Islamı doğru anlamak -6-

Islamiyet ırkı, kültürü, rengi vs. ne olursa olsun, bütün Insanlara gelmiştir. ‘Türk Müslüman olabilir fakat Alman Müslüman olamaz’ diye ayrımcılık yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Islamı yaşayan isteyene Yüce Mevlamız kapısını açar. Bunun kiymetini bilen o kapıyı çalar. Böylece doğruları görür, Islamın doğru oluşunu anlar. O dini istemeyip kiymetini bilmeyenler ise büyük bir fırsat kaçırdıklarını bilmelidir. Mükemmel ve kusursuz olan Islam neden büyük bir fırsattır Insanlık için? Işte kanıtı bu kaynakta mevcuttur;

 

‘‘Allah tarafından gönerilen her nebi, temel disiplinler açısından (o günün şartlarına ne ihtiyaçlarına uygunluk çerçevesinde) bir öncekinin devamı, mükemmili (ikmal eden, tamamlayan, tamamlıyıcı), mütemmimi (tamamlayan, bütünleyen, bitiren) gibi davranmış, selefinin/seleflerinin (geçen, önceden geçip giden demektir. Aynı zamanda önceden geçip gitmiş cemaat yahut yaşayışları itibariyle ya da yürüyüşlerinde önden giden topluluk)  mesajını tekrar etmiş, ahval ( haller, durumlar, olaylar) ve şeraite göre ikmal bulunmuş, tafsil (bir şeyi ayrıntılarına inerek açıklama) isteyen hususları açmış, yenilenmesi gereken mesailde (Meseleler) tecdidde (Yenileme, Yenilenme, Tazelenme) bulunmuş ve hep aynı konular etrafında yoğunlaşmıştır. Tevhid, nübüvveti haşr ve ibadet her Peygamberin en birinci meselesi olmuştur. Evet, üslüp, ifade tarzı, beyan ve eda farklılığı mahfuz, yukarıda esaslar hem bütün enbiya ve mürselinin (Gönderilenler. Gönderilmiş resuller, Peygamberler. Allah tarafından insanların doğru yola çıkarılmaları için gönderilen elçiler) mesajını özünü teşkil etmiştir/etmekredir.’’

Kaynak: ateistlerecevap.org

 

Evet, her Peygamber bir noktada buluşmuşlardır. Hepsi Islam Yolunda idiler. ‘’Biri Islam diğeri Islam değil idi’’ düşüncesi doğru değildir. Böyle düşünmek Allahın her gönderdiği Peygambere ‘haşa’ hem Islama hemde başka dinlere iletmek istediğini veyahut ‘haşa’ Islam dini değil de başka bir din doğru olduğunu düşünmek gibi olur. Allahın yegane, tek ve bir olan şeraiti ve kanunu var, o da şüpheiz Islamdır. Islam dini daima doğru ve iyi olanı sunar. Aşırılıktan, haddi aşmaktan, sapkınlıktan kısacası Insanın nefsine zarar veren ve manevi dünyasını hüsrana uğratan her kötü fiil ve hareketten hoşlanmaz. Bundan uzak durulmasını emretmiştir. Mesela; Islam’da Hristiyanların düşündükleri gibi; ‘haşa’ Hasreti Isa aleyhisselam Allahın oğludur, o ve Annesi Hazreti Meryem “haşa” birer Ilahtırlar diye geçmez. Bir Ayeti Kerime onun hakkında şöyle buyurmuştur;

 

“Şüphesiz, Allah Katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi.”

 

Al-i Imran Suresi, 59.Ayet

 

Haşa “Onu ben yarattım ve onun Babasıyım’’ demiyor Allahu Teala. Onu topraktan yarattım ve ol dedim o da oldu demek istiyor. Affedersiniz söylemesi, Kadın ve Erkek ile birleşmesi ve Allahın nasip etmesi ve yaratması sonucunda bir Çocuk Dünyaya gelir. O zaman Çocuğun Babası kim olduğu anlaşılır. Allahımız beşer olmadığı için böyle bir ilişkiden uzaktır. Onun hakkında böyle bir şey asla düşülünemez. Allahı böyle tanımlayanlar ancak ona iftira atmış olur. İlişki olarak düşünmezlerse de Hristiyanlar, böyle demeleri yine de doğru olamaz.  Bir başka Ayette şöyle buyurmuştur Yüce Rabbimiz;

 

‘’Andolsun, "Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler küfre düşmüştür. Oysa Mesih'in dediği (şudur:) "Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, Kendisi'ne ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur. Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler küfre düşmüştür. Oysa tek bir İlah'tan başka İlah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse, onlardan inkar edenlere mutlaka (acı) bir azap dokunacaktır. Yine de Allah'a tevbe edip bağışlanma istemeyecekler mi? Oysa Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun annesi dosdoğrudur, ikisi de yemek yerlerdi. Bir bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz? (Yine) bir bak, onlar ise nasıl da çevriliyorlar?‘‘

 

Maide Suresi, 72. – 75. Ayet

 

Yüce Mevlamız Hazreti Isa Peygamberi böyle tanımaları yüzünden küfre düşeceğini belirtmiştir. Hiçbir Peygamber ‘‘Hem Allaha hemde bana kulluk edeceksiniz‘‘ dememiştir. Sadece bir ve tek olan Cenabı Allaha kulluk ve ibadet etmeleri tebliğ etmiştir. Kendileri Peygamberdir. Allahın katında mertebeleri yüksektir ve takvada diğer Insanlar üstündür. Fakat onlarda birer Insandır. Ayette belirtiği gibi onlar da yerlerdi. Onlar da içerlerdi, uyulardı, gezerlerdi vs. Peygamber bu kadar Allaha bağlı ve ona seve seve ibadet eder idi iken onların hakkında nasıl böyle bir çirkin iddia da bulunabilirler? Onlar şimdi yaşamış ve böyle bir inanç ile karşılaşmış olsaydılar ‘‘Siz ne yapıyorsunuz? Allah’tan korkun. Derhal bu işten vazgeçin‘‘ derlerdi. Peygamberler birer Elçilerdi. Buna inanıyoruz, amenna. Onları seviyoruz, saygıyla ve sevgiyle övüyoruz. Fakat onlar haddi aşan ve ‘‘haşa‘‘ ‘‘Beni Allah gibi görüp öyle sevin‘‘ diye dilen getiren Insanlar değillerdi. Daima Cenabın Hakkın rızasını gözeterek, ondan korkarak ve verilen görevi güzel şekilde yaparak ömür geçirmiştirler. Allahın yasak ettiği diğer şeyler ise Domuz Eti ve İçkidir. Bunları da gayri müslim olanlar helal olduğunu inanırlar ve tüketmeye çalışırlar. Çünkü kutsal Kitaplara haraket ederler. Gelin bakalım Cenabı Allahın onların hakkında ne buyurmştur;

 

‘’Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, hem insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür." Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "İhtiyaçtan artakalanı." Böylece Allah, size ayetlerini açıklar; umulur ki düşünürsünüz.’’

 

Bakara Suresi, 219. Ayet

 

O, size ölüyü (leşi)-kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan (hayvan)ı kesin olarak haram kıldı. Fakat kim kaçınılmaz olarak muhtaç kalırsa, taşkınlık yapmamak ve haddi aşmamak şartıyla (ölmeyecek oranda yiyebilir), ona bir günah yoktur. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

 

Bakara Suresi, 173.Ayet

 


Keyfi olarak, canı sıkıntısından dolayı veya yeni bir şey denemek için değil de zor şartlarda iken, Allah Teala Hazretleri Ayetinde ifade ettiği gibi Domuz Eti tüketebilir. İçkiye gelince günümüzde Alkol olarak adlandırdığımız bu içeceğin faydası olsada faydasından çok günahı var olduğunu bize Hak Teala bildiriyor. Din İslam aşırıya gidilmesini ve emrilen şeylere yaklaşmasını yasakladığı gibi insanın başına kötü bir hal gelmesini istemez. Her daim orta yola başvurmamızı en güzel şekilde bize anlatır, hatırlatır ve emreder..


6. Bölümün Sonu..

Selam ve Dua ile..


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Benim sevgili Atam Abdülhamid Han Şiir 18.07.2021
Haklarını helal etsinler.. Şiir 26.05.2021
Dünya dedikleri.. Şiir 24.05.2021
Güzel Filistinim.. Şiir 16.05.2021
Islam güzel ahlaktır.. Genel 25.01.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
NAMAZI İNKAR EDEN MÜSLÜMANLAR DA VARMIŞ Genel 24.07.2021
NEV VAKIF(ÇI)LAR VE TOPLUM(2) Genel 24.07.2021
Şeridine Sığmayan Araba Kullanmasın Genel 16.07.2021
NEV VAKIF(ÇI)LAR VE TOPLUM Genel 10.07.2021
AYETLERE GÖRE BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINIŞI Genel 07.07.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.