Islamı doğru anlamak -7-

Allahın  ‘’Haşa’’ oğludur diye idda edenlerin diğer din mensupları ise Yahudilerdir. Onlar da Hristiyanlar gibi küfre düşmüşlerdir. Sadece akla uydukları için nefis onlara da bu inançı süslü ve çekici göstermiştir. Allahın oğludur diye ileri sürdüklerin Zatın adı Hazreti Üzeyr aleyhisselam’dır. Peki niçin onun hakkında böyle bir hitapta bulundular? Bunun sebebi ise şudur; Kendisi önce kaybolmuş ve sonra tekrar ortaya çıkmış. Tevratın yeniden doğmasına vesile olduğu için ona bu vasfı yakıştırdılar. Tevrata olan hizmetine Yahudilerin gönüllerini fethetmeye yetmiştir. Fakat akla getirmedikleri bir şey var. Oda, öldüren Allah tekrar diriltmeye kadir oluşunu. Hazreti Üzeyri öldürdü, yani uyuttu ve sonra uykusundan uyandırdı. Bu Hadis ise şöyle vuku buldu;

Birgün Hazreti Üzeyr aleyhisselam Kudüsü görmeye gittiğinde oraya virane bir vaziyette görmüş ve o şehir için üzülmüş. Kudüs hakkında;

"Acaba bu viran olmuş ölü belde bir daha canlılık kazanıp hareketli bir şehir olur mu? diye düşünmüştü." Bunun üzerine bir ibret olarak onu uykuya daldırdı. Onun hakkında Ayeti Kerime şöyle bir ifade de bulunmuştur;

 

"O kimseyi görmedin mi ki, yıkılıp harabe haline gelmiş bir beldeye uğramıştı. O zat, 'Acaba Allah bu beldeyi ölümünden sonra nasıl diriltecek?' dedi. Allah da onu öldürüverdi ve yüz sene öylece bıraktı. Sonra tekrar diriltip 'bu halde ne kadar kaldın?' diye sordu. O da 'Bir gün veya bir günden daha az' cevabını verdi. Allah ise, 'Yüz sene ölü kaldın' buyurdu. 'İşte, yiyecek ve içeceğine bak ki, hiçbiri bozulmamış. Bir de merkebine bak, kemikleri nasıl birbirinden ayrılmış, senin yüz sene ölü kaldığını gösterir. Seni ise, insanlara bir delil olsun diye öldürüp dirilttik. Şimdi de kemiklere bak, onu nasıl yerli yerine koyup üzerine et giydiriyoruz.' O da, bu delilleri böylece apaçık görünce 'Allah'ın her şeye kadir olduğunu bildim' dedi." 

 

(Bakara Suresi, 259.Ayet)

 

Yüce Yaradan olan Allah her şeye kadir olduğunu bilmek ve bunu tefekkür ederek anlayabilmek çok önemlidir. Böylelikle mantıksız düşünceler ve fikirler devreye girmiş olmaz. Eğer girilirse Insanın sonu hayır ile sonuçlanmaz. Hele meselenin içinde şirk olduğunda büyük günah ve şer Insana isabet etmesi kaçınılmaz olur. Insana ilah denilmez, Insandan ilah olunmaz. Cenabı Allahın insanı ve cinleri ancak kendisine kulluk etsinler diye yarattığını Zariyat Suresi 56. Ayetinde belirtmiştir. Allah’tan başka ilahlar olsadı ikisinin arasında olan düzeni bozulurdu diye Enbiya Suresi 22. Ayetinde ifade etmiştir. Insanı Güneşi ve Ayı birakın, kendisine olan en ufak bir şey isabet etse onu bazen başından savamayacak kadar aciz olabilir. Yaratma kabiliyeti nasıl olur Insan çok aciz iken? Yaratma imkanı olsaydı kendisine herhangi bir zarar dokunamazdı, buna müsaade etmezdi. Öyle güçlü olsaydı Dünyada olan bütün insanların yardımına yetişebilirdi ve onları gözetip koruyabilirdi. Başlarına en küçük cisim düşmesine vermezdi. Bunları yapamacağına göre İnsana Ilah olduğunu iddia etmek bu yüzden doğru olmaz. Hazreti Üzeyri de Allahın oğlu olduğunu ileri sürenler kafirliğe kendilerini ittiklerini Tevbe Suresi 30.Ayeti bunu belirtmiştir.

 

Faize konusuna gelince Hristiyanların ve Yahudilerin düşünceleri şu kaynaklarda mevcuttur;

 

Musevîlik ve Hıristiyanlık gibi semavî dinler asılları itibariyle faizin her çeşidini yasaklamıştı. Lakin Kutsal Kitapların, bizzat onları korumakla mesul olan din adamları tarafından tahrip edilmesi ve dünyevi saikler belli noktalarda faizin önünü açtı. Bunun bir tezâhürü olarak Yahudiler faiz yasağını kendi aralarında uygulamış, sair milletlerden faiz almada bir beis görmemişlerdir. Nitekim, Easton’un İncil Sözlüğü, Musa Kanunu’nu özetlerken faizle alakalı şu cümleleri sarf eder; “Musa Kanunu’na göre eğer İsrail Oğullarından birisi borç alacaksa, istediği miktar ona verilmeli, yabancılardan faiz istenmesine rağmen ondan faiz istenmemelidir.

 

Kaynak: Mısır’dan Çıkış, 22:25; Tesniye, 23:19,20; Levililer, 25:35-38.

 


Allahu Teala Hazretleri Insanların arasında geçen bu çirkin haraketlere asla razı olmaz. Kimine faiz yasak kimine faiz serbest olarak gösterilmesine müsaade etmez. Faiz, toplum için büyük bir zarardır. Insanın hakkına gasp etmek ve ona zulüm etmek demektir. Ayeti Kerimeler Faizin çok kötü oluşunu şöyle dile getirir;

 

‘’Faiz yiyenler ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi kalkarlar. Bu onların: “Alım satım da ancak faiz gibidir." demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alış verişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faize bir son verirse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a aittir. Kim faize geri dönerse artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır. Allah, faizi yok eder de, sadakaları artırır. Allah, günahkâr kafirlerin hiç birini sevmez.’’ 

 

(Bakara Suresi, 275. ve 276. Ayeti)

 

‘‘Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve eğer inanmışsanız faizden arta kalanı bırakın. Şayet böyle yapmazsanız, Allah'a ve Resulü’ne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz artık sermayeleriniz sizindir. Böylece ne zulmetmiş olursunuz, ne zulme uğratılmış olursunuz.‘‘ 

(Bakara Suresi, 278. ve 279. Ayeti)


Bunlar Insanlar tarafından doğrumuş gibi görülen, uygulanan ve bu güne kadar halen devam süren yanlış inanış tarzlarıdır. Halbuki Allah celle cellahu neyi helal kılmışsa helal olarak bilinir ve neyi haram kılmışsa haram olarak bilinir. Hiçbir beşerin onu değiştirmeyi ve onu yanına bir şey eklemeyi hakkına sahip değildir. Bilinmesi gereken bir husus var, o da Islamın hep zafer ile sonuç bulmuş olmasıdır. Beşerin kendi nefsine göre değil Allahın emrine göre ilerleyen kazançlı çıkmıştır. Hazreti Adem aleyhisselam’dan tutun Hazreti Muhammed sallahu aleyhim ve selem Efendimize kadar bütün Peygamberler ve Nebiler Islamın dairesinde yaşamışlardır. O Peygamberler ve Nebiler Allahın kullarına olan buyruklarını söylemiştir ve buyruklarına göre fetva vermiştir. ’’ ‘Haşa’ bunu Allah söyledi ve Allah böyle yapmanızı istemiş ve arzu etmiştir’’ diye bir iddia da bulunmamışlardır. Allaha çok sevdikleri ve ona büyük saygı duydukları için böyle bir yola başvurmamışlardır. Allahın huzuruna birgün çıkacaklarını ve o günde Allah’tan başka Yardımcı bulamacaklarını bildikleri için Allahın gazabına neden olan yanlışlardan kendilerini uzak tutmuşlardır. Islam evrensel bir dindir. Her dönemde Allahu Teala celle cellahu gerekli mesajı ulaştırmış ve son noktayı Hazreti Muhammed Mustafa sallahu aleyhim ve selem ile koymuştur. İslam dini Insanlık için hem maddi hem manevi kolaylıklar tanımıştır. Insanın, yeryüzünde ve gökyüzünde yaşayan her canın hayatına önem vermiştir. Sayılmayacak türlü nimetleri onlara bahşetmiştir. Dirliği, birliği, beraberliği, ihsanı ve yardımlaşmayı emreder. Fert ve toplumun huzurunu kaçıranlara ve sihatını bozanlara şiddetli cezalara çarptırır. Anarşi ve teröre başvuranlara İlahi gazabına ve azabına müstehak olur..


7.Bölümün Sonu

Selam ve Dua ile..


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Benim sevgili Atam Abdülhamid Han Şiir 18.07.2021
Haklarını helal etsinler.. Şiir 26.05.2021
Dünya dedikleri.. Şiir 24.05.2021
Güzel Filistinim.. Şiir 16.05.2021
Islam güzel ahlaktır.. Genel 25.01.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
NAMAZI İNKAR EDEN MÜSLÜMANLAR DA VARMIŞ Genel 24.07.2021
NEV VAKIF(ÇI)LAR VE TOPLUM(2) Genel 24.07.2021
Şeridine Sığmayan Araba Kullanmasın Genel 16.07.2021
NEV VAKIF(ÇI)LAR VE TOPLUM Genel 10.07.2021
AYETLERE GÖRE BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINIŞI Genel 07.07.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.