VEGANLIK CANAN KARATAY TAHIL KAFALILIK VE ET KAFALILIK

Anlaşılıyor ki vejetaryenliğin(kılorofilciliğin/klorofilciliğin) aşırı hali olan veganlık süte, yumurtaya, peynire, yoğurta bile karşı olmakla vejetaryenliğe verilebilecek haklılığın akıldışılığa ya da ruhsal hastalığa dönüşmesi halidir.

Yani insan beslenmek ya da nefs için hayvanların öldürülmesine karşı çıkmayı anlayabilir ancak sütü, yumurtayı, peyniri, yoğurtu(yoğurdu) bile yememeyi anlamak olanaksız.

Veganlık denilen şeyin tıpkı moda da olduğu gibi iki hali var bence:
1- Akıldışılık ya da ruhsal hastalık hali.
2- Türk milletini ya da Türkiye milletini yok etmek amaçı.

Ahlak, edeb, akıl, mantık dahilinde modanın da anlamı olabilir; akıl, mantık dahilinde olmak koşulu ile vejetaryenlığın da anlamı olabilir; ancak akılı, mantığı dışlayan hiçbirşey doğru olamaz ki ahlak ta, bilim de akılın, mantığın en üst aşamasıdırlar. Yani bu durumda akıldışı, ahlakdışı moda da; akıldışı beslenme biçimi de beyini dışlamaktır ki beyinin nitel-soyut en üstün aşaması da bilim ve ahlaktır. Yani bilime ya da ahlaka aykırılık varsa bilime ve beyine de aykırılık vardır.

Pırof(Prof) Canan Karatay veganlara 'tahılbeyinli/tahıl beyinli' demiş, ve tuhaf ki onlar da bunu hakaret sayıp Canan Karatay'dan şikayetçi olmuşlar. Tahılbeyinli sözünü hakaret saymak felsefel, bilimsel, kültürel yani her açıdan bir övgüdür gerçekte, hakaret değil; yani açık ki veganlık yalnızca akıldışılık içinde değil cehalet içinde de tıpkı moda gibi.

Anlaşılıyor ki veganlık yalnızca tahıl yemek değil; sebze, meyva(meyva) yemek de; yani bu nedenle veganlara 'tahılkafalı' demek de mantıksızlıktır. Öteyandan(Öte yandan); tahıl insanlık tarihinde ve insanlık kültüründe bir erdemdir de; bu nedenle tahıllar üzerine onur, gurur dolu sayısız söz, şiir, türkü vardır ülkemizde de; örnek ki 'Bir gider bin geliriz, ezilir un geliriz' gibi. Yine örnek ki 'Buğday tenli' olmak bir övgüdür, hakaret değil; yani birine 'buğday tenli' demek övgüdür ancak kim kendisine 'et tenli' denilmesini ister acaba?

Bir de tahıl üretkenliktir de. Yani bu durumda 'tahılkafa' demek üretken kafa anlamına da gelir.

Yani belki de 'tahılkafa' yerine 'otkafa/ot kafa' denilmek istenilmiş de denilememiş olabilir, hakaret olacak diye? Çünkü tahıl dünya kültüründe bir hakaret değil övünçtür.

Yine öteyandan; tahıl ile beslenmek tahılkafalı yapıyorsa, et ile beslenmek de etkafalı(et kafalı) yapar? Ve bu durumda; tahılkafa olmak, etkafa olmaktan yine üstündür, dünya kültüründe.

Yine öteyandan; yalnızca tahıl ile beslenmek munis, efendi, medeni, insani, duygulu, felsefel, sanatçı ruhulu(ruhlu), barışsever yapabilir oysa yalnızca et ile beslenmek barbar, vahşi, savaşçı ruhulu, savaş sever, kavgasever yapabilir. Yani denemek gerekir: Birkaç fareyi yalnızca tahıl ile, birkaç fareyi de yalnızca et ile besleyip. Yani barış isteyen toplumların tahıl ağırlıklı; savaş isteyen toplumların et ağırlıklı beslenmeleri gerekebilir.

Ortada ki tahıl güzel, iyi, sevimli, insani birşeydir; et ise vahşi, barbar, iğrenç, tiksinç. Ve tahıl için emek gerekir; et için ise öldürmek yeterlidir. Yani tahıl sevgi ise, et öldürmektir.

Romalılar, Spartalılar, Yamyamlar tahıl ağırlıklı değil et ağırlıklı beslenirlerdi; ve tarihten silindiler. Ve dünyaya, insanlığa erden getiren dinderler(peygamberler) tahıl ağırlıklı beslenen kimselerdi, et ağırlıklı değil.

Yani görülmekte ki 'tahılkafa olmak; 'etkafa' olmaktan üstündür.

Yani 'tahıl' sözcüğünü hakaret saymak hem veganlığın hem de Canan Karatay'ın akıldışılığını ve cehaletini gösteren bir turnusol kağıtı(kağıdı) durumunda olmuştur.

Ve etkafa olmaktansa tahılkafa olmak yeğdir. Ve süt, yumurta, peynir, yoğurt da insanca olmaya engel, ve kötülenecek bir durumda değildir.

Yani en insani ve en bilimsel durum; ot, tahıl ve yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi şeylerle beslenmektir. Örnek ki patates yoğurt, süt, yumurta, peynir gibi şeylerle yenilirse alınmış olan pırotein(protein) miktarı artar diye biliyorum ben.

Öteyandan; veganların yalnızca sebze, tahıl yediklerini düşünmüyorum; baklagiller de yiyor olmalılar ki baklagiller de bitkisel pırotein(protein) kaynağıdır, ve birçok hastalığa karşı da yararlıdırlar. Yani bu durumda veganlara 'tahılkafalı' demek de mantıksızlıktır çünkü belli ki yalnızca tahıl yemiyorlar. Yani açık ki Karatay açısından da bir mantıksızlık var ortada.

Buğday tenli, şeftali yanaklı, kiraz dudaklı, zeytin gözlü; yani kim kendisine inek tenli, koyun yanaklı, tavuk dudaklı, salam gözlü denilmesini ister? Nedir yani bu; bitkisel olanı küçümsemek? Ben ete 'hayvan ölüsü' diyorum, et yemeye de 'Ölü hayvan eti yemek' diyorum; ben de et yerine baklagiller isterim ancak süt, yoğurt, peynir, yumurta da isterim.

Yani savaş mı istiyorsunuz da et yiyorsunuz? Vahşi Roma'yı mı yoksa insanca bir dünyayı mı kurmak istiyorsunuz?

Açık ki barbarlık, vahşet et; insanilik, medenilik ot, tahıl, yumurta, süt ürünüleri ister.

Yani bence en doğrusu ne veganlık ne Karatay; ikisinin arası.

Anlaşılan ki veganlık da Karatay da Türk kültürüne yabancılık içindedirler.

Ya kardeşim; Canan Karatay da mideden yukarı çıkamadı bir türlü. Nefszadeler, dünyeviler, niceller, tikeller; cehalet ve nefs dünyası pek sevdi Karatay'ı.

Barışın ve sevginin simgesi bile bitkidir; bir hayvan boyunuzu(boynuzu) ya da pençesi değil.

Canan Karatay 'Şeker zehir, şeker zehir' derken Japon bilimciler şekerin sirozu önlediğini farelerde deneyle saptamışlar.

Ancak ne olursa olsun; tahıl da olsa, et de olsa; felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri olmadan gerçeklere ve doğrulara gidilemez.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 18.12.18/05.57

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020