüyor' deseydi bunu diyemezdi yani kutsal kitabı 'Dünya dönmüyor' dediği için o da 'Dünya dönmüyor' dedi yani kendi kafasına göre davranmadı, kendi kafasına göre demedi onu. Zaten dünyanın 21. yüzyılda bile hala savaş içinde olması din denilenlerin dini bilim olarak tanımamaları yüzündendir çünkü bilimin olmadığı yerde birlik değil çözümsüzlükler, tıkanmalar, gerilimler, düşmanlıklar, kinler, savaşlar olur.

Yani bakın; hem dinli olduklarını söylüyorlar hem de herkesin içinde bikini, mayo dedikleri sütyen-külot ile dolaşıyorlar çünkü dini bilim olarak değil inanç olarak biliyorlar yani dini 'Ben nasıl inanıyorsam öyledir' diye biliyorlar oysa dinin bilim olduğunu yani mantık olduğunu bilseler keyiflerine göre davranamazlar. Ve yine örnek ki hem dinli olduklarını söylüyorlar hem de fala, büyüye, astrolojiye inanıyorlar çünkü dinin bilim değil inanç, inanış olduğunu sanıyorlar oysa dinin inanç, inanış değil bilim olduğunu bilseler böyle yapamazlar.

Görülen ki 'din denilenler' gerçekte din değil, dini inançtır tıpkı kimya öncesi simya gibi.

Gerçek ki barış, huzur, güven dolu bir dünya için çözüm yalnızca Din hadisileri üzerine kurulu dindir.

Yani ya din vardır ya da yoktur; din Din hadisileri üzerine kurulu ise din vardır, değilse yoktur, yoksa da Din hadisileri ile var edilmelidir çünkü Din hadisileri doğru, ve bilime uygunluktur, ve bilime uygun birşey dışlanamaz, önlenemez, engellenemez. Zaten din dini inançların içlerinde yani dini inanç tarihinde vardı, ve dini tanımlayan Din hadisileri ile iyice açığa çıkmıştır, somutlaşmıştır, belirginleşmiştir. Dinde yalnızca Din hadisileri vardır oysa dini inançta ya da inançta bilime aykırı, ahlaka aykırı, akıla aykırı, insanlığa aykırı şeylere bile inanılabilir. Yani artık; insan ya Din hadisileri'ne uyar, dinli olur ya da uymaz, dini inançlı olur, insanlığın en büyük seçimi budur artık. Bu nedenle ki günümüzde siyaset ve özel sektör yani kapitalizım(kapitalizm) Din hadisileri'nin öğrenilmemesi için didinmektedir ve Din hadisileri'ne aykırı şeyleri, hayatı din diye toplumlara, insanlığa pompalamaya çalışmaktadır çünkü Din hadisileri'ni öğrendiğinde toplumların, insanlığın gözleriaçılacaktır(gözleri açılacaktır) ve birer cehalet, sömürü, ahlaka aykırılık, akıla aykırılık, bilime aykırılık ve nefs olan yani dine zıt herşey olan siyasete de, özel sektöre de karşı çıkılacaktır yani gerçekte bir siyasetçinin ya da kapitalistin 'Ben dinliyim' demesi bir simyacının 'Ben kimyacıyım' ya da bir üfürükçünün 'Ben tıpçıyım' demesi gibidir ki bu nedenle ki zaten siyaset te, özel sektör de yalnızca sömürmek üzerine değil aldatmak, yanıltmak üzerine de kuruludur yani örnek ki 1. ve 2. dünya savaşıları'nın nedeni Din hadisileri'nin bilinmemesidir, dünyanın Din hadisileri üzerine kurulu olmamasıdır ki tarihe bakın zaten din diye katliamlar, vahşetler yapılmıştır, ve günümüz de aynı durum vardır oysa din demek Din hadisileri'dir ve Din hadisileri de savaş değil bilimdir, medeniliktir, ahlaktır, vicdandır, merhamettir, sevgidir, insanlıktır yani din diye ortalıkta sütyen-külot dolaşan bir insanlık yarınbirgün de din diye savaş çıkaracaktır kuşkusuzki(kuşkusuz ki).

İnsanlığın, dünyanın, ülkelerin tek doğru kurtuluşu, tek doğru çözümü yalnızca Din hadisileri'dir. Öyle ki Din hadisileri olmazsa felsefe, bilim, teknoloji, medeniyet bile yanlışa, kötüye gider. Görüyorsunuz işte ortalıkta sütyen-külot dolaşan dini inançlıları; kendilerine üçüncü bir meme(göğüs) taktıran dini inançlı bayanları(kadınları); üstleribaşları(üstleri başları) takı, dövme dolmuş dini inançlıları; 'Dünya dönmüyor' diyen dini inançlıları. Kuşkusuz ki insanlığı kurtaracak tek şey Din hadisileri'dir; İbrahim'in(Abraham'ın), Musa'nın(Mose'nin), İsa'nın(Jesus'un), Muhammed'in de; dini inanç tarihinin de insanlığa anlatmak istediği bu idi; dünya kabuğunun içindeki gerçek te bu idi zaten; ancak siyaset ve özel sektör üniversite mezunu olsa da cehalet ve nefs olduğu için bunu anlamaz zaten, kuşkusuz ki onların amaçı dünya kazançıdır(kazancıdır).

Yani ya Muhammed Din hadisileri'ni demiştir, din vardır, din dünyaya gelmiştir; ya da dememiştir, din yoktur, inanç vardır yani din henüz var olmamıştır, din henüz insanlığa, dünyaya gelmemiştir, din henüz simya aşamasındadır. Ancak gerçek ki Muhammed dememiş olsa da zaten Din hadisileri dini inanç tarihinin, ve dini inançların içlerinde saklı, gizli, öz olarak vardır, Muhammed bunu tanımlamıştır; yani İbrahim putları kırarken de aradığı, istediği gerçekte Din hadisileri idi, Musa'nın(Mose'nin firavuna isyanı da, İsa'nın(Jesus'un) Ferisiler'e isyanı da, Muhammed Nur dağı'na çıkarken de, ancak insanlık ne yazık ki hükümdarlara, kapitalistlere, siyasetçilere ve modaya yani cehalete ve nefse boyuneğmekten(boyun eğmekten) henüz bu gerçeği, doğruyu görememiştir, anlayamamıştır.

Din hadisileri'ne özgürlük! Dünyayı siyaset ve özel sektör değil Din hadisileri yönetmelidir! Öyle ki Din hadisileri yalnızca dünyanın, insanlığın değil; felsefenin, bilimin bile önderidir çünkü Din hadisileri olmazsa dünya, insanlık ta; felsefe de, bilim de, teknoloji de yanlış yöne, yanlış yola gider yani Din hadisileri insanlığı, dünyayı, var olmayı, insan olmayı, barışı, sevgiyi, demokrasiyi, özgürlüğü doğruya götüren tek pusuladır, tek haritadır.

Yani var olan dini inançları din sayarsak insanlığa, dünyaya yeni bir din gerek, ve Din hadisileri'ne uygun bir din gerek; var olan dini inançları din saymazsak ta insanlığa, dünyaya din gerek. Ben Muhammed'i destekliyorum; din demek dini tanımlayan Din hadisileri demektir yani özetle bilim, ahlak, merhamet, dürüstlük, adillik, medenilik, nefssizlik yani en üstün gerçekte, en üstün doğruda inziva. Ben de zaten buyüzden(bu yüzden); 'hiçbir dini inançtan olmayan dinli'yim çünkü din hiçbir dinin inançtan değildir, din yalnızca Din hadisileri'ndendir.

Görülüyor ki dini inançlar ne toplumlarına ne insanlığa çözüm olmuyorlar, ve üstelik te her savaşa, insanlığı her bölücülüğe, her sömürüye, her vahşete, her cehalete, her nefse, dine her aykırılığa, insanlığa her aykırılığa imzalarını atıyorlar.

Dünyadaki savaşların yüzde doksandokuzu dini inançlar yüzünden çıkmıştır oysa din savaş değil bilim öğretir; din savaşçı değil öğretmendir.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 27.12.18/08.49